Atlanta RA Teknolojisi

Atlanta Ra Teknolojisi:

Bilinç ve imkanlarının Durulgan ve Aktif Varoluşu ile Aktif Yaratılışına ait Mutlak ve Süper Asli orijinal mahiyet ve kıstaslardaki vasıflarını açıklayabilen, bu vasıflara dayalı olan gelişmeleri ilahi yasaların ön gördüğü prensip ve kurallara bağlayıp uygulamaya sokan bilinçlere rehber olan ilahi ilimsel mahiyetler bütünlüğüdür.

Atlanta RA ülkesinin tanrısal insan numunelerine ait olan Atlanta RA Teknolojisi’nin uygulama ortamları, Sonsuz – Sınırsız Uzaydaki süper güç boyutları dahilindeki uzay bölgeleridir. Bu süper güç boyutları içinde yer alan Gürz sistemlerine ait mini atomik bütünler, bu uygulamaların çekirdekten tüm süper güç boyutlarına inikas ettirilebilecek tarzlarda devreye sokulduğu emsal yapılardır.

GÜRZ SİSTEMİNDE YER ALAN HER BİR MİNİ ATOMİK BÜTÜN BİR İLAHİ LABORATUVAR SİSTEMDİR.

Bir Gürz Sistemi’nde yer alan Çekirdek Mini Atomik bütün, bu gürz sisteminde yer alan diğer mini atomik bütünlerin imamesi ve anasıdır. Bu mini atomik bütündeki “ATOMİK İÇ DENGEYİ” sağlayan Veziri Teknolojik Uzman Bilinçler, İlahi Laboratuar Sistemi, RA Yönetim ve Teşkilatlandırma Düzen İmparatorluk, komitelik ve konseylik prensiplerine uygun olarak yönetme ve teşkilatlandırmayla yükümlü ve yetkilidirler.

Çekirdek Mini Atomik Bütün, Atlanta Bilinç ve imkanları model olucu emsal değerler yasasının ön gördüğü bir emsaldir. Bu oluşun olma halinden yaratı haline dönüştüren uygulamaların yapıldığı oluş, ÇEKİRDEK DÜNYA’dır. Çekirdek Mini Atomik Bütünün çekirdeği olarak da bilinen bu oluşu, olma halinden yaratı haline dönüştüren uygulamalar, Çekirdek Mini Atomik Bütündeki aktif bilinçlerce yapılmaktadır. Çekirdek Mini Atomik Bütün’deki her ilahi kuruluş Çekirdek Dünya’daki temsilcilik hakkını kullanarak kendi kuruluş üyelerini yeri ve zamanı gelince maddi bedende tezahür ettirmekle yükümlü ve yetkilidir.

ÇEKİRDEK MİNİ ATOMİK BÜTÜN’DEKİ ÇEKİRDEK EVREN YILDIZ KUTBU, AKAŞİK KAYITLARIN VE BU KAYITLARA UYGUN HÜKÜMLER İLE ENERJİNİN OLUŞTURULDUĞU VE BLOKE EDİLDİĞİ BİR OLUŞTUR.

ÇEKİRDEK DÜNYA DENEYİM BOYUTSALLIĞI AKAŞİK KAYITLAR BİLGİ VE ENERJİ BLOKASYON MERKEZİ; İLAHİ LABORATUVAR SİSTEMİN BİLGİ VE ENERJİSİNİN BLOKE EDİLDİĞİ CANLI BİR KRİSTAL OLUŞTUR. RA TİTREŞİM UZAY/ZAMAN BOYUTSALLIK KEYFİYETLERİYLE MÜCEHHEZ KILINMIŞ OLAN BU CEVHERİ KRİSTAL OLUŞU NEZARET ALTINDA BULUNDURAN ÇEKİRDEK EVREN YILDIZ KUTBU KOMİTELİĞİ, ÇEKİRDEK DÜNYA’DA SÜRDÜRÜLEN DENEYİMLERİN BİLGİ VE ENERJİSİYLE ALAKALI TASARRUFLAR GÖSTERMEKTEDİR.

ÇEKİRDEK MİNİ ATOMİK BÜTÜN’DEKİ ÇEKİRDEK GALAKSİ, AKTİF BİLİNÇLERİN EVRİMSEL OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNİN TAMAMLANMASINDA KULLANILMAKTADIR.

İlahi laboratuvar sistemdeki tüm tasarruflara tabi tutulan bilinçlerin ilk etapta Çekirdek Evrim programlarının icaplarına uygun olarak evrimleştirilmesi gerekmektedir. Çekirdek Evren’deki tüm galaksiler bu evrimleşme ihtiyacına dayalı olarak devrede tutulurlarken, Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Canlı Kristal Enerji Merkezinden kendilerine özel olan enerjiyi almaktadırlar.

Dünya’da Samanyolu Galaksisi olarak bilinen Çekirdek Galaksinin uzayında bulunan bilinçlerin aktifliğine uygun aktiflikte çekirdek evrim ihtiyaçlarını karşılayabilen yaşamsal değerler mevcuttur.

Samanyolu Galaksisi uzayında seyreden porlardan yapılanan bu yaşamsal değerler, Samanyolu Galaksisi uzay olma frekans skalasına giren frekansta varlık göstermektedirler.