Ardışık ve Asıl Zaman Faktörleri ve Mutlak Plan

Ardışık ve Asıl Zaman Faktörleri ve Mutlak Plan

Kutuplar Kutbunun beyini olduğu vücudun her zerresiyle alakalı kayıtların asılları Kutuplar Kutbunun Beyinsel Varlığında bulunmaktadır. Kutuplar Kutbu Kutsal AMON bu kayıtların bir kopyasının çıkarılmasını istemiş ve Mutlak Plan adıyla bilinen Kristal Kayıt Ünitelerini Tutankhamonyas’taki Kharyantaslarına tanzim ettirmiştir. Bu plandaki asıl program üniteleriyle alakalı kayıtların tanzim edilişinde RA Zaman Süperlerinin Enerjisi, Alternatif Program Üniteleriyle ilgili kayıtların tanzim edilişinde ise ALTERNATİF ZAMAN ENERJİSİ kullanılmıştır.

Alternatif Zaman olarak sadece alfa zamanın ilahi yasaların ön gördüğü prensipler doğrultusunda Çekirdek Dünyadaki deneyim / evrim / görev yükümlülüklerinin yerine getirilmediği aşamalarda kullanılması Mutlak Planda hükme bağlanmıştır. Yükümlü Bilinçlerin bu zaman enerjisini kullanarak Alternatif Program Üniteleriyle alakalı kayıtların mahiyetleri doğrultusunda hareket etmeleri çok risklidir. Bu esnada hem kendilerini hem de kendileriyle birlikte hareket edenleri sapmaya götüren tehlikeli pozisyonlara sokabilmektedirler. Alternatif Zaman Enerjisinin kullanım aşamasında ARDIŞIK ZAMAN FAKTÖRÜ, alfa titreşime dayalı olarak oluşan platformik enerji alanlarının ortaya çıkmasına sebep olur. Bu diğer bir ifade tarzıyla AURA adıyla bilinen oluşumlardır. Bu auralar içinde kalan yükümlü bilinçlerin ardışık zaman faktörüyle muhavece olmaya hazır kavramları kendi koordinat düzenlerinde kilitli olan bilginin icaplarına uygun olan kabullenişlere dayalı davranış ve düşüncelerin sergilenmesine sebep olmaktadır.

ARDIŞIK ZAMAN FAKTÖRÜ İLE MUHAVECE OLMAYA HAZIR OLAN KAVRAMLAR, ÇOK ZOR ŞARTLARDA SPEKTRUMLARINI GENİŞLETEBİLMEKTEDİRLER. BUNA DAYALI OLARAK İRADE, BİLİŞ, FARKINDALIK GİBİ BOYUTSAL KEYFİYETLERDE KENDİ VARLIKLARINI ANCAK ZORLAYARAK GELİŞME KAYDEDEBİLMEKTEDİRLER.

İLERİ AŞAMALI RAKHAKTİF DİNGİN SÜPER RA PROGRAM

Ö. Cenap Başman