5 Biyorobitik sistem enerji dinamikleri denge zinciri

5 Biyorobitik sistem enerji dinamikleri denge zinciri

Matematiksel denge sistemi, saf bilginin deneyimlenmesi için gereken şoklayıcı aktifliği denge altından tutmanın icaplarını varlıkta tutan yegane sistemdir.

MATEMATİK, ATLANTA RA TERMİNOLOJİK SİSTEM KAYITLARINDA BULUNAN İLM – KHA – VİRM SÖZCÜĞÜNÜN KARŞILIĞIDIR.

İlmhyra=İlim Virma=Bilim Kha=Dengeleyici şoklayıcı aktiflik.

Sayısal değerlerin birbirleriyle olan iletişimleri sonsuzluğa açılan denklemlerin meydana gelmesini sağlar. Sayısal değerlerle ifade edilen cevheri potansiyeller, bu sayısal değerlerin iletişimlerine dayanan denklemlerin işaret ettiği robotik kalıpların yapılanmasında kullanılır.

Sayısal değerlerin birbirleriyle olan iletişimleri, sahip oldukları kemiyet ve keyfiyetleri eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sıralar. Cevheri potansiyellerin kaba kesif partikülleri olan kuvantların matematiksel denge sisteminin icaplarına uygun olarak bir araya getirilmesiyle ATOM denilen sistemler meydana gelir. Birbirine benzeyen atomların bir araya gelmesiyle elementler husule getirilmiştir.

Sirius Lyra ve Vega Kültivasyon programlarının icaplarına uygun olarak Samanyolu Galaksisi’nde teknolojik konuşlanma alanları olan Lyra ve Vega Yıldız Sistemleri’ne ait gezegenlerde cevheri potansiyelden hareketle 604 adet element oluşturulmuştur.

Samanyolu Galaksisi’nde maddi karakterli robot üretiminde kullanılan elementlerin sayısı 604’tür. Matematiksel denge sisteminin icaplarına uygun olarak Sirius Lyra ve Vega Sistemleri, bu galakside robotik düzen teknolojisinin imkanlarıyla galaksideki 604 elementi bir araya getirerek muhtelif terkiplere sahip robotları üretebilmektedir.

Dünya gezegeninde bulunan robotların terkiplerinde kullanılan ilk etaptaki elementler 120 iken Atlantia döneminde gerçekleştirilen teknolojik tadilatlardan sonra humanoid olarak bilinen robotta element sayısı 204’e yükseltilmiştir. Bu sayı Atlantis’in dejenerasyonu ile robotlardaki element sayısı gittikçe düşüş göstermiş ve 100 ile 120 arasında değişkenlik göstermiştir.

Biyorobotik sistem: Dünyada evrim ifadesiyle tanımlanan hadiseler zinciri; muayyen kemiyetteki elementleri fiziki ve kimyevi etkenlerle bir araya getirme selahiyetine sahip olan evrim kontrolörleri tarafından meydana getirilmektedir. Lyra ve Vega’da başlayan etkinlikler Dünya’ya yansıtılmakta ve Dünya denilen robot yapıtlama ortamında muhtelif şekil ve fiziki görünümlere sahip robotlar üretilmektedir. Böylece tanzim edilen robotlarda devrede tutulan enerji dinamikleri denge zinciri, cevheri otomasyon farkındalık düzeyleriyle muayyen mahiyetlerdeki programların icaplarına uygun olan dinamiklerin sergilenmesini sağlamaktadır. Bu dinamiklerin sergilenmesi için gereken enerji özgen kaynaklarından devreye sokulan öz enerjinin statik enerji haline döndürülmesiyle sağlanmaktadır.

BİYOROBOTİK SİSTEMLERDE KULLANILAN BU ENERJİ, BİYOENERJİ İFADESİYLE BİLİNMEKTEDİR.

CENAP BAŞMAN