Program akışları

Rabsal ve ruhsal

Rabsal ve ruhsal Dünya İnsanlığı, İlahi Tasarruf Planları tarafından toplumsal realite bazında kademe kademe tamponlanırken,sahip bulunduğu mentalitenin sığasına bu planlarca dahil edilen Rabsal ve Ruhsal mahiyetli ezoterik bilgi potansiyeline iyice doymuş bulunmaktadır. Musa peygamber ile başlatılan Din Siklüsü Dönem uygulamalarında Shapley-3 galaksisinin oluşturduğu boyutta (Meleküt) yer alan İlahi Tasarruf Planının Görev/İcraat üniteleri Rabsal ve Ruhsal […]

Rabsal ve ruhsal Read More »

Rabsal Ruhsal-Tekamül Fraksiyonları

Rabsal Ruhsal-Tekamül Fraksiyonları Evrenlerde bulunan her varlığın tekamül fraksiyonu, belirli bir kozmik sabite ile ayarlanan KOZMİK LİYAKAT‘a dayalı olarak belirlenir. Tekamül fraksiyonlarının (kademelerinin) her varlığa özel değişiklik arz etmesi, tekamül kürelerinin satıhlarındaki değişik fikirlerin, değişik davranışların sahipleri olan varlıklara farklı farklı hayat formasyonlarıyla yaşam sağlamaktadır. Bu yaşamlar, belirli zaman dilimlerinde cereyan eden hadiselerle muhatap olacak

Rabsal Ruhsal-Tekamül Fraksiyonları Read More »

Tanrısal bilincin rububiyet, uluhiyet ve kudsiyeti

Tanrısal bilincin rububiyet, uluhiyet ve kudsiyeti Tanrısallığın kademe kademe tezahür ettirildiği Dünya’da deneyime sokulan her Öz değer karakteristik fiziki özelliklere sahip kalıplar ve kisveler altında sergilenebilmektedir. Öz bilgi, Öz Enerji ve Öz Cevher Tanrısal Bilincin Özünde mevcut olan deneyimsiz değerlerdir. Deneyimlemeye sokularak evrimsel plandaki şablonlarına uygun olan tarzlarda yaratılması gereken bu değerleri rotasyone edebilen keyfiyetler,

Tanrısal bilincin rububiyet, uluhiyet ve kudsiyeti Read More »

RA Gücü

RA Gücü RA Gücü, RA Karakterli Bilinç potansiyellerine ait olan bir değerdir. Bu gücün Ana veziri bilinçlerce kullanılırken Süper Makro kıymetteki haline ANA TANRISAL TEKNOLOJİK RA GÜCÜ, makro kıymetteki haline ise TANRISAL TEKNOLOJİK RA GÜCÜ denilmektedir. Ana Tanrısal Teknolojik RA Gücünün Sonsuz-Sınırsız Uzayda tesis edilen Veziri Etkinlik Koordinatlarına taşınmasına vasıtalık eden RA Karakterli porlar kendi

RA Gücü Read More »

Paralel evren sistemleri

Paralel evren sistemleri Çekirdek Evrim Programının uygulanması amacıyla yapılanıp Aktif Varoluş’a dahil edilen çekirdek karakterli evrensel yapıyla bu yapıya kilitlendirilen evrensel yapıların tümüne PARALEL EVREN SİSTEMLERİ denir. Paralel evrenler yasasının ön gördüğü prensipler doğrultusunda hareket eden İlahi Hiyerarşi, Çekirdek Evrim Programına uygun olan faaliyetleri Çekirdek Evrensel yapının galaktik uzaylarında sürdürürken, Dünyada SAMANYOLU olarak bilinen galakside

Paralel evren sistemleri Read More »

Kutuplar kutbu

Kutuplar kutbu Sonsuz-Sınırsız Durulganlık, İlk Temel Hareketle aktifliğe geçip Kendini Kendinde Olma halinde Varlıkta tutarken, bu Aktif halini El’an Kendinden Kendine izletmektedir. İzlenen ve izleyen olmanın sefasını Kendinden Kendine yine Kendisi sürdürmektedir. Durulganlığın aktifliğe dönüşümü başlangıçtaki İlk Temel Hareketin vurgulanmasıyla gerçekleşirken, Durulganlığa ait imkanların gittikçe durulganlığını geride bırakıp aktiflik kazanmasına islam tasavvufunda Bilkuvve halinden Kuvve

Kutuplar kutbu Read More »

İnsan beynindeki sırlar

İnsan beynindeki sırlar Genetik kodlama planına dahil edilebilecek sonsuz-sınırsız mahiyetler çerçevesinde şifrelenerek deşifrelemeye hazır bulunan genetik kodların süper yoğunluklarda potansiyel oluşturduğu bir muhteşem yapıdır insan beyni. İnsanlığın çözemediği insan beynini yapılayan mimarları, insanlık yine kendi içinde aramalıdır. Bu mimarlar hep bir elden işbirliği yapmışlar ve cevherin kaba kesif, kolayca algılanabilen fiziki kısmı ile ince latif,

İnsan beynindeki sırlar Read More »

İlahi düzen

İlahi düzen Gürz Sistemindeki Rahim Boyutunun Evrimsel uygulamalarına tabi tutularak Nizam Şuuru kazandırılmış bilinçlere, Düzensel prosedür gereği DÜZEN ŞUURU kazandırabilen kuruluşları içine alan İlahi Çatıdır. Altın Galaksi İmparatorluğunu da içine alan İlahi Düzenin Merkezi, Atlanta RA Merkez İmparatorluğudur. Bu İmparatorluğa ait yasalar; Atlanta RA Terminolojik Sistem Kayıtlarında Mutlak ve Süper Asli Orijinal karakterlerde yer almaktadır.

İlahi düzen Read More »

Genetik deformasyon

Genetik deformasyon Günümüzde bu konu insanlarımızı çok tedirgin eden alternatiflerle oldukça tartışmalı bir boyuta ulaşmıştır. Bitkisel ve hayvansal organizmalar gibi insani organizma da, hücrelerin bir araya gelerek kendi varlıklarına özel olan bir aktivasyon planını oluşturmasından ibaret olan evrensel bir yapıdır. Bu organizmaların sağlıklı bir pozisyonda varlıkta tutulabilmesi için Evrensel Denge prensiplerine uygun olan bir beslenme

Genetik deformasyon Read More »

Düşüncede düşüncesizlik

Düşüncede düşüncesizlik Düşüncede düşüncesizliği yaşayamayan, bilinç boyutuna dalamaz. An dahi denilmesi mahzurlu olan bu anda bilinç boyutunun verileri akışa geçirilir. Bilinç boyutu özün varlığıyla, düşünce boyutu öz cevherden yapıtlanan biyokompütürün varlığıyla ifade edilir. Düşünce; özcevherden yapıtlanan biyokompütürde özbilgi yansımasına dayanan bir aksiyondur. Burada endirekt hareket mevcuttur. Bilinç boyutu veri akışı ise, özbilginin kendisidir ve burada

Düşüncede düşüncesizlik Read More »

Dünyanın RA ve Asil nova karakterleri

Dünyanın RA ve Asil nova karakterleri İnsansal aktivite planlarının maddi bedenlerle faaliyet gösterdikleri Dünya, Tanrılar Gürzü de denilen Doğal Gürzdeki Ana Mini Atomik Bütün çekirdeğidir. Her aktif bilinç doğal evrimini, Öz deneyimini ve Öz görevini bu çekirdek üzerinde sürdürür. Sahip bulunduğu laboratuar karakteri ile Dünya, tüm Deneyimci Öz’lerin deneyim uydularıyla her mahiyette deneyim yapabilme koşullarıyla

Dünyanın RA ve Asil nova karakterleri Read More »

Dünya değişim programı

Dünya değişim programı Dünyamızın içinde bulunduğu güneş sistemi Samanyolu Galaksisi Merkez Koordinat Düzeni etrafındaki spinsel devinimine ait olan 3×26.000 senelik doğal siklüs sürecini 2012 dünya senesinde tamamlamış olacaktır. Bu sürecin hitamında Dünyamız Alfa Titreşimsel Karaktere sahip olduğu platformilk enerji alanını kendi organizma bilincinin eforlarıyla iptal ederek, Beta Titreşimsel Karaktere sahip olduğu platformik enerji alanını oluşturacaktır.

Dünya değişim programı Read More »

Değişmek zorundayız zira dünya değişiyor

Değişmek zorundayız zira dünya değişiyor Dünya, kendi cezb olduğu güneşinin etrafında spinsel devinimini sürdürerek değişen kozmik bir uzay objesidir. Her devinimde afaktaki sahip olduğu alfa karakterli düşük frekanslı kozmik değerlerini geride bırakıp, enfüsteki beta karakterli yüksek frekanslı kozmik değerlerini kazanan Dünya, varlığında yaşayan tüm evrim prototipleriyle İlahi Hiyerarşideki kendi kriterlerleriyle dolu olan Aktif Varoluş Şablonları

Değişmek zorundayız zira dünya değişiyor Read More »

Beyin mi insan için, insan mı beyin için devrede tutulmaktadır?

Beyin mi insan için, insan mı beyin için devrede tutulmaktadır? BEYNİN İNSAN İÇİN DEVREDE TUTULDUĞUNU BİLİP KAVRAYABİLMEK İÇİN, BEYNİN SADECE FİZİKİ YAPISINA AİT BİLGİLERİ DEĞİL METAFİZİKİ YAPISINA AİT BİLGİLERİ DE BİLİP KAVRAYABİLMEK GEREKİR. Yaşadığımız gezegende biyolojik beynin fiziğinden çok metafizik yönleri olup olmadığı yüzyıllardır tartışılmaktadır. Bu durum gayet normaldir. Zira metafizik bilgi, insanın içsel olgunluk

Beyin mi insan için, insan mı beyin için devrede tutulmaktadır? Read More »

Astral şifanın bilgi ve gücü özden akışla gelir

Astral şifanın bilgi ve gücü özden akışla gelir Atlantis uygarlığında baş gösteren bilinçsel ve genetik evrimsel sapmalar, insan bedeninde kendi enerjisi ile devinen bilincin ve insan bedenindeki hücrelere ait genetik yapıların bozunmalarına sebep olmuştur. O dönemden bu yana bu bozunma mahiyetlerine uygun olarak karmik yaşam döngüsünde bulunan insanın yaşadığı sapmaların boyutu daha da yükselmiş ve

Astral şifanın bilgi ve gücü özden akışla gelir Read More »