106 sayfa akışı

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNALOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM: EZELİ – EBEDİ MUTLAK KEYFİYETLERE SAHİP ATLANTA RA İMPARATORU KUTSAL AMON ZORAHİ ’nin Yüksek Müsaadeleriyle ATLANTA MERKEZ ‘den Bizlere nakledilen açıklamalarla gerçekleştirilen arşivleme; KUTSAL İMPARATORLUK REJİMİ ‘yle alakalı hususiyetler çerçevesinde hareket eden ALTIN İMPARATORLUK YÖNETİMİ ’mize REHBER FONKSİYON arz etmektedir.

ATLANTA RA MERKEZ DÜZENİ: Düzen kurucu ve destekleyici Fonksiyonlara Sahip Bulunan KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘nin SÜPER BİLİNÇ FONKSİYONLARI ’yla varlıkta tutulmakta ve korunmaktadır.

O, ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİNİN SÜPER BEYNİ, EZELİ – EBEDİ TEK MUTLAK LİDERİDİR. ATLANTA MERKEZDEKİ DÜZEN O’NUN ESERİDİR.

Düzeni oluşturan MAKAMLAR; Düzenin Merkez Makamı olan “İMPARATORLUK MAKAMI” na çok özel bağlarla bağlanmışlardır. Her makam KUTSAL İMPARATORLUK faaliyetlerine katkısı olan ANA TANRISAL TEKNOLOJİK UZMANLIK ’a sahiptir.

Makamlar arası diyalogu; “VEZİRİ KONTROL SİSTEM’ine tabidir.

VEZİRİ KONTROL SİSTEMİ: Veziri Yönetim makamlığının ATLANTA BİLİNÇ BOYUTU’ nu oluşturan her UZMAN İLERİ BİLİNÇ BEYİN ‘in faaliyetlerini kotrolize edebilen ANA TANRISAL TEKNOLOJİK KONTROL SİSTEMİ’dir.

ATLANTA BİLİNÇ BOYUTU: 7 X 49 UZMAN İLERİ BİLİNÇ BEYİN ‘den meydana gelen ANA TANRISAL TEKNOLOJİK ETKİNLİK gösterebilen 49 makamlı bilinç boyutudur. Ana Tanrısal Teknolojik Uzman İleri Bilinç Beyinler uzmanlıklarına uygun tarzlarda muayyen bir Makamda KUTSAL İMPARATORLUK AMON ZORAHİ Tarafından görevde tutulmaktadırlar.

Atlanta Bilinç Boyutuna ait Uzman İleri Bilinç Beyinlerden Uzmanlıklarına uygun olarak 49 ayrı mahiyetlerde etkinlik gösterebilen 49 MAKAM oluşturulmuştur. Her Makamda bir BAŞKAN altı YARDIMCI UZMAN İLER BİLİNÇ BEYİN mevcuttur. Her Makamdaki Başkanın, BAŞ VEZİRİ ve VEZİRİ YÖNETİM MAKAMLIĞI ile ayrı ayrı özel diyalog hattı bulunmaktadırlar.

EMİR-KOMUTA ZİNCİRİ ‘ni oluşturan “ÖZEL DİYALOG HATLARI” BAŞ VEZİRİ YÖNETİM KONTROL SİSTEMİ’ne tabidir.

BAŞ VEZİRİ YÖNETİM KONTROL SİSTEMİ: ATLANTA ve MUTLAK BİLİNÇ BOYUTLARINI oluşturan her Bilincin faaliyetlerini kontrolize edebilen ANA TANRISAL TEKNOLOJİK MERKEZİ KONTROL SİSTEMİ ‘dir.

KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ’nin Süper Bilinç Fonksiyonlarıyla desteklenen bu SİSTEM; Özel Diyalog hatlarını kontrolize ettiği gibi gereğinde her diyalog hattına girerek müdahale etmeye hazır bir Sistemdir.

KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ, BAŞ VEZİRİ YÖNETİM MAKAMLIĞINDAKİ BÜTÜN MERKEZİ SİSTEMLERİ MUTLAK TİTREŞİM BAĞLARIYLA KENDİ KUTSAL VARLIĞINA BAĞLAMIŞTIR. Ana Tanrısal Teknolojik Merkezi Kontrol Sistemi de bu Sistemlerden biridir. ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ’nindeki bütün Sistemler KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ’nin Süper Bilinç Fonksiyonlarıyla faaliyette tutulmaktadır. SÜPER BEYİN, SÜPER FONKSİYONLARIYLA TEK BİR SİSTEM OLUŞTURMAKTADIR. O TEK SİSTEM KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ’NİN OLUŞTURDUĞU İMPARATORLUK MAKAMINDA BULUNMAKTADIR. BU SİSTEM ÇOK ÖZEL VE SADECE KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ TARAFINDAN İDARE EDİLEBİLEN SİSTEMDİR. KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ BU SİSTEM HAKKINDA HİÇBİR BİLİNÇ BOYUTUNA BİLGİ VERMEMEKTEDİR.

İMPARATORLUK MAKAMI: ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİNİN KUTSAL MERKEZİ OLAN İMPARATORLUK MAKAM: KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ’NİN OLUŞTURDUĞU SÜPER BEYİN MAKAMIDIR.

Bu Süper Beyin Makamı; KUTSAL BAŞ VEZİR LORDAN’