Ders 1: Dünya Gezegeni’nin Objektif Bakış Açısından Değerlendirilmesi

Ders 1: Dünya Gezegeni’nin Objektif Bakış Açısından Değerlendirilmesi

 

Dünya gezegeni Aktif Varoluşun çok önemli bir oluşudur. Varlığına ait olan Olma frekans ve Sabitesiyle Aktif Varoluşta yer alan hiçbir gezegeninkine uymaz.

Aktif varoluş Teknolojisi gizli sırlar öğretisinin terminolojisiyle Dünya gezegeni TERRA ONYA ifadesiyle tanımlanır.

Terra= Planet Onya= Laboratuvar

TERRA ONYA=LABORATUVAR PLANET

Laboratuar planette deneyler yapılır. Deneyleri yapanlar, deneyimci özlerdir. Bu varlıkların sahip oldukları farkındalık düzeyleri aşkın ve orijinseldir. Dünya gezegenindeki varlıkların sahip oldukları farkındalık düzeyleri ise transformasyona uğratılarak kapalı kılınmış ve kısıtlandırılmıştır. Bu varlıklar, sahip kılındıkları geçici ve düşük farkındalık düzeyleri ile mineral – bitki – hayvan – beşer adlarıyla bağlı oldukları Deneyimci Özler tarafından deneyimlerin gerçekleştirilmesi için devrede tutulmaktadır. Aktif Varoluş Teknolojisi gizli sırlar öğretisinde bu geçici ve düşük farkındalık düzeylerine “DENEYİM UYDU FARKINDALIK DÜZEYLERİ” denilmektedir.

İLAHİ TASARRUF PLANLARI

Deneyimci Özler ile deneyim uyduları arasında aracılık yükümlülüğüne ve yetkisine sahip İlahi Tasarruf Planları mevcuttur. Her plan kendi yükümlü olduğu işlerliliği, kendi yetkisi dahilindeki eforlarla gösterebilmektedir. İlahi Tasarruf Planları bu işlerliliği gösterebilmek için gereken güç, bilgi ve cevherle donatılmıştır. Her Deneyimci Öz’ün bu İlahi Tasarruf Planlarında devrede tuttuğu oğul bilinci bulunmaktadır. Bu oğul bilince AKTİF VAROLUŞ TEKNOLOJİSİ GİZLİ SIRLAR ÖĞRETİSİNDE “ÖZGEN” denilmektedir. Özgenler, milyarlarca bilinç geninden müteşekkil olan potansiyellerdir. Varlıklarındaki bu bilinç genlerini Dünya gezegenine transfer ederek ekme hakkına sahiptirler. Ekimi yaparken bilinç genlerini taşıyıcı, cevheri kalıplara ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını gidermek için de Dünya gezegeninin maddesini malzeme olarak kullanırlar. Kendilerine cevheri kalıplar inşa etme hakkına sahip olan Özgenlere İlahi Tasarruf Planları sahip oldukları Teknolojik Uzmanlık vasıf ve imkanlarıyla yardımcı olmakla yükümlüdürler.

 

Dünya gezegeni üzerinde direkt tasarruf hakları olan İlahi Tasarruf Planları göksel verilerle Dünya insanlığına MELEKÜT ve CEBERRÜT ALEMLERİ ifadeleriyle tanıtılmıştır. Bu alemleri oluşturan iki galaksi mevcuttur.

MELEKÜT ALEMİNİ OLUŞTURAN GALAKSİ: SHAPLEY 3 GALAKSİSİDİR.

CEBERRÜT ALEMİNİ OLUŞTURAN GALAKSİ: ANDROMEDA GALAKSİSİDİR.

Her iki galaksinin varlığıyla oluşturulan alemler, GÖKLERİN MELEKÜTÜ ve GÖKLERİN CEBERRÜTÜ ifadeleriyle de tanımlanmışlardır. Dünya gezegeninde mineral – bitki – hayvan – beşer isimleriyle bilinen varlıklar ile Deneyimci Özler arasında aracı olarak bulunan bu alemlerin mercilerinden Dünya’ya İLAHİ ALEM ELÇİSİ olarak transfer edilen YÜCE BİLİNÇLER, bilinç geni ekim vasatı olan Dünya’da ekilen bilinç genlerine yakın plandan bilgi, güç ve cevher kazandırma haklarına sahiptirler.

İLAHİ ALEM ELÇİLERİ OLAN BU YÜCE BİLİNÇLER DÜNYA İNSANLIĞI KARŞISINA PEYGAMBER, VELİ, MÜRŞİT, YÜCE KOMUTAN, KAŞİF, BİLGE, ALİM GİBİ SIFATLARA BÜRÜNDÜRÜLEREK ÇIKARILMIŞLARDIR.

İlahi Alem Elçileri kendi tasarruf planlarında kolonik yaşam sürdürmekte olan Özgenlerin Dünya gezegenindeki genlerine yön vermek, bunlara yakın plandan transformasyonu kademeli olarak yükseltilmiş İlahi güç, bilgi ve cevheri kazandırarak farkındalık düzeylerini yükseltmek ve böylece kavram spektrumlarını genişleterek kamilleştirmekle yetkili ve yükümlüdürler.

İLAHİ ALEM MERCİSİ OLAN İLAHİ TOPLULUK, AKTİF VAROLUŞ GİZLİ SIRLAR ÖĞRETİSİNDE “TEKNOLOJİK ÜSLER BİR’LİK KOMİTESİ” OLARAK BİLİNMEKTEDİR.

Teknolojik Üsler BİR’lik Komitesi sahip bulunduğu İlahi Teknolojinin uzmanlık ve imkanlarıyla Dünya gezegeninde Özgenlerin transfer ettikleri bilinç genleri ve kullandıkları kalıplar üzerinde teknolojik tasarruflarda bulunurken DÜNYA RABLİĞİNİN SİSTEMLERİ’ne paralel olan fonksiyonlar göstermektedir.

DÜNYA RABLİĞİ

Dünya gezegenine transfer edilen bilinç genleri üzerinde ÖĞRETİM – GÖZETİM – DENETİM PROGRAMI’nın icaplarına uygun olan tasarruflarda bulunan İlahi mercidir. On sekiz veziri teknolojik uzman Yüce Bilinçten müteşekkil bir topluluktur. Komite başkanı olan DÜNYA RABBİ aynı zamanda kendi varlığına verilen birer ad olan doksan dokuz sistemik odaktan hareketle İlahi bilgi, güç ve cevherin tasarruflarında bulunmaktadır. Dünya gezegeninde Aktif Varoluşun vecibelerine uygun olarak devreye sokulan bilinç genleri üzerinde her sistemik odağın imkanlarıyla tasarruf yapabilen Dünya Rabliği mineral – bitki – hayvan – beşer prototiplerini öğretici, gözetici, denetici program buudları çerçevesinde yetiştirerek olgunlaşmalarını sağlamaktadır. Dünya gezegeninde tüm içselliğe dayalı olan tedrisatların Kaynağı; “DÜNYA RABLİĞİ” dir.

İÇSELLİK; BİLİNÇ GENLERİNİN DEVİNDİĞİ HER KALIPTA MEVCUT YAŞANAN BİR OLGUDUR. BU OLGU BEŞER DENİLEN PROTOTİPTE KİŞİLİĞE AİT OLAN DUYUMSAL – DUYGUSAL – DÜŞÜNSEL – ZEVKSEL OLGU PLANLARIYLA BİRLİKTE YAŞANABİLMEKTEDİR. HANGİ PROTOTİPTE OLURSA OLSUN YAŞANAN HER PROTOTİPE ÖZEL OLAN OLGULAMALARIN ÖĞRETİSİNİ DEVREYE SOKAN İLAHİ TOPLULUK, DÜNYA RABLİĞİ’DİR. DÜNYA RABLİĞİ BU ÖĞRETİYİ DEVREYE SOKARKEN MUTLAKA ÖĞRETTİĞİ PROTOTİPLERİ GÖZETİM VE DENETİM ALTINDA BULUNDURMAKTADIR.

Aktif Varoluşun ruhsal görgü, tecrübe ve zapturaptı sağlanılan Dünya gezegeninde, ruhsal seviyesi vasat ve vasatın altında olan varlıkların plan yüceltmesi esasına dayanan eğitimi, kozmik ıslahatı söz konusudur. Üzerinde bulunduğumuz planet tekamül zaruretinden dolayı belirli kozmik liyakata haiz varlıkların bizatihi seçeceği kozmik bir ekoldür. Bu ekolün öğretmenlerini transfer etme hakkına sahip olan Dünya Rabliği, Dünya’da Sanatsal, Bilimsel ve Dinsel aktivite alanlarını tanzim ederek Dünya gezeninde evrensel realite açısından üst düzey performanslarda yoğunluklar sağlamıştır. Dünya Rabliği bu fonksiyonları gösterirken kendi varlığına yardımcı olarak hareket eden Teknolojik Üsler BİR’lik Komitesi, teknolojik açıdan isabetli ve etkili olan tasarrufları göstermektedir

CENAP BAŞMAN