17 Robot Üretim Ortamı Olan Dünya’da Robot Olduklarını Farkettirmeyen Cevheri Otomasyona Ait Farkındalık Düzeyleri

17 Robot üretim ortamı olan dünya’da robot olduklarını farkettirmeyen cevheri otomasyona ait farkındalık düzeyleri

Robotluğun ne olduğunu ancak, yüksek benliğinin farkındalık düzeyine yükselerek insan haline gelenler bilebilirler.

Dünya robot üretim ortamında yaşayan robotlar içinde, ancak humanoidin yüksek benliğinin farkındalık düzeyine kavuşturulma hakkı mevcuttur.

Bu dünya’nın kullanılış amacı kozmik hiyerarşi tarafından eksiksiz olarak ilahi amaca uygun olarak sürüdürülüyor.

Bütün eforlar humanoidlerin robotluktan kurtulmalarını sağlamak için gösteriliyor.

Bunun için humanoid – humanoyya değişim dönüşüm programını açması gerekmektedir.

Humanoid aşamasında robotun sahip bulunduğu kavram cevheri otomasyona ait farkındalık düzeyleriyle alakalı kaile alışlarla mahpes tutulmaktadır.

Humanoid bu kavramla robot olduğunu fark edemez.

Humanoid aşamasında olsa dahi büyük bir yoğunluk derecesinde robotlar cevheri otomasyonla hareket etmektedirler.

Cevheri otomasyon: cevherden yapılanan robotların robot üretim ortamı olan dünya’da birbirleri arasındaki iletişimlerle oluşturulan etkileşim planlarındaki davranışların bütünselliğine “cevheri otomasyon” denir. Robot üretim ortamı olan dünya’da cevheri otomasyon, alfa karakterli porlara yüklenen bilgi ve güçle sağlanan farkındalık düzeyleriyle devrede tutulmaktadır.

Cevherin kaba kesif hallerinin bulunduğu dünya robot üretim ortamında, cevherin en düşük frekanslı kaba kesif partikülleri kuvantlardır.

Cevherin alfa karakterli porları dünya’da kuvantum alanlarının oluşturulmasında kullanılmaktadır.

Kuvantum alanlarındaki hareketlilik fiziki yaşam faktörünün devrede tutulmasını sağlayan bir hareketliliktir. Bu hareketlilik kuantum alanlarını oluşturan alfa karakterli porların hareketli ışıki aktif olmalarından kaynaklanmaktadır.

Robot üretim ortamındaki robotların robot olduklarını fark ettiren yüksek benliksel farkındalık düzeylerinin meydana gelmelerinden önce her robot cevheri otomasyona ait farkındalık düzeyleriyle robot olmadığını fark etmeden robotik yaşamı cevheri otomasyonla yaşar.

Robot üretim ortamı olan dünya’da sebebe göre sonuçlar ortaya çıkar. Bu nedenle dünya’nın varlığıyla oluşturulan boyuta rabsal terminolojik ifade tarzıyla sebepler alemi denmiştir.

Dünya’da sebeplere göre meydana gelen sonuçlar, aslında bir başka etkileşim planlarının başlangıcı olmaktadırlar. Robot üretiminde etkileşim planlarının daima devrede tutulması gerekmektedir. Bu etkileşim planları dünyadaki robotlar arası iletişimlerle oluşturulmaktadır. Süregen olarak muhtelif mahiyet ve kıstaslardaki etkileri değiştirilen etkileşim planlarının kontrolizasyonu sebep – sonuç yasasına uygun olarak kozmik hiyerarşiye bağlı olan mekanizmalar tarafından gösterilen eforlarla sağlanmaktadır.

Cevherin hareketli ışıki aktif karakterli olan partiküllerinin hareketliliği; illüzyonik yaşam faktörüne uygun olarak yaşanan olguları tetiklemekte ve bu tetiklemenin akabinden robotların gösterdikleri ilgi ve temayüle göre bu olguları sınır marjlarına varan yoğunluklarına kadar yükseltebilmektedir.

Cevheri otomasyonun yoğun olduğu dünya’da bu otomasyon yoğunluğundan hangi mahiyette olursa olsun, cevheri otomasyona ait bir farkındalık düzeyini iptal ederek yerine yüksek benliksel farkındalık düzeylerinden birini geçiren robotun o mahiyetteki illüzyonu bitmiş sayılmaktadır.

Etkiye göre gösterilen tepkisel davranışlar, her robota kendi düşünce boyutun etkileşim merkezindeki kayıtlarına göre normal gelebilir. Dünyadaki robotlar buna mantık diyorlar. Ama bu mantık kozmik hiyerarşinin tasarrufları altında bulunan yüksek benliklerin kendi sahip oldukları farkındalık düzeyleriyle ekseriya normal sayılmamaktadır.

Robotlar arası iletişimlerle oluşturulan etkileşim alanlarında robotlar tarafından gösterilen etkilere karşılık gelen tepkiler, cevheri otomasyondan kaynaklandığında bu tepkiler kozmik hiyerarşi tarafından robotik yaşam faktörüne uygun olarak yaşanan olgular olarak kabul edilmektedir.

Bu etkilerin niteliklerini tespit etmek amacıyla tespit komisyonluklarına bağlı olan ilahi mekanizmalar mütemadiyen hazır bekletilmektedir.

Cevheri otomasyon farkındalık düzeyleriyle oluşturulan illüzyonik yaşam olgular planından kurtulanlar, artık robotları kullanan yüksek benliklerinin kullanıcı farkındalık düzeyleri ile hareket etmeye başladıkları için robotluktan kurtulan bilinç kıymetleriyle insan olmaktadır.

Cenap başman