Negatif uzaylılar teknolojisi

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki seksüel saptırıcı negatif etkileri

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki seksüel saptırıcı negatif etkileri NEGATİF UZAYLI GRUPLARI SIRALARKEN İLK ETAPTA ORENTAKTİF (KÖLELEŞTİRİCİ AKTİFLİK) KARAKTERLİ BİLİNÇ POTANSİYELLERİNİN LİDERLEYİCİ-LİDER OLUCU KEYFİYETLERİNE BAKILARAK BİRİNCİ SIRADAKİNE ORİON GRUBU (GRİLER) DENİYOR. İKİNCİ SIRADA NAKARİON GRUBU, ÜÇÜNCÜ SIRADA AMERİON GRUBU, DÖRDÜNCÜ SIRADA ZENTARİON GRUBU, BEŞİNCİ SIRADA PENTARİON GRUBU MEVCUTTUR. Orion grubunun dışındaki […]

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki seksüel saptırıcı negatif etkileri Read More »

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki negatif etkileri

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki negatif etkileri DÜNYA İNSANLIĞININ NEGATİF UZAYLI GRUPLAR İLE POZİTİF UZAYLI GRUBLARINI KARIŞTIRMASINA GRİLER SEBEP OLMAKTADIR. GRİLER: ORİON ÇEKİRDEK DÜNYA FETİH PROJESİNİ UYGULARKEN ÇEKİRDEK DÜNYA İNSANLIĞINI ÇOK DEĞİŞİK MAHİYETLERDE SAPMAYA UĞRATARAK KENDİ YÖNETİMLERİ ALTINDA BULUNAN DEJENERAKTİF GRUPLARA DAHİL ETMEK İSTEMEKTEDİRLER. ORİON ÇEKİRDEK DÜNYA FETİH PROJESİ; Sonsuz Sınırsız

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki negatif etkileri Read More »

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki köleleştirici negatif etkileri

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki köleleştirici negatif etkileri ORENTAKTİF KARAKTER: Dünya Deneyim ortamında deneyim yapan Bilinçlerin Rabsal Terminolojik Sistem kayıtlarındaki Bilgiyle ENANİYETE KAPILMA-ŞİRKE DÜŞME gibi ifadelerle vurgulanan ve KİBİRLİLİK haliyle kendini belirten çok tehlikeli bir karakteridir. Bu karaktere sahip olan bilinçler “BİR DİĞERLERİ” olarak Bütünsel BİR’lik Sırrına aykırı tarzlarda değerlendirdikleri Bilinçleri,

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki köleleştirici negatif etkileri Read More »

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki bunalttırıcı negatif etkileri

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki bunalttırıcı negatif etkileri Orion’a ait oğullar; kendi dejeneraktif fonksiyonlarını vurgularken, Zentarion oğullarının bunaltırıcı fonksiyonlar’ından faydalanarak kendilerine çok kolay yoldan özel aktivasyon planlarını tanzim edebilmektedirler. Orion’un Kibirlilik Frekansına uyumlu olan yersel adaptasyon kişililikleri, yaşadıkları ORİON-ZENTAKTİF KARAKTER KOMBİNASYONU karşısındaki duyumlamalardan hoşnut kalmakta ve gittikçe BUNALTIRICI-DEMORALİZE EDİCİ ifadelerine uygun

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki bunalttırıcı negatif etkileri Read More »

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki barbarlaştırıcı (nakarion frekanslı) negatif etkileri

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki barbarlaştırıcı (nakarion frekanslı) negatif etkileri Orion Grubuna (Griler) bağlı olan Barbarlaştırırıcı Güç Topluluğu olan Nakarion Grubu kendi varlığıyla alakalı Teknolojik Uzmanlığı doğrultusunda Dünya üzerindeki insani toplumları barbarlaştırıp sapmaya uğratarak dejenere etmekte ve saf cevheri, bilgiyi, gücü Bilincin Nakarion frekansına uyumlu olan tarzlarda kutup değişimine uğratmaktadır. Orion

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki barbarlaştırıcı (nakarion frekanslı) negatif etkileri Read More »

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki büyücü, nazar edici, sihir edici negatif etkileri

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki büyücü, nazar edici, sihir edici negatif etkileri Orion Grubuna bağlı olan büyücü, nazar edici, falcı, sihir edici güç topluluğu kendi varlığıyla alakalı teknolojik uzmanlığı doğrultusunda Çekirdek Dünya üzerindeki İnsansal Toplumları, sahip olduğu uzmanlığa dayalı olan tarzlarda etkileşim altına alarak dejenere etmede; cevheri, bilgiyi ve gücü Bilincin

Negatif uzaylı grupların liderleri olan grilerin dünya insanlığı üzerindeki büyücü, nazar edici, sihir edici negatif etkileri Read More »