Teknolojik 2

Zaman-mekan-form uyumlaşması

Zaman-mekan-form uyumlaşması ZAMAN: Sonsuz-Sınırsız Uzaydaki muhtelif UZAY / ZAMAN koordinatlarında yer alan Süper Güç Boyutları dahilinde sürdürülen yaşamlarda, Bilinç / Uzay / Zaman Reaksiyon bazında fonksiyonlara sahip çok önemli bir faktördür. Bilinç Kıymetlerinin muayyen mekanlarda hareketliliğini muayyen reaksiyon kıymetleriyle sağlayan bu yaşamsal değer, SONSUZ-SINIRSIZ RA MUTLAK YOKLUK CEVHERİNİN muayyen aktiflikteki halidir. RA ZAMAN: HER BOYUTTA […]

Zaman-mekan-form uyumlaşması Read More »

Yersel ve göksel kişilik tanımlamaları

Yersel ve göksel kişilik tanımlamaları YERSEL KİŞİLİK; Entestratum’la (Maddi kalıp) hareket eden Bilincin, ÜÇLÜ MERKEZ OLUCU SİSTEM’ e dahil olan şakraların idari etkinlikleriyle biyokompitür loblarında husule getirdiği zevksel, düşünsel, duyumsal ve duygusal olguların “YERSEL ADAPTASYON” sürecine vukua gelen KAYIT BÜTÜNSELLİĞİ’dir. GÖKSEL KİŞİLİK; Elektratum’la (Enerjetik Kalıp) hareket eden Bilincin, Enerjetik Kompitür; İdare Merkezleri olan Şakralardan birinin

Yersel ve göksel kişilik tanımlamaları Read More »

Üçlü merkez olucu sistem

Üçlü merkez olucu sistem Her Göksel Vazifelinin, Göksel Vazife statüsüye alakalı olguları yaşamasından önce Yersel Adaptasyonu temin babından yaşaması gerekli olguları sağlayan Bilinç Kıymetinin devinim yapabileceği üç şakra bütünselliğinin oluşturduğu Şakra Sistemidir. Bu sistemin biyokompitür lobları üzerindeki idari fonksiyonerliği; Entesratumun (Maddi Kalıp) tanzim edilmesi amacına uygun olguların yaşanmasını mümkün kılmaktadır. Bu olgular seksüel, düşünsel, duyumsal

Üçlü merkez olucu sistem Read More »

Uzay gemileri

Uzay gemileri Dünya insanlığının UZAYLILAR olarak tanımladıkları, İlahi Hizmet Ünitelerine ait olan UZAY GEMİLERİ’ indeki tesisat, BOYUTLAR ARASI KOZMİK SEYİR’in gerçekleştirilebilmesi amacıyla tanzim edilmiştir. Bu gemilerdeki güç toplama üniteleri canlılıklarını daima koruyabilen canlı kristallerden yapılanmışlardır. Bu üniteler, rabsal terminolojide “ilahi kudret” ifadesiyle vurgulanmak istenilen RA Gücü’nü Merkez Üs’teki (uzay gemilerinin bağlı bulunduğu teknolojik üs) devasa

Uzay gemileri Read More »

Şifretik program

Şifretik program ŞİFRETİK PROGRAM: AÇILMASININ İSTENDİĞİ BİR ZAMAN DİLİMİNDE, YERLEŞTİRİLDİĞİ YERDE, MUAYYEN MAHİYETLİ HADİSELER KARŞISINDA AÇILMAYA MÜSAİT ŞİFRETIK KODLARLA KİLİT ALTINA ALINMIŞ PROGRAM ÜNİTELERİ’NİN VARLIKLARIYLA ALAKALI BİR TANIMLAMADIR. ŞİFRETİK PROGRAMLA STANDARTLAYICILIK: Galaktik Öz İnsan Planıyla alakalı vasıta oluş kategorisinden devreye sokulacak biyorobotlarda bulunan HÜCRESEL KAYIT ÜNİTELERİ’ne yerleştirilecek program mahiyetlerinin tayin edilmesinde emsal olarak alınacak muayyen

Şifretik program Read More »

Şakralar ve insani kişilik oluşumu

Şakralar ve insani kişilik oluşumu Üçlü merkez olucu sistemi oluşturan şakralardan MAHİRA‘da devinim yapan Bilinç Potansiyeli, biyokompitüre dayalı yersel adaptasyon kişilik olgularından Duyumsal ve Duygusal bazındaki olguların alfa titreşim boyutsal nitelikli zaman, mekan ve formla muhatap olunarak yaşanmasını mümkün kılacak tarzlarda biyokompitür lobları üzerinde idari fonksiyon gösterebilmektedir. Üçlü merkez olucu sistemi oluşturan şakralardan SADİSNA‘da devinim

Şakralar ve insani kişilik oluşumu Read More »

Laboratuvar planetler

Laboratuvar planetler Doğal karakterli Gürz Sistemlerinde bulunan Mini Atomik Bütün Çekirdekleri sayılan bütün Planetler; Laboratuar karakterli Uzay Objeleridirler. Üzerinde yaşayan İnsani Toplumlarca sahip bulunduğu meknuz Asli Orijinal keyfiyetlerince tam anlamıyla değerlendirilemeyen Dünyamız da Doğal Gürz Sisteminde bir İlahi Laboratuar Sistem Çekirdeği olan Çekirdek Mini Atomik Bütündeki Laboratuar karakterli çekirdek bir yapıdır. İşte bu meknuz ASLİ

Laboratuvar planetler Read More »

İleri evrim aşamaları

İleri evrim aşamaları İleri Evrim Aşamaları: Varlıkların, kısır döngüye uğratılmış yozlaştırılmış öğretilerin, şartlayıcı, kayıtlayıcı tesirleriyle donuklaştırılmış, tortulandırılmış menfiyet arzeden unsurlarından kurtarılmasından sonra yine bu varlıklara cari kılınan ve yetkinlik kazandıran EVRENSEL EVRİM AŞAMALARI‘dır. Evrensel Sevgiye, Evrensel BİR’lik ve beraberliğe dayanan kardeşlik ilkelerini kendi bünyesinde bulunduran bu evrimsel süreç, bakırlıktan yeni kurtulmuş ve ALTIN olmuş bir

İleri evrim aşamaları Read More »

Göksel bilgi transformasyonu

TEKNOLOJİK BİLGİLER GÖKSEL BİLGİ TRANSFORMASYONU Galaktik Özlere (Beta İnsan Numuneleri) ait kompütürlerin (Bilinç Beyin) varlığında yer alan Asli Orijinal Bilgi Potansiyelidir. Galaktik Yaşam Kolonilerindeki her bir Galaktik Yaşam Ünitesi, kendine ait özel Kompitürü ile Göksel Bilginin varlıkta tutulmasını sağlamaktadır. Galaktik Özlere ait bilgiye, BETA KARAKTERLİ BİLGİ de denilmektedir. Makro farkındalık gücüyle hareket edebilen Galaktik Özler,

Göksel bilgi transformasyonu Read More »

Alfa-beta zaman farkındalığı

TEKNOLOJİK BİLGİLER ALFA-BETA ZAMAN FARKINDALIĞI ALFA ZAMAN: Çekirdek Evrendeki Çekirdek Galaksinin (Samanyolu Galaksisi)varlığında mevcut olan bir oluştur. Alfa Zamana Hareketli Zaman Berzahi Zaman da denilmektedir. Hareketli Zamana tabi oluş hakiki bir oluş değildir. Hareketli Zaman (Alfa Zaman), Hareketli Mekan (Alfa Mekan), Hareketli Form (Alfa Form) gibi her oluş, muayyen bir süreçte Hareketli Zamanla reaksiyone olabilen

Alfa-beta zaman farkındalığı Read More »