18 cevheri otomasyon

18 cevheri otomasyon

Cevheri otomasyon olmazsa, çekirdek dünya’nın nova karakterine uyumlu olarak oluşan illüzyonik yaşam olgular platformunda yaşayarak gerekli olan roller çıkarılamaz.

Rollerin çıkarılması, denetime tabi tutulan bilinçlerin denetim aktifliğini sağlar.

Yücelmek için mutlaka öğretim ve gözetime tabi tutulan deneyim uydu bilinç potansiyellerinin denetime de tabi tutulması gerekir.

Denetim için rollerin çıkarılması, rollerin çıkarılması için de birimler arasında sürdürülmesi gereken muhataplıkların sürdürülmesi zaruridir.

Muhataplıklar esnasında çıkarılan roller, robotik kalıplarda vasıta olarak oluşturulan kişiliklerin duyumsal, duygusal, düşünsel, seksüel olgu planlarına ait illüzyonik yaşam olgularıyla gerçekleştirilir. Bütün roller, mahiyetleri ne olursa olsun cevheri otomasyon bilinci farkındalık düzeyi ötesindeki farkındalıkla farkına varılması halinde inkitaya uğrarlar.

Cevheri otomasyon bilinci, cevherin muayyen mahiyet ve kıstaslarda programizasyonuna dayalı olarak oluşturulan bir olgudur. Farkındalık düzeyi, programizasyon mahiyetlerine göre etkinlik gösterebilmektedir. Otomasyonun işlerlilik göstermesi de bu farkındalık düzeyine bağlıdır. Deneyimci Özlere bağlı olan uydu bilinç potansiyelleriyle devrede tutulan robotik kalıpların deneyim vasıta olarak kullanılabilmesi için bu kalıplarda mutlaka cevheri otomasyon bilincinin tanzim edilmesi gerekir.

bilincin müessiriyet planı içine alınan cevher üzerinde öz’sel hakimiyetine dayalı olarak gösterdiği programlayıcı aktif fonksiyon (öz’sel kadiriyet), cevherin evrimleşmesini sağlayan yüce bir faaliyettir.

Cevherin evrimleşmesini sağlayan bu faaliyet, onu bir robotik kalıp haline getiren deneyimci özün vasıta kullanım amacına uygun olan kendi evrimleşme – evrimleştirme programının icaplarına uygun olarak cereyan eder. Tanrısallığın kutsal vecibelerinden birisi de kendi varlığını deneyimli varlar kategorisine dahil ederek geliştiren Deneyimci Özün kendi cevherini, bilgisini ve gücünü deneyim ortamı olan Dünya’da deneyime sokarak geliştirmesidir. Bu amaca uygun olarak Galaktik yaşam ortamlarında tesis edilen İlahi Tasarruf Planları, kendi varlıklarında yer alan enerjetik yaşam kolonilerinde Tanrısal evlatları barındırarak sıralı bir transferasyon işlemini uygulamakta ve onların gelişim proseslerini tasarruf altında bulundurmaktadır.

Bilincin doğasallığının genel karakterine uygun olan haslet ve keyfiyetler bu gelişim prosesinde bizzat deneyimci öz tarafından devreye sokulmakta ve iç darbeleyici aktif sistemin icaplarına uygun olan imkanlar, gelişimin sağlanabilmesi için uydu bilinç potansiyellerine akıtılmaktadır.

Mutlak vücuttaki hücre bilinçlerin devindikleri robotik kalıplardaki beyinin gittikçe aktif duyarlılığını yitirmesi ve dumura uğraması hücre bilincin o robotik kalıpta beyine dayalı olarak tanzim ettiği kişilikle mutlak vücuttaki beyine uymamasıyla gerçekleşir.

İnsan bedenindeki her hücrenin çekirdeğindeki dna aktif duyarlılıklar bütünselliği, o bedendeki beyine kurulması gereken rabıtayı kurabilmeli ve iletişim etkinliğini o beyine tabi oluşun varlığına zeval düşürmeden sürdürebilmelidir. Aksi taktirde hücrenin beyni sayılan dna aktif duyarlılıkların bütünselliği gittikçe dumura uğrar. Aynı şekilde mutlak vücudun beyinsel varlığına uymayan insanın da beynindeki dna aktif duyarlılıklar dumura uğrar. Şuurlandırılmış madde topluluğu olan biyolojik beyinin tüm detaylarıyla gerçekleştirilen teknolojik dizaynı, özgen ifadesiylede bilinen bilinç beyinden hareketle olmaktadır.

Mutlak vücud’un beyinsel bütünlüğüne kilitli olan küçük beyin, omurlar nizamı ile organlar sistemine ait olan her hücre can, asli orijinal çekirdek düzenlerinden (özgen) hareketle direkt beyinsel bütünlüğün gösterdiği eforlarla koordine edilmektedir.

CENAP BAŞMAN