Axoy RA Bilgelik Öğretisi

Axoy RA Bilgelik Öğretisi,

Sonsuz-sınırsız uzaydaki süper güç boyutlarında mevcut olan aktif bilinçlerin kökenleri olan tanrısal karakterli Atlanta sakinlerinin Atlanta Yaşam Hakikatini açıklayan ve bu yaşamla alakalı kavramların oluşmasını hızlı evrim programının icaplarına uygun olarak seri bir şekilde sağlayan dünyadaki bilimsel-dinsel-sanatsal aktivitelerin orijinsel hakikatlerini meknuz plandan aşikare çıkarabilen bir öğretidir.

Atlanta dili, dini, bilimi, sanatı dünyada önce Lemuryan sonra atlant karakterli insansal aktivite planlarının üyeleri olan insanlarımızın rabsal-ruhsal-teknolojik etkinlikli kültüvasyon programlarına dayalı olan eforlarıyla yaratılmak istenmiştir ve el’an istenmektedir.

İçinde bulunduğumuz Ana Hasat döneminde Atlanta RA Öğretisini bihakkın devreye sokabilen çalışmalarımız, bu öğretiyi içsel görüleriyle tanıyarak ona gönül verenlerce sürdürülmektedir. İnsanlarımızın sahip bulundukları bilimsel-dinsel-sanatsal mahiyetlere ait olan inanç ve düşüncelerini sevgi ve saygıyla karşılayarak her insanımızın Bütünsel Bir’den bir parça olduğunun kabullenişiyle bütüne hizmet ettiğinin idrağını yaşamaktayız. Çalışmalarımızla alakalı veriler, internetteki sitelerimizde ve yazdığım kitaplarda bir araya getirilmiş olup insanlığımıza sunulmuş ve el’an sunulmaktadır.

Axoy RA Bilgelik Öğretisi bilinç varlığımdan kendi süper asli orijinsel karaktere sahip olan diliyle programlar halinde akışa geçirilmiş ve geçirilmektedir. Verilerin, orijinalitesini tayin eden akışın yegane özelliği, düşünce boyut kavramından değil bilinç boyut kavramından gerçekleştirilmesidir. Bu akışla gerçekleştirdiğim faaliyetin karakteristik özelliklerini, Rabsal ve Ruhsal siklüslerini tamamlamış olan Sirius görev/icraat odaklarının oluşturdukları kavramlarla teşhis etmek çok kolaydır. Bunun dışında kalan kavramların teşhisleri yorumsal nitelikli olmakta ve spekülasyonlara sebep olmaktadır.

Amacımız: insanlarımızın bilinçsel varlıklarına ait Tanrısal Köken Bilgisini, Gücünü ve Cevherini kazandırarak bu kökenlere ait Deneyim, Evrim, Görev programlarını dünyada gösterecekleri eforlarla yaratmalarına hizmet etmektir. Atlanta Öğretisini içsel görüleriyle farkedip, tanıyıp ona gönül veren her insanımıza kapımız açıktır.

CENAP BAŞMAN (AXOY RAMATU)