Belial ile Bir Oğullarının Arena Boyutundaki Mücadele Formasyonları

Belial ile Bir Oğullarının Arena Boyutundaki Mücadele Formasyonları

Atlantis döneminin iki Bilimsel Rahip Kadrosu arasındaki ilk mücadelede kazanan Belial oğulları, Atlantis’te bulunan bilinç genlerinin yapıtladıkları cevherin doğasını bozunmaya uğratmışlar ve Bilinç Genlerinin bu dönemden sonra gelen dönemlerde de dünya ortamında bozunmuş cevherle hareket etmeye mecbur etmişlerdir. BİR’in Oğulları Atlantis’in dejenerasyon döneminden sonra bozunmuş cevheri tekrar kendi doğasına kavuşturmak için her dönemde çalışmalar yapmışlar ve el’an yapmaktadırlar.

Belial Oğulları dünya ortamındaki oluşturduğu etkinlik platformlarında insan faktöründe UNUTMA ifadesiyle bilinen olguyu aktivite eden girişimlerde bulundular.Bu girişimleri sürdürürlerken Bilimsel Rahipler arasında çok yetkin olanları UNUTTURMA/UNUTMA PROGRAMI adıyla bilinen program bütünselliğini hazırladılar.Bu programa muhtevasında insan faktöründeki düşünsel duyarlılıkları ters yönde etkileyen kimyasalların insan bedenine nasıl girdirileceğine dair yöntemler belirtiliyordu. İnsan faktörüne ait olan bozunmuş cevherin bozunmuşluğunu giderecek yöntemleri de kaile alan Bilimsel Rahipler, bu yöntemlerin devreye sokulması halinde nasıl tesirsiz kılınabileceğini de program muhtevasında belirtmeyi ihmal etmediler.

İNSAN FAKTÖRÜNÜ BOZUNMUŞ CEVHERLE DENEYİM / EVRİM / GÖREV ORTAMI OLAN DÜNYADA MECBUR EDEN BELİAL OĞULLARI, BOZUNMUŞ CEVHERİ DÜZELTEN VE ONA DOĞASININ ORİJİNAL ÖZELLİKLERİNİ KAZANDIRAN BİR’İN OĞULLARINA AİT HER TASARRUFÇUYU SAF DIŞI ETME OPERASYONUNU DEVREDE TUTTULAR.

BİR’İN OĞULLARI BU OPERASYON KARŞISINDA ARTIK BOZUNMUŞ CEVHERİ DÜZELTEN VE ONA DOĞASININ ORİJİNAL ÖZELLİKLERİNİ KAZANDIRAN TASARRUFÇULARINA SADECE BOZUNMUŞ CEVHERİ DEĞİL BOZUNMUŞ CEVHERİ KULLANMA MECBURİYETİNDE OLAN BİLİNÇLERİ DE DÜZELTEN VE ONLARA DOĞALARININ ORİJİNAL ÖZELLİKLERİNİ KAZANDIRAN FONKSİYON VURGULAMA YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ GETİRDİ.

BİR’in Oğullarının devamı olan topluluklar dünyada AGARTHA denilen İç Yaşam Platformunu oluşturdular.Bu platformda yetiştirdikleri uzmanların dış yüzey yaşam platformunda bulunan insan faktöründeki unutma olgusunu bertaraf edebilen tasarruf yöntemlerini uygulayan yetkinliğe kavuşturduktan sonra dünyanın dış yüzey yaşam platformuna transfer ettiler.

DÜNYANIN DIŞ YÜZEY YAŞAM PLATFORMU BELİAL OĞULLARI TARAFINDAN BOZUNMUŞ CEVHERLE ÇALIŞAN VE DOĞASININ GEREĞİ KENDİNİ BELİAL OĞULLARININ UYGULAMALARINDAN ÖNCE HİÇ UNUTMAYAN ANCAK BU UYGULAMALARDAN ETKİLENEREK KENDİNİ UNUTAN VE HATIRLAMAK İSTEMEYEN İNSANLARLA DOLUDUR.

Sirius/ Görev / Dağılım / Yönetim Tasarruf Planlarından dünyaya enkarne edilen her görev icraat ünitesinin bilinç kodlama planına tabi tutularak muayyen mahiyetteki zamanlama kodlarıyla kodlanmasının sebebi de bundan kaynaklanmaktadır.

Belial Oğullarının devamı olan topluluklar dünyada ŞAMBALA denilen İç Yaşam Platformunu oluşturdular.Bu platformda yetiştirdikleri uzmanların dış yüzey yaşam platformunda bulunan insan faktöründeki unutma olgusunu daha da güçlendirici tasarruf yöntemlerini uygulayan yetkinliğe kavuşturduktan sonra dünyanın Dış Yüzey Yaşam Platformuna transfer ettiler.

İnsanı kendini unutmaya sevk eden etkenlerin başında dünyasal tutku ve alışkanlıklar gelmektedir. İllüzyonlu farkındalık düzeyi ile yaşanan dünyasal tutku ve alışkanlıkların terk edilebilmesi için İlahi Hiyerarşi dünyanın muayyen dönemlerinde yüksek vazife kategorisinden fonksiyon yürütebilen Yüce Bilinçleri devreye sokmuştur.

İllüzyonik yaşam olgular planına dayalı olarak bilinç tarafından ortaya çıkarılan her bir duyarlılık, duyumsal, duygusal, düşünsel, zevksel aktivitelerinin bir kaynağıdır. Bilinç varlığı duyumsal, duygusal, zevksel, düşünsel duyarlılıklara dayalı olarak sonsuz sınırsızlığa açılan değişik mahiyetlerdeki olgularda seyr edebilmektedir.

İllüzyon her bilinç varlığının yaşaması gereken bir olgudur. Ta ki görev icraat-denge rayına girene kadar.

Görev-İcraat-Denge Rayına giren her bilinç varlığı, bu olguları, artık zevkan değil kerhen yaşamaya geçmesi gerekmektedir. İllüzyonik yaşam olgular planına dayalı olarak her bir olgunun yaşanması bilinç varlığının deneyimlediği o duyarlılığa karşılık gelecek olan kendi biyo kompütürün-deki; biyokompütür kodlarından açılması gerekli olan kodların veya kodun açılışı gerçekleşmektedir. Açılan her bir kodun aka bininden varlığın genel duyarlılık kategorisine giren duyarlılıklardan sıyrılıp özel duyarlılıklar kategorisine giren duyarlılıkları açılışı ve giderek Görev İcraat-Denge Rayına oturuşu gerçekleşir.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM

CENAP BAŞMAN