Beyin mi insan için, insan mı beyin için devrede tutulmaktadır?

Beyin mi insan için, insan mı beyin için devrede tutulmaktadır?

BEYNİN İNSAN İÇİN DEVREDE TUTULDUĞUNU BİLİP KAVRAYABİLMEK İÇİN, BEYNİN SADECE FİZİKİ YAPISINA AİT BİLGİLERİ DEĞİL METAFİZİKİ YAPISINA AİT BİLGİLERİ DE BİLİP KAVRAYABİLMEK GEREKİR.

Yaşadığımız gezegende biyolojik beynin fiziğinden çok metafizik yönleri olup olmadığı yüzyıllardır tartışılmaktadır. Bu durum gayet normaldir. Zira metafizik bilgi, insanın içsel olgunluk dönemlerdeki yoğunlaşmalar esnasında özünden akışa geçirilen öze ait deneyimlenmemiş saf bilgiden kazanılarak açığa çıkarılmaktadır. Bu bilgi potansiyelinin de ilimden bilim haline çevrilebilmesi için mutlaka deneyimlenmesi gerekir. Bilginin icaplarına uygun olanları yaşamak da bir deneyimdir.

İNSAN METASININ TÜM ÖZELLİKLERİ ÖZDEN YAŞANARAK AÇIĞA ÇIKAR.

Beyin, insan varlıklarının üst insanlık mertebeleriyle alakalı ulvi olguları (Global evrensel olgular) gereği gibi yaşayarak gittikçe Tanrısal Öz yaratım şablonlarının yer aldıkları TANRISAL ÖZ YARATIM PLANINA dahil olmaları ve bu plandaki Tanrısal Öz Yaratım şablonlarına uygun olan tarzlarda kendilerini yaratabilmeleri için devrede tutulmaktadır.

Global evrensel insanlığın desteklenmesi amacıyla verdiğim bu bilgiler, sitelerde yazdığım makaleler ve yayında bulunan bütün kitaplarım özümden yaşanan coşkunlukla akışa geçirdiğim bilgilerlerin mahsulüdürler. Özden bakan ve gören, Özden yazanı ve söz söyleyeni mutlaka görür tanır.

İnsan beyni Özden gören, yazan ve söz söyleyenin kendisine bir vasıtadır. Bu vasıtayı yapıtlayan da kendisidir.

Her deneyim uydusunun bağlı bulunduğu Öz, kendi cevheri oluş istihkakından açığa çıkardığı bir potansiyeli bu dünyada işleyerek beyin denilen bir vasıta haline getirmiştir. Bu vasıtanın girifitliğini de çözebilecek olan kendisidir. Bu nedenle arayış içinde olanlar mutlaka kendi özlerinin imkanlarıyla bu vasıta hakkında bilinmesi gereken bilgilere vakıf oldukça, kendi Asil Kaynakları olan Özlerini de bilecekler ve ulaşılması gereken Tanrısal Öz farkındalık düzeyine ulaşabileceklerdir.

Beyin.. Nöron ifadesiyle bilinen milyarlarca hücrenin meydana getirdiği bu yapı, İnsani organizmanın tüm hayati fonksiyonlarını idare edebilen bir yapı olduğu gibi diğer organizmalarda yer alan beyinlerle iletişim kurarak Tanrısal Öz Yaratım şablonlarına uygun olan yaratım imkanlarını birlikte kullanabilme özelliğine de sahiptir. Ancak bu özelliğinin devreye girebilmesi için D.N.A. Aktif kodlardan genel olan duyarlıkları açığa çıkaranları değil özel olan duyarlıkları açığa çıkaranlarının açılması gerekmektedir. Yeryüzü insanı bu duyarlıklara uygun olan yaşam olgularına manevi yaşam olguları demektedir. Bu gibi olguları yaşayanlar benim sözlerimi çok iyi anlayarak değerlendireceklerdir.

BEYNİN METAFİZİKİ YAPISI HAKKINDA DÜNYA İNSANLIĞI TARAFINDAN BİLİNENLER, KENDİNİ TANIMA VE BİLME YOLUNDA İLERLEMEK İÇİN ÇOK YETERSİZ KALMAKTADIR. KENDİNİ TANIMA VE BİLME, İNSANDA NASIL BİR OLGU UYANDIRACAK?

BÜTÜN ZERRELERDEN BEN OLDUĞUNUN BİLİNCİNİ YAŞAMA OLGUSUNU UYANDIRACAK.

Bu olgunun yaşanması ile alakalı tüm kayıtlar, insanın beyin yapısındaki nöronların çekirdeklerinde bulunan genetik uzay/zaman dilimlerinde mevcuttur. Her insanın, beyin katmanlarındaki bilgi kodlarının (D.N.A’lardaki bilgi potansiyeli) farklı mahiyet ve kıstaslardaki açılımı; farklı tekamül koşullarıyla yoğun deneyim ortamlarında deneyimlerini sürdürürken birbirinden farklı obje, suje ve hadiselerle muhatap olmasına bağlıdır.

HER ZERREDE BEN YAŞARIM BİLİNCİNE SAHİP BİR İNSAN, KULLANDIĞI BEYNİN METAFİZİK YAPISINDAKİ HOLOGRAFİK KAYITLARDAKİ BİLGİYİ YİNE KENDİ KULLANDIĞI BEYNİN FİZİK YAPISINDAKİ KAVRAM HAZNESİNE AKTARABİLMEKTEDİR.

Bu aktarma işlevselliğinin hız faktörü diğer insanlarca izlenirken hayranlık ve şaşkınlık yaratmaktadır. Oysa bu işlevsellik her insanın kullandığı beyin katmanlarındaki genetik kodların açılımları, Mutlak Plan Hükümlerine göre istenen yoğunluk seviyesine ulaşınca ortaya çıkabilmektedir.

İNSAN KENDİ BEYNİNİN FİZİKİ OLDUĞU KADAR METAFİZİKİ YAPISINA DA AİT SIRLARA VAKIF OLMALIDIR. İNSANI BU BİLGİLERDEN YOKSUN BIRAKMAK ONU BİR MAKİNE HALİNE GETİRİR.

Ö.Cenap Başman