İnsan ve yaşam

Koşulsuz Sevginin Gücü

Koşulsuz Sevginin Gücü Koşulsuz Sevgi: Bir insan tarafından hiç bir kayda ve şarta bağlanmadan Hakiki değer yargılarıyla yaşanan sevgidir. Bu sevginin gücü; bir kayda ve şarta bağlanarak izafi değer yargılarıyla yaşanan bütün koşullu sevgi olgularında çok yüksektir. Koşullu Sevgi: Kendisini kayıtlamış, şartlamış ve buna dayanan izafi değer yargılarıyla hareket eden insanın muayyen mahiyetteki bir koşula […]

Koşulsuz Sevginin Gücü Read More »

Evrensel Kavram Gücü

Evrensel Kavram Gücü Dünya Evrim / Deneyim / Görev Ortamında evrimleşmekte olan, İnsani farkındalık aşamasındaki bilinç potansiyelinin, bir BİYOKOMPÜTÜR (beyin) kullanarak oluşturduğu evrensel nitelikli düşünce boyut kavram gücüne “EVRENSEL KAVRAM GÜCÜ” denilmektedir. Bu kavram gücüne sahip olan her insan, her mahiyetteki kayıtlanmalardan, şartlanmalardan ari ve münezzeh olan bir tarzda, muhatap olduğu obje, suje ve hadiseleri

Evrensel Kavram Gücü Read More »

Sevginin Güçlü Şoku

Sevginin Güçlü Şoku SEVGİ: Her Bilincin doğasallığının genel karakterine uygun olarak Özünden sahip bulunduğu Keyfiyetlerden birisi AŞK KAYNAĞI’dır… Bu Keyfiyet, İslam dini terminolojisinde bulunan (Esma-i İlahiye) İlahi İsimlerde “VEDÜD” sözcüğü ile bilinmektedir. Vedüd adlı Keyfiyete dayalı olarak her bilincin Özünden yaşanan AŞK OLGUSU, bilincin devindiği mahalde içten dışa doğru muayyen titreşimli mevcelerin yayılmasını sağlarken, Bilincin

Sevginin Güçlü Şoku Read More »

Atlanta RA Teknolojisi ve İlahi Laboratuvar Sistemler

Atlanta RA Teknolojisi ve İlahi Laboratuvar Sistemler ATLANTA RA TEKNOLOJİSİ: BİLİNÇ VE İMKANLARININ DURULGAN VE AKTİF VAROLUŞU İLE AKTİF YARATILIŞINA AİT MUTLAK VE SÜPER ASLİ ORİJİNAL MAHİYET VE KISTASLARDAKİ VASIFLARINI AÇIKLAYABİLEN, BU VASIFLARA DAYALI OLAN GELİŞMELERİ İLAHİ YASALARIN ÖN GÖRDÜĞÜ PRENSİP VE KURALLARA BAĞLAYIP UYGULAMAYA SOKAN BİLİNÇLERE REHBER OLAN İLAHİ İLİMSEL MAHİYETLER BÜTÜNLÜĞÜDÜR. Atlanta RA

Atlanta RA Teknolojisi ve İlahi Laboratuvar Sistemler Read More »

Bilincin Karışıklık Yasasındaki Mahiyetlere Göre Karışıklığa Düşüp Kişisel Egosunun Güdümleyici Aktiflik Plan Şuuru ile Biyokompütürdeki İsyan Kodlarını Açarak Benlik Gütmesi ile Alakalı Kavramlar

Bilincin Karışıklık Yasasındaki Mahiyetlere Göre Karışıklığa Düşüp Kişisel Egosunun Güdümleyici Aktiflik Plan Şuuru ile Biyokompütürdeki İsyan Kodlarını Açarak Benlik Gütmesi ile Alakalı Kavramlar Karışıklık, yükümlü bilinçlerin evrim-görev-deneyim faaliyetlerini sürdürmeleri sırasında Çekirdek Dünya ortamında karşılaşabilecekleri en tehlikeli bir risktir. YÜKÜMLÜ BİLİNCİN DENEYİM-EVRİM-GÖREV FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEKTE İKEN MUTLAKA TABİ OLMASI GEREKEN MANEVİ REHBERİNE KARŞI YAŞADIĞI TÜM TEŞEVVÜŞ HALLERİ

Bilincin Karışıklık Yasasındaki Mahiyetlere Göre Karışıklığa Düşüp Kişisel Egosunun Güdümleyici Aktiflik Plan Şuuru ile Biyokompütürdeki İsyan Kodlarını Açarak Benlik Gütmesi ile Alakalı Kavramlar Read More »

Kişisel Ego Kavramları

Kişisel Ego Kavramları Güdümleyici aktiflik planından hareket eden kişisel ego bilincin devindiği formda alfa titreşim uzay/zaman boyutsal keyfiyetlerle oluşan alfa yaşam faktörüyle muhavece olarak hareket etmeyi ister. Kişisel egonun zamanı alfadır, beta zamandan kaçar. Beta zamanın titreşimleri kişisel egoya rahatsızlık verir. Beta titreşim kişisel egonun illüzyonlarını tüketir. İllüzyonlu yaşamında bilincin iradesiyle zapturapt altında tutularak yaşanılması

Kişisel Ego Kavramları Read More »

İnsan Beyninin Galaktik Yapısı

İnsan Beyninin Galaktik Yapısı İnsan beyni; GALAKTİK İNSAN denilen Galaktik Aktivite Plan üyelerinin yeryüzünde kullandıkları birer formla deneyim / evrim / görev faaliyetlerini sürdürürlerken özel kodlarının açılımını gerçekleştirerek Dünya’da bulunmalarına rağmen ÇEKİRDEK EVRENDEKİ GALAKTİK BOYUTLARA girmede kullandıkları harika bir teknolojik aygıttır. İNSAN BEYNİNDEKİ NÖROSTATİK AKTİVİTE PLANININ VARLIĞINDA YER ALAN HER NÖRON ÇEKİRDEĞİ GENETİK UZAY DİLİMLERİNİ

İnsan Beyninin Galaktik Yapısı Read More »

Dünya Değişim Programı

Dünya Değişim Programı ImageDünyamızın içinde bulunduğu güneş sistemi Samanyolu Galaksisi Merkez Koordinat Düzeni etrafındaki spinsel devinimine ait olan 3×26.000 senelik doğal siklüs sürecini 2012 dünya senesinde tamamlamış olacaktır. Bu sürecin hitamında Dünyamız alfa titreşimsel karaktere sahip olduğu platformik enerji alanını kendi organizma bilincinin eforlarıyla iptal ederek, beta titreşimsel karaktere sahip olduğu platformik enerji alanını oluşturacaktır.

Dünya Değişim Programı Read More »