Aktif varoluş gizemi

Aktif varoluş gizemi

AKTİF VAROLUŞ: Bilinç ve İmkanlarının muayyen skalalar oluşturan mavera ve kademe aktiflikleri Bütünselliği ile bu Bütünsellikle birlikte varlık gösteren İmkanlar Bütünlüğü toplamından müteşekkil olan Oluştur.

DİN SİKLÜSÜ DÖNEMİNDE DÜNYA İNSANLIĞINA MUTLAK VARLIK DİYE TANITILAN MUTLAK VÜCUD DÜZENİ BİR İNSAN ORGANİZMASINA BENZEMEKTEDİR.

Mutlak Vücuttaki her bir Hücre ve bu hücrelerden müteşekkil olan Organlar, Omurlar, Omurilik Soğanı, Beyincik Beyine bağlı olarak bir İnsan Organizmasına benzer tarzlarda faaliyet gösterebilmektedirler.

Bilincin ve İmkanlarının Bütünselliklerine ait olan Aktif Varoluş Dengesi; Bu Bütünselliği oluşturan Aktif Bilinçlerin Aktif Dinginliklerinde yaşanan dengelerin Kutupsal Bileşkesi olmaktadır. Bu Bileşke, Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktif Dinginlikte Tam Varlığa ait olduğu gibi bu Dinginlikte Tam Varlığa ayine Olan Tam Yokluğa da aittir.

Aktif Varoluştaki her Kademe ve Merhalede yer alan her Aktif Bilinç, Kendi Kademesinde veya Maverasında yaşamakta olduğu aktif dinginlikçe kendine özel bir dengeye sahiptir ki bu denge halinde iken Tam Yokluğa kendi sahip bulunduğu aktif dinginlikçe MUTLAK BİLİNÇ’in Kutsal Varlığı üzerinden ayine olmaktadır. Bu esnada Bilincin Aktif Varoluştaki yerleşgenlik Sabitesi muayyen bir değer olarak ortaya çıkmaktadır. Bilinç Aktifliğindeki Dinginlikçe belirlenen denge haline uygun bir değer olarak ortaya çıkan Yerleşgenlik Sabitesi, Din Siklüsü Döneminde Çekirdek Dünya İnsanlığına AYAN-I SABİTE olarak tanıtılmıştır.

Orijinal yoğunluklarına uygun olarak muhtelif aktifliklerle veçhe gösteren Bilinç Potansiyellerinin kendi maveralarına vasıl olmalarından sonra da Rakha’yı (Bilincin Bekasının yaşandığı Maverayı) hedefleyerek bu maveraya doğru tırmanmaları gerekmektedir. Zira Tamlık Mertebesi Bilinç Kodunun açılımı için Bu Maveradaki Mutlak Aktif Dinginliği Yaşayan MUTLAK BİLİNÇ’le birlikte kendilerine ait Dinginlik halini yaşamaları gerekmektedir. Çekirdek Dünya İnsanlığına Din Siklüsü döneminde bu yaşam olgusu; Hakk’el Yakin olarak tanıtılmıştır. Böyle bir yaşam olgusunun sürdürülmesi, Bilinç Potansiyellerinin Rakhaktif Dinginlik (Bilincin Bekasının yaşandığı Mavera Aktifliğinin Dinginliği) içerisinde yaşanan muhtelif maveralara ait olan aktif dinginlik hallerinin MUTLAK BİLİNÇ Tarafından onaylanmasını sağlayabilmektedir. Bu olgunun yaşanmasının akabinden Raniaktif ve Khariaktif Bilinç Potansiyelleri kendi maveralarına geri dönerek bu maveralarda süregen olan sabit birer veçhe gösterirler.

Aktif Varoluş, diğer bir ifade tarzıyla Durulgan Varoluşun, OM’un vurgulanışından sonra yaşanan ilk Mutlak Aktiflikle ikinci Mutlak Aktiflik arasında kalan muayyen mavera ve kademe aktiflikleriyle varlık gösteren Aktif Bilinçlerinin ve bu Bilinçlerle birlikte seyreden tüm imkanların Bütünselliği Olan Sonsuz-Sınırsız Potansiyeldir. Durulgan Varoluş ise OM Öncesi olan Sonsuz-Sınırsız Potansiyeldir. OM Öncesi ile Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktifliğin Dinginliği; eşdeğer Keyfiyet, Değer ve Hasletlere Sahip Bulunmaktadır. Bu Dinginlikte ayine oluşun iki veçhesi mevcuttur. Birisi Tam Yokluğa diğer ise Tam Varlığa aittir. Bu Dinginlikte Ayine Olan Ayine Olduğuna Yüz Gösterirken O’nun Yüzünü de Görmektedir. Gören Görülen BİR Olmakta (Bütünsel BİR’lik Sırrı) Sahip Bulunulan Keyfiyet, Değer ve Hasletler Durulgan ve Aktif Ayinelik Sırlarınca açığa çıkarılmakta ve sergilenebilmektedir.

AKTİF Bilinçler, Aktif Varoluşta Olma bazındaki Dengenin varlığına iştirakken devrede tuttukları kendilerine özel varoluş bazındaki dengenin ötesinde bulunan Aktif Yaratılış bazındaki dengeyi tesis ettiklerinde Kendilerini Kendilerinde Yaratmış Olurlar. İşte bundan sonra da bu defa da Aktif Varoluşta Yaratılış bazındaki dengenin varlığına iştirakken bir dengeyi kendilerine özel olarak devrede Tutarlar.

Durulgan Varoluşa ait olan her Keyfiyet, Değer ve Haslet Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktifliğin Dinginliğinde devrede tutulan Dengenin altında Tam Varlıkça Var Olan MUTLAK BİLİNÇ’in Kutsal Tarafından Süper Aktif Dingin Devimsel Mutlak Aktif Dinginlikçe Devindirilmektedir. Bu Keyfiyet, Değer ve Hasletler bu Devinim esnasında MUTLAK BİLİNÇ’in Kutsal Titreşimleriyle muhavece olmakta , Durulgan ve Aktif Ayinelik Sırlarınca Kendinden Kendine Yüz Gösteren JA-İJA (YOKLUK-VARLIK) arasında mekik dokumaktadır. Ayine Olanın Ayineliği perdesiz olarak devreye sokulurken her Keyfiyet, Değer ve Haslet bir Tam Yoklukça, bir de Tam Varlıkça var olmanın ifadesine uygun olan tarzlarda veçhe göstererek açığa çıkmakta ve bir Yokluktan Varlığa, bir Varlıktan Yokluğa yönelik sergilenebilmektedir. MUTLAK BİLİNÇ’in Kutsal Titreşimleriyle muhavece olamayan hiçbir Keyfiyet, Değer ve Haslet ayinelik sırrı açılamadığından dolayı Ayinelik Sırrıyla kaim olamamakta açığa çıkamamakta ve gereği gibi sergilenememektedir.

Ö.Cenap BAŞMAN

 

Yorum bırakın