4 cevheri otomasyon bilinci oluşturma teknolojisi

4 cevheri otomasyon bilinci oluşturma teknolojisi

CEVHERİ OTOMASYON: CEVHERİN BİLİNÇ TARAFINDAN MUAYYEN MAHİYET VE KISTASLARDA PROGRAMİZE EDİLEREK GÖSTERMESİ SAĞLANAN OTOMATİK ETKİNLİKLER PLANIDIR.

CEVHERİ OTOMASYON BİLİNCİ: Tanrısal Bilincin Çekirdek Dünya ortamında kullanıldığı biyolojik formlarda cevheri programizasyonla tanzim ettiği, muayyen bir süreç zarfında otomatik hareketler yapma özelliğine sahip olan bilinç potansiyelidir.


CEVHERİ OTOMASYON BİLİNCİ OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK SİSTEMLERİ
: Sirius görev / dağılım / yönetim / tasarruf planlarında yaşayan enerjetik yaşam üniteleri Çekirdek Dünya ortamında devreye sokup işleme hakkına sahip oldukları cevheri, bir form haline getirip onu programize ederek varlığında otomasyon bilinci oluşturma hakları mevcuttur.

CEVHERİ OTOMASYON BİLİNCİ KAZANDIRILAN TEKNOLOJİK ROBOTİK KALIPLAR HAREKET SİSTEMLERİNDE TEKNOLOJİK ROBOTİK ENERJİ KULLANIRLAR.

CEVHERİ OTOMASYON BİLİNCİ KAZANDIRILAN TEKNOLOJİK ROBOTİK KALIPLAR, HAREKET SİSTEMLERİNDE DİNAMİK DENGE YASASININ İCAPLARINA UYGUN OLAN BİR DİNAMİK DENGE ALTINDA BULUNMAKTADIRLAR.

OTOMASYON BİLİNCİ KAZANDIRILAN HER FORM ROBOTİK KALIP’TIR.
HER ROBOTİK KALIP, ROBOTİK DÜZENİN TANZİM ETTİĞİ VE CEVHERİ OTOMASYON BİLİNCİ KAZANDIRMIŞ OLDUĞU BİR CEVHERİ OLUŞ POTANSİYELİDİR.

OTOMASYON BİLİNÇ ŞUURU, İDRAĞI VE KAVRAMI; SUBJEKTİF OLDUKLARI İÇİN VAROLANIN SUBJEKTİFLİĞİNİ ŞUUR VASATINDA DEVİNDİRİR, ŞUUR DÜZEYİNDE İDRAK EDER VE KAVRARLAR. BU ETKİNLİK POTANSİYELLERİ ROBOTİK OLGULARIN YAŞANMASINI ANCAK SUBJEKTİF PLANDA TUTARAK SAĞLARLAR.

ROBOTİK DÜZEN: Cevheri otomasyon bilinci oluşturma teknolojisi etkinlik sistemlerine uygun olan teknolojik fonksiyonlarla Çekirdek Dünya ortamında gören – işiten – koklayan – tadan – dokunan – gülen – sevinen – kederlenen – üzülen – ağlayan – düşünen – zevklenen – kin duyan – kıskanan – öfkelenen bir otomasyon bilincini cevheri programize ederek oluşturan Teknolojik Uzmanlar BİR’liği, bu fonksiyonları Asil Kaynaklara bağlı olan Özgenler hesabına devreye sokmaktadır.

CEVHERİ OTOMASYON BİLİNCİNE AİT OLGULAR TANRISAL BİLİNCE AİT OLGULARIN TRANFORMASYONA UĞRATILMIŞ, KABA VE KESİFLEŞTİRİLMİŞ HALLERİDİRLER.

MİNERALDEN BİTKİYE, BİTKİDEN HAYVANA, HAYVANDAN BEŞERE KADAR HER ROBOTİK KALIPTA HUSULE GETİRİLEN CEVHERİ OTOMASYON BİLİNCİ, TANRISAL BİLİNÇLER TARAFINDAN ÖZ YARATIM AKTİFLİĞİNE ULAŞMA AMACIYLA KULLANILMAKTADIR.

MUTLAK VARLIKTA BEYİNSEL ÖZ BÜTÜNLÜĞÜ, TANRI OLAN EVLATLARININ ÖZ YARATIM NOVASINDA KENDİLERİNİ YARATABİLMEDE ÇİFT KUTBİYET YASASINA UYGUN OLAN TARZLARDA ÖZGÜR İRADELERİYLE KULLANIMA AÇIK OLAN ROBOT TANZİM ETME HAKKINI VERMİŞTİR. BU ROBOTLARDAKİ CEVHERİ OTOMASYON BİLİNCİ ROBOTİK OLGULARI, MUAYYEN BİR PROGRAM BUUDUNUN GEREĞİNE UYGUN MUAYYEN BİR KISTASTAKİ ENERJİYLE YAŞAYABİLMEKTEDİR.

Tanrısal bilincin robotik olgular yaşanan odağında her aşamada yeni bilgilerin akışa geçirilmesiyle, bu bilgilere dayalı olan kod açılımları sağlanır ve açılan bu kodlar sayesinde muhtelif mahiyetlerde robotik düzene ait duygusal olgular yaşatılır. Yaşanan bu olgulara dayalı olarak, robotik kalıpta fiziko şimik reaksiyonlar meydana gelir ve bu reaksiyonlar sayesinde de robotik kalıbın değişimi sağlanır.

VEGASUS VE LYRASUS YILDIZ SİSTEMLERİNDE ROBOTİK DÜZENE AİT ÜNİTELERİN YAPILANMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

BU YILDIZ SİSTEMLERİNDE BULUNAN TEKNOLOJİK ÜSLERDE ROBOTİK DÜZENLE ALAKALI ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR.

ÇEKİRDEK DÜNYA’YA AİT ALFA TİTREŞİM AKTİVİTESİ, ROBOTİK MİKRO BİYO HÜCRE OLARAK BİLİNEN ROBOTLARIN TANZİM EDİLMESİNE UYGUN OLAN BİR TİTREŞİM AKTİVİTESİDİR.

BU ROBOTLAR ÇEKİRDEK DÜNYA’DA BULUNAN ELEMENT DENİLEN BASİT ROBOTLARIN BİR ARAYA GETİRİLMESİYLE YAPILANMAKTADIRLAR.

VEGASUS VE LYRASUS YILDIZ SİSTEMLERİNDEKİ TEKNOLOJİK ÜSLERDEN GÖSTERİLEN TEKNOLOJİK FONKSİYONLARLA ÇEKİRDEK DÜNYA ROBOTİK UYGULAMA PLATFORMUNDA ELEMENT ADLI BASİT ROBOTLAR BİR ARAYA GETİRİLEREK TEKNOLOJİK MİKRO BİYO HÜCRELERİN YAPILANMASI MÜMKÜN OLABİLMEKTEDİR.

CENAP BAŞMAN