Alfa-beta zaman farkındalığı

TEKNOLOJİK BİLGİLER

ALFA-BETA ZAMAN FARKINDALIĞI

ALFA ZAMAN:

Çekirdek Evrendeki Çekirdek Galaksinin (Samanyolu Galaksisi)varlığında mevcut olan bir oluştur. Alfa Zamana Hareketli Zaman Berzahi Zaman da denilmektedir. Hareketli Zamana tabi oluş hakiki bir oluş değildir. Hareketli Zaman (Alfa Zaman), Hareketli Mekan (Alfa Mekan), Hareketli Form (Alfa Form) gibi her oluş, muayyen bir süreçte Hareketli Zamanla reaksiyone olabilen Bilinç Kıymetlerinin (Yüksek Benliklerin yeryüzü bilinç potansiyelleri) muhatap oldukları VİZYON OLUŞLAR‘dır.

ZAMAN İÇİNDE ZAMAN, MEKAN İÇİNDE MEKAN, FORM İÇİNDE FORM ; FARKLI FARKLI ZAMAN BOYUTLARI İÇİNDE BULUNMANIN İFADESİDİR.

Zamansallık, mekansallık ve formsallık bazlarındaki iç içe bulunma esnasında, iç içe bulunan zamanların sahip bulundukları karakterlere uygun olan mekanlaşmaları iç içe sağlayan Bilinçler, Süper Kontakt kurdukları Zamanlarla uyumlu ve iç içe olan formlarda devinebilmekte ve bu formlara uygun olan mekanlarda da iç içe olan seyirleri sürdürebilmektedirler.

Alfa karakterli zaman, Hareketli Titreşim Boyutsal nitelikli yaşamsal bir değerdir. Çekirdek Galaksinin oluşturduğu Süper Güç Boyutu dahilindeki Uzayda (Samanyolu Galaksisi Uzayı) seyreden Hareketli Işıki Aktif Porlardan müteşekkil bir yaşamsal değer olan Alfa Karakterli Zamanın, 7×49 ayrı OLMA FREKANSI’na sahip olan çeşitleri vardır. Varlığıyla reaksiyone olan Bilinçlere hangi şekilsellikte olursa olsun devindikleri formlarda HAREKETLİ TİTREŞİM‘in zamansallık, mekansallık ve formsallık bazlarındaki boyutsal niteliklerine uygun olan yaşamları yaşatabilen zamana ALFA ZAMAN denilmektedir.

Çekirdek Dünyanın Alfa Zamanla muhavece olan ve Alfa/Uzay Zaman süreçlerinde,sahip bulunduğu Seyir Programının icapları doğrultusunda Alfa Titreşim Boyutsal nitelikli bir seyri sürdürmesi esnasındaki karakteri; ALFA olarak bilinmektedir. Bu karakterle alakalı tanımlamaların yapılması için Sipritüel literatürlerde Üçüncü Boyut ifadesi kullanılmaktadır. Üçüncü Boyut Zamanı, Üçüncü Boyut Mekanı, Üçüncü Boyut Formu, Üçüncü Boyut Farkındalığı gibi ifadeler, Çekirdek Dünyanın Alfa Karakterine ait, boyutsallık keyfiyetleriyle uyumlu olan zamansallığın, mekansallığın, formsallığın ve bu yaşamsal değerlerlerin tanımlanması için kullanılmaktadır.

ALFA NOVA;

Çekirdek Dünya’nın, Alfa Titreşim Boyutsal nitelikli bir seyri sürdürmesi esnasında sahip bulunduğu karaktere uygun olarak adlandırılmasıdır. Çekirdek Dünya, Alfa Nova karakterinde Alfa Zamanın etkileşimi altındadır. Ancak bu etkileşim altından 2011 Dünya senesinden sonra çıkacak ve Beta Zamanın etkileşimi altına girecektir.

ALFA ZAMANIN FARKINDALIĞI, BİLİNÇLERİN DENEYİM-GÖREV-EVRİM ORTAMI OLAN DÜNYA’DA İLLÜZYONİK YAŞAM OLGULARINI YAŞARLARKEN ORTAYA ÇIKMAKTADIR.

BETA ZAMANIN FARKINDALIĞI İSE, BİLİNÇLERİN DENEYİM-GÖREV-EVRİM ORTAMI OLAN DÜNYA’DA İLLÜZYONİK YAŞAM OLGULARI ÖTESİ ASLİ ORİJİNAL YAŞAM OLGULARINI YAŞARLARKEN ORTAYA ÇIKMAKTADIR.

BETA ZAMAN: ÇEKİRDEK EVREN’DEKİ ÇEKİRDEK GALAKSİ’NİN DIŞINDAKİ GALAKSİLERİN VARLIKLARINDA MEVCUT OLAN BİR OLUŞTUR. MİSAL: ANDROMEDA GALAKSİSİ GİBİ.

BETA KARAKTERLİ ZAMAN, SAHİP BULUNDUĞU BOYUTSAL NİTELİKLERİNE UYGUN OLARAK BETA 1 VE BETA 2 ZAMAN DİYE İKİ AYRI VECHE BELİRTMEKTEDİR. BETA 1 ZAMANA DURGUN ZAMAN-MELEKÜTİ ZAMAN, BETA 2 ZAMANA ALTIN ZAMAN-CEBERÜTİ ZAMAN DA DENİLMEKTEDİR.

Beta 1 karakterli zaman, Durgun Titreşim Boyutsal nitelikli yaşamsal bir değerdir. Durgun karakterli galaksilerin oluşturdukları Süper Güç Boyutları dahilindeki uzaylarda seyreden Durgun Ateşi Aktif Porlardan müteşekkil bir yaşamsal değer olan Beta 1 karakterli zamanın, 7×49 ayrı Olma Frekansına sahip olan çeşitleri mevcuttur. Varlığıyla reaksiyone olan Bilinçlere hangi şekilsellikte olursa olsun devindikleri formlarda DURGUN TİTREŞİM‘in zamansallık, mekansallık ve formsallık bazlarındaki boyutsal niteliklerine uygun olan yaşamları yaşatabilen zamana B1 ZAMAN denilmektedir.

Çekirdek Dünyanın BETA 1 Zamanla muhavece olan ve BETA 1 / Uzay Zaman süreçlerinde, sahip bulunduğu Seyir Programının icapları doğrultusunda BETA 1 Titreşim Boyutsal nitelikli bir seyri sürdürmesi esnasındaki karakteri; BETA 1 olarak bilinmektedir. Bu karakterle alakalı tanımlamaların yapılması için Sipritüel literatürlerde Dördüncü Boyut ifadesi kullanılmaktadır. Dördüncü Boyut Zamanı, Dördüncü Boyut Mekanı, Dördüncü Boyut Formu, Dördüncü Boyut Farkındalığı gibi ifadeler, Çekirdek Dünyanın BETA 1 Karakterine ait , boyutsallık keyfiyetleriyle uyumlu olan zamansallığın, mekansallığın, formsallığın ve bu yaşamsal değerlerlerin tanımlanması için kullanılmaktadır.

BETA 1 NOVA; ÇEKİRDEK DÜNYANIN, BETA 1 TİTREŞİM BOYUTSAL NİTELİKLİ BİR SEYRİ SÜRDÜRECEK OLDUĞU ESNADA SAHİP BULUNACAĞI KARAKTERE UYGUN OLARAK ADLANDIRILMASIDIR.

BETA 2 karakterli zaman, Altın Titreşim Boyutsal nitelikli yaşamsal bir değerdir. Altın karakterli galaksilerin oluşturdukları Süper Güç Boyutları dahilindeki uzaylarda seyreden Altın Ateşi Aktif Porlardan müteşekkil bir yaşamsal değer olan BETA 2 karakterli zamanın; 7×49 ayrı Olma Frekansına sahip olan çeşitleri mevcuttur. Varlığıyla reaksiyone olan Bilinçlere hangi şekilsellikte olursa olsun,devindikleri formlarda ALTIN TİTREŞİM‘in zamansallık,mekansallık ve formsallık bazlarındaki boyutsal niteliklerine uygun olan yaşamları yaşatabilen zamana: BETA 2 ZAMAN denilmektedir.

Çekirdek Dünyanın Beta 2 Zamanla muhavece olan ve Beta 2 /Uzay Zaman süreçlerinde,sahip bulunduğu Seyir Programının icapları doğrultusunda Beta 2 Titreşim Boyutsal nitelikli bir seyri sürdürmesi esnasındaki karakteri ; BETA 2 olarak bilinmektedir. Bu karakterle alakalı tanımlamaların yapılması için Sipritüel literatürlerde Beşinci Boyut ifadesi kullanılmaktadır. Beşinci Boyut Zamanı,Beşinci Boyut Mekanı,Beşinci Boyut Formu, Beşinci Boyut Farkındalığı gibi ifadeler, Çekirdek Dünyanın Alfa Karakterine ait ,boyutsallık keyfiyetleriyle uyumlu olan zamansallığın, mekansallığın, formsallığın ve bu yaşamsal değerlerlerin tanımlanması için kullanılmaktadır.

BETA 2 NOVA; ÇEKİRDEK DÜNYANIN, BETA 2 TİTREŞİM BOYUTSAL NİTELİKLİ BİR SEYRİ SÜRDÜRECEK OLDUĞU ESNADAKİ SAHİP BULUNACAĞI KARAKTERE UYGUN OLARAK ADLANDIRILMASIDIR.

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın