Atlanta Terminolojisi

Atlanta Terminolojisi

Bilincin Yokluktan Varlığa geçişini sağlayan İlk Temel Hareket OM’un vurgulanışıyla iç devimsel aktiflik başlamaktadır. İlk Devimsel aktifliğe sahip olan bilinç kıymetleri, Dünya deneyim ortamında hareket eden deneyim uyduları üzerinden mineral, bitki, hayvan ve beşer ifadeleriyle bilinen evrimsel prototip karakterleriyle deneyim yaparlar.

Bu esnada kendi aralarındaki iletişim keyfiyetleri ses titreşimleriyle sağlanmaktadır. Beşer ifadesiyle bilinen evrim prototiplerinde iletişim, biyorobotik vasıtadaki ses pilikalarının ciğerlerden gelen hava ile titreştirilip oluşturulan muhtelif frekanstaki ses kalıplarının varlıklarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bu ses kalıplarına dünyada SÖZCÜK veya KELİME denilmektedir. Dünya’nın muhtelif koordinatlarında sözcüklerden oluşan iletişim aktivitesinin bir literatürü olmaktadır. Dünya’nın farklı yörelerinde her toplum kendi varlığına ait olan bu literatürü bir sisteme bağlamıştır. Bu sistem Terminolojik Sistemdir. Dünya’nın muhtelif yörelerindeki sözcüklere dayalı oluşan literatürler, kendine özel bir Terminolojik Sistemin doğuşunu sağlamışlardır.

KADİM BİLGELERİN DE DEDİKLERİ GİBİ DÜNYA’DA YETMİŞ İKİ MİLLET VAR, YETMİŞ İKİ DİL VAR.

Neden bu kadar çeşitlilik olsun? Dünya’da yapılması lazım gelen deneyimler için bu gereklidir de ondan. Tasavvufi ifade tarzıyla bu mahiyette de Teklikteki (Vahdet) Çokluk (Kesret) yaşanıyor. Aslında Bilincin tanrısal kökeninde iletişim TEK’tir. Ama deneyim boyutsalık keyfiyetlerine sahip olan Dünya’da bu çokluk karakterinin bulunmasına uygun olarak deneyim uyduları arasında Çokluk karakterine uyumlanıyor.

Çokluktan Tekliğe doğru yol alan Bilinçler deneyimlerini gerçekleştirerek, Bilinçlerinin Tanrısal Kökenlerine ulaştıkça Tanrısal İletişim Keyfiyetleri açısından da imkan hasıl ederler.

KIYAMETTE TEK DİL TEK DİN OLACAK İFADESİ BUNU İŞARET ETMEKTEDİR.

Kıyamet sözcüğünden kasıt, ANA HASAT’tır. Ana Hasat’ta her Tanrısal Bilinç ANA HASAT KİŞİLİĞİNİ oluşturarak hasada iştirak etmekle mükelleftir. Ana Hasad’a kadar devreye sokulan hasat dönemlerinde Tanrısal Bilinçler, Dünya deneyim platformunda bulunan Deneyim Uyduları üzerinden kendi deneyim program bütünselliklerinin buudlarına uygun olan kişilikleri canlandırırlar. Burada da şu ifade anlam kazanıyor değil mi?

DÜNYA BİR SAHNE, ERKEKLER KADINLAR BİRER OYUNCU, HER BİRİ ROL ÇIKARMAKTADIR KENDİ ZAMANINDA.

Her oyuncu kendi zamanında bir kişilikle rol çıkarıyor. Bu rol çıkarılırken, her oyuncu denilen deneyim uydusu kendi bağlı bulunduğu Tanrısal Bilincin adına deneyim / evrim / görev yapıyor. Her oyuncunun kendi zamanı diye söz edilen dönem ara hasat dönemidir. Bu dönemlerin devreye sokuluşu Dünya sahnesinde 78.000 senelik uzay / zaman dilimi içinde gerçekleştiriliyor.

Ara hasat dönemlerinin nihayetinde ANA HASAT DÖNEMİ devreye giriyor. Bu hasatta Tanrısal Bilinçler kendilerine bağlı olan deneyim uyduları üzerinden oluşturdukları tüm rolcü kişilikleri ANA HASAT KİŞİLİĞİ’nde bütünleştiriyorlar.

ANA HASAT KİŞİLİĞİ: Tanrısal Bilinçlere bağlı olan deneyim uyduları Dünya ortamında deneyimsel – evrimsel – görevsel olguları yaşayarak deneyim – evrim – görev faaliyetlerinde bulunurlarken kendi varlıklarına vasıta olarak oluşturdukları bütün vasıta kişilik olgularını ihtiva eden kişiliğe Ana Hasat Kişiliği denir.

Ana Hasat dönemine gelinceye kadar hasat dönemlerinin vasıta kişiliklerine hasat koşulları göz önünde bulundurularak gereken mahiyet ve kıstaslarda tasarrufları gerçekleştirmeye müsait olan sistemler bağlanırken, Ana Hasat Dönemi’ndeki kişiliklere Ana Hasat koşulları göz önünde bulundurularak gereken mahiyet ve kıstaslarda ivedi ve acil tasarrufları gerçekleştirmeye müsait olan çok özel sistemler bağlanmaktadır.

ANA HASAT; ATLANTA KARAKTERLİ TANRISAL BİLİNÇLERİ DÜNYA’DAKİ HASAT DÖNEMİ FAALİYETLERİNİN NETİCELERİNİ BELİRLEYİP, SAHİP BULUNDUĞU KRİTERLERE GÖRE ÖLÇÜMLEYEREK RED VEYA KABUL EDİLEN OLGULARIN MUHASEBESİNİN BÜTÜN BÜTÜNE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ DEVASA BİR DÖNEMDİR.

Ana Hasat Kişiliği ile Ana Hasat’a giren deneyim uydu potansiyellerinin kendi varlıklarıyla aşikare çıkarılan öz haslet – keyfiyet ve değerleri sergileme boyutu olan Dünya’da eksiksiz olarak sergileyebilmelerini sağlayan İlahi Hiyerarşik tasarrufların yoğunluğu çok artmaktadır.

Ana Hasat Kişiliği ile yapılan deneyim / evrim / görevlerin bütünselliği, bilinçlerin Ana Hasatı’dır. Bilinçlerin Ana Hasatı’nın eksiksiz yapılabilmesi için de bilinçlerin Tanrısal Kökenlerine ait olan İletişim Keyfiyetiyle (ATLANTA LİSANI) alakalı TERMİNOLOJİK SİSTEM’le muhatap olmaları gerekmektedir. Bu Terminolojik Sistem; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM’dir.

Cenap Başman