13 Mikrobiyo Çiplerdeki Kutupsal Duyarganlık Aktivite Alanları

13 Mikrobiyo Çiplerdeki Kutupsal Duyarganlık Aktivite Alanları

KUTUPSAL DUYARGANLIK AKTİVİTESİ: Muayyen mahiyetteki duyumsal verilere karşılık gelen duyarlılık aktivitesini muayyen bir koordinatta kutupsal birer olgu tarzında yaşatabilen etkinliktir.

Aktif bilinçlere yerleşim yatağı olan robotlar içinde bulundukları ortamda gezebilen ve varlığında yaşadığı gezegenle birlikte devasa keyfiyetlere sahip olan Atomik Sistem’in çekirdeği olan Güneş’in etrafında dönebilen teknolojik aygıtlardır.

Devasa boyutlara sahip olan Dünya’nın varlığı da robottur ve cevheri otamasyonla sağlanan farkındalık düzeyleriyle kendi varlığını oluşturan her zerreden gereken her laboratuvar etkiyi devreye sokabilecek teknolojik donanıma sahiptir.

Bu gezegenin laboratuvar etkinlikli farkındalık düzeylerinin oluşturulması için teknolojik donanımı gerçekleştiren Teknolojik Üsler Bir’liği, kendi cevheri oluş istihkakından devreye soktuğu cevheri, Atomik Sistemin (Güneş Sistemi) uzay boşluğuna bir devasa kalıplara sahip bir robot halinde yapıladıktan sonra girdirmiş ve akabinden cevheri otomasyonla alakalı programizasyonu güç ve bilgiyle gerçekleştirmiştir.

ONA DÜNYA ANA, LADY GAİA DENMESİNİN SEBEBİ DİŞİL PRENSİPLİ VE SİSTEMDE EN ÜST DERECEDE ELEKTRON FARKINDALIK DÜZEYİNE SAHİP OLDUĞUDUR.

Atomik Sistem’deki diğer gezegenlerin elektron farkındalık düzeyleri laboratuvar karakterin çok değenlikli açılardan oluşmasında Dünya’ya nazaran kifayetsiz kalmaktadır.

Atomik Sistem’in imamesi olan güneşten eril prensipli enerji almayı sınır marjında kullanan Dünya Ana, devinimini sürdürdüğü orbitsel denge rayında hareket ederken, bu enerjiyi kendi varlığında metamorfoze ederek her zerreye sindirmekte ve her zerrenin bu enerji ile ihya olmasını sağlamaktadır.

Atomik Sistemdeki uzay boşluğunda devinimini sürdüren Dünya Ana, Güneş tarafından kutuplanarak devinimini sürdürürken uzay stratejisinin her konumu olan koordinatta kutupsal duyarganlık aktivitesini her koordinatın kutupsal duyarganlık aktivitesi donanım planına uygun olarak oluşturur.

Atomik iç denge yasası, simetrik denge yasası, matematiksel denge yasası, dinamik denge yasası, uzay geometrisi etkinlik yasası gereğince Dünya Ana, sistemi içindeki her koordinatta kendi varlığındaki laboratuvar karakterlerini güncelleyerek en son sistemdeki halleriyle etkinlik gösterebilmektedir.

Bu güncellenen laboratuvar karakterlerle gereği gibi rabıta kuramayan robotlarda teknolojik aksaklıklar baş gösterir. Bu aksaklıklar Dünya’da hastalık sözcüğü ile ifade edilir.

Uzay / zamana uygun olan rabıtalar robotlardaki sistemik aktivite alanlarının performansını yükseltir.

Robotik ben ana kumanda sistemindeki mikro biyo çiplerde yer alan kutupsal duyargan robotik devre ünitelerindeki aktivite alanlarının teknolojik donanım performansını yükseltemeyen robotik ben bilinçleri kendi bağlı bulundukları kaynakları tarafından uyarılmaktadırlar.

Bu aktivite alanlarının ilk kaba kesif halleri alfa titreşim uzay / zaman boyutsal keyfiyetlere sahiptir. İnce latif halleri ise beta titreşim uzay / zaman boyutsal keyfiyetlere sahip olup, ince latif yaşam olguların yaşanmasını mümkün kılar.

Mikro biyo çiplerdeki kutupsal duyarganlık aktivite alanları, robotik düzen varlığının her biyosisteminde mevcut fonksiyonların önce alfa sonra beta karakterlerde devreye sokulmasına yarayan bilgi ve gücün programizasyonuyla sağlanan teknolojik donanıma sahiptir.

BU BİYOSİSTEMLER ŞUNLARDIR:

1-robotik ben ana kumanda sistemi (beyin)
2-robotik ben denge sistemleri (beyincik)
3-robotik ben kumanda sistemleri (omurlar)
4-robotik ben iletişim sistemleri (omurilik soğanı)
5-robotik ben vazomotor faaliyet sistemleri
6-robotik ben fizyoşimik enerji blokasyon devre sistemleri
7-robotik ben fizyoşimik enerji regulasyon devre sistemleri
8-robotik ben fiziki hareket sistemleri (kol-ayak-el-parmak-boyun)
9-robotik ben şimik hareket sistemleri (hormonal salgı sistemleri)
10-robotik ben atık sistemleri (böbrek-barsaklar)
11-robotik ben enerji üretim-ikmal sistemleri (karaciğer)
12-robotik ben cevheri rejenerasyon sistemleri
13-robotik ben cevheri kazandırma sistemleri (mide-ince barsak)

Robotik Ben’e ait bütün biyosistemlerin faaliyetlerindeki performansın yükseltilmesi, mikro biyo çiplerle alakalı teknolojik donanımla mümkündür.

Kullandığınız robotların tüm biyo sistemlerin faaliyetlerindeki performansın yükseltilmesi için mikro biyo çiplerdeki kutupsal duyarganlık aktivite alanlarının üst zamanlı üst frekanslı yüksek donanımlı hallerini devreye sokabilmeniz gerekir. Ne diyorsunuz üst zamanlı, üst frekanslı yüksek donanımlı kutupsal duyarganlık aktivite alanlarını devreye sokmak istemez misiniz?

Fazlalıklar mikro biyo çiplerdeki hangi karakterli kutupsal duyargan aktivite alanlarıyla yaşanılıyor?

Mikro biyo çiplerdeki kutupsal duyarganlık aktivite alanlarındaki alt zamanlı ve alt frekanslı alanlardaki duyarlılıkları terketmek lazım. O zaman o aktivite alanlarının sadece robota ait dinamikleri devrede tutmasına yarayacak kadar devrede tutulması gerekiyor.

Yani robotun dinamik denge yasasının icaplarına uygun olarak dinamizmi yaşayacak tarzlarda..

Kararı kararınca yeme – içme – cinsellik.

Tutkusallık, kayıtlanmışlık, şartlanmışlık.

Alfa karakterli yaşam olgular planına ait kısır olguları yaşamak, ebediyete veda etmek ölümlülüğe davet çıkarmaktır.

Vega sistemine ait olan robotik teknolojik dizaynla yapılacak olan ayarlamalar sadece robotik bene ait kumanda sisteminde bulunan akivite alanlarında gerçekleştirilmemekte, robotik bene ait tekno biyo işlemcilik aktivite alanlarında da gerçekleştirilmektedir.

Dünya’da “kalp” sözcüğüyle bilinen teknolojik aygıt robotik bene ait tekno biyo işlemcilik aktivite alanlarına sahiptir.

Kin, öfke, kıskançlık, haset, kibir, gurur, yalan, dolan, geçimsizlik, sapık ilişkiler v.s. Bütün bu olgular önce beyninizde bulunan mikro biyo çiplerin kutupsal duyarganlık aktivite alanlarının frekansını sonra kalbinizdeki kutupsal duyarganlık aktivite alanlarının frekansını bozar, dağıtır ve bölük pörçük eder.

Sade ve yalın yaşam sürdürerek kendi Özlerinin istediği gibi hareket edenler fantazi üretmekten ve fanteziler arasında boğulmaktan kaçınırlar.

Dünya Ana kendi içinde bulunduğu sistemde laboratuvar karakterini devrede tutan bütün teknolojik donanımlara sahiptir.

Kutupsal duyarganlık aktivitesini tamponize eden sistem içindeki güneşten eril enerjiyi diğer gezegenlere nazaran en üst kademede alabilmektedir.

Sistem içinde orbitsel denge rayında devinimini sürdürmekteyken, kutupsal duyarganlığın aktiflik mahiyetleri süregen olarak değişmektedir.

DÜNYA’NIN İÇİNDE BULUNDUĞU SİSTEM İÇİNDEKİ UZAYDA ALACAĞI STRATEJİK KONUMLAR ÇOK ÖNEMLİDİR.

Her stratejik konumda muayyen bir uzay / zaman koordinatını iştigal etmekte ve sahip olduğu kutupsal duyarganlık aktivite alanını muayyen mahiyet ve kıstaslarda değiştirek kendi varlığındaki her zerreyi laboratuvar karakterleriyle ihya edebilmektedir.

Atomik sistemdeki uzay bölgesinde partiküler devinimini sürdürmekteyken alacağı stratejik konumlar, muayyen gezegenle olan yakınlık ve uzaklık açısından matematiksel denge yasasının gereğine uygun olan konaklar halinde uzaydaki stratejik konum kriterleriyle belirlenmiştir.

Teknobiyo işlemcilik aktivite alanları; kendi varlığına bağlı sistemik kanallarla aktivitesini varlığında yer aldığı robotun her tekno biyo hücresine taşıyan biyo teknik sistem yani kalp denilen teknolojik aygıta ait olan programize edilmiş alanlardır.

Biyo robotun ana kumanda sistemiyle olan fiziki ve metafiziki iletişim keyfiyetlerine dayanan iletişimlerle her iki biyo teknik sistemdeki aktivite alanları, birleşik aktivite alanları halinde kendi varlıklarını devreye sokabilmektedir böyle bir durumda biyo robotu kullanan özgenin farkındalığı biyorobotta tezahür eder

CENAP BAŞMAN