Robotik düzen teknolojisi

18 cevheri otomasyon

18 cevheri otomasyon Cevheri otomasyon olmazsa, çekirdek dünya’nın nova karakterine uyumlu olarak oluşan illüzyonik yaşam olgular platformunda yaşayarak gerekli olan roller çıkarılamaz. Rollerin çıkarılması, denetime tabi tutulan bilinçlerin denetim aktifliğini sağlar. Yücelmek için mutlaka öğretim ve gözetime tabi tutulan deneyim uydu bilinç potansiyellerinin denetime de tabi tutulması gerekir. Denetim için rollerin çıkarılması, rollerin çıkarılması için …

18 cevheri otomasyon Devamı »

17 Robot Üretim Ortamı Olan Dünya’da Robot Olduklarını Farkettirmeyen Cevheri Otomasyona Ait Farkındalık Düzeyleri

17 Robot üretim ortamı olan dünya’da robot olduklarını farkettirmeyen cevheri otomasyona ait farkındalık düzeyleri Robotluğun ne olduğunu ancak, yüksek benliğinin farkındalık düzeyine yükselerek insan haline gelenler bilebilirler. Dünya robot üretim ortamında yaşayan robotlar içinde, ancak humanoidin yüksek benliğinin farkındalık düzeyine kavuşturulma hakkı mevcuttur. Bu dünya’nın kullanılış amacı kozmik hiyerarşi tarafından eksiksiz olarak ilahi amaca uygun …

17 Robot Üretim Ortamı Olan Dünya’da Robot Olduklarını Farkettirmeyen Cevheri Otomasyona Ait Farkındalık Düzeyleri Devamı »

16 Teknobiyo Hücrelerin Sirius Lyra ve Vega Teknolojik Uzmanlarınca Yapılanma Kavramları

16 Teknobiyo Hücrelerin Sirius Lyra ve Vega Teknolojik Uzmanlarınca Yapılanma Kavramları Sirius Lyra ve Vega’nın teknolojik uzmanlarınca imal edilen tekno biyo hücreler, hücre canların (essaf lunyaların) saf bilinç bazındaki hücresel yapısı emsal alınarak yapıtlanıyor. Sirius Lyra ve Vega teknobiyo hücre imalatında tanrısal bilinç bütünlüğünün enanaktif olma halini yaşayan hücre canlarla alakalı gizem planında kalan karakteristik …

16 Teknobiyo Hücrelerin Sirius Lyra ve Vega Teknolojik Uzmanlarınca Yapılanma Kavramları Devamı »

15 Robotik Teknobiyo İşlemleyicik Merkezi Aktivite Alanlarıyla Alakalı İleri Aşamalı Kavramla

15 Robotik Teknobiyo İşlemleyicik Merkezi Aktivite Alanlarıyla Alakalı İleri Aşamalı Kavramla ROBOTİK TEKNOBİYO İŞLEMLEYİCİLİK MERKEZİ: Robotik sistemlerdeki faaliyet prosedürlerine uygun olan fonksiyonların devrede tutulması için robotik ana kumanda sistemindeki mikro biyo çiplerden yapılanmış merkezlerine işlemleyici aktiflik planından etki gösterebilen Robotik Ana Sistemlerden birisi olan aygıttır. Robotik teknobiyo işlemleyicilik merkezindeki aktivite alanları, bu merkezdeki ana frekans …

15 Robotik Teknobiyo İşlemleyicik Merkezi Aktivite Alanlarıyla Alakalı İleri Aşamalı Kavramla Devamı »

14 Platformik Enerji Yasası ve Robotik Gelişim Prosesi

14 Platformik Enerji Yasası ve Robotik Gelişim Prosesi PLATFORMİK ENERJİ YASASI: Süper Mutlak Bilgi ile bizzat Kadiri Mutlak Yaradan tarafından programize edilen serlerin varlıklarındaki bilginin icaplarına uygun olarak por teşkilinden sonra varlıklarına yüklenen programların mahiyetlerine göre platformik enerji alanları husule getirme özelliğinden faydalanan Kharyantasların, bu porların partiküler devingenlik özelliğine ve kendi özsel devingenlikleriyle sağladıkları özsel …

14 Platformik Enerji Yasası ve Robotik Gelişim Prosesi Devamı »

13 Mikrobiyo Çiplerdeki Kutupsal Duyarganlık Aktivite Alanları

13 Mikrobiyo Çiplerdeki Kutupsal Duyarganlık Aktivite Alanları KUTUPSAL DUYARGANLIK AKTİVİTESİ: Muayyen mahiyetteki duyumsal verilere karşılık gelen duyarlılık aktivitesini muayyen bir koordinatta kutupsal birer olgu tarzında yaşatabilen etkinliktir. Aktif bilinçlere yerleşim yatağı olan robotlar içinde bulundukları ortamda gezebilen ve varlığında yaşadığı gezegenle birlikte devasa keyfiyetlere sahip olan Atomik Sistem’in çekirdeği olan Güneş’in etrafında dönebilen teknolojik aygıtlardır. …

