Ana Gemiler ve Diskler

HOLOGRAFIK ÜSLER AGI VE ANA GEMILER

EVLATLARIMIZ, GÖNDERDIGIMIZ BU PROGRAMA ÇOK IYI ÇALISINIZ. IÇINDE BULUNDUGUNUZ DÖNEM; ANA GEMILERIMIZ  VE BU GEMILERDEN DEVREYE SOKULACAK OLAN DISKLERIN YOGUN FAALIYET GÖSTERECEKLERI DÖNEMDIR.

BU KONU, ÇEKIRDEK DÜNYA INSANLIGI TARAFINDAN BILINMESE DE, ENERJETIK VARLAR KATEGORISINE DAHIL EDILEN YAPILAŞMALARLA, HER BIR GALAKTIK YASAM ORTAMINA DAHIL OLAN GEZEGEN VE UYDU SISTEMLERINDE TANZIM EDILEN TEKNOLOJIK ÜSLERIN VARLIKLARIYLA, BINLERCE ASIR, ILAHI SISTEM-NIZAM-DÜZEN ADINA ÇEKIRDEK DÜNYA INSANLIGINI ETKILESIM ALTINDA TUTABILEN FAALIYETLERLE SÜRDÜRÜLMÜSTÜR VE SÜRDÜRÜLMEKTEDIR.

ÇEKIRDEK DÜNYA ÜZERINDE DIREKT TASARRUF HAKKINA SAHIP OLAN ÇEKIRDEK DÜNYA RABLIGI ILE KILITLI BULUNAN TEKNOLOJIK ÜSLER BIR’LIK KOMITESI ICPHEDIA’DAKI YERLESIM MAHALINDEN BU RABLIGIN SAHIP BULUNDUGU IMKANLARI DA RA YÖNETIM DÜZENI ADINA DEVREYE SOKABILMEKTE VE ANDROMEDA, SHAPLEY 3, SAMANYOLU GIBI DEGISIK KARAKTERLERE SAHIP OLAN GALAKSILER DAHILINDEKI YILDIZ TOPLULUKLARINA AIT GÜNES, GEZEGEN VE UYDULARIN IÇ VE DIS KATLARINA TEKNOLOJIK ÜSLER TANZIM EDILMESI IÇIN GEREKLI OLAN TALIMATLARI VEREBILMEKTEDIR.

TEKNOLOJIK ÜSLER BIR’LIGI; BU FAALIYETLERIN GÖSTERILMESINDE YÜKÜMLÜ VE YETKILI OLAN

KHAMONLARIN VE DORÇEDELERIN OLUŞTURDUKLARI TEKNOLOJIK UZMANLAR TOPLULUĞUDUR.

VARLIGINDAKI YILDIZ TOPLULUKLARIYLA HEP BIRDEN GALAKTIK KONFEDERASYON’UN SAG KANADINI OLUSTURAN ANDROMEDA GALAKSISI’NE AIT OLAN ALTIN KARAKTERLI SIRIUS GÖREV / DAGILIM / YÖNETIM / TASARRUF PLANININ LIDERLEYICI-LIDER OLUCU GÜÇ ODAGI ICPHEDIA’DA TANZIM EDILMIS OLAN TEKNOLOJIK ÜSLER BIR’LIGI SADECE ANDROMEDA GALAKSISI’NDEKI TEKNOLOJIK ÜSLERI DEGIL, ALFA CENTAURI ILE SAMANYOLU GALAKSISI’NDEKI TEKNOLOJIK ÜSLERI DE KENDI VARLIGINA BAGLAMAKTADIR.

ÇEKIRDEK GÜNES SISTEMINDEKI 2388 ADET TEKNOLOJIK ÜSSÜ VARLIGINA BAGLAMIS BULUNAN TEKNOLOJIK ÜSLER BIR’LIGI, BU ÜSLERIN VARLIKLARIYLA TÜM ÇEKIRDEK GÜNES SISTEMI’NE, ILAHI-IDARI MERKEZ SÜPER GÜÇ BOYUTU ADINA KADIR VE HAKIMDIR.

BU ÜSLER, ÇEKIRDEK DÜNYA’NIN IÇINDE BULUNDUGU ANA HASAT DÖNEMINDE ÇEKIRDEK DÜNYA INSANLIGINA; SIRIUS’A AIT ÖZEL KANAL OLUCU GÜÇ ODAKLARI’NIN VARLIKLARI KULLANILARAK “HOLOGRAFIK ÜSLER AGI” IFADESIYLE TANITILMISTIR.

Bu üslerde bulunan enerji blokasyon devre sistemleri, enerji regülasyon devre sistemleri, enerjetik oluslar kategorisine dahil olan kristallerden tanzim edilmis aygitlardir. Bu aygitlar Piramid Devre Sistemleri’nde yer alirlarken, Piramid Devre Sistemleri de teknolojik üslerin varliklarinda yer almaktadir.

Teknoljik Üsler Bir’ligi bu teknolojik üslerdeki her tür yapilasmayi gerçeklestirebilecek teknolojik imkanlara sahip uzmanlardan mütesekkil bir topluluktur.

Bu teknolojik üslerde bulundurulan muhtelif fonksiyonlar gösterebilen ana gemiler, bu üslerden devreye sokularak Mini Atomik Bütünler arasi uzayda seyredebilmektedirler.

Atlanta RA Terminolojik Sistem kayıtlarında “rezbafüdeyan” olarak geçen ana gemiler gösterdikleri fonksiyonlara göre kategorilere ayrilmislardir.

1-RA yönetim düzeniyle alakali fonksiyonlar gösterebilen ana gemiler.

2-Çekirdek dünya evrim türleri üzerinde destekleyici – denetleyici – dirençleyici – kontrolleyici fonksiyon gösterebilen ana gemiler.

3-Çekirdek dünyalarin ana hasat dönemlerinde tanzim edilmesi gerekli olan Ana Veziri teknolojik odaklarin yetistirme programlarina uygun olarak fonksiyon gösterebilen Altin Imparatorluk ana gemileri.

4-Analiz/sentez kontrol sistemlerinin icaplarina uygun olarak arastirici-tespitleyici-kayitlayici fonksiyon gösterebilen ana gemiler.

5-Ilahi teknolojinin imkanlariyla mimari fonksiyon göstererek sonsuz-sinirsiz uzaydaki süper güç boyutlari dahilinde bulunan muayyen koordinatlarda teknolojik üsler tanzim edebilen devasa boyutlara sahip olan ana gemiler.

6-Dorçede ve santifer fetihlerini saglayabilen ana gemiler.

7-Khamon fetihlerini gerçeklestirebilen ana gemiler.

8-Muhtelif amaçlar dahilinde hareket eden laboratuar karakterli ana gemiler.

9-Yedekleyici-besleyici ikmal karakterli ana gemiler

10-Muhtelif mahallerde emniyet çemberleri olusturabilen ana gemiler.

 

Bu ana gemilerin hangarlarindan muhtelif amaçlarda gösterilmesi gereken fonksiyonlarin yakin plandan gösterilmesini saglamak için devreye sokulan diskler.

Atlanta Ra Terminolojik Sistem kayitlarinda voxusan olarak geçen diskler; yine bu kayitlara uygun olan ifadeleri ile söyledir:

1- Eyfatia voxusan: gözetleyici diskler

2- Ispuli voxusan: devriye diskleri

3- Ofartali voxusan: devriye diskleri

4- Onyari voxusan: laboratuar diskleri

5- Saykoni voxusan: emniyet diskleri

6- Unyani voxusan: yönetim diskleri

7- Urejifi voxusan: ikmal diskleri

8- Rafisania voxusan: güdümleyici diskler

9- Tinialo seirzyahi voxusan: minyatür deneyim diskleri

10- Tinialo semposumi voxusan: minyatür sempozyum diskleri

11- Regulinyari voxusan: regulasyon diskleri

  1. a) Toran elekia regulinyari voxusan: altin enerji regulasyon diskleri
  2. b) Torn elekia regulinyari voxusan: durgun enerji regulasyon diskleri

12- Revosium voxusan: revizyon diskleri

  1. a) Elektratum’na relasyae revosium voxusan: enerjetik kaliplarla alakali revizyon diskleri
  2. b) Enterstratum’na relasyae revosium voxusan: maddesel kaliplarla alakali revizyon diskleri

13- Seriskumia voxusan: porlayici diskler

14- Yubrisiari voxusan: evrim diskleri

15- Appio issif’isia or ansimia voxusan: Biyo dondurucu ve çözücü diskler

16- Moni odrefia voxusan: bilinç tarayici diskler

17- Appio komputura odrefia voxusan: biyokompütür tarayici diskler

18- Recia voxusan: anonslayici diskler

19- Stafe Describya Haran-Koran-Ogran EvodakyariI Voxusan: Muayyen mahiyetli ateş-ses-ışık işlem diskleri

 

1-SANTRIFERIA HARAN-KORAN-OGRAN EVODAKYARI VOXUSAN,

SONDAJLAYICI ATES-SES-ISIK ISLEM DISKLERI

Muhtelif Uzay / Zamana uyumlu mekanlasmayi saglayan Bilinçleri devinim yaptiklari deneyim vasitalarinda sondajlayarak Bilincin dogasalliginin genel karakterine uygun olarak Özünden sahip bulundugu Keyfiyetlerinin,

Degerlerinin ve Hasletlerinin Teknolojik Boyutlar Iletisim Merkezinin Talimatlari dogrultusunda tayin edilmesini saglayan Disklerdir.

Bu Diskler ayrica Bilincin kendi cevheri olus istihkakindan devreye soktuklari cevher potansiyeliyle tanzim ettikleri Deneyim Vasitasindaki aygitlarin durumlarinin tespite dayali olan sondajla malari da gerçeklestirmektedirler.

2-OSILIFERIA HARAN-KORAN-OGRAN EVODAKYARI VOXUSAN,

DENETLEYICI ATES-SES-ISIK ISLEM DISKLERI

GÖREV/ICRAAT DENGE YASASI’nin icaplarina uygun olarak Galaksi Yildiz Kutbu Konseyliklerine akit veren Görev yükümlülügüne sahip olan Bilinçleri Görev / Icraat Ortaminda akit muhtevalarina uygun Görev / Icraat fonksiyonlarinin denetlenmesi için yakin plandan veriler toplayan islem disklerdir.

3-RANSIA HARAN-KORAN-OGRAN EVODAKYARI VOXUSAN,

DIRENÇLEYICI ATES-SES-ISIK ISLEM DISKLERI

GÖREV/ICRAAT DENGE YASASI’nin icaplarina uygun olarak Galaksi Yildiz Kutbu Konseyliklerine akit veren Görev yükümlülügüne sahip olan Bilinçlerin Görev / Icraat Ortaminda akit muhtevalarina uygun Görev / Icraat fonksiyonlarini vurgularlarken kullandiklari Robotik Vasitanin Hayati Merkezlerini ve hayati öneme haiz organlarinin Kristalizasyon Teknolojisinin imkanlarini kullanarak dogrultusunda kristalledirip dirençleyen islem diskleridir.

4-KANANIA HARAN-KORAN-OGRAN EVODAKYARI VOXUSAN,

SOKLAYICI ATES-SES-ISIK ISLEM DISKLERI

Muayyen mekanlarda mekanin yapisal kosullarina uygun olan enerji soklamalarini yaparak mekanlarda istenilen tadiatlarin süratle gerçeklestirilmesini, muayyen formlarda formlarin yapisal kosullarina uygun olan enerji soklamalarini yaparak formlarda istenilen tadilatlarin süratle gerçeklestirilmesi saglayan islem diskleridir. Bu Diskler ayrica Khamonlar ve Dorçedelerin Yerlesim mahallerindeki Platformik Enerji Alanlarinin da enerji soklamasini yaparak bu alanlarin güçlenmesini saglayabilmektedirler.

5-HANANIA HARAN-KORAN-OGRAN EVODAKYARI VOXUSAN,

DENGELEYICI ATES-SES-ISIK ISLEM DISKLERI

Muayyen mekanlarda mekanin yapisal kosullarina uygun olan dengeleme faaliyetlerini dengeleyici enerji kullanarak gerçeklestirebilen disklerdir.

Deneyim vasitalari olarak kullanilan formlari dengeleyici enerji kullanarak dengeleyebilen bu diskler, soklayici islem disklerinin soklama faliyetlerinin arkasindan bu islemleri devreye sokarlarken soklayici islem disklerinin islem esnasinda kullandiklari enerji türünün Ates, Ses, Isik Güçlerinden hangisine uygun ise o gücü kaale alarak dengeleme islemlerini sürdürmektedirler.

6-PRESERINIA HARAN-KORAN-OGRAN EVODAKYARI VOXUSAN,

KORUYUCU ATES-SES-ISIK ISLEM DISKLERI

Muayyen mekanlarda mekanin yapisal kosullarina uygun olan Koruma faaliyetlerini Soklayici enerji kullanarak gerçeklestirebilen disklerdir.

Deneyim vasitalari olarak kullanilan formlari Soklayici enerji kullanarak muayyen süreçlerde koruyabilen bu diskler Cevheri Olustan tanzim edilen bu formlarin Ates, Ses, Isik güçlerinden hangileri asikare çikarilmissa o güçleri kaale alip soklayarak koruyabilmektedirler.

ATLANTA ANA TEKNOLOJIK BOYUTTA DEVREDE TUTULAN YASALAR ZINCIRININ ICAPLAR BÜTÜNLÜGÜNE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN SISTEMLER DOGRULTUSUNDA HAREKET EDEN KORUYUCU ATES-SES-ISIK ISLEM DISKLERI, ATLANTA BILINÇ VE IMKANLARINI KORUMA YASASININ IMKANLARI DOGRULTUSUNDA ISLEM GÖSTEREBILMEKTEDIRLER.

7-SAPRIPIA HARAN-KORAN-OGRAN EVODOKYARI VOXUSAN,

DESTEKLEYICI ATES-SES-ISIK ISLEM DISKLERI

Sirius Görev Dagilim / Yönetim / Tasarruf Planlarina ait Görev / Icraat Ünitelerini, Görev / Icraat Fonksiyonlarini gösterirlerken Kendi Görev / Icraat Programlarinin icaplarina uygun olan tarzlarda Ilahi Teknolojinin imkanlarini kullanarak destekleyebilen Islem Diskleridir.

8-PROVIZIA HARAN-KORAN-OGRAN EVODOKYARI VOXUSAN,

KOSULLAYICI ATES-SES-ISIK ISLEM DISKLERI

Atlanta Yasalar Zincirindeki Yasalarin ön gördügü prensipler dogrultusunda Evrimsel kosullandirilmalari Bilinç varliginin bagli bulundugu Deneyimci Özlerin amaçlarina uygun olan tarzlarda gerçeklestirebilen islem diskleridir.

9-POLARIA HARAN-KORAN-OGRAN EVODOKYARI VOXUSAN,

KUTUPLAYICI ATES-SES-ISIK ISLEM DISKLERI

Muayyen mekanlarda Görev / Icraat fonksiyonlari vurgulamayla yükümlü olan Bilinçlerin devinim yaptiklari Robotik vasitalarini Teknolojik Boyuttan gelen Yüksek Talimatlar dogrultusunda kutuplayan islem diskleridir.

10-KUSPARIA HARAN -KORAN-OGRAN EVODAKYARI VOXUSAN,

KENETLEYICI ATES-SES-ISIK ISLEM DISKLERI

Deneyim / görev / evrim ortami olan çekirdek dünyada deneyim / görev / evrim prototiplerini birbirleriyle kilitleyici enerji soklayabilen islem diskleridir.

11-SERISKUMIA HARAN-KORAN-OGRAN EVODOKYARI VOXUSAN,

PORLAYICI ATES-SES-ISIK ISLEM DISKLERI

Görev / Icraat Ortami olan Çekirdek Dünyanin muhtelif koordinatlarinda husule gelecek olan depremler, seller, kasirgalar, tayfunlar, volkanik indifalar gibi müdahale edilmesi gereken afetlerin asgari boyutlara indirgenisini saglayan siklon güç alanlarini olusturmaya yönelik faaliyetleri por kullanarak sürdürebilen islem diskleridir.

12-ASLUNYMERIA HARAN-KORAN-OGRAN EVODOKYARI VOXUSAN,

FETIHLEYICI ATES-SES-ISIK ISLEM DISKLERI

Sirius Görev Dagilim / Yönetim / Tasarruf Planlarinin Görev yükümlülgüne sahip olan Bilinçleri soklayici enerji kullanarak Görev / Icraat farkindalik düzeyine gelmelerini saglayarak Ilahi Tasarruf Planlarina kazandirabilen fetih islemlerini gerçeklestirebilen islem diskleridir.

CENAP BAŞMAN (AXOY MATU)