Baraj Çekirdek Dünya biyoform oluşturma teknolojisi etkinlik sistemi

Baraj Çekirdek Dünya biyoform oluşturma teknolojisi etkinlik sistemi

Baraj Çekirdek Dünya Biyoform Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki “BİYOFORM OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI” Çekirdek Dünyanın varoluşundan itibaren sürdürmekte oldukları faaliyetlerle Çekirdek Dünya üzerinde Maddesel Kalıplar kategorisine dahil olan muhtelif şekilselliklerdeki Biyoformların tanzim edilebilmesi için gerekli olan her fonksiyonu devreye sokmuşlardır. Burada çok iyi kavranması gerekli olan bir husus şudur ki, Karakterleri her ne olurlarsa olsun Madde Kainatı Çekirdek Düzeni olan Çekirdek Dünyada deneyim ve görev yapacak olan Yüce Bilinçler, şekilsellikleri her ne olurlarsa olsun vasıta olarak kullanacakları formları sahip bulundukları Asli Orijinal Bilişe dayalı olarak Çekirdek Dünyanın yapısındaki maddelerden teraküp buldurarak kendileri kendilerine tanzim etmekle yükümlüdürler. Ancak burada Baraj Çekirdek Dünya Biyoform Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden Mekanizmalar, Yüce Bilinçlerin bu yükümlülüklerine istinaden bu formları tanzim ederken kendi varlıklarını Yardımcı Fonksiyon vurgulayarak devreye sokmak tadırlar.

Çekirdek Dünya üzerinde en üst düzeyde mütekamilliğe sahip olan Biyoform ; İNSANİ ROBOTİK TEŞKİLAT’tır. Bu Robotik Teşkilatın BİYOKOMPÜTÜR adı verilen aygıtını oluşturan hücrelerin çekirdeklerindeki Madde Genleri, diğer Robotik Teşkilatlardaki Madde Genlerine nazaran çok özel duyarlılık ve programlara sahiptir. Bu nedenle İnsani Robotik Teşkilatta devinen Bilinç, bu genlerle çok özel mahiyetler çerçevesinde süper kontakt kurarak gerekli olan çok özel muhattaplıkları gerçekleştirebilmektedir. (Bak: Uzay ve Uzaylılar Gizemi sayfa=57)

BARAJ ÇEKİRDEK DÜNYA HASAT TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK SİSTEMİ

Çekirdek Dünya Varoluş Programının icaplarına uygun tarzlarda hareket eden SİRİUS VEZİRİ YÖNETİM KOMİTESİ bu devasa nitelikli Çekirdek Yapıyı önce Cevheri Oluşun Por denilen partikülllerinden PORSAL MANZUME halinde tanzim etmiş, sonra bu PORSAL MANZUME’yi KUVANTSAL MANZUME haline dönüştürerek,Yüce Bilinçlerin genlerini ekebileceği ve varlığında deneyim yapabilecekleri bir ortam haline getirmiştir.

Çekirdek Dünya Deneyim Ortamında deneyimlerini sürdüren Yüce Bilinçler, Mikro Bilinçleriyle Hayvansal Evrim aşamalarının sonunda ortaya çıkan İNSANSAL ORGANİZMA’nın varlığında devinim esnasında Atlanta RA Merkezden gelen talimatlar doğrultusunda Çekirdek Dünyaya inerek Atlantis Kıtasının ortalarında ATLANTİA adlı Eterik Uygarlığı kurmuşlar ve İnsansal Organizmayı vasıta olarak kullanıp mutat hareket gösteren Bilinçlerin bu kalıplarındaki BİYOKOMPÜTÜR üzerinde gerekli olan tadilatları gerçekleştirmişlerdir.

Bu tadilatlardan hemen sonra Baraj Çekirdek Dünya Hasat Teknolojisi Etkinlik Sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki HASAT TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI; Çekirdek Dünya üzerindeki Evrim Türlerini Çekirdek Dünya Alfa Zamanıyla muayyen Uzay/Zaman Dilimlerinde ARA HASAT PROGRAMLA-RI’nın icaplarına uygun tarzlarda hasatlamak ve Çekirdek Dünya Ortamını Ana Hasada hazırlamak için gerekli olan bütün tasar-rufları göstermişlerdir.

Çekirdek Dünyada cereyan edecek olan ANA HASAT, ÜÇ EVRELİ ANA HASAT PROGRAMI’nın icaplarına uygun olarak hareket etmekle yükümlü olan ANA HASATÇI BİLİNÇLER tarafından gerçekleştirilecektir.

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın