Aktif Varoluş Teknolojisi

Aktif Varoluş Teknolojisi

DÜNYAMIZIN İÇİNDE BULUNDUĞU BU DÖNEMDE YAŞAYANLARIN ALIŞILAGELMİŞ KAVRAMLARIYLA KAVRANILAMAYAN, ANCAK YİNE DE İNSANLIĞI ÇOK YAKIN VE SÜRATLE YAKLAŞAN ALTIN VE ASİL DÖNEMLERE HAZIRLAMAK AMACIYLA MUAYYEN MAHİYETTEKİ İNTİBALARI ÖNCEDEN SAĞLAYICI BİLGİLER VERMEYE ÇALIŞAN, AKTİF VAROLUŞ TEKNOLOJİSİNE AİT ESERLER, DAHA SONRAKİ YILLARDA KAVRANILMASI İSTENİLEN MAHİYETLERDE KAVRANILABİLECEK VE O DÖNEMLERİN ÇOK SIK MÜRACAAT EDİLEN REHBERLERİ HALİNE GELECEKTİR.

 

Parapsikolojik – Metafizik – Ufolojik fenomenlerin teknolojik kavram gücüyle açıklamalarını yapan Aktif Varoluş Teknolojisi:

Dünyanın içinde bulunduğu Ana Hasat Döneminde Ana Hasatçı fonksiyon vurgulamakla yükümlü olan yüksek görev kodları’nın varlıklarında oluşturulması gereken Teknolojik kavramları, süratle oluşturabilen ve Görev/İcraat/Farkındalık Düzeylerini Ana Hasada uyumlu kılarak yükseltebilen programlardan müteşekkil İlahi Teknolojidir.

İnsanın insanla denendiği, insanın insanla körüklendiği, insanın insanla yüceltildiği şu aşamada, Dünya�da ki çokluk görüntüsü Sonsuz-Sınırsız Uzayın hiçbir yerinde mevcut değildir. Bu çokluk görüntüsünün altındaki TEK’liğin farkındalığını yaşayan her insan Doğasal Bütünlükteki her parçanın bu bütünsellikle alakalı doğal bir fonksiyonerliği olduğunu bilmektedir.

Doğasal bütünlükte her parçanın Yaşam Özgürlüğü mevcuttur. Doğasal Bütünlükte her parçanın Sevme ve Sevilme Özgürlüğü mevcuttur. Doğasal Bütünlükteki hiçbir parça Fuzuli değildir. Doğasal Bütünlükte hiçbir parça bütünden ayrı değildir. Dünyada yaşanan bu kaos, Doğasal Bütünlükteki muayyen parçaların yaşam özgürlüğünün muayyen parçalar tarafından hiçe sayılmasından, fuzuli ve bütünden ayrı görülmesinden kaynaklanmaktadır.

 

AKTİF VAROLUŞ TEKNOLOJİSİ; şimdiye kadar muhtelif Dünya Uzay/Zaman Dilimlerinde kurulan Medeniyetlerin sakinlerine ait alışıla gelmiş kavram düzeyinin çok çok üzerinde, son döneme uygun SÜPER AKTİF KAVRAM’ın oluşmasını sağlayan çok yüksek, frekanslı çarpıcı bilgilerle doludur. Elbette ki Doğasal Bütünlükteki her parçanın muayyen mahiyetli bilgiye dayalı olarak özgürce kendi varlığına özel bir kavramı oluşturmasında söz konusudur.

Aktif Varoluş Teknolojine ait bilgiler Rabsal-Ruhsal Teknolojik mahiyetli her bilgiyle bağdaşan ve onları daha üst boyutlardan açabilen anahtar fonksiyona sahiptir. Bu Bilgiler, kaynaklandığı mahalde bulunan Öz Kavramın Yüce Bilgelik Koordinatlarından programlar halinde akışa geçirilerek Dünyanın içine girebileceği üst boyutlarda Dünya İnsanlığına ışık tutabilecek niteliklere sahip bulunmaktadır.

AKTİF VAROLUŞ TEKNOLOJİSİ

DÜNYAMIZIN İÇİNDE BULUNDUĞU BU DÖNEMDE YAŞAYANLARIN ALIŞILAGELMİŞ KAVRAMLARIYLA KAVRANILAMAYAN, ANCAK YİNE DE İNSANLIĞI ÇOK YAKIN VE SÜRATLE YAKLAŞAN ALTIN VE ASİL DÖNEMLERE HAZIRLAMAK AMACIYLA MUAYYEN MAHİYETTEKİ İNTİBALARI ÖNCEDEN SAĞLAYICI BİLGİLER VERMEYE ÇALIŞAN, AKTİF VAROLUŞ TEKNOLOJİSİNE AİT ESERLER, DAHA SONRAKİ YILLARDA KAVRANILMASI İSTENİLEN MAHİYETLERDE KAVRANILABİLECEK VE O DÖNEMLERİN ÇOK SIK MÜRACAAT EDİLEN REHBERLERİ HALİNE GELECEKTİR.

Dünya’nın içinde bulunduğu Ana Hasat Dönemi, Andromeda Galaksisindeki merkezlerine bağlı ve Samanyolu Galaksisinde yer alan Sirius Takım Yıldızına ait Gezegen ve Uydularda tanzim olmuş Teknolojik Üslerden gelen ilk topluluk ile başlatılan bütün Ara Hasad Dönemlerinin bir neticesi olacaktır.

BU DÖNEMDE ŞİMDİYE KADAR KENDİ VARLIKLARINI BAZEN BİR SANATÇI, BAZEN BİR İLİM ADAMI, BAZEN BİR DİN ADAMI GÖRÜNÜMÜNDE DEVREYE SOKUP BU MAHİYETLERE UYUMLU OLARAK AKTİF TAVIRLANMALAR GÖSTEREN ENERJETİK KAİNATIN TASARRUF ÜNİTELERİ ARTIK BİRER ANA HASAT OLGUN SEMERESİ HALİNE GELMELİDİRLER.

İşte Bu sebepten dolayı kendi varlıklarını yüz yıllardır Galaksi Yıldız Kutbu Konseyliklerinden birer akide bağlayarak çok yönlü reaksiyon bazlarında deneyim yapma imkanlarına sahip bu Dünya ortamına değişik kisvelerde gözükmek kaydıyla enkarne(doğrumlamışlardır) etmişlerdir.

Din Siklüsü Döneminde Dünya insanlığına “GÖKLERİN HÜKÜMRANLIĞI” ifadesiyle tanıtılan ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞU, kendi varlıklarını bu ortama dahil eden Enerjetik Kainatın Görev/İcraat Üniteleri üzerinde, çok yönlü tasarruf hakkına sahip olarak, yüzyıllardır tasarruflarda bulunmaktadır. Bu İmparatorlukla birlikte çok önemli olan ve Görev / Yükümlülük / Yetki / İcraat bazlarında çok yüksek performansa sahip olarak hareket eden, iki İlahi kuruluşta İLAHİ HİYERARŞİ tarafından yüzyıllardır devrede tutulmaktadır ki bunlar: ÇEKİRDEK DÜNYA RABLİĞİ ile Galaktik Konfederasyon Başkanlığını üstlenmiş olan TEKNOLOJİK ÜSLER BİRLİK KOMİTESİDİR.

AXOY MATU (Cenap BAŞMAN)