Aktif varoluştaki evrim sırrı D.N.A.

Aktif varoluştaki evrim sırrı D.N.A.

Aktif Varoluşun Aktif Yaratılışa geçişi sağlanırken Sonsuz – Sınırsız Uzay Bilincinden olan her Bilinç Potansiyeli, Doğasallığının genel karakterine uygun olarak Özünden sahip bulunduğu tüm keyfiyetlerce kendine ait cevheri Öz hasletleri doğrultusunda işlemektedir.

SONSUZ-SINIRSIZ UZAY BİLİNCİ, ÇEKİRDEK DÜNYA İNSANLIĞINA DİN SİKLÜSÜ DÖNEMİ TEDRİSATLARINDA “ALLAH” İFADESİYLE TANITILMIŞTIR.

Bilincin ve Cevher üzerindeki kültleyici aktifliği Cevhere olan Öz’sel Hakimiyetini tesis ettikten sonra Sonsuz-Sınırsız Uzay Bilinci Adına hemen devreye girmektedir. Bu otomatik devreye giriş, Sonsuz-Sınırsız Uzay Bilincinin Sahip Bulunduğu Amaca uygun cereyan eder. Sonsuz-Sınırsız Uzay Bilinci Kendinden ayrı olmayan Mutlak Varlığına ait Aktif Varoluşu, Aktif Yaratılışa Dönüştürürken yine Kendinden Olan ve Kendinde Olan Bilinç Etkinliğini Devrede Tutmaktadır.

Andromeda Galaksisinde yer alan DOKUZLU GEZEGEN ZİNCİRİNDEKİ her enerjetik gezegenin Bilinç ve Cevherin evrimleşmesiyle alakalı muayyen bir etkinliği mevcuttur. Bu zincirdeki Lider konumdaki İcphedia‘da ikamet eden Galaktik Konfederasyon Başkanlığı‘nın nezaret ettiği Teknolojik Uzmanlar BİR’liğine ait Genetik Uzmanlar; Samanyolu Galaksisi Çekirdek Evrim Koordinat Düzenini oluşturan Güneş Sisteminde Evrimsel faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Dünya İnsanları tarafından D.N.A ifadesiyle bilinen Evrim Prototipi işte bu Genetik Uzmanların eseridir. Sonsuz-Sınırsız Uzay Bilincinden olan bu harika Uzmanlar, Sonsuz-Sınırsız Uzay Bilinci Adına kusursuz hareket ederek Çekirdek Evrim Koordinat Düzeninde Dünya İnsanlarının olağanüstü buldukları Evrimsel faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

Her bilinç Durulganlıktan aktifliğe geçmek için İlk Temel Hareket olan OM‘u vurgulamasının akabinde Beka Bilincinin yaşandığı Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktif Maveraya doğru yürüdüğü her aşamada Deneyimsiz Varlardan olan kendi cevher, bilgi ve güç potansiyelini Deneyimli Varlar kategorisine geçirerek yaratmakta; böylece kendisi de VAR OLMA‘DAN YARATILMAYA geçmek istemektedir.

AKTİF VAROLUŞTA YER ALAN TÜM DEĞERLERİN AKTİF YARATILIŞA GEÇMESİ SIRASINDA EVRİMLE YETKİNLİK VE YETERLİLİK KAZANMASI ÖZSEL YARATIM İÇİN GEREKLİDİR. BURADA SİSTEMLİ BİR TARZDA SÜREN VE GELİŞEN BİR EVRİM SÖZ KONUSUDUR.

Evrimin Dünya üzerinde başladığı kadim dönemlerde ilk etapta Elementer Evrimde, kuvantları kalıp olarak kullanıp atom ve element sistemlerinin oluşturulmasına yardımcı olanlar; Bu kalıpları kullanan Bilinç Genleriydi ve Madde genlerini böylece yapıladılar. Atlanta RA Terminolojik Sistem kayıtlarında MENTUFRAY olarak geçen bu genler, Dünya İnsanlığı tarafından D.N.A olarak bilinmektedir.

ELEMENTER EVRİMİN EN SON AŞAMASI OLAN BU YAPILARDAN İLK ETAPTA D.N.A’NIN OLUŞTURULMASINDAKİ EN TEMEL AMAÇ; İLERİDE İNSANİ FORMDA BULUNAN BEYİN LOBLARIN DA YER ALACAK OLMASIDIR.

Bir insan formunda vücudu oluşturan hücrelerin çekirdeklerindeki D.N.A’lar ile Beyindeki hücrelere ait çekirdekler de bulunan D.N.A ‘lar arasında önemli bir fark vardır.

Beyinlerdeki hücrelerin çekirdeklerinde bulunan D.N.A’lara ait sarmal boşluklar arasına, Duyumsal-Duygusal-Düşünsel-Seksüel Olgulamalarla ilgili yüklem verilmiş porların yerleştirilmesi ile bu duyarlılıkların aşikare çıkarılmasına imkan verilmiştir.

BU SARMAL BOŞLUKLARA GENETİK UZAY DİLİMLERİ DENİLMEKTEDİR.

Bu duyumsal-duygusal-düşünsel-seksüel olgulamalara Tazon Aktif Olgulamalar denilmektedir. Ve bu Işıki Aktiflikle bağdaşan niteliktedir. Bunun Ateşi Aktiflikle bağdaşan veçhesiyle yaşan olgulara Mazon Aktif Yaşam Olgulamaları denilmektedir.

Tazon Aktif Duyarlılıkları kilit altına alan Şifretik Program Ünitelerinin açılmasını sağlayan fonksiyonlar; bitkisel, hayvansal ve İnsani Evrim aşamasında Robotik Kalıplarda Madde Genleriyle Bilinçlerin arasındaki iletişimle ortaya çıkar.

Ve İnsani Robota ait beyindeki hücre çekirdeklerinde, iletişim bazında varabilecekleri en üst seviyeye varmış olmaktadırlar.

O dönemlerde Teknolojik Uzman Bilinçler Evrim Türleri denetim fonksiyonlarıyla, kültleyici aktif fonksiyonlarda maksimal seviyede eforlar göstermişlerdir.

Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki etkinlik sistemlerinin icaplarına uygun olarak Biyosfer Katmanı oluşturulmuş böylece Bilinçler Robotik kalıplarıyla beraber Biyosfer Katmanını tamamen kaplamışlardır.

Hedeflenense Biyosfer Katmanında madde ötesi veçheyle uyumlu yapılaşmayı sağlamaktır. Çünkü ileride Galaktik İnsan Numunelerinin yerleşim yatağı olarak insani formun kullanılacağı bilinmektedir.

Bu, Kur’an-ı Kerim’in Tin Suresinin dördüncü ayetinde “BİZ İNSANI EN GÜZEL BİR SURRETE YARATTIK” olarak belirtilmektedir.

Çekirdek Dünyada kullanılacak olan vasıta form bu maddi veçheden tanzim edilmelidir. Bilincin böyle bir forma yerleşme yükümlülüğü bilindiği için Göksel Mekanizmalar o kadim dönemlerden bu yana kadar yardımcı fonksiyon göstermektedirler.

Göksel mekanizmaları teşkil eden bu teknolojik uzmanlar, Durgun Ateşi Aktif Galaktik Yapı olan SP3 Galaksisi Yükümlülük Prosedürüne uygun olarak beraberce fonksiyon vurgulamaktadırlar.

D.N.A ‘nın Madde ötesindeki veçhesi, maddi veçheye göre daha süptil olup bu iki yapıyı iç içe geçirebilecek niteliklere sahip bulunmaktadır.

Ö.Cenap BAŞMAN

Yorum bırakın