13 Mikrobiyo Çiplerdeki Kutupsal Duyarganlık Aktivite Alanları Devamı »

12 Robotik Ben Fiziki Hareket Sistemleri

12 Robotik Ben Fiziki Hareket Sistemleri Robotik Ben fiziki hareket sistemleri Ana Kumanda Sistemi’ndeki nöronsal aktiviteden kaynaklanan tesirlerle yönlendirilir. Robotik kalıpta bulunan cevheri otomasyon bilincinin istek ve arzu planına uygun olan hattı hareket motivasyonlarıyla istemli olarak devreye sokulan tesirler, robotik kalıptaki parmak – el – kol – bacak – ayak – boyun gibi aksamlarda istemli …

12 Robotik Ben Fiziki Hareket Sistemleri Devamı »

11 Robotik Ben Ana Kumanda Sistemindeki Fiziko – Şimik Faaliyetle

11 Robotik Ben Ana Kumanda Sistemindeki Fiziko – Şimik Faaliyetle ROBOTİK BENE AİT ANA KUMANDA SİSTEMİNDEKİ HER BİYOTEKNİK HÜCRE ÇEKİRDEĞİ, BİYOTEKNİK DİZAYNLA SAĞLANAN MİKROBİYO ÇİPLERİ BULUNDURUR. BU MİKROBİYO ÇİPLERİN UZAY BOŞLUKLARINDA YER ALAN KUTUPSAL DUYARGAN ROBOTİK TEKNOLOJİK DEVRE ÜNİTELERİ ROBOTİK BENİN KULLANACAĞI ROBOTİK KİŞİLİĞİN VARLIĞINA DAHİL OLABİLEN ROBOTİK YAŞAM OLGUSUNUN YAŞANMASINI SAĞLAR. Robotik BEN’e ait …

11 Robotik Ben Ana Kumanda Sistemindeki Fiziko – Şimik Faaliyetle Devamı »

10 Robotik Yaşam Faktörünü İptal Edici Anahtar Fonksiyoner Mikro Biyo Çip Programları

10 Robotik Yaşam Faktörünü İptal Edici Anahtar Fonksiyoner Mikro Biyo Çip Programları AÇILIMLARI ÇOK ÖNEMLİ OLAN BU PROGRAMLARIN AÇILMASI, KENDİSİNİ İNSAN ZANNEDEN ROBOTLARA İNSAN OLMALARINI SAĞLIYOR. İNSAN ROBOT DEĞİLDİR, AMA BEŞER ROBOTTUR. Kozmik Hiyerarşi, anlatılması gereken hakikati dini bağlamda hitap haliyle kullanıp, sözcük kalıplarının frekansını bizzat seçerek bu kalıplara yüklemiş ve transformasyonlu mana ile intikal …

10 Robotik Yaşam Faktörünü İptal Edici Anahtar Fonksiyoner Mikro Biyo Çip Programları Devamı »

9 Robotik Ben Ana Kumanda Sistemleri Oluşturma Teknolojileri

9 Robotik Ben Ana Kumanda Sistemleri Oluşturma Teknolojileri Robotik yaşam ve Dünya gezegeni hakkında verdiğim sırların bir çok okuyucu tarafından alışılagelmiş kavram ötesi kavramlarla ilgi olduğundan dolayı şaşırtıcı geleceğini biliyorum. Ancak Aktif Varoluşun gizde kalan sırlarını dersler halinde takip ederek, kendi varlığında alışılagelmiş kavram ötesi bir kavram oluşturabilen okuyucularım bunların doğal yaşama ait hakikat olduğunu …

9 Robotik Ben Ana Kumanda Sistemleri Oluşturma Teknolojileri Devamı »

8 Robotik Şuur Boyutu

8 Robotik Şuur Boyutu ROBOTİK ŞUUR BOYUTU, ŞUUR DÜZEYİ, VASAT VE ETKİLEŞİM MERKEZİ HUMANOİD AŞAMASINDAKİ ANDROİDLERDE ROBOTİK ŞUUR BOYUTU; DÜZEY, VASAT VE ETKİLEŞİM MERKEZİ İLE TAM TEŞEKKÜLLÜ OLARAK OLUŞMAKTADIR. Robotlar dünyasındaki robotlarda işgalci potansiyeller var. Bu potansiyellere ait olan etkinlikler robotları laçka edip bozuyorlar. Her humanoid kendi gelişim süreci aşamasına uygun olan ayarlanmaları hak ederse …

8 Robotik Şuur Boyutu Devamı »

7 Teknolojik Biyo Hücre

7 Teknolojik Biyo Hücre TEKNO – BİYO – HÜCRE: Çekirdek Dünya ortamında bitki – hayvan – beşer ifadeleriyle bilinen androidlerin vücut yapılarını oluşturan yapı taşlarıdır. Teknolojik – biyo – hücre; Sirius İnsanının Çekirdek Dünya ortamında deneyimli bir halde kendini yaratması için Robotik Düzen Teknolojisi’nin imkanlarını kullanan Teknolojik Uzmanlar BİR’liği tarafından yaratılmıştır. ANDROİD KARAKTERLİ KALIPLARIN YAPI …

7 Teknolojik Biyo Hücre Devamı »

6 Sirius Lyra ve Vega Robotik Düzen Teknolojisi

6 Sirius Lyra ve Vega Robotik Düzen Teknolojisi Sirius Lyra ve Vega Robotik Düzen Teknolojisiyle Robotlarda Tanzim Edilen Şuurlandırılmış Kuvantum Alanları VEGA YILDIZ SİSTEMİ’NİN TEKNOLOJİK UZMANLARINCA YAPITLANAN İNSANİ ROBOTİK TEŞKİLATTA EN ÖNEMLİ BİR AYGIT OLAN ANA KUMANDA SİSTEMİ KUVANT BİRİMLERİNDEN MÜTEŞEKKİL BİR YAPI OLARAK ŞUUR KAZANDIRILAN BİR ALANI VARLIKTA TUTMAKTADIR. BEŞERİ ROBOTİK TEŞKİLATTAKİ ANA KUMANDA …

6 Sirius Lyra ve Vega Robotik Düzen Teknolojisi Devamı »

5 Biyorobitik sistem enerji dinamikleri denge zinciri

5 Biyorobitik sistem enerji dinamikleri denge zinciri Matematiksel denge sistemi, saf bilginin deneyimlenmesi için gereken şoklayıcı aktifliği denge altından tutmanın icaplarını varlıkta tutan yegane sistemdir. MATEMATİK, ATLANTA RA TERMİNOLOJİK SİSTEM KAYITLARINDA BULUNAN İLM – KHA – VİRM SÖZCÜĞÜNÜN KARŞILIĞIDIR. İlmhyra=İlim Virma=Bilim Kha=Dengeleyici şoklayıcı aktiflik. Sayısal değerlerin birbirleriyle olan iletişimleri sonsuzluğa açılan denklemlerin meydana gelmesini sağlar. …

5 Biyorobitik sistem enerji dinamikleri denge zinciri Devamı »

4 cevheri otomasyon bilinci oluşturma teknolojisi

4 cevheri otomasyon bilinci oluşturma teknolojisi CEVHERİ OTOMASYON: CEVHERİN BİLİNÇ TARAFINDAN MUAYYEN MAHİYET VE KISTASLARDA PROGRAMİZE EDİLEREK GÖSTERMESİ SAĞLANAN OTOMATİK ETKİNLİKLER PLANIDIR. CEVHERİ OTOMASYON BİLİNCİ: Tanrısal Bilincin Çekirdek Dünya ortamında kullanıldığı biyolojik formlarda cevheri programizasyonla tanzim ettiği, muayyen bir süreç zarfında otomatik hareketler yapma özelliğine sahip olan bilinç potansiyelidir. CEVHERİ OTOMASYON BİLİNCİ OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK …

4 cevheri otomasyon bilinci oluşturma teknolojisi Devamı »

3 Tekno Biyo-Hücre ile alakalı kavramlar

3 Tekno Biyo-Hücre ile alakalı kavramlar Dünya’da mineral – bitki – hayvan – beşer ifadeleriyle tanımlanan varlıklarla devrede tutulan formlar, robotik yaşam faktörüyle muhavece olması gereken bilinç potansiyellerinin yerleşebilecekleri kalıplardır. Bu kalıplar, maddi karakter ve hüviyete sahip partiküller olan kuvant birimlerinin husule getirdikleri atomik sistemlerden yapılanmışlardır. BU KALIPLARLA HAREKET EDEN BİLİNÇLER, KENDİLERİNE ÖZGÜ OLAN BİR …

3 Tekno Biyo-Hücre ile alakalı kavramlar Devamı »

2 Teknolojik Robotik Biyosistemler

2 Teknolojik Robotik Biyosistemler Robotik yaşam ve Dünya gezegeni hakkında verdiğim sırların bir çok okuyucu tarafından alışılagelmiş kavram ötesi kavramlarla ilgi olduğundan dolayı şaşırtıcı geleceğini biliyorum. Ancak Aktif Varoluşun gizde kalan sırlarını dersler halinde takip ederek, kendi varlığında alışılagelmiş kavram ötesi bir kavram oluşturabilen okuyucularım bunların doğal yaşama ait hakikat olduğunu kabul edecektir. VARLIĞINDA YAŞADIĞIMIZ …

2 Teknolojik Robotik Biyosistemler Devamı »

1 Robotik yaşam ve Dünya gezegeni

1 Robotik yaşam ve Dünya gezegeni Robotik yaşam ve Dünya gezegeni hakkında verdiğim sırların birçok okuyucu tarafından alışılagelmiş kavram ötesi kavramlarla ilgi olduğundan dolayı şaşırtıcı geleceğini biliyorum. Ancak Aktif Varoluşun gizde kalan sırlarını dersler halinde takip ederek, kendi varlığında alışılagelmiş kavram ötesi bir kavram oluşturabilen okuyucularım bunların doğal yaşama ait hakikat olduğunu kabul edecektir. Varlığında …

1 Robotik yaşam ve Dünya gezegeni Devamı »