Baraj Çekirdek Dünya biyosfer katmanı oluşturma teknolojisi etkinlik sistemi

Baraj Çekirdek Dünya biyosfer katmanı oluşturma teknolojisi etkinlik sistemi

Baraj Çekirdek Dünya Biyosfer Katmanı Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki “BİYOSFER KATMANI OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI” nın sürdürmekte oldukları faaliyetlerle Çekirdek Dünya üzerinde bir Biyosfer Katmanı oluşturulmuş ve Çekirdek Dünyanın Bütünselliği, varlığında hareket eden bütün Bilinçlerin devinim yaptıkları Robotik Kalıplarla birlikte bu Biyosfer Katmanı ihata edilmiştir.

Baraj Çekirdek Dünya Biyosfer Katmanı Oluşturma Teknolojisinin icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünyanın Varoluşundan itibaren faaliyet gösteren Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki bu Uzmanlar da diğer Uzmanlar gibi Alfa Centauri Galaksisindeki Tasarruf Planındaki yükümlü Bilinçlerle birlikte hareket etmiştir.

Çekirdek Dünyada ilk Evrim Türleri sayılan prototipler: ilk etapta Maddi karakter ve hüviyete sahip olan Kuvant Birimlerinden hareketle oluşmuş Atomların bir araya gelerek meydana getirdikleri Kombine yapı olan D.N.A ve R.N.A’lardır.

D.N.A ve R.N.A’ların karakter ve hüviyetide maddidir. Bu türlerin madde ötesi olan enerjetik tarafı maddi olan tarafına kıyasla çok seyyal olup maddi olan tarafıyla iç içe olarak bulunmaktadır.

ATLANTA RA TERMİNOLOJİK SİSTEM KAYITLARINDA MENTUFRAY VE HENTUFRAY İFADELERİYLE BULUNAN D.N.A VE R.N.A’LARIN MADDİ OLAN TARAFINA UFRAYSA MENTESTRATUM VE UFRAYSA HENTESTRATUM MADDE ÖTESİ OLAN TARAFINA İSE UFRAYSA MELEKTRATUM VE UFRAYSA HELEKTRATUM DENİLMEKTEDİR.

Ufraysa Mentestratum ve Ufraysa Helektratumla iç içe olan Ufraysa Melektratum ve Ufraysa Helektratum Bilinç kıvılcımları nın yerleşim yataklarıdırlar ve Çekirdek Dünyada oluşturulan Biyosfer Katmanının madde ötesi tarafıyla uyumlu olarak hareket etmektedirler. Bu yataklarda yerleşen Bilinç kıvılcımları genellikle Alfa Centaurinin sakinleri olan Santiferlere ait olan mikro canlardır.

Çekirdek Dünyada bu evrim türlerinin bir araya gelerek oluşturdukları HÜCRE ifadesiyle bilinen prototip, Tanrısal Teknolojinin harika bir oluşumudur. Hücre, Atlanta RA Terminolojik Sistem kayıtlarında ESSAF ifadesiyle bulunmakta dır. Yine bu kayıtlarda ESSAF LUNYA ifadesiyle bulunan HÜCRE CAN, 64 Milyar Bilinç kıvılcımından (Mikro Can) mürekkep olan Can Bütünselliğidir ki, buna MAKRO CAN da denilmektedir.

ÇEKİRDEK DÜNYADAKİ BİYOSFER KATMANININ CANLILARI GÖRÜNÜŞLERİ HANGİ KALIPLARLA OLURLARSA OLSUN MUTLAKA BU KATMANIN MADDE ÖTESİ TARAFIYLA UYUMLU OLAN BİRER ELEKTRATUMDA YERLEŞMEKTE VE BU ELEKTRATUMDA DEVİNMEKTEDİRLER.

Bu devinim esnasında her can(Bilinç),madde genleriyle kendi doğasallığının genel karakterine uygun olarak özünden sahip bulunduğu Öz Keyfiyetler Zincirindeki her keyfiyete dayalı olan tarzlarda çok özel mahiyetlerde muhataplık göstermekte ve evrimleşmesini Biyosfer katmanının genel bir üyesi vasfına sahip olarak sürdürmekte ve tamamlamaktadır.

Bu nedenle Galaktik Konfederasyonun sağ kanadını oluşturan Andromeda Galaksisindeki Altın karakterli Görev Dağılım / Yönetim / Tasarruf Planının Liderleyici-Lider Olucu Güç Odağı İCPHEDİA’da bulunan Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki BİYOSFER KATMANI OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI ; Çekirdek Dünya üzerinde oluşturdukları BİYOSFER KATMANI içindeki her canın İlahi Hiyerarşik Kuruluşlardan gereği gibi destek görmesini sağlayıcı her mahiyetteki bağlarıda tanzim etmektedirler.

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın