Aktif varoluşun programlanabilen yapısı D.N.A.

Aktif varoluşun programlanabilen yapısı D.N.A.

YERYÜZÜ İNSANI D.N.A DENİLEN YAPININ SIRLARINI ÇÖZEBİLMESİ İÇİN ÖNCE KENDİ VARLIĞININ TANRISAL MERKEZİNE ERİŞMELİDİR.

BU MERKEZDE İNSANIN KENDİ VARLIĞIYLA ALAKALI BÜTÜN SIRLAR YİNE KENDİSİ TARAFINDAN ÇÖZÜLMEYİ BEKLEMEKTEDİR.

MESELELER MESELELER
ÇÖZÜM BEKLER MESELELER
HER MESELE BİR ŞİFREDİR
O ŞİFRELER ÖZÜNDEDİR

UĞRAŞ DEME GELMEZ ÇÖZÜM
TEFEKKÜR ET BELİRT NİYET
AZİM GÖSTER SONRA SABRET
ÖZÜNDEN GELİR SANA ÇÖZÜM

AKTİF VAROLUŞTA YER ALAN TÜM DEĞERLERİN AKTİF YARATILIŞA GEÇMESİ SIRASINDA EVRİMLE YETKİNLİK VE YETERLİLİK KAZANMASI: ÖZSEL YARATIM İÇİN GEREKLİDİR. BURADA SİSTEMLİ BİR TARZDA SÜREN VE GELİŞEN BİR EVRİM SÖZ KONUSUDUR.

Evrimin Dünya üzerinde başladığı kadim dönemlerde ilk etapta Elementer Evrimde, kuvantları kalıp olarak kullanıp atom ve element sistemlerinin oluşturulmasına yardımcı olanlar; Bu kalıpları kullanan Bilinç Genleriydi ve Madde genlerini böylece yapıladılar.

ELEMENTER EVRİMİN EN SON AŞAMASI OLAN BU YAPILARDAN İLK ETAPTA D.N.A’NIN OLUŞTURULMASINDAKİ EN TEMEL AMAÇ; İLERİDE İNSANİ FORMDA BULUNAN BEYİN LOBLARINDA YER ALACAK OLMASIDIR.

Bir insan formunda vücudu oluşturan hücrelerin çekirdeklerindeki D.N.A’lar ile Beyindeki hücrelere ait çekirdekler de bulunan D.N.A ‘lar arasında önemli bir fark vardır. Beyinlerdeki hücrelerin çekirdeklerinde bulunan D.N.A’lara ait sarmal boşluklar arasına, Duyumsal-Duygusal-Düşünsel-Seksüel Olgulamalarla ilgili yüklem verilmiş porların yerleştirilmesi ile bu duyarlılıkların aşikare çıkarılmasına imkan verilmiştir.

BU SARMAL BOŞLUKLARA GENETİK UZAY DİLİMLERİ DENİLMEKTEDİR.

Bu duyumsal-duygusal-düşünsel-seksüel olgulamalara Tazon Aktif Olgulamalar denilmektedir. Ve bu Işıki Aktiflikle bağdaşan niteliktedir. Bunun Ateşi Aktiflikle bağdaşan veçhesiyle yaşan olgulara Mazon Aktif Yaşam Olgulamaları denilmektedir.

Tazon Aktif Duyarlılıkları kilit altına alan Şifretik Program Ünitelerinin açılmasını sağlayan fonksiyonlar; bitkisel, hayvansal ve İnsani Evrim aşamasında Robotik Kalıplarda Madde Genleriyle Bilinçlerin arasındaki iletişimle ortaya çıkar.

Ve İnsani Robota ait beyindeki hücre çekirdeklerinde, iletişim bazında varabilecekleri en üst seviyeye varmış olmaktadırlar.

O dönemlerde Teknolojik Uzman Bilinçler Evrim Türleri denetim fonksiyonlarıyla, kültleyici aktif fonksiyonlarda maksimal seviyede eforlar göstermişlerdir.

Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki etkinlik sistemlerinin icaplarına uygun olarak Biyosfer Katmanı oluşturulmuş böylece Bilinçler Robotik kalıplarıyla beraber Biyosfer Katmanını tamamen kaplamışlardır.

Hedeflenense Biyosfer Katmanında madde ötesi veçheyle uyumlu yapılaşmayı sağlamaktır. Çünkü ileride Galaktik İnsan Numunelerinin yerleşim yatağı olarak insani formun kullanılacağı bilinmektedir.

BU, KUR’AN-I KERİM’İN TİN SURESİNİN DÖRDÜNCÜ AYETİNDE “BİZ İNSANI EN GÜZEL BİR SURRETE YARATTIK” OLARAK BELİRTİLMEKTEDİR.

Çekirdek Dünyada kullanılacak olan vasıta form bu maddi veçheden tanzim edilmelidir. Bilincin böyle bir forma yerleşme yükümlülüğü bilindiği için Göksel Mekanizmalar o kadim dönemlerden bu yana kadar yardımcı fonksiyon göstermektedirler. Göksel mekanizmaları teşkil eden bu teknolojik uzmanlar, Durgun Ateşi Aktif Galaktik Yapı olan SHAPLEY 3 Galaksisi Yükümlülük Prosedürüne uygun olarak beraberce fonksiyon vurgulamaktadırlar. D.N.A’nın Madde ötesindeki veçhesi, maddi veçheye göre daha süptil olup bu iki yapıyı iç içe geçirebilecek niteliklere sahip bulunmaktadır.

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın