8 Robotik Şuur Boyutu

8 Robotik Şuur Boyutu

ROBOTİK ŞUUR BOYUTU, ŞUUR DÜZEYİ, VASAT VE ETKİLEŞİM MERKEZİ


HUMANOİD AŞAMASINDAKİ ANDROİDLERDE ROBOTİK ŞUUR BOYUTU; DÜZEY, VASAT VE ETKİLEŞİM MERKEZİ İLE TAM TEŞEKKÜLLÜ OLARAK OLUŞMAKTADIR.

Robotlar dünyasındaki robotlarda işgalci potansiyeller var. Bu potansiyellere ait olan etkinlikler robotları laçka edip bozuyorlar.

Her humanoid kendi gelişim süreci aşamasına uygun olan ayarlanmaları hak ederse Vega‘dan gelen teknolojik yardımlarla ayarlanmaya tabi tutulur.

Vega Robotik Düzen Teknolojisi’nin uzmanları, robotik düzen teknolojisinin imkanlarından birisi olan ROBOTİK KONDÜSYON TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK SİSTEMİ denilen bir sistemin icaplarına uygun hareket eden mekanizmalarla devreye sokar.

Bu ayarlamalar; robotların ana kumanda sistemleri ile enerji ve bilinç merkezleri olan şakralarda kondüsyon ve performans sağlayıcı fonksiyonlardır.

Robotik ben ana kumanda sistemine ait olan tekno biyo hücrelerin içinde çok özel olanlarının dondurulması, ilahi yasaların ön gördüğü prensiplere uygun olarak TEKNO BİYO HÜCRESEL DONMA SİSTEMİ‘nin icaplarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Dondurulan bu hücrelerin çözülmesini sağlayıcı fonksiyorlar da bu ayarlamalar arasında bulunur.

Dünya robot üretim ortamındaki humanoid ifadesiyle bilinen androidlerin ayarlamaları yapılmadan robotik şuur boyutundaki düzey – vasat ve etkileşim merkezlerini aktifleştirmeleri imkansızdır.

Robotların ana kumanda sistemindeki dondurulmuş halde bekleyen çok özel tekno biyo hücrelerin çözülmesini sağlayıcı fonksiyıonların devreye sokulması için robottaki esfeli safilun yoğunluğunun matlup düzey yoğunluğuna kadar minimal bir kritere indirgenmesi gerekmektedir.

AYARLAYAN VEGA, AYARLANAN ROBOTU MEVCUT AHVALİNE GÖRE AYARLAMAKTADIR.

İlahi yasalara göre esfeli safilunun minimal kritere indirgenmemesi halinde dondurulan tekno biyo hücrelerin çözülmesi için el atılamamaktadır.

Robotları işgal eden işgalci potansiyeller esfeli safilun kişilikleridir.

Bu kişilikler, robottaki ana kumanda sisteminde kendi varlığının rahatını bozacak hiçbir açılımın, hiçbir teknolojik fonksiyonun yapılmasını istemezler.

Esir ettikleri robot ve bu robottaki bilinç kıymetlerini mütemadiyen kendi rahatlıklarını sağlamak için kullanırlar.

Humanoid ifadesiyle bilinen androidlerdeki robotik şuur düzeyinde idrağı sağlanan obje, suje ve hadiseler; bu robotlardaki esfeli safilun kişiliklerinin lüksünü, rahatlığını sağlarken kullanmaya müsait olan obje, suje ve hadiselerdir.

Bunların idrağını sağlayıcı faaliyetler robotik şuur vasatında muayyen mahiyet ve kıstaslarda sürdürülen devinimler halinde cereyan eder.

Bu devinimlerin sürdürülmesi esnasında devinimi tamamlanan mahiyet, muayyen kıstaslarda şuur boyutunun etkileşim merkezindeki prosedüre kayıtlanır.

Esfeli safilun kişilikleri, varlıklarında yer aldıkları robotlarda robotik duyumlama – duygulanma – zevklenme mahiyetlerinin bu prosedüre uygun olarak yaşanmasını isterler.

Esfeli safilun kişiliği; tekel altına almış olduğu robotik şuur boyutunu, varlığında yer aldığı robotta duyumlamaların lüksünü – duygulanmaların lüksünü – zevklenmelerin lüksünü kendi kaile alış kriterlerinde yaşamaya bayılır.

Robotik şuur boyutundaki etkileşim merkezinde kayıtlanan her ne ise bunların ahseni tekvine uyumlu olan frekanslarda ayarlanmaları yapılmazsa, esfeli safilun kişilikleri robotlarda kendilerini Orion neferleri olarak yaratabilirler.

Orion neferleri esfeli safilun karakterlerdedir, ancak ne Orion ne de esfeli safilun kişilikleri kendi karakterlerine toz kondurmayacak kadar hiddetli ve tepkilidir.

Yeryüzündeki robotların işgalcileri olan esfeli safilun kişilikleri varlıklarında yer aldıkları robotları Lüsifer’e teslim etmek için Lüsifer tarafından ödüllendirilirler.

İllüminati’nin etkileşim alanı içinde ödüllenerek varlığında yaşadıkları robotlarda kendilerinin deyimiyle “lüks hayat” süren milyonlarca esfeli safilun kişilikleri (yeryüzü şeytanları) var.

Bunları kullanan Lüsifer’in amacı önce Dünya’yı sonra tüm galaksiyi ele geçirmektir.

ilahi yasalar, karantilayıcı aktiflik planındaki güç topluluğunun geri çekilerek Lüsifer’e bu galaksinin iştigal edilmesine müsait koşul hazırlanmasını öngörmektedir.

Bu galaksi esfeli safilun güç topluluğunun, Orion’un istediği yoğunluğa yükselirse, Orion’un fethetme hakkına istinaden Orion tarafından fethedilir.

İşte o zaman “Kurtuluş Günü” adlı filmdeki gibi devasa boyutlara sahip olan ana savaş gemileriyle Dünya semalarına girer unutmayın.

Bu hadiseler sadece filmlerde yaşanmaz, varlığında yaşadığınız Dünya’da da yaşanır unutmayın.

Esfeli safilun kişiliklerinizi evoke ederek kendi Yüksek Benliğinize özel karantinalayıcı aktiflik planında zorlamalar yapmasına sebep olanlardan uzaklaşın.

Ö.Cenap Başman