Ders 11: İnsan Faktörüne Ait Bedensel Hobi-Zevk-Haz Boyutu Etkinlik Prosedürü

Ders 11: İnsan Faktörüne Ait Bedensel Hobi-Zevk-Haz Boyutu Etkinlik Prosedürü

İNSAN FAKTÖRÜNDE BULUNAN BİYOKOMPÜTÜR SIĞASINDA BİLİNÇ TARAFINDAN DEŞİFRE EDİLEREK AÇIĞA ÇIKARILAN, HOBİ VE ZEVK MAHİYETLİ DUYARLILIKLARA DAYALI OLGULARIN YAŞANARAK DEVİNDİRİLMESİYLE OLUŞAN BOYUTA BEDENSEL HOBİ VE ZEVK BOYUTU DENİR.

 

Bu boyutun merkezi etkinlik prosedürü BEDENSEL HAZ‘dır. Haz; İnsan faktörünce çok önemsenen ve bazen Öz bazen Egosantrik irade boyutunun etkisiyle benimsenip saptanan hobi ve zevksel olgu mahiyetlerinin bütünselliğinden husule gelen prosedürdür. Bedensel hobi ve zevk boyutu bir küre olarak ele alınınca, merkezinde HAZ PROSEDÜRÜ, merkezden kürenin iç cidarına kadar olan saha HOBİ VE ZEVK VASATI, kürenin dış yüzey platformu da HOBİ VE ZEVK DÜZEYİ olarak bilinir.

Haz prosedürü dahilinde bloke edilen bilgi potansiyeli İnsan faktöründe suje-obje ve hadiselerle alakalı beğeni – cazibe – libido olgularını değerlendirmeye temayüllüdür.

Bedensel hobi ve zevk boyutunun dış yüzey platformundaki zevk ve hobi düzeyi ile İnsan faktörü suje-obje ve hadiselerle alakalı idraklama hassasiyetine ait olguları yaşar. Biyokompütüre ulaştırılan görsel – işitsel – kokusal – tatsal – dokunsal duyumlama aktifliklerine ait olguların verileri, Bedensel zevk ve hobi boyutun hobi ve zevk vasatında devinime girer bu devinimin neticesinde obje-suje ve hadiselere ait olan hobi ve zevksel idraklama hassasiyeti, mental boyutun dış yüzey platformundaki hobi ve zevk düzeyinde idraklama hassasiyetine dayalı olan olgulara ait muayyen mahiyet ve kıstaslarda belirir.

İnsan faktöründe bulunan Mental ve Duygusal boyutlar etkinlik merkezlerinden birbirlerine kilitli olduğu gibi, bedensel hobi ve zevk boyutunun etkinlik merkezi de bu etkinlik merkezlerine kilitlidir. Merkezi etkinlikler, ortak mahiyetlerde şuur, duygu, hobi ve zevk vasatlarında birbirlerini etkileyerek bazen şuurun bazen de duygunun bazen da hobi ve zevkin iptal edilmesine sebep olmaktadır. Bu durumlarda İnsan faktörünün sapma olarak bilinen EVRİMSEL MUTASYONA uğramaması için Mantık, Vicdan ve Haz prosedürlerinin daima Öz İrade boyutunun varlığı altında bulundurulması gerekir. İnsan faktörü, Madde Kainatı Çekirdek Düzeninde yaşadığı olguların uzmanı değildir. Bu nedenle yaşadığı olguların neden ve nasıl olduğunu, kendi varlığını Evrimsel mutasyona götürüp götürmeyeceğini bilerek yaşayamaz. Bu mahzuriyet planı karşısında insan faktörünün şaşırıp sapmaması için Bilinç ve cevheri olgular teknolojisinde uzman selahiyettar bilinçlerin bedenlenmiş potansiyellerine ait irşat platformlarına tabi olmalıdır.

EVRENLERİ İÇİNE ALAN İLAHİ LABORATUAR SİSTEMİN ÇEKİRDEĞİNDE BİLİNÇ – ENERJİ – BEDEN – MENTALİTE BOYUTLARININ İÇ DEĞENLİKLERİYLE HUSULE GELEN İNSAN FAKTÖRÜ, BU LABORATUVAR ETKİNLİĞİNİ ELİNDE TUTAN ÇEKİRDEK DÜNYA RABBİ OLAN ALLAH’A TABİ OLMALIDIR. BU NEDENLE ALLAH’IN İRADESİYLE DEVREDE TUTULAN İNSAN FAKTÖRÜNDEKİ ÖZ İRADE BOYUTU MÜTEMADİYEN KENDİ VARLIĞINA TABİ OLMALARI İÇİN İNSAN FAKTÖRÜNE AÇIK TUTULMAKTADIR. NE VAR Kİ, İNSAN FAKTÖRÜNDEKİ MENTALİTE BOYUTU BAZEN ÖZ İRADE BOYUTUNU BIRAKARAK KENDİ EGOSANTRİK İRADE BOYUTUNUN EMRİNE GİREBİLMEKTE VE BÖYLECE DUYGU DÜZEYİNİ DE ALT ÜST EDİP, ŞAŞIRIP SAPARAK EVRİMSEL MUTASYONA VE ONUN AKABİNDEN DE EVRİMSEL DEJENERASYONA UĞRAYABİLMEKTEDİR.

Bedensel hobi ve zevk boyutu, bedendeki Biyokompütürdeki nörostatik aktivite planının varlığıyla kontrolize edilen hücresel faaliyetlerin dengesini bozan stres hallerini bertaraf edebilen olguların hobi ve zevk vasatında devindirilerek yaşandığı boyuttur. Bu boyutun merkezi etkinlik prosedürü olan Haz prosedürü, egosantrik irade boyutuna tabi kılınarak hobi ve zevk olgularının yaşanması, hazzın hayvansal şehvet kategorisinde yaşanmasına sebep olur. Öz irade boyutuna tabi olan Haz prosedürü, bu boyutun merkezi etkinliğini kontrolize eden Özün iç darbeleyici aktifliğiyle tazon aktif plana dahil edilen haz olgusunun devreden çıkarılmasını sağlar. Bunun akabinden bu olgunun yerine Mazon aktif plana dahil edilen haz olgusu geçer. İnsan faktörü, Hakiki Öz İnsana yaraşan bu olguyu Bedensel hobi ve zevk boyutunun merkezi etkinlik prosedürünce yaşaya yaşaya yücelir ve artık bedensel hobi ve zevk olguları tutku ile yaşanmaz. Hazzın hayvani evrim aşamalarında hayvansal şehvet kategorisinde yaşanan halleri tamamen biyokompütür kayıtlarından silinir.

KÖK ŞAKRASINA AİT BİLİNÇ KIYMETİ TARAFINDAN BİYOKOMPÜTÜR SIĞASINDAKİ HOBİ VE ZEVK MAHİYETLİ DUYARLILIKLARIN AÇIĞA ÇIKARILMASIYLA YAŞANAN OLGULARIN KUTBU OLAN HAZ OLGUSUNUN ÖZ İRADENİN KONTROLÜ ALTINA GİRMESİ İLE HAYVANSAL ŞEHVET KATEGORİSİNE GİREN HAZ OLGUSUYLA İLGİLİ DUYARLILIKLARIN MEKNUZ PLANDA KALMASI VE MUUAYYEN BİR SÜRECİN HİTAMINDA İNSAN FAKTÖRÜNDEKİ BİLİNCİN ÖZÜNÜN EFORLARIYLA TAMAMEN DUMURA UĞRATILARAK İPTAL EDİLMESİ İLAHİ YASALARA GÖRE MÜMKÜN OLMAKTADIR.

CENAP BAŞMAN