Aktif varoluş teknolojik bilgiler

Ders 1: Dünya Gezegeni’nin Objektif Bakış Açısından Değerlendirilmesi

Ders 1: Dünya Gezegeni’nin Objektif Bakış Açısından Değerlendirilmesi   Dünya gezegeni Aktif Varoluşun çok önemli bir oluşudur. Varlığına ait olan Olma frekans ve Sabitesiyle Aktif Varoluşta yer alan hiçbir gezegeninkine uymaz. Aktif varoluş Teknolojisi gizli sırlar öğretisinin terminolojisiyle Dünya gezegeni TERRA ONYA ifadesiyle tanımlanır. Terra= Planet Onya= Laboratuvar TERRA ONYA=LABORATUVAR PLANET Laboratuar planette deneyler yapılır. […]

Ders 1: Dünya Gezegeni’nin Objektif Bakış Açısından Değerlendirilmesi Read More »

Ders 2: Çekirdek Mini Atomik Bütün’deki İlahi Topluluklar

Ders 2: Çekirdek Mini Atomik Bütün’deki İlahi Topluluklar   ÇEKİRDEK MİNİ ATOMİK BÜTÜN, KENDİ VARLIĞIYLA BİRLİKTE İMAME OLDUĞU 1800 MİNİ ATOMİK BÜTÜNE TEMEL FONKSİYON YÜRÜTEBİLEN ÜÇ ADET İLAHİ TOPLULUĞU BARINDIRIR. Çekirdek Mini Atomik Bütün, Atlanta Bilinç ve imkanları model olucu emsal değerler yasasının ön gördüğü bir emsaldir. Bu oluşun olma halinden yaratı haline dönüştüren uygulamaların

Ders 2: Çekirdek Mini Atomik Bütün’deki İlahi Topluluklar Read More »

Ders 3: Beşer-İnsan Karakteristik Değişim-Dönüşüm Programı

Ders 3: Beşer-İnsan Karakteristik Değişim-Dönüşüm Programı   BEŞER________Mutat insan________Humanoid (atlant) İNSAN___Hakiki Öz İnsan___Galaktik Öz İnsan___Humanoyya (atlant) ifadeleriyle bilinmektedir. Humanoid __________ % 1 farkındalık düzeyine sahiptir. Humanoyya__________ %100 farkındalık düzeyine sahiptir. Humanoid ile Humanoyya arasında KAPALI SİNYALİZASYON DEVRE SİSTEMİ mevcuttur. HUMANOİD, ANDROİD (ROBOT) KARAKTERİNE SAHİPTİR. Android karaktere sahip humanoidin karmik yaşamın alt evrelerindeki iç güdüsel hassayı

Ders 3: Beşer-İnsan Karakteristik Değişim-Dönüşüm Programı Read More »

Ders 4: İnsan Faktöründe Yaşanan İçgüdüsel Etkiye Gösterilen Düşünsel Tepkisel Davranış Motivasyonları

Ders 4: İnsan Faktöründe Yaşanan İçgüdüsel Etkiye Gösterilen Düşünsel Tepkisel Davranış Motivasyonları   İÇGÜDÜSELLİK; ROBOTİK DÜZEN TEKNOLOJİSİNİN İMKANLARIYLA HAREKET EDEN İLAHİ TEKNOLOJİK UZMANLARIN GENETİK PROGRAMİZASYONLA DÜNYADAKİ ANDROİDLERDE YAŞATTIKLARI OLGU MOTİVASYONUDUR. DÜŞÜNSEL TEPKİSELLİK; İÇGÜDÜSEL OLGU MOTİVASYONUNA DAYANAN İSTEK VE ARZUYLA YAPILMASI İSTENEN BİR FİİLE KARŞI YAŞANAN DÜŞÜNSEL AKSİYONLA GÖSTERİLEN DİRENÇTİR. MENTAL BOYUT: İNSAN FAKTÖRÜNDE BULUNAN BİYOKOMPÜTÜR

Ders 4: İnsan Faktöründe Yaşanan İçgüdüsel Etkiye Gösterilen Düşünsel Tepkisel Davranış Motivasyonları Read More »

Ders 5: Cevheri Otomasyon Bilinci Oluşturma Teknolojisi ve Robotik Düzen

Ders 5: Cevheri Otomasyon Bilinci Oluşturma Teknolojisi ve Robotik Düzen CEVHERİ OTOMASYON: CEVHERİN BİLİNÇ TARAFINDAN MUAYYEN MAHİYET VE KISTASLARDA PROGRAMİZE EDİLEREK GÖSTERMESİ SAĞLANAN OTOMATİK ETKİNLİKLER PLANIDIR. CEVHERİ OTOMASYON BİLİNCİ: Tanrısal Bilincin Çekirdek Dünya ortamında kullanıldığı biyolojik formlarda cevheri programizasyonla tanzim ettiği, muayyen bir süreç zarfında otomatik hareketler yapma özelliğine sahip olan bilinç potansiyelidir. CEVHERİ OTOMASYON

Ders 5: Cevheri Otomasyon Bilinci Oluşturma Teknolojisi ve Robotik Düzen Read More »

Ders 6: Kişisel Gelişim, Androidlerin En Gelişmiş Hali Olan Humanoid Aşamasında Devreye Girip Evrensel İnsanlık Keyfiyetleriyle Muhatap Olarak Yüceltilebilmektedir

Ders 6: Kişisel Gelişim, Androidlerin En Gelişmiş Hali Olan Humanoid Aşamasında Devreye Girip Evrensel İnsanlık Keyfiyetleriyle Muhatap Olarak Yüceltilebilmektedir Kişiselliğin yapılanmasında rol oynayan etkenlerin başında düşünsel aksiyon gelmektedir. Özdeki hasletlere dayalı olarak humanoidde tezahür eden meleke ve yetilerin bilgisi, mental boyutta bloke olur. Mental boyuttaki şuur vasatında devinen bu bilgilerin prosedüre bağlanışı, bu mahiyetlerdeki mantık

Ders 6: Kişisel Gelişim, Androidlerin En Gelişmiş Hali Olan Humanoid Aşamasında Devreye Girip Evrensel İnsanlık Keyfiyetleriyle Muhatap Olarak Yüceltilebilmektedir Read More »

Ders 7: Android-Humanoid-Humanoyya Ana Kumanda Sistemleri

Ders 7: Android-Humanoid-Humanoyya Ana Kumanda Sistemleri ANDROİD: Bilincin Özgen potansiyeliyle deneyim boyutsallık keyfiyetlerine sahip olan Dünya laboratuvar ortamında deneyim yapma amacıyla vasıta olarak yapıladığı robotlara ANDROİD denmektedir. Androidin malzemesi kaba kesif cevherdir. Her Özgenin bu yapılamada mutlaka kendine ait cevheri kullanma zorunluluğu mevcuttur. Kaba kesif cevherin kendi varlığına özel olan karakteristik hususiyetleri FİZİKOŞİMİK’tir. Robotik düzen

Ders 7: Android-Humanoid-Humanoyya Ana Kumanda Sistemleri Read More »

Ders 8: İlahi Nizam

Ders 8: İlahi Nizam Gürz Sistemindeki Rahim Boyutunun Evrimsel uygulamalarına tabi tutulan bilinçlere Nizami prosedür gereği NİZAM ŞUURU kazandırabilen kuruluşları içine alan İlahi Çatıdır. Evrensel İnsanlık keyfiyetleriyle alakalı miyarlar külliyesinin bulunduğu Evrensel Nizam Konseyliğini içine alan İlahi Nizamın Merkezi, Doğal gürzün dışındaki dokuzuncu katmanda yer Alan Altın Galaksi İmparatorluğu’dur. RA Yönetim Düzeninin Doğal Gürz sistemindeki

Ders 8: İlahi Nizam Read More »

Ders 9: Robotik Yaşam ve Dünya Gezegeni

Ders 9: Robotik Yaşam ve Dünya Gezegeni Robotik yaşam ve Dünya gezegeni hakkında verdiğim sırların bir çok okuyucu tarafından alışılagelmiş kavram ötesi kavramlarla ilgi olduğundan dolayı şaşırtıcı geleceğini biliyorum. Ancak Aktif Varoluşun gizde kalan sırlarını dersler halinde takip ederek, kendi varlığında alışılagelmiş kavram ötesi bir kavram oluşturabilen okuyucularım bunların doğal yaşama ait hakikat olduğunu kabul

Ders 9: Robotik Yaşam ve Dünya Gezegeni Read More »

Ders 10: Egosantrik İrade Boyutu ve Deccalizm

Ders 10: Egosantrik İrade Boyutu ve Deccalizm EGOSANTRİK İRADE BOYUTU: Egosantrik teşkilatlanmanın kibir, gurur, kendini üstün görme gibi çıkıntılı olguları tehlike sinyallerini çaldıran boyutlarda israrlı ve kalıcı olarak yaşanması halinde İnsan faktörünü kendi başına buyruk, sistem – nizam – düzen tanımadan hareket ettirebilen bir yaptırım gücü husule gelmektedir. Bu gücün muhtelif yaptırım güç mahiyetleriyle oluşturulan

Ders 10: Egosantrik İrade Boyutu ve Deccalizm Read More »

Ders 11: İnsan Faktörüne Ait Bedensel Hobi-Zevk-Haz Boyutu Etkinlik Prosedürü

Ders 11: İnsan Faktörüne Ait Bedensel Hobi-Zevk-Haz Boyutu Etkinlik Prosedürü İNSAN FAKTÖRÜNDE BULUNAN BİYOKOMPÜTÜR SIĞASINDA BİLİNÇ TARAFINDAN DEŞİFRE EDİLEREK AÇIĞA ÇIKARILAN, HOBİ VE ZEVK MAHİYETLİ DUYARLILIKLARA DAYALI OLGULARIN YAŞANARAK DEVİNDİRİLMESİYLE OLUŞAN BOYUTA BEDENSEL HOBİ VE ZEVK BOYUTU DENİR.   Bu boyutun merkezi etkinlik prosedürü BEDENSEL HAZ‘dır. Haz; İnsan faktörünce çok önemsenen ve bazen Öz bazen

Ders 11: İnsan Faktörüne Ait Bedensel Hobi-Zevk-Haz Boyutu Etkinlik Prosedürü Read More »

Ders 12: Galaktik ve Genetik Uzay Zaman – Mekan – Form Konuşlanma Koordinatlarındaki Bilinç Konuşlanma Sırlarıyla Alakalı Kavramlar

Ders 12: Galaktik ve Genetik Uzay Zaman – Mekan – Form Konuşlanma Koordinatlarındaki Bilinç Konuşlanma Sırlarıyla Alakalı Kavramlar EVRİMSEL BİLİNÇ, KENDİ CEVHERİNİ İŞLEYEREK EVRİM ORTAMINDA GİTTİKÇE EVRİMLEŞTİRİR. EVRİMSEL BİLİNCİN ÇEKİRDEK DÜNYA EVRİM ORTAMINDA EVRİMLEŞTİRDİĞİ CEVHERİN EN GELİŞMİŞ HALİ MADDE GENLERİDİR. MADDE GENLERİNİN EN BASİT ORGANİZMALARDA YER ALMASI EVRİMSEL İHTİYAÇLARDAN KAYNAKLANMAKTADIR. BU GENLERDEKİ UZAY DİLİMLERİNDE YER

Ders 12: Galaktik ve Genetik Uzay Zaman – Mekan – Form Konuşlanma Koordinatlarındaki Bilinç Konuşlanma Sırlarıyla Alakalı Kavramlar Read More »

Ders 13: İnsan Beyni Nörostatik Aktivite Planı

Ders 13: İnsan Beyni Nörostatik Aktivite Planı İnsan beynini husule getiren lopların nörostatik aktivite planı, birbirleriyle statik ve halografik kombinasyon ilkelerine uygun tarzlarda kilitlenen nöronların işbirlikçi fonksiyonerliği ile varlıkta tutulmaktadır. Bu işbirlikçi fonksiyonerliğin devrede tutulması sadece göründüğü gibi maddi bedende değil, madde ötesi bedende de olgulamaların yaşanmasını mümkün kılmaktadır. Madde ötesi bedende bulunan şakralardaki bilinç

Ders 13: İnsan Beyni Nörostatik Aktivite Planı Read More »

Ders 14: İnsan Faktörünün İsyan Kodlarını Açarak Benlik Gütmesiyle Alakalı Kavramlar

Ders 14: İnsan Faktörünün İsyan Kodlarını Açarak Benlik Gütmesiyle Alakalı Kavramlar Karışıklık, yükümlü bilinçlerin evrim – görev – deneyim faaliyetlerini sürdürmeleri sırasında Çekirdek Dünya ortamında karşılaşabilecekleri en tehlikeli bir risktir. YÜKÜMLÜ BİLİNCİN DENEYİM – EVRİM – GÖREV FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEKTE İKEN, MUTLAKA TABİ OLMASI GEREKEN MANEVİ REHBERİNE KARŞI YAŞADIĞI TÜM TEŞEVVÜŞ HALLERİ BİLİNCİN KARIŞIKLIK YASASININ TANIMLARINA

Ders 14: İnsan Faktörünün İsyan Kodlarını Açarak Benlik Gütmesiyle Alakalı Kavramlar Read More »

Ders 15: Allah Sistemindeki Veçhelerden İnsana En Yakın Olan Resuliyet Veçhesidir

Ders 15: Allah Sistemindeki Veçhelerden İnsana En Yakın Olan Resuliyet Veçhesidir RESUL: Allah Sistemine tabi tutulması gereken kul boyutunun boyutsal keyfiyetlerini tanzim etme selahiyetine sahip olan bilinç potansiyelidir. Sahip olduğu kavramın icaplarına uygun olan fonksiyonları vurgularken davet makamının getirdiği yetki ve imkanlardan faydalanır. Tek bir resul vardır. O da Mutlak Varlığın Beyinsel Öz Bütünlüğü’ne ait

Ders 15: Allah Sistemindeki Veçhelerden İnsana En Yakın Olan Resuliyet Veçhesidir Read More »

Ders 16: İnsan Beyni Halografik Kayıtlar Teknolojisi

Ders 16: İnsan Beyni Halografik Kayıtlar Teknolojisi Dünya deneyim, evrim, görev ortamında evrimleşen bilinçlerin kullandıkları vasıtalarda tanzim etmeleri gereken holografik yapıları tanzim ederlerken imkanlarına müracaat ettikleri ilahi teknolojinin bir koludur. Biyolojik beyin loplarını husule getiren nöronların nörostatik enerji potansiyelini oluşturan Öz Enerji, enerjetik teknolojik etkinliğin sağlanmasında kullanılırken, nörostatik enerji maddi teknolojik etkinliğin sağlanmasında sarf edilir.

Ders 16: İnsan Beyni Halografik Kayıtlar Teknolojisi Read More »

Ders 17: Şeytanın İnsan Faktöründeki Egosantrik İrade Boyutuna Müdahele Etme Pozisyonları

Ders 17: Şeytanın İnsan Faktöründeki Egosantrik İrade Boyutuna Müdahele Etme Pozisyonları İnsan faktöründeki ego, tanrısal evlada ait Dünya deneyim süreçlerinde biriktirmiş olduğu karmik tortu ve çıkıntılara sahip, güdümleyici aktiflik planından devreye soktuğu dezfonksiyonla varlık gösterebilen olgular yumağıdır. İnsan faktöründeki egonun sahip bulunduğu güdümleyici aktiflik planda iradi bazda etkileşim gösterebilen EGOSANTRİK İRADE BOYUTU, alfa titreşim aktivitesine

Ders 17: Şeytanın İnsan Faktöründeki Egosantrik İrade Boyutuna Müdahele Etme Pozisyonları Read More »

Ders 18: Şeytanın İğvası

Ders 18: Şeytanın İğvası Negatif kutbiyetli bilinç boyut kavramının icapları doğrultusunda vurgulanan fonksiyonların başında şeytani iğva gelmektedir. Kadim metinlerde Dünya insanlığına ŞEYTAN ifadesiyle tanıtılan bilinç potansiyeli LÜSİFER‘dir. Lüsifer, Samanyolu galaksisindeki Orion Nebulasında yer alan gezegen ve uydularda yaşayan dejeneraktif bilinç potansiyellerinin lideridir. Lüsifer bu potansiyellerle bir Şeytani İmparatorluk Düzeni kurmuştur. İmparatorluğun başında kendisi ile birlikte

Ders 18: Şeytanın İğvası Read More »

Ders 19: Şeytani Gruplar (Negatif Uzaylılar)

Ders 19: Şeytani Gruplar (Negatif Uzaylılar) Çekirdek Galaksi dahilinde ve Şeytani Bilinç Boyut Kavramı içinde seyredebilen şeytani Birimler, dahil oldukları Şeytani Kategoriye uygun olarak fonksiyonlarını muayyen mahiyetlerde gösterebilmektedirler. HERHANGİ BİR ŞEYTANİ MAHİYETTEKİ FONKSİYON, ÇEKİRDEK DÜNYA’DA, MUTLAKA BU MAHİYETTEKİ FONKSİYONA LAYIK OLAN BİRİMLER ÜZERİNDE MÜESSİR OLABİLMEKTEDİR. Orion, Pentarion, Zentarion, Amerion, Nakarion Grupları; kendi “GURUPLAŞIM FREKANSLARI”na uygun

Ders 19: Şeytani Gruplar (Negatif Uzaylılar) Read More »

Ders 20: Pozitif Uzaylılara Ait Teknolojik Aygıtlar ve Galaktik Bütünleşim

Ders 20: Pozitif Uzaylılara Ait Teknolojik Aygıtlar ve Galaktik Bütünleşim Sirius Yönetim Komiteliği’nin başkanlığını sürdürdüğü Galaktik Konfederasyon, Andromeda ve Shapley-3 Galaksilerinin Yıldız Toplulukları’na ait gezegen ve uydularda tesislediği teknolojik üslerden devreye soktuğu Ana Uzay Gemileri, teknolojik aygıtlar kategorisine giren çok değerli aygıtlardır. Atlanta RA Terminolojik Sistem kayıtlarında BESİNZERUDEYAN olarak geçen ANA GEMİLER, Andromeda Galaksisi İlahi

Ders 20: Pozitif Uzaylılara Ait Teknolojik Aygıtlar ve Galaktik Bütünleşim Read More »

Ders 21: Ana Özgen – Özgen – Gen Hakkındaki Kavramlar

Ders 21: Ana Özgen – Özgen – Gen Hakkındaki Kavramlar Atlanta RA Terminolojik Sistem Kayıtlarında “TANİ KHANYA” olarak geçen AKTİF VAROLUŞ’ta karakteristik özelliklere sahip olan üç adet GEN mevcuttur: 1-BİLİNÇ GENİ 2-MADDE GENİ 3-KRİSTAL GEN BİLİNÇ GENİ; ANA ÖZGEN – ÖZGEN – GEN olarak üç kıstasta bulunmaktadır. Ana Özgenin Vatanı ATLANTA‘dır. Atlanta standartlı Süper güç

Ders 21: Ana Özgen – Özgen – Gen Hakkındaki Kavramlar Read More »

Ders 22: Cevheri Otomasyona Ait Tepkisel Davranış Motivasyonları

Ders 22: Cevheri Otomasyona Ait Tepkisel Davranış Motivasyonları Çekirdek Dünya ortamındaki robotik kalıpları kullanarak deneyim / evrim / görev yapabilen aktif bilinçler, her kullandıkları robotik kalıba cevheri otomasyon bilinci kazandırmakla yükümlüdürler. ROBOTİK OTOMASYON BİLİNCİ de denilen bu bilinç, varlığında yüklü olan programların icaplarına uygun olarak ETKİ-TEPKİ PRENSİBİ doğrultusunda tepkisel davranış motivasyonlarını sergileyebilmektedir. ALFA TİTREŞİMLİ ROBOTİK

Ders 22: Cevheri Otomasyona Ait Tepkisel Davranış Motivasyonları Read More »

Ders 23: Ölüm ve Ölümsüzlük Genleri

Ders 23: Ölüm ve Ölümsüzlük Genleri Bu genleri açıklamadan önce ölüm ve ölümsüzlüğün alışılagelmiş kavramlar ötesi bir kavramla izahını yapmak istiyorum. ÖLÜM: Öz’ün Dünya ortamında devreye soktuğu uydu can karakterini devinim yaparak yerleştirdiği maddi bedenden, madde ötesi karaktere sahip enerjetik bedenle birlikte çekme hadisesidir. İşte bu esnada “ölen nedir?” diye sorabilirsiniz. Aslında ölüm… ölen… ölü..

Ders 23: Ölüm ve Ölümsüzlük Genleri Read More »