Atomik Bütün Öz Yaratım Ra Güç Potansiyeli

İleri Bilimel Kavramlar-Atomik Bütün Öz Yaratım Ra Güç Potansiyeli

Sonsuz-Sınırsız Durulgan Bilinç Potansiyeli, kendi varlığından devreye soktuğu Beyinsel Öz Varlığının üzerinden devreye soktuğu Beyinsel Öz Yaratım Güç Potansiyeli ile Sonsuz-Sınırsız Uzay Bilinç Koordinatlarında var kıldığı süper güç boyutlarını Atomik İç Denge altında tutmakta ve olma hallerinden yaratılış hallerine yükseltmektedir. Bu Yaratılışın gerçekleştirilmesinden önce tüm Süper Güç Boyutları AKTİF VAROLUŞ halinde tutulmaktadır.

Aktif Varoluştaki her Süper Güç Boyutunun Yaratılışı; Aktif Yaratılış şablonları dahilinde hareket eden Aktif Bilinçlerce gerçekleştirilir. Bu aktif bilinçlerin dahil oldukları Düzen, BEYİNSEL YARATILIŞ DÜZENİDİR. Bu Düzen, Sonsuz-Sınırsız Uzay Bilinç Koordinatlarındaki tüm süper güç boyutlarını Atomik İç Denge Yasasının ön gördüğü prensiplere uygun olarak tasarruf altında bulundurur. Düzenin Tek Hakimiyeti, Sonsuz-Sınırsız Durulgan Bilinç Potansiyeline Ayine Olan Beyinsel ÖZ’e aittir. Ayine Olan Ayine olduğunu temsil eder ve Ayine olduğundan akışa geçirilen imkanları kullanarak programlarını hazırlar ve uygular.

Sonsuz-Sınırsız Uzay Bilinç Koordinatlarındaki tüm süper güç boyutları bir vücudu meydana getirmektedir. Bu vücuttaki aktif bilinçler, sistem-nizam-düzene tabidir. NİZAM, DÜZENİN ELÇİLİĞİDİR VE SİSTEMİ BAĞLAR. Sisteme giren aktif bilincin elçilikle önce nizama sokulması sonra düzene oturtulması sağlanır.

Sonsuz-Sınırsız Durulgan Bilinç Potansiyeli, Kendi Cevherinden oldurduğu süper güç boyutlarına Kendinden akışa geçirip devinime soktuğu bilinçlerin varlıklarıyla Öz Yaratım RA Gücünü bloke etmiştir. Bu Güç, her süper güç boyutu dahilinde varlıkça var olmanın ifadesine uygun olarak aktif bilinçlerce olma halinde varlıkta tutulmakta ve Beyinsel Öz’ün gücüyle desteklenmektedir. BU GÜCE; ATOMİK GÜÇ, bu gücün devrede tutularak yaratılmakta olan her süper güç boyutuna da ATOMİK BÜTÜN denilmektedir. Her bir Atomik Bütün, Öz Yaratım Faktörüne uygun olarak olma halinden yaratılış haline geçirilirken Atomik İç Dengesi daima Beyinsel Öz tarafından kontrolize edilerek korunur.

AKTİF BİLİNÇLERİ DESTEKLEYEN BEYİNSEL ÖZ YARATIM GÜCÜ, ÖZ YARATIMA GÜÇ KATARAK RA YÖNETİM VE TEŞKİLATLANDIRMA DÜZEN TEKNOLOJİSİNİN DİZAYN KURALLARINA UYGUN BİR YAPILANMAYI SAĞLAR.

Cevherden hareketle, Öz Yaratımca emsal olmaya müsait yaratılmakta olan Atomik Bütünsel yapıya GÜRZ denilmektedir.

Atomik Bütünde olma halini sürdüren her Aktif Bilinç, Beyinsel Öz Yaratım Güç desteğiyle hareket ederek Öz yaratımın tamamlanmasına hizmet etmektedir. Bu nedenle Atomik Bütündeki mini atomik bütünleri varlığına kilitleyen ÇEKİRDEK MİNİ ATOMİK BÜTÜN ÇEKİRDEĞİ OLAN DÜNYA’ya temerküz etmektedir. Deneyim Dünyadadır ve deneyimin neticesi öz yaratımdır.

ÖZ YARATIM ÇEKİRDEKTEN BAŞLAR VE EMSAL OLUŞ ÇEKİRDEKTEN GÖSTERİLİR. ÇEKİRDEKTE ÇEKİRDEK EVRİM PROGRAMLARI AKTİF BİLİNÇLER TARAFINDAN AÇILIR VE ÇEKİRDEKTEN UYGULANIR. BÖYLECE AKTİF BİLİNÇLER EVRİMLEŞİR VE KENDİLERİYLE BİRLİKTE BİLGİ-GÜÇ VE CEVHERLERİNİ YARATIRLAR.

Deneyim dünyadadır. Deneyimle gelen, özgürlüğün sağladığı evrim ve öz yaratımdır. Yaratan, aktif bilincin yarattığı her ne oluyorsa kendi yarattığı ile birlikte kendini yaratmaktadır. Ne yazık ki Aktif Bilinçler, Selimin yanında habiste yaratabilmekte ancak neticesine yine kendileri katlanmakta, kendi kendilerini ya ihya ederek yüceltebilmekte ya da kahrederek alçaltabilmektedirler. Beyinsel Öz, Beyinsel Öz Yaratım Modundan daima Öz Yaratımın kontrolünü devrede tutarak Selim karakterli Öz Yaratımı destekler, ancak bu kontrolün dışına kendi özgür iradesiyle çıkan hiçbir aktif bilinci de Beyinsel Öz Yaratım Gücüyle desteklemez.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM

CENAP BAŞMAN