11 Robotik Ben Ana Kumanda Sistemindeki Fiziko – Şimik Faaliyetle

11 Robotik Ben Ana Kumanda Sistemindeki Fiziko – Şimik Faaliyetle

ROBOTİK BENE AİT ANA KUMANDA SİSTEMİNDEKİ HER BİYOTEKNİK HÜCRE ÇEKİRDEĞİ, BİYOTEKNİK DİZAYNLA SAĞLANAN MİKROBİYO ÇİPLERİ BULUNDURUR. BU MİKROBİYO ÇİPLERİN UZAY BOŞLUKLARINDA YER ALAN KUTUPSAL DUYARGAN ROBOTİK TEKNOLOJİK DEVRE ÜNİTELERİ ROBOTİK BENİN KULLANACAĞI ROBOTİK KİŞİLİĞİN VARLIĞINA DAHİL OLABİLEN ROBOTİK YAŞAM OLGUSUNUN YAŞANMASINI SAĞLAR.

Robotik BEN’e ait Ana Kumanda sisteminde bulunan kutupsal duyargan robotik teknolojik devre üniteleri içten ve dıştan gelen muhtelif etkilerle aktifleşerek yüklü oldukları program buutlarının mahiyetlerine göre enerji yayarlar. Bu enerjiler ilk etapta ana Kumanda Sistemindeki biyo teknik hücrelerde pasifize halde bekletilen faaliyet prosedürlerini etkileyerek aktifleştirirler.

Fiziko – şimik faaliyetlerin odakları olan biyo teknik hücrelerin bu faaliyetlerine dayalı olarak robotik vasıtanın muayyen yerlerinde değişim ve dönüşümler izlenir. Bu değişim ve dönüşümler robotik vasıtanın bütün sistemlerinde aksamalar veya aksamalarda düzelmeler tarzında vuku bulmaktadır. Dezavantajlı ve avantajlı olabilen bu değişim ve dönüşümler, Ana kumanda sistemindeki biyo teknik hücrelerin çekirdeklerindeki kutupsal duyarganların varlıklarında yüklü olan programların muayyen mahiyetteki buutlarını da etkileyerek, duyarlılıkları (Kutupsal duyarganlara ait enerjileri) aşikare çıkarmakta ve böylece Robotik Ben’e ait kişiliğin olguları duyumsal – duygusal – düşünsel ve zevksel yönlerden çığ gibi artmakta ve büyümektedir.

İşte bu esnada biyoteknik dizaynla sağlanan mikrobiyo çiplerdeki şimik ajanlar arasındaki iletişim keyfiyetini etkileyen bu olgular mikobiyo çiplerin bazen istenmeyen deformasyonuna bazen istenen formasyonuna sebep olmaktadır.

Deformasyona uğrayan mikrobiyo çiplerin düzeltilmeleri için Robotik BEN’in kullandığı Robotik kişiliğin Dünya’da KİN – NEFRET – ELEŞTİRİ – BARBARLIK – SAPKINLIK – GEÇİMSİZLİK – KISKANÇLIK gibi olumsuz olguların yaşanmamasını sağlayıcı çalışmalar yapmak gerekir. Bu çalışmalar; robotik BEN’e ait ama kumanda sistemindeki biyoteknik hücreler arası sinaptik bağları interaktif hale getirebilen meditatif yoğunlaşmalardır.

Ana kumanda sistemindeki mikro biyo çipleri deformasyondan kurtarmak, bu çalışmalar esnasında olumsuz olguların karşıtları olan olguları yaşama girişimlerinde bulunulursa otomatik olarak Robotik BEN’i sağlarlar. Kendi hakkını kullanarak ana kumanda sistemindeki kutupsal duyargan robotik teknolojik devre ünitelerine içten içe etki edip onları aktifleşererek yüklü oldukları program buutlarının mahiyetlerine göre enerji yaymalarını sağlarlar. Bu enerjiler ilk etapta ana kumanda sistemindeki biyo teknik hücrelerde pasifize halde bekletilen faaliyet prosedürlerini etkileyerek aktifleştirirler ve kendi çekirdeklerindeki mikrobiyo çiplerde olumlu değişim ve dönüşümlerin meydana gelmesini sağlarlar.

CENAP BAŞMAN