Bilincin Geçmişten Geleceğe, Gelecekten Geçmişe Olan Akışları

Bilincin Geçmişten Geleceğe, Gelecekten Geçmişe Olan Akışları

BİLİNCİN AKIŞLARI, ÖZ’ÜNDEN SAHİP BULUNDUĞU ATEŞ-SES-IŞIK HASLETLERİNİ KULLANARAK CEVHERİN ÜÇ GÜÇ KIYMETİYLE VASIFLANAN UZAY/ZAMAN VE UZAY/MEKAN İÇİNDE HAREKET ETMESİYLE GERÇEKLEŞTİRİLİR.

Peryodik Denge Yasasının icaplarına uygun olarak her bilinç Deneyim / Evrim / Görev Boyutsallık Keyfiyetleriyle muhavece olduğu dünyada bir form içinde devinirken, kendi Özüne ait enerjiyi kullanarak Periyodik Denge Rayı içinde hareket eder.

 

Her Bilinç, kullandığı Astral Form Aktivitesini gereği gibi yükselterek bazen ışık, bazen ateş, bazen de ses güç kıymetleri açısısından değere haiz varyasyonlarda vasıflandırıp kendi kullandığı Astral Form Aktivitesine ve vasfına uygun vasıf ve aktiflikte olan Uzay/Zamanın muayyen bir koordinatına önce kendi enerjisini sevkedip konuşlanarak, sonra astral formunu bu koodinata transporte edip mekanlaştırdıktan sonra mekanlaştırdığı formda devinmek üzere bilincen akar.

Dünya Deneyim / Evrim / Görev ortamında tekamül siklüsleri atlamakla yükümlü olan bilinçler, Ana Hasat Dönemine kadar 3×26.000 senelik siklüsü tamamlamak üzere Ana Hasat Döneminde toplatılmışlardır. Bu bilinçlerin Ana Hasadı yapılmadan önce dünyanın her koordinatında muhtelif Uzay/Zaman dilimlerinde kendi öz enerjilerini kullanarak önce konuşlanıp sonra mekanlaşarak, mekanlaştıkları koordinata uygun düşen bir kişiliği canlandırmaları sağlanmıştır.

Dünya Deneyim / Evrim / Görev ortamında tekamül siklüsleri atlamakla yükümlü olan bilinçler, hangi Uzay/Zaman döneminde olursa olsun bilincen mekanlaştıkları koordinatlarda muayyen bir Uzay/Zaman diliminde canlandırdığı kişiliklerin karakteristik özelliklerini hatalı ve hatasız sahiplenmek zorundadırlar. Bu kişilikler onların dünya ortamındaki düşünce ve davranış motivasyonlarını bilincen yaşamaları için kullandıkları vasıtalardır. İlahi Hiyerarşi tarafından bilinen bu hakikat kesinlikle göz ardı edilemez. Bu kişiliklerin hatalı tarafları Karmik Yaşam Tortularının birikimine sebep olmuştur. Bu birikimin giderilmesi için bilince geçmişten geleceğe, gelecekten geçmişe akış izni verilmiştir.

Bu akış iznine dayalı olarak her bilinç kendi karmasını düzenlemek amacıyla kendi istediği bir Uzay/Zamanın Konuşlanma Koordinatını hedefleyip, kendi enerjisini o koordinata temerküz ettirip önce konuşlanıp sonra mekanlaşmayı gerçekleştirir.

GEÇMİŞ ZAMAN FAKTÖRÜNÜ KULLANAN HER BİLİNÇ, O GEÇMİŞ ZAMAN FAKTÖRÜNÜN FREKANSINA EŞDEĞER FREKANSTA OLAN BİR MEKAN FAKTÖRÜNÜ KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR.

Geçmiş zaman ve mekan faktörünü kullanan her bilinç, muayyen bir geçmiş Uzay/Zaman konuşlanma koordinatına uyumlu olan geçmiş Uzay/Mekan koordinatında astral formunu konuşlandırıp mekanlaştırdıktan sonra gelecekten geçmişe doğru bilincen akar. Akışın gerçekleştirilmesinden sonra o Uzay/Mekandaki kendine ait koordinatta muayyen bir Uzay/Zaman diliminde canlandırdığı kişiliğin değer yargılarıyla hareket edebilen bir farkındalık gücüne tekrar kavuşur ve bu farkındalıkla gerekli olan bir süreçte yaşarken, gelecekteki farkındalığı hangi yoğunlukta açık tutabilmişse bu oranda o uzay/zaman dilimindeki hatalı taraflarını düzeltebilme imkanına sahip olur.

HER BİLİNÇ ANA HASAT DÖNEMİNDEKİ UZAY/ZAMANDAN BU UZAY/ZAMANA KADAR OLAN SEYİR KOORDİNATLARINDA CANLANDIRDIĞI TÜM KİŞİLİKLERE AİT MODULASYON PLANLARINI TANZİM EDEREK, GEREKEN DÜZELTMELERİ MUTLAKA KENDİSİNE REHBERLİK EDEN UZAMAN BİR MÜRŞİDİN TASARRUFU ALTINDA YAPMALIDIR. ORİON 21’LERİ BİLİNCEN AKIŞI GERÇEKLEŞTİRİRKEN BİR MÜRŞİDİN TASARRUFU ALTINDA OLMAYAN BİLİNCİ KENDİ KARŞITLARIYLA ASTRAL PLANDA YÜZYÜZE GETİRİP KORKUNÇ BİR’LENMELERE SEBEP OLMAKTA VE BÖYLECE FETHEDEBİLMEKTEDİR.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM
CENAP BAŞMAN