Evrensel bilgiler

Tanrısal misyon

Tanrısal misyon Tanrısal misyon: Tanrısal Özler de denilen Atlanta İnsan Numuneleri’nin Madde Kainatının (Samanyolu Galaksisi) Çekirdek Düzeninde (Dünya) kendi varlıklarına bağlı bulunan uydu canlarının (Galaktik Öz) varlıkları üzerinden vurguladıkları tanrısal fonksiyonlarla sürdürülen bir faaliyettir. Tanrısal misyona ait bir yüce faaliyetin sürdürülmesi esnasında başarısızlıkla ilgili alternatifin üzerinde ehemmiyetle durarak, endişe boyutsallık keyfiyetleriyle bağdaşan olguların yaşanması; bu […]

Tanrısal misyon Read More »

Sultan gücü

Sultan gücü SULTAN GÜCÜ: Altın Galaksi İmparatorluğu’nun sahip bulunduğu güdümleyici aktif güç potansiyelidir ki bu güce ALTIN-RA GÜCÜ de denilmektedir. Bu potansiyeli barındıran Enerji Blokasyonu yapabilen piramid devre sistemlerinin tepe kristalleri Rahman boyutunda yer alan Kadir ve Hakim Enerji Odaklarına yöneliktir. Atlanta RA Merkez’den Rahman Boyutu’ndaki Kadir ve Hakim enerji odaklarına gelen kadir ve hakim

Sultan gücü Read More »

Sevginin güçlü şoku

Sevginin güçlü şoku SEVGİ: Her Bilincin doğasallığının genel karakterine uygun olarak Özünden sahip bulunduğu Keyfiyetlerden birisi AŞK KAYNAĞI’dır… Bu Keyfiyet, İslam dini terminolojisinde bulunan (Esma-i İlahiye) İlahi İsimlerde “VEDÜD” sözcüğü ile bilinmektedir. Vedüd adlı Keyfiyete dayalı olarak her bilincin Özünden yaşanan AŞK OLGUSU, bilincin devindiği mahalde içten dışa doğru muayyen titreşimli mevcelerin yayılmasını sağlarken, Bilincin

Sevginin güçlü şoku Read More »

Sevgi ışığı

Sevgi ışığı Duygusal Plan Olguları içinde yer alan muayyen frekanslı sevgi olgularının yaşanışı ve o esnada ışık karakterli porlara verilen yüklemle bu porların sevgi duyulan obje veya sujeye ışık olarak yayılması, her insanın merak ettiği çok enteresan bir hadisedir. Saksılardaki çiçekleri, akvaryumlardaki balıkları sevgiyle seyredenler onların doğasal gelişimleri üzerinde çok olumlu fonksiyona sahip olan tesirler

Sevgi ışığı Read More »

Öz’sel hakimiyet

Öz’sel hakimiyet ÖZ’SEL HAKİMİYET: SONSUZ-SINIRSIZ BÜTÜNSEL BÜTÜNDEKİ HER ÖZ’ÜN, BÜTÜN ADINA SAHİP BULUNDUĞU HAKİMİYET KURMA BAZINDAKI DENGELEYİCİ AKTİFLİĞİDİR. Sonsuz-Sınırsız Bütünsel Bütündeki her Öz, durulganlığı Bütün adına yaşamaktayken yine Bütünün Arzusu ile, Bütünün Varlığından ayrı olmayan Mutlak Varlığına dahil olarak aktifliği de Bütün adına yaşayabilmektedir. Sonsuz-Sınırsız Bütünsel Bütün Kendi Varlığında Sahip Bulunduğu Kadiriyet ve Hakimiyetini Kendi

Öz’sel hakimiyet Read More »

Öze açılan kapılar

Öze açılan kapılar Öze açılan kapılar, tanrısal geçitlerdir ve bu kapılar insan varlığının önce evrensel metamorfoz hadisesini yaşamasını, sonra tanrısal metamorfoz hadisesini yaşamasını mümkün kılarlar. İNSAN VARLIĞI, EVRENSEL İNSANİ BİLİNÇ HALİNE DÖNÜŞMEDEN TANRISAL İNSANİ BİLİNÇ HALİNE GELEMEZ. İNSAN VARLIĞININ FARKINDALIĞINI TAMLIK HALİNE UYGUN BİR DÜZEYDE TUTABİLEN ORİJİNAL KAYNAĞINA ÖZ DENİLMEKTEDİR. DİĞER BİR İFADE TARZIYLA BU

Öze açılan kapılar Read More »

Koşulsuz Sevginin Gücü

Koşulsuz Sevginin Gücü Koşulsuz Sevgi: Bir insan tarafından hiç bir kayda ve şarta bağlanmadan Hakiki değer yargılarıyla yaşanan sevgidir. Bu sevginin gücü; bir kayda ve şarta bağlanarak izafi değer yargılarıyla yaşanan bütün koşullu sevgi olgularında çok yüksektir. Koşullu Sevgi: Kendisini kayıtlamış, şartlamış ve buna dayanan izafi değer yargılarıyla hareket eden insanın muayyen mahiyetteki bir koşula

Koşulsuz Sevginin Gücü Read More »

İçinizdeki Ses

İçinizdeki Ses İçiniz konuşuyor hep kendi sesiyle, içiniz konuşuyor hep kendi tarzıyla ama siz duymuyorsunuz, belki de duyuyorsunuz ama aldırmıyorsunuz. İçiniz sizi darbeliyor bir sisteme göre.. Nedir o sistem? İç Darbeleyici Aktif Sistem. Ama siz İçinizin, yani Özünüzün, bu sisteme uygun olan bu darbelerini belki de başka alternatiflere yorumluyorsunuz. Bu durumu kavrayabilmek için İÇ DARBELEYİCİ

İçinizdeki Ses Read More »

Göksel Anons

Göksel Anons İlahi Görev statüsüyle alakalı olan olguları sahip bulundukları makro farkındalık gücüyle yaşayan İlahi Tasarruf Planlarının temsilcilerini, Görev/İcraat ortamı olan Dünya’da Görev / İcraaat / Farkındalık denge raylarına oturabilmelerini sağlayan Plansal uyarıcı şoklardır. İlahi Tasarruf Planlarından “İÇ DARBELEBE SİSTEMİ” nin icaplarına uygun olan tarzlarda yapılan bu uyarıcı şoklar, Görev yükümlülüğü olan her bir Görev/İcraat

Göksel Anons Read More »

Global Mükemmelleşme

Global Mükemmelleşme Global Mükemmelleşme, Global Mükemmelleşme Coşkusunu yaşayan Özlere bağlı uydu karakterlerinin, kendi özgür iradeleriyle bu coşkuyu kendi Özlerinden çekmelerini sağlayan eğilimlerde bulunmalarıyla gerçekleştirilebilmektedir. KENDİ DÜNYALARININ, ÖZÜNÜN AMACINA UYUMLU OLARAK DEĞİŞMESİNİ İSTEYENLER, GLOBALLEŞEREK MÜKEMMELLEŞMELİDİRLER. İşte bu insanlar, değişen dünyalarında Öz’den gelen tüm imkanlarca yaşarlar ve kendi imkanlarını küresel bakış açılarından değerlendirmeye alırlar. ATLANTA İNSANI, GLOBAL

Global Mükemmelleşme Read More »

Evrensel Kavram Gücü

Evrensel Kavram Gücü Dünya Evrim / Deneyim / Görev Ortamında evrimleşmekte olan, İnsani farkındalık aşamasındaki bilinç potansiyelinin, bir BİYOKOMPÜTÜR (beyin) kullanarak oluşturduğu evrensel nitelikli düşünce boyut kavram gücüne “EVRENSEL KAVRAM GÜCÜ” denilmektedir. Bu kavram gücüne sahip olan her insan, her mahiyetteki kayıtlanmalardan, şartlanmalardan ari ve münezzeh olan bir tarzda, muhatap olduğu obje, suje ve hadiseleri

Evrensel Kavram Gücü Read More »

Ejder İnsan Modeli

Ejder İnsan Modeli KADİM ATLANTİSİN KARANLIK EMELLERE SAHİP BULUNAN BİLİM ADAMLARININ YARATMAK İSTEDİĞİ İNSAN PROTOTİPİDİR. O dönemde genler üzerinde sadece bu prototipi yaratmayı hedefleyerek oynayan menfi düşüncelere sahip olanlar; Kötülükçü, ideontolojik kavram koordinatlarından menfi güç alarak genlerin, Genetik Uzay Bölgelerine müdahale ederlerken, bu genlerin yapılarının bozulmasına ve korkunç görünüşlü mutant türlerin ortaya çıkmasına sebep oldular.

Ejder İnsan Modeli Read More »

Dinlere saygı

Dinlere saygı Dinlere saygı; Dinlerin hakikati olan saf bilgiye itibar ederek onun kaynaklanmakta olduğu Kaynağa doğru ilerleyiş ve bu ilerleyişin akabinden bu bilgiyle muhatap olup icaplarını yerine getirmektir. Andromeda Galaksisi Yönetim Komiteliğinin kontrolizasyonuna tabi olan İLONA GÜÇ ODAĞI; İlona Sisteminin icaplarına uygun olarak kendi varlığına bağlı GÖREV/İCRAAT ÜNİTELERİ ile Rabsal-Ruhsal Terminoljik Sistem Kayıtlarına uygun olan

Dinlere saygı Read More »