Atatürk

Atatürk’ün Liderleyici Ve Lider Olucu Aktiflik Keyfiyeti

Atatürk’ün Liderleyici Ve Lider Olucu Aktiflik Keyfiyeti ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK’ÜN KOZMİK ŞUURU İLE YAŞADIĞI OLGULAR; VARLIĞININ ÖZÜNDEKİ LİDERLEYİCİ VE LİDER OLUCU AKTİFLİK KEYFİYETİNE DAYANMAKTADIR. Ona Yüce Komutan vasfını kazandıran bu keyfiyet; sahip bulunduğu kavramın icapları doğrultusunda hareket etmesini sağlarken, milliyetçi ve vatanseverlik olgularını evrensel statüde yaşatabilen ifadeleri irticalen söz söyleyerek vurgulamıştır. ATATÜRK, Makrokozmik boyutların ihtiva […]

Atatürk’ün Liderleyici Ve Lider Olucu Aktiflik Keyfiyeti Read More »

Atatürk, Toplum ve Vazife Bilinci  

Atatürk, Toplum ve Vazife Bilinci Atatürk, Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi’ndeki toplumun değer yargılarını onların ihtiyaçlarına ve özgür iradelerine saygı duyarak kaile alıp, Yüksek Vazife Bilinci’yle gereği gibi Liderleyici ve Lider Olucu fonksiyon vurgulayan yüce bir komutandı. Bakın bir vecizesinde ne diyor Ulu Önderimiz: “Ben düşündüklerimi önce milletimin arzusunda, ihtiyaç ve iradesinde görmeyi şart sayan ve

Atatürk, Toplum ve Vazife Bilinci   Read More »

Atatürk Ve Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi Gizemi

Atatürk Ve Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi Gizemi Bu konuda bir çok sorular gelebilir insanın düşünce boyutuna. Mesela Ulu önder Atatürk’ümüz neden Türkiye’yi icraat alanı olarak tayin etmiştir? Türkiye’de ilk harekatını başlattığı SAMSUN ve daha sonraları kongreler yaptığı iller ve Başkent olarak seçtiği ANKARA’da çok önemli sırlar mevcut olmalı değil mi? Bütün bu sorulara cevap vermek

Atatürk Ve Vazifedar Ülke Atatürk Türkiyesi Gizemi Read More »

Atatürk Ve İçsellik

Atatürk Ve İçsellik Atatürk’ün vecizelerini inceleyenlerin şahit olacağı bir hakikat var o da İçselliktir. Darbeleyici Aktif Sistem doğrultusunda İçten gelen darbeler, Atatürk’ün kendi sahip bulunduğu kişiliğin ötesinde bir Benlik’ten sadır olmuştur. Dünya insanı buna irticalen söz söyleme sanatı diyor. Bakın Atatürk bir vecizesinde neler söylüyor : Barış, milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur.

Atatürk Ve İçsellik Read More »

Atatürk Ve Din

Atatürk Ve Din Ulu Önder Atatürk sahip bulunduğu serbest şuuru ile Dünya toplumlarını din, ahlak, kültür, sanat ve bilim açılarından orijinal hakikatlerine uygun tarzlarda değerlendirerek onların inanç sistemlerini hür vicdanlarına uyarak tanzim etmeleri gerektiğini ve bunda da hiç bir kimsenin diğer bir kimseyi zorlamaması gerektiğini, özgür iradeleriyle de buna uygun olan ibadet faaliyetlerinde bulunabileceklerini belirten

Atatürk Ve Din Read More »