Atlanta Ra Teknolojisi ve İlahi Laboratuvar Sistemler

Atlanta Ra Teknolojisi ve İlahi Laboratuvar Sistemler

ATLANTA RA TEKNOLOJİSİ: BİLİNÇ VE İMKANLARININ DURULGAN VE AKTİF VAROLUŞU İLE AKTİF YARATILIŞINA AİT MUTLAK VE SÜPER ASLİ ORİJİNAL MAHİYET VE KISTASLARDAKİ VASIFLARINI AÇIKLAYABİLEN, BU VASIFLARA DAYALI OLAN GELİŞMELERİ İLAHİ YASALARIN ÖN GÖRDÜĞÜ PRENSİP VE KURALLARA BAĞLAYIP UYGULAMAYA SOKAN BİLİNÇLERE REHBER OLAN İLAHİ İLİMSEL MAHİYETLER BÜTÜNLÜĞÜDÜR.

Atlanta RA ülkesinin Tanrısal İnsan numunelerine ait olan Atlanta RA Teknolojisinin uygulama ortamları, sonsuz-sınırsız uzaydaki süper güç boyutları dahilindeki uzay bölgeleridir. Bu süper güç boyutları içinde yer alan Gürz sistemlerine ait mini atomik bütünler, bu uygulamaların çekirdekten tüm süper güç boyutlarına inikas ettirilebilecek tarzlarda devreye sokulduğu emsal yapılardır.

GÜRZ SİSTEMİNDE YER ALAN HER BİR MİNİ ATOMİK BÜTÜN BİR İLAHİ LABORATUVAR SİSTEMDİR.

Bir gürz sisteminde yer alan Çekirdek Mini Atomik Bütün, bu gürz sisteminde yer alan diğer mini atomik bütünlerin imamesi ve anasıdır. Bu mini atomik bütündeki “ATOMİK İÇ DENGEYİ” sağlayan Veziri Teknolojik Uzman Bilinçler, İlahi Laboratuar Sistemi, RA Yönetim ve Teşkilatlandırma düzen imparatorluk, komitelik ve konseylik prensiplerine uygun olarak yönetme ve teşkilatlandırmayla yükümlü ve yetkilidirler.

Çekirdek Mini Atomik Bütün, Atlanta Bilinç ve imkanları model olucu emsal değerler yasasının ön gördüğü bir emsaldir. Bu oluşun olma halinden yaratı haline dönüştüren uygulamaların yapıldığı oluş, ÇEKİRDEK DÜNYA’dır. Çekirdek Mini Atomik Bütün’ün çekirdeği olarak da bilinen bu oluşu olma halinden yaratı haline dönüştüren uygulamalar, Çekirdek Mini Atomik Bütün’deki Aktif Bilinçlerce yapılmaktadır. Çekirdek Mini Atomik Bütün’deki her ilahi kuruluş Çekirdek Dünya’daki temsilcilik hakkını kullanarak kendi kuruluş üyelerini yeri ve zamanı gelince maddi bedende tezahür ettirmekle yükümlü ve yetkilidir.

ÇEKİRDEK MİNİ ATOMİK BÜTÜNDEKİ ÇEKİRDEK EVREN YILDIZ KUTBU AKAŞİK KAYITLARIN VE BU KAYITLARA UYGUN HÜKÜMLER İLE ENERJİNİN OLUŞTURULDUĞU VE BLOKE EDİLDİĞİ BİR OLUŞTUR.

ÇEKİRDEK DÜNYA DENEYİM BOYUTSALLIĞI AKAŞİK KAYITLAR BİLGİ VE ENERJİ BLOKASYON MERKEZİ; İLAHİ LABORATUVAR SİSTEMİN BİLGİ VE ENERJİSİNİN BLOKE EDİLDİĞİ CANLI BİR KRİSTAL OLUŞTUR. RA TİTREŞİM UZAY/ZAMAN BOYUTSALLIK KEYFİYETLERİYLE MÜCEHHEZ KILINMIŞ OLAN BU CEVHERİ KRİSTAL OLUŞU NEZARET ALTINDA BULUNDURAN ÇEKİRDEK EVREN YILDIZ KUTBU KOMİTELİĞİ, ÇEKİRDEK DÜNYA’DA SÜRDÜRÜLEN DENEYİMLERİN BİLGİ VE ENERJİSİYLE ALAKALI TASARRUFLAR GÖSTERMEKTEDİR.

ÇEKİRDEK MİNİ ATOMİK BÜTÜNDEKİ ÇEKİRDEK GALAKSİ AKTİF BİLİNÇLERİN EVRİMSEL OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNİN TAMAMLANMASINDA KULLANILMAKTADIR.

İlahi Laboratuar sistemdeki tüm tasarruflara tabi tutulan bilinçlerin ilk etapta Çekirdek Evrim Programlarının icaplarına uygun olarak evrimleştirilmesi gerekmektedir. Çekirdek Evren’deki tüm galaksiler bu evrimleşme ihtiyacına dayalı olarak devrede tutulurlarken Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Canlı Kristal Enerji Merkezi’nden kendilerine özel olan enerjiyi almaktadırlar.

Dünya’da Samanyolu Galaksisi olarak bilinen Çekirdek Galaksi’nin uzayında bulunan bilinçlerin aktifliğine uygun aktiflikte çekirdek evrim ihtiyaçlarını karşılayabilen yaşamsal değerler mevcuttur.

Samanyolu Galaksisi uzayında seyreden porlardan yapılanan bu yaşamsal değerler, Samanyolu Galaksisi uzay olma frekans skalasına giren frekansta varlık göstermektedirler.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM

CENAP BAŞMAN