12 Robotik Ben Fiziki Hareket Sistemleri

12 Robotik Ben Fiziki Hareket Sistemleri

Robotik Ben fiziki hareket sistemleri Ana Kumanda Sistemi’ndeki nöronsal aktiviteden kaynaklanan tesirlerle yönlendirilir. Robotik kalıpta bulunan cevheri otomasyon bilincinin istek ve arzu planına uygun olan hattı hareket motivasyonlarıyla istemli olarak devreye sokulan tesirler, robotik kalıptaki parmak – el – kol – bacak – ayak – boyun gibi aksamlarda istemli hareketlerin ortaya çıkmasını sağlar.

Robotik bene ait istek ve arzularla oluşturulan dini ayinler esnasında sergilenen hareketlerin ritmik bir tarzda olması; robotik bene ait ana kumanda sistemindeki yeni sinaptik bağların yapılanmasını ve yoğunluğun arttırılmasını, böylece nöronlar arası iletişim keyfiyetiyle varlıkta tutulan nöronsal aktivite planının aktivitesini güçlendirebilmektedir.

CEVHERİ OTOMASYON BİLİNCİ KAZANDIRILAN CEVHERİ YAPILARA AİT FARKLI YÖN VE AÇILARDA HAREKET EDEBİLEN AKSAMLARIN MUAYYEN BİR HAREKET PROGRAMIN İCAPLARINA UYARAK GÖSTERDİKLERİ HAREKETE “OTOMATİK HAREKET” DENİR.

Androidlerin içinde sadece humanoidde robotik ben bilinci mevcuttur. Robotik ben bilinci, kişilik denilen duyumsal – duygusal – düşünsel – zevksel olgular planındaki her olgunun bilinç kaynağıdır. Robotik ben bilinci, kişilik olgularını cevheri otomasyon bilincini kullanarak yaşar. Bu olguların yaşanması esnasında gerekli olan hareketleri oluşturmak için de cevheri otomasyon bilincini kullanan robotik ben bilinci, varlığını hangi mahiyetlerde kayıtlamış ve şartlamış ise o mahiyetlerde cevheri otomasyon bilincini kullandığı için zamanla robotik benin istek ve arzu planında olan bu hareketlerin müsebbibi artık robotik ben bilinci değil cevheri otomasyon bilinci olur. Bu yoğunluğun gittikçe artmasıyla humanoid makinelikten kurtulacağı yerde daha çok makine olur.

Humanoyya namzedi olan humanoiddeki robotik ben bilincinin kayıtlanmışlığı ve şartlanmışlığı cevheri otomasyon bilincine yön verebilmekte ve kayıtlanmışlığın ve şartlanmışlığın mahiyetlerine göre onda düzeltilmesi çok zor olan otomasyon yoğunluğuna sebep olmaktadır.

Kayıtlanma ve şartlanma; robotik ben bilincinin istek ve arzularıyla devrede tutulurken robotik benden robotik kalıba inikas etmekte ve zamanla robotik kalıbın cevheri otomasyon bilincinin varlığına ait birer olgu haline gelerek robotik ben bilincinin iradesinden çıkıyor.

Robotik ben bilincinin istek ve arzularıyla kayıtlanmasız – şartlanmasız sürdürülen yaşam kalitesi, Özgen potansiyeline ait irade ile teyit bulur. Robotik Ben Bilincinin kullandığı Robotik kalıpta yaşanan hatt-ı hareket motivasyonlarının müsebbibi Robotik Ben Bilinci ise, bu potansiyelin Özgen potansiyeli ile bütünleşmesi için kayıtlanma ve şartlanmanın olmaması gerekir. Kayıtlanma ve şartlanma, Robotik Ben Bilinci’ni kullandığı robotik kalıp gibi robotlaştırabilmektedir. Çekirdek Dünya ortamındaki humanoid vasıflarına sahip androidlerin büyük bir yoğunluğu bu şekilde robotlaşmıştır.

Elementer fizik ve şimik hususiyetlere dayalı olan reaksiyonların cereyan etmesi sırasında robotik kalıplardaki sistemlerin faaliyet prosedürlerine uygun olarak sürdürülen her faaliyet, dinamik denge yasasına da uygun düşmektedir. Bu sistemler faaliyet prosedürlerine aykırı hareket ediyorlarsa bilinmelidir ki, mutlaka Robotik Ben Bilincinin istek ve arzularıyla Robotik kalıpta yaşanan olgular, doğru devinime değil ters devinime sahiptir. Bu mahiyetteki olgular ilk etapta sistemik dengeyi robotik kalıptaki ana kumanda sisteminde bozmakta, bunun akabinden yukarıdan aşağıya doğru sıra takip ederek robotik kalıptaki tüm sistemlere yayılmaktadır.

CENAP BAŞMAN