7 Teknolojik Biyo Hücre

7 Teknolojik Biyo Hücre

TEKNO – BİYO – HÜCRE: Çekirdek Dünya ortamında bitki – hayvan – beşer ifadeleriyle bilinen androidlerin vücut yapılarını oluşturan yapı taşlarıdır.

Teknolojik – biyo – hücre; Sirius İnsanının Çekirdek Dünya ortamında deneyimli bir halde kendini yaratması için Robotik Düzen Teknolojisi’nin imkanlarını kullanan Teknolojik Uzmanlar BİR’liği tarafından yaratılmıştır.

ANDROİD KARAKTERLİ KALIPLARIN YAPI TAŞI OLAN TEKNOLOJİK – BİYO – HÜCRE, ALFA TİTREŞİM AKTİVİTESİNDEN BETA TİTREŞİM AKTİVİTESİNE, BETA TİTREŞİM AKTİVİTESİNDEN OMEGA TİTREŞİM AKTİVİTESİNE KADAR OLAN AŞAMALARDA GELİŞTİRİLEREK, TANRISAL KALIPLARA AİT OLAN CANLI KRİSTAL HÜCRELERLE KOMBİNASYON OLUŞTURABİLECEK HUSUSİYETLERCE DONATILMIŞTIR.

Çekirdek Dünya ortamındaki hidrosferik yaşam koşullarına tabi kılınan mineral kombinasyonlarının programlı tarzlarda bir araya getirilmesiyle oluşturulan teknolojik – biyo – hücreye muayyen bir aşamada Özgen enerjisi kullanılarak kendini klonlama özelliği kazandırılmaktadır. Kendini klonlayan her hücre, klonlamadan sonra husule gelen hücreyle programlı tarzlarda bağlanmakta ve teknolojik – biyo – hücresel kolonilerin meydana gelişini sağlamaktadır. Bu koloniler, kendilerine ait özel olan hassaları kullanılarak bitkisel – hayvansal – beşersel robotik kalıpların faaliyet sistemlerini oluşturmak amacıyla bir araya getirilebilmektedir.

Teknolojik biyo hücrelerin her biri farklı fizikoşimik hususiyetlere sahip olan elementlerden meydana gelmiştir. Bu elementlerin nevine göre meydana gelen farklı farklı fizikoşimik reaksiyonlar, Robotik Düzen Teknolojisi’nin imkanlarıyla tanzim edilip devrede tutulan Robotik kalıpların gelişimini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

TEKNOLOJİK – BİYO – HÜCRELERİN ANDROİD ÖZELLİKLİ OLARAK EN GELİŞMİŞ ŞEKLİNE ÇEKİRDEK DÜNYA ORTAMINDA “NÖRON” DENMEKTEDİR. BU HÜCRELERİN ÇEKİRDEKLERİNDEKİ D.N.A’LAR 22 ARALIK 2012 TARİHİNDE TEKNOLOJİK UZMANLAR BİR’LİĞİNCE ÇOK ÖNEMLİ OLAN BÜTÜNSEL BİR PROGRAMLAMAYA TABİ TUTULARAK 2 SARMALLI HALİNDEN 12 SARMALLI HALİNE YÜCELTİLECEKTİR.

Robotik Ben’e ait Ana Kumanda Sistemini husule getiren nöronların nörostatik enerji potansiyelini oluşturan Öz Enerji, Enerjetik teknolojik etkinliğin sağlanmasında kullanılırken, nörostatik enerji maddi teknolojik etkinliğin sağlanmasında sarf edilir. Maddi teknolojik etkinlik Dünya bilim adamlarınca fiziki etki ve tepkilerin, şimik reaksiyonların varlıklarına ait terimlerle ifade edilmektedir. Biyolojik yaşam enerjisi de denilen bu enerji robotik kalıptaki her hücreyi biyolojik yaşam faktörüyle muhavece edebilmektedir.

Nörostaik enerji, Öze ait enerjinin maddesel etkinlik planına uygun bir karaktere dönüştürülmesiyle meydana getirilir. Öz enerji, Öze bağlı olan deneyim uydularının deneyim ortamı olan Dünya’da cevherin ince latif olan halografik veçhesinden hareketle yapılanan halografik aygıtlarda kullanılmaktadır. Öz enerji, Öz’ün halografik yaşam kıstaslarında sürdürdüğü yaşam esnasında por denilen partiküllere etki eder. Bu yaşam, din siklüsü döneminde Dünya insanlığına meleküti veya ceberüti yaşam olarak tanıtılmıştır. Bu yaşam, Öze bağlı bilinç potansiyellerinin Andromeda ile Shapley-3 Galaksileri’nin oluşturduğu boyutlarda sürdürülürken, evrimsel ve deneyimsel faaliyetler bulunmadığından dolayı maddesel oluşlara ihtiyaç yoktur. Evrim ve deneyim sadece Dünya’nın da yapısında bulunduğu Samanyolu Galaksisi’nde mevcuttur. Bu nedenle maddesel hüviyet ve karaktere sahip olan Robotik vasıtalara ihtiyaç duyulduğu için Öze ait enerjinin statik enerji haline dönüştürülerek kullanılması gerekmektedir.

ROBOTİK BENLERİN ANA KUMANDA SİSTEMLERİNE AİT ALFA – BETA – OMEGA BOYUTSAL KEYFİYETLERİNİ KULLANAN ANA TANRISAL TEKNOLOJİK BOYUT, BU SİSTEMİ OLUŞTURAN HER TEKNOLOJİK – BİYO – HÜCREYE SIRALI OLARAK AŞAMA AŞAMA BOYUT KAZANDIRARAK OMEGA TİTREŞİM AKTİVİTESİNE YÜKSELTİP, CANLI KRİSTAL HÜCRELERLE KENDİ VARLIKLARINI BİR’LEMELERİNİ SAĞLAYACAKTIR.

Halografik kayıtlar android karakterli humonoidin ana kumanda sisteminde toplanıncaya kadar bitki denilen androidsel gelişim aşamalarında bu kalıpları oluşturan hücrelerin çekirdek genlerinde bulunmaktadır. Hayvan denilen androidsel gelişim aşamalarında bu kalıpları oluşturan hücrelerin çekirdek genlerinde genel bağlamda bulunurken, bu kalıplardaki ana kumanda sistemine ait hücrelerin çekirdek genlerinde özel bağlamda bulunmaktadır. Hayvan denilen androidsel gelişim aşamalarında düşünsel aktivasyon olmadığı için, bu aşamalarda Robotik benlerin kullandıkları ana kumanda sistemlerinde düşünsel duyarlılıklar bulunmaz ve bu duyarlılıklarla alakalı hiçbir halografik kayıta da ihtiyaç duyulmaz.

HAYVAN DENİLEN ANDROİDSEL GELİŞİMİN SONUNDA HUMANOİD FAKTÖRÜ DEVREYE GİRER. BU FAKTÖRLE MUHAVECE OLAN ÖZGEN BİLİNÇ KIVILCIMLARININ DEVİNİM YAPTIKLARI ROBOTİK KALIPLARDAKİ ANA KUMANDA SİSTEMLERİNDE HALOGRAFİK TEKNOLOJİNİN İMKANLARIYLA TANZİM EDİLEN HALOGRAFİK KAYITLAR MEVCUTTUR. BU KAYITLARLA İLGİLİ İLK KOD AÇILIMLARI HENÜZ ANA RAHMİNDE FETUSA AİT ANA KUMANDA SİSTEM ÇEKİRDEĞİNİN YAPILANMASININ AKABİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLİR. DAHA SONRAKİ KOD AÇILIMLARI FETUSUN DOĞUMUYLA ANDROİDSEL BEBEKLİK, ÇOCUKLUK, GENÇLİK, OLGUNLUK DÖNEMLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİR.

Robotik Ben’e ait humanoid karakterli biyolojik yaşam merkezi, her erginlikteki humanoid bilinç potansiyelinin farklı mahiyet ve kıstaslarda kullanabildiği bir merkezdir. Bu merkezi robotik düzene ait aktiflik planında yaşamayı tercih eden humanoid yoğunluğu çok yüksektir. Halbuki, bu merkez sadece Robotik Düzene ait aktiflik planındaki yaşam şeklini tercih ederek bu döngüye kaptırmaları halinde gittikçe dinamikliğini yitirip ölmekte ve Sirius insanlığına namzet olan humanoidin de değerli olan yaşamı bu şekilde tükenmektedir.

FANİ VE BAKİ YAŞAM HUMANOİDİN TERCİHİYLE ORTAYA ÇIKMAKTADIR. SEÇİM HUMONOİD FAKTÖRÜNE AİTTİR. NETİCESİ DE KENDİSİNE AİT OLACAKTIR.

CENAP BAŞMAN