Teknolojik Bilgiler 1

Enanaktif olmalarını yaşayan bilinçlerin bağlı bulundukları asil kaynakların …

Enanaktif olmalarını yaşayan bilinçlerin bağlı bulundukları asil kaynakların uzmanlıklarına uygun tarzlarda Teknolojik Üsler Bir’lik Komitesi tarafından tasnif edilerek muayyen bir mahrekte bir arada toplatılması: Atlanta RA Terminolojik Sistemde ENANAKTİVUM RA KUMA olarak geçen Aktif Olma ile varlığını gösteren Bilinçler, bu Olma Halinin maksimal doygunluğunu yaşamaya geçer geçmez Galaktik Konfederasyonun Başkanlığını RA YÖNETİM DÜZENİ Adına üslenmiş […]

Enanaktif olmalarını yaşayan bilinçlerin bağlı bulundukları asil kaynakların … Read More »

Baraj Çekirdek Dünya biyosfer katmanı oluşturma teknolojisi etkinlik sistemi

Baraj Çekirdek Dünya biyosfer katmanı oluşturma teknolojisi etkinlik sistemi Baraj Çekirdek Dünya Biyosfer Katmanı Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki “BİYOSFER KATMANI OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI” nın sürdürmekte oldukları faaliyetlerle Çekirdek Dünya üzerinde bir Biyosfer Katmanı oluşturulmuş ve Çekirdek Dünyanın Bütünselliği, varlığında hareket eden bütün Bilinçlerin devinim yaptıkları

Baraj Çekirdek Dünya biyosfer katmanı oluşturma teknolojisi etkinlik sistemi Read More »

Baraj Çekirdek Dünya biyoform oluşturma teknolojisi etkinlik sistemi

Baraj Çekirdek Dünya biyoform oluşturma teknolojisi etkinlik sistemi Baraj Çekirdek Dünya Biyoform Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki “BİYOFORM OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI” Çekirdek Dünyanın varoluşundan itibaren sürdürmekte oldukları faaliyetlerle Çekirdek Dünya üzerinde Maddesel Kalıplar kategorisine dahil olan muhtelif şekilselliklerdeki Biyoformların tanzim edilebilmesi için gerekli olan her fonksiyonu

Baraj Çekirdek Dünya biyoform oluşturma teknolojisi etkinlik sistemi Read More »

Aktif varoluşun programlanabilen yapısı D.N.A.

Aktif varoluşun programlanabilen yapısı D.N.A. YERYÜZÜ İNSANI D.N.A DENİLEN YAPININ SIRLARINI ÇÖZEBİLMESİ İÇİN ÖNCE KENDİ VARLIĞININ TANRISAL MERKEZİNE ERİŞMELİDİR. BU MERKEZDE İNSANIN KENDİ VARLIĞIYLA ALAKALI BÜTÜN SIRLAR YİNE KENDİSİ TARAFINDAN ÇÖZÜLMEYİ BEKLEMEKTEDİR. MESELELER MESELELER ÇÖZÜM BEKLER MESELELER HER MESELE BİR ŞİFREDİR O ŞİFRELER ÖZÜNDEDİR UĞRAŞ DEME GELMEZ ÇÖZÜM TEFEKKÜR ET BELİRT NİYET AZİM GÖSTER SONRA

Aktif varoluşun programlanabilen yapısı D.N.A. Read More »

Aktif varoluş gizemi

Aktif varoluş gizemi AKTİF VAROLUŞ: Bilinç ve İmkanlarının muayyen skalalar oluşturan mavera ve kademe aktiflikleri Bütünselliği ile bu Bütünsellikle birlikte varlık gösteren İmkanlar Bütünlüğü toplamından müteşekkil olan Oluştur. DİN SİKLÜSÜ DÖNEMİNDE DÜNYA İNSANLIĞINA MUTLAK VARLIK DİYE TANITILAN MUTLAK VÜCUD DÜZENİ BİR İNSAN ORGANİZMASINA BENZEMEKTEDİR. Mutlak Vücuttaki her bir Hücre ve bu hücrelerden müteşekkil olan Organlar,

Aktif varoluş gizemi Read More »

Aktif varoluştaki evrim sırrı D.N.A.

Aktif varoluştaki evrim sırrı D.N.A. Aktif Varoluşun Aktif Yaratılışa geçişi sağlanırken Sonsuz – Sınırsız Uzay Bilincinden olan her Bilinç Potansiyeli, Doğasallığının genel karakterine uygun olarak Özünden sahip bulunduğu tüm keyfiyetlerce kendine ait cevheri Öz hasletleri doğrultusunda işlemektedir. SONSUZ-SINIRSIZ UZAY BİLİNCİ, ÇEKİRDEK DÜNYA İNSANLIĞINA DİN SİKLÜSÜ DÖNEMİ TEDRİSATLARINDA “ALLAH” İFADESİYLE TANITILMIŞTIR. Bilincin ve Cevher üzerindeki kültleyici

Aktif varoluştaki evrim sırrı D.N.A. Read More »