İleri bilimsel kavramlar

Zaman içinde zaman, mekan içinde mekan, form içinde form ve uzay/zaman, uzay/mekan, uzay/form boyutları

Zaman içinde zaman, mekan içinde mekan, form içinde form ve uzay/zaman, uzay/mekan, uzay/form boyutları RA, HER MAHİYETTE YÜCELERİN YÜCESİDİR. RA, SADECE ZAMANIN DEĞİL MEKANIN, FORMUN DA EFENDİSİDİR. RA SONSUZ-SINIRSIZLIĞINI DURULGAN OLARAK YAŞARKEN AKTİFLİĞİNİ DE ZAMAN İÇİNDE ZAMANI, MEKAN İÇİNDE MEKANI, FORM İÇİNDE FORMU SONSUZ-SINIRSIZ DURULGANLIKÇA KUŞATARAK YAŞAMAKTADIR. RA’NIN ZAMANI MUTLAKTIR. DEĞİŞMEZ – ŞAŞMAZ, EZELİ – […]

Zaman içinde zaman, mekan içinde mekan, form içinde form ve uzay/zaman, uzay/mekan, uzay/form boyutları Read More »

Uzay zaman – uzay mekan – uzay form Süper uyumlaşım ve iletişimli aktivite kavramları

İLERİ AŞAMALI BİLİMSEL KAVRAMLAR Uzay zaman – uzay mekan – uzay form Süper uyumlaşım ve iletişimli aktivite kavramları Aktif Varoluştaki cevherin üç aktif veçhesi mevcuttur: 1-ZAMAN VEÇHESİ 2-MEKAN VEÇHESİ 3-FORM VEÇHESİ CEVHERİ OLUŞ, ÜÇ AKTİF VEÇHESİYLE BİRBİRLERİYLE OLAN SÜPER İLETİŞİMİ SÜRDÜRÜRLERKEN SÜPER UYUMLAŞIM FAKTÖRÜNE SAHİP BULUNMAKTADIR. BU FAKTÖR, HER VEÇHEYE AİT OLAN BOYUTSAL KEYFİYETLERİN BİRBİRLERİYLE OLAN

Uzay zaman – uzay mekan – uzay form Süper uyumlaşım ve iletişimli aktivite kavramları Read More »

Uzay objelerinin fizyoşimik özellikleri

İLERİ AŞAMALI BİLİMSEL KAVRAMLAR Uzay objelerinin fizyoşimik özellikleri uzay / zaman bilinç reaksiyon uzay / mekan bilinç rezonans uzay / form bilinç devinim REAKSİYON-KONUŞLANMA-REZONANS-SÜPER KONTAK-MEKANLAŞMA-DEVİNİM   Uzay/Zaman Boyutları, fizyoşimik özelliklerin oluşmasını sağlayan reaksiyonlaşma özelliğine sahiptir. Uzay/Mekan boyutları, muayyen bir uzay/zamanın varlığıyla uyumlu bir veçhe olarak bu uzay/zamanın oluşturduğu boyutsal keyfiyetlerle birlikte hareket ederek, mündemiç olması

Uzay objelerinin fizyoşimik özellikleri Read More »

Uzay Objeleri Arası İletişim Keyfiyeti

Uzay Objeleri Arası İletişim Keyfiyeti Uzay; kendi varlığında yer alan objelerin birbirleriyle olan iletişim keyfiyetini duyarlı kılan ve makro sistemlerin stratejik konumlarına göre bu duyarlılığı özelleştirip yoğunlaştırabilen cevheri oluşun partiküllerinden meydana gelen bir oluştur. Uzay, Süper güç boyutları dahilinde ve haricinde olmak üzere ikiye ayrılır. Süper güç boyutları dahilinde kalan uzay bölgelerinin varlığında süper güç

Uzay Objeleri Arası İletişim Keyfiyeti Read More »

Süper zaman aktivite planları ve mutlak plan

Süper zaman aktivite planları ve mutlak plan İlahi Hiyerarşinin Mutlak varlıkta İlahi İdari Fonksiyon göstermesi için muhtelif karakteristik özelliklere sahip olan Süper Güç Boyutları tanzim edilmiştir. Bu süper güç boyutları ilk etapta ilahi idari bazda ana merkez saflarında yer alan Kharyantasları ilgilendirmektedir. Kharyantaslar Kutsal Merkez Hiyerarşisi’nin varlığına bağlı olan ilahi hiyerarşinin varlıkta tutulması amacıyla kendi

Süper zaman aktivite planları ve mutlak plan Read More »

Süper zaman aktivite planları ve boyutsallık

Süper zaman aktivite planları ve boyutsallık Boyutsallık, Deneyimci Özlerin yaşamsal değerleriyle birlikte cevhere dayalı olarak oluşan boyutlar dahilinde sonsuz-sınırsızlıkça uzaya açılmasıdır. Boyutsallık olmazsa yaşamsal değerler ile birlikte Sonsuz-Sınırsız Uzaya açılmak mümkün değildir. Sonsuz-Sınırsız Uzayda bu boyutların dışında kalan mahallerin tümü YOKLUK’tan sayılır. YOKLUK ilk temel hareketin vurgulamasının akabinden VARLIK haline geçer. Bu Varlık haline geçen

Süper zaman aktivite planları ve boyutsallık Read More »

Özlerdeki boyutsal haslet, keyfiyet ve değerlerin dinamik dengesi ve kararlılığı

Özlerdeki boyutsal haslet, keyfiyet ve değerlerin dinamik dengesi ve kararlılığıyla alakalı kavramlar ÖZ BOYUTSAL HASLET: Öze ait hasletler olan irade, biliş, farkındalık ve kavram Öz Boyutunda tam kıstaslarda Mutlak Bilincin İradesi, Bilişi, Farkındalığı ve Kavramı içinde Dinamik Denge Yasasının ön gördüğü prensiplere uygun olarak Dinamik Denge altında bulunmaktadır. Öz bu hasletleri kullanırken Mutlak Bilincin İradesine,

Özlerdeki boyutsal haslet, keyfiyet ve değerlerin dinamik dengesi ve kararlılığı Read More »

Lüsiferyan-siruzyen güç toplulukları ve insan faktörü

Lüsiferyan-siruzyen güç toplulukları ve insan faktörü ORİON 21’LERİ İNSAN FAKTÖRÜNÜN DOĞASINI SAPTIRMAK İSTEYEN VE KENDİ KAVRAMINA GÖRE DE BUNU SAPTIRMA OLARAK KABUL ETMEYİP “SÜPER ZEKA KARAKTERİNE UYGUN GELİŞİM MODU” NA BAĞLAYAN HABİS AKTİF GÜÇ TOPLULUĞUDUR. SİRUS 18’LERİ İNSAN FAKTÖRÜNÜN DOĞASINI SAPTIRMADAN KENDİ KAVRAMINA GÖRE BUNUN DENEYİMCİ ÖZLERİN AMACINA UYGUN OLDUĞUNU KABUL EDEN “SÜPER BİLİNÇ KARAKTERİNE

Lüsiferyan-siruzyen güç toplulukları ve insan faktörü Read More »

Kişisel ego akıl üzerinden mantık güder

Kişisel ego akıl üzerinden mantık güder İnsan beyninde mevcut olan düşünce genlerine felsefe genleri de denilmektedir. Bu genlerde bulunan şifretik program ünitelerinin mahiyetleri, Deneyimci özlerin deneyimsel, evrimsel, görevsel statüdeki yaşam olgular planını oluşturmaktadır. Düşünsel aksiyon düşünce genlerindeki düşünsel duyarlılıklara dayalı olarak yaşanır. Düşünsel aksiyon tamamlanınca her düşünce geninde düşünsel aksiyon mahiyetinin kıstasına uygun olarak farkındalık

Kişisel ego akıl üzerinden mantık güder Read More »

Kibirlik-Delilik-İnanç-Sapkınlık Genleri

Kibirlik-Delilik-İnanç-Sapkınlık Genleri KİBİR: İnsan beynindeki nöronsal aktivite planının üyeleri olan nöron çekirdeklerinde potansiyel haldeki ters devinimli genetik program ve duyarlılık yüklü olan genlerin açılmasıyla insan faktöründe yaşanan bir sapkın olgudur. KENDİNİ BEĞENMİŞLİK OLGUSUNU YAŞATAN TERS DEVİNİMLİ GENETİK PROGRAM VE DUYARLILIK YÜKLÜ OLAN BU GENLERE “KİBİRLİK GENLERİ” DENİR. Madde Kainatı Çekirdek Düzeni olan Dünya deneyim ortamında

Kibirlik-Delilik-İnanç-Sapkınlık Genleri Read More »

İnsan Faktöründeki Kişisel Ego İle Lüsiferyan Güçler Arası İletişim Keyfiyeti

İnsan Faktöründeki Kişisel Ego İle Lüsiferyan Güçler Arası İletişim Keyfiyeti KİŞİSEL EGO: Deneyimci Özlere bağlı bulunan uydu bilinç kıymetlerinin astral formda yer alan göbek-göbek altı ve kök şakralarında devindirdiği enerjiyi siklon gücü niteliğiyle kullanarak genetik yapıda vurguladığı deşifretik fonksiyonlarla açığa çıkardığı duyumsal – duygusal – düşünsel – seksüel duyarlılıklara dayalı olarak yaşayıp kayıtladığı olgular potansiyelidir.

İnsan Faktöründeki Kişisel Ego İle Lüsiferyan Güçler Arası İletişim Keyfiyeti Read More »

İnsan beyni holografik kayıtlar teknolojisi

İnsan beyni holografik kayıtlar teknolojisi DÜNYA DENEYİM, EVRİM, GÖREV ORTAMINDA EVRİMLEŞEN BİLİNÇLERİN KULLANDIKLARI VASITALARDA TANZİM ETMELERİ GEREKEN HOLOGRAFİK YAPILARI TANZİM EDERLERKEN İMKANLARINA MÜRACAAT ETTİKLERİ İLAHİ TEKNOLOJİNİN BİR KOLUDUR. Biyolojik beyin loplarını husule getiren nöronların nörostatik enerji potansiyelini oluşturan Öz Enerji, enerjetik teknolojik etkinliğin sağlanmasında kullanılırken, nörostatik enerji maddi teknolojik etkinliğin sağlanmasında sarf edilir. Maddi teknolojik

İnsan beyni holografik kayıtlar teknolojisi Read More »

Deneyimci öz kişilik modu değişim programı

Deneyimci öz kişilik modu değişim programı Deneyimci Özler kendi varlıklarına ait deneyim uydu potansiyellerini kullanarak deneyim ortamı olan Çekirdek Dünya’da İnsansal Aktivite Planları içinde hareket eden kişilikleri canlandırarak bu kişilikleri canlandırmada kullandıkları makroları Ana Hasat dönemine kadar getirebilmişlerdir. İnsan kişiliğini oluşturan duyumsal, duygusal, düşünsel, seksüel olgular birbirleriyle değişik mahiyet ve kıstaslarda muhavece edilerek sonsuz kişilik

Deneyimci öz kişilik modu değişim programı Read More »

Cevherin üç veçhesi arasında kurulan süper konta

Cevherin üç veçhesi arasında kurulan süper kontak ile cevherin fizik ve kimyası hakkında oluşturulması gereken aktivite kavramları Süper kontak; aktif bilinçlerin kendi cevheri oluş istihkakından devreye soktukları potansiyellerle tanzim edilen Uzay/zaman, Uzay/mekan, Uzay/form veçheleri ile kurdukları yüksek farkındalıklı iletişim hadisesidir. Süper kontak olmadan bilinç varlığının kendi cevheri oluş istihkakından devreye sokmuş olduğu cevherle reaksiyona girmesi

Cevherin üç veçhesi arasında kurulan süper konta Read More »

Bilinç Boyutu ve Sahip Bulunduğu Boyutsal Keyfiyet ve Değerleri

Bilinç Boyutu ve Sahip Bulunduğu Boyutsal Keyfiyet ve Değerleri BİLİNÇ BOYUTU: Farkındalık, biliş, irade, kavram gibi boyutsal keyfiyetlere sahip olan ve cevher, bilgi ve gücü kendi istihkakında mevcut bir sığa ile daimi varlıkta tutabilen Öz Varlığın oluşturduğu boyutun ihata ettiği boyuta Bilinç Boyutu denir. BİLİNÇ BOYUTUNUN BOYUTSAL KEYFİYETLERİ FARKINDALIK: Bilincin Özünde tam kıstasta EŞLİUM’HEY olarak

Bilinç Boyutu ve Sahip Bulunduğu Boyutsal Keyfiyet ve Değerleri Read More »

Belial ile Bir Oğullarının Arena Boyutundaki Mücadele Formasyonları

Belial ile Bir Oğullarının Arena Boyutundaki Mücadele Formasyonları Atlantis döneminin iki Bilimsel Rahip Kadrosu arasındaki ilk mücadelede kazanan Belial oğulları, Atlantis’te bulunan bilinç genlerinin yapıtladıkları cevherin doğasını bozunmaya uğratmışlar ve Bilinç Genlerinin bu dönemden sonra gelen dönemlerde de dünya ortamında bozunmuş cevherle hareket etmeye mecbur etmişlerdir. BİR’in Oğulları Atlantis’in dejenerasyon döneminden sonra bozunmuş cevheri tekrar

Belial ile Bir Oğullarının Arena Boyutundaki Mücadele Formasyonları Read More »

Atlanta Ra Teknolojisi ve İlahi Laboratuvar Sistemler

Atlanta Ra Teknolojisi ve İlahi Laboratuvar Sistemler ATLANTA RA TEKNOLOJİSİ: BİLİNÇ VE İMKANLARININ DURULGAN VE AKTİF VAROLUŞU İLE AKTİF YARATILIŞINA AİT MUTLAK VE SÜPER ASLİ ORİJİNAL MAHİYET VE KISTASLARDAKİ VASIFLARINI AÇIKLAYABİLEN, BU VASIFLARA DAYALI OLAN GELİŞMELERİ İLAHİ YASALARIN ÖN GÖRDÜĞÜ PRENSİP VE KURALLARA BAĞLAYIP UYGULAMAYA SOKAN BİLİNÇLERE REHBER OLAN İLAHİ İLİMSEL MAHİYETLER BÜTÜNLÜĞÜDÜR. Atlanta RA

Atlanta Ra Teknolojisi ve İlahi Laboratuvar Sistemler Read More »