Atlanta Güzergahının kapısı; Sirius

Sirius Kapısı

Atlanta Güzergahının Giriş Kapısı Olan Sirius Kapısı İle Alakalı İleri Aşamalı Kavramlar

GALAKTİK KONFEDERASYON, ADIYLA DA BİLİNEN ANDROMEDA YILDIZ KUTBU HİYERARŞİSİ, ÇEKİRDEK EVRENDE TEKNOLOJİK TASARRUFLARI GÖSTERMEKLE YÜKÜMLÜ OLAN BİR KOMİTELİĞİN GÖSTERDİĞİ VEZİRİ EFORLARLA FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR.BU KOMİTELİĞİN SAMANYOLU GALAKSİSİNDEKİ TEKNOLOJİK ÜSSEL YERLEŞİM KOORDİNATI SİRİUS TAKIM YILDIZINA AİT TÜM UZAY OBJELERİNİ İÇİNE ALMAKTADIR.

ÇEKİRDEK EVRİM YASASI MUCİBİNCE SAMANYOLU GALAKSİSİNDE TEŞKİLATLANDIRILMIŞ OLAN BU KOORDİNAT, ÇEKİRDEK EVRİM KONİSİ İÇİNDE TOPLAYICI KARAKTER ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR . BU ÖZELLİK, SİRİUS TAKIM YILDIZINDAKİ UZAY OBJELERİNDE YER ALAN TEKNOLOJİK ÜSLERDEKİ PİRAMİDAL YAPILAŞMADAN KAYNAKLANMAKTADIR.

ÇEKİRDEK DÜNYANIN FORMU, ÇEKİRDEK EVRİM YASASINA GÖRE ÇEKİRDEK KARAKTERLİ BİR EVRİMLEŞME/EVRİMLEŞTİRME FORMUDUR.BU FORMUN MANYETİK ALANINA KİLİTLİ OLAN TÜM EVRİM PROTOTİPLERİ ÇEKİRDEK DÜNYA İLE BİRLİKTE GENEL BAĞLAMDA TOPLUCA EVRİMLEŞTİKLERİ GİBİ ÖZEL BAĞLAMDA DA EVRİMSEL ENERJİLERLE EVRİMLEŞEBİLMEKTEDİRLER. ÖZEL OLAN EVRİMLEŞME İMKANLARINDAN İSTİFADE EDEN EVRİM PROTOTİPLERİNDEKİ BİYOKOMPÜTÜR DÜŞÜNSEL DUYARLILIKLAR HAVİ OLAN GENETİK KODLARLA KUŞATILMIŞTIR. BU PROTOTİPLERE, SİRİUS LYRA-VEGANIN TERMİNOLOJİYLE HUMANOİD DENİLMEKTEDİR.HUMANOİDLER KENDİ BİYOKOMPÜTÜR SIĞALARINDAKİ DÜŞÜNSEL DUYARLILIK HAVİ OLAN GENETİK KODLARI AÇIP , AÇIĞA ÇIKARDIKLARI DÜŞÜNSEL DUYARLIKLARA DAYALI OLAN OLGULARI YAŞAYARAK DÜŞÜNCE EVRİMİNİ GERÇEKLEŞTİRİRLER.

DÜŞÜNCE EVRİMİNİ SÜRDÜRMEKTE İKEN BU PROTOTİPLER ÜZERİNDEKİ TÜM TEKNOLOJİK TASARRUFLAR, ÇEKİRDEK EVRİM KONİSİ İÇİNDEKİ SİRİUS TAKIM YILDIZINDAN DEVREYE SOKULMAKTADIR. DÜŞÜNCE EVRİMİNİ TAMAMLAYAN BU PROTOTİPLERİN BİYOKOMPÜTÜRLERİ, GALAKTİK ÖZ PLANDA VARLIK GÖSTEREN ENERJETİK KOMPÜTÜRLE BU TASARRUFLAR SAYESİNDE BİRİNCİ KADEMEDE BİR’LEME YAPAR. İKİNCİ KADEMEDEKİ BİR’LEMENİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN BİLİNÇ EVRİMİNİN GEREĞİ GİBİ TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR.

BU EVRİMİN GERÇEKLEŞMESİYLE HUMANOYYA HALİNE GELEN BU PROTOTİPLER, ÇEKİRDEK DÜNYADA BULUNMALARINA RAĞMEN GALAKTİK KONFEDERASYONA SİRİUS KAPISINDAN GEÇEREK DAHİL OLURLAR. BU İLERLEYİŞİN NETİCESİ, ALFADAN BETAYA GEÇİŞTİR VE HENÜZ EVRİM PROTOTİPLERİ, OMEGA GEÇİŞİ YAPMAMIŞTIR.BU AŞAMADA GALAKTİK KONFEDERASYONUN GÖZÜ,KULAĞI,DİLİ,ELİ,KOLU,AYAĞI OLARAK ÇEKİRDEK DÜNYADA GÖREVLERİNİ GÖREV/İCRAAT FARKINDALIK DÜZEYLERİYLE YAPAN EVRİM PROTOTİPLERİ, BU FAALİYETLERİ NETİCESİNDE OMEGA GEÇİŞİNİ YAPARAK ATLANTA=LAHUT ADIYLA BİLİNEN ANA VATANA GİRİŞ YAPARLAR.

  AXOY MATU (CENAP BAŞMAN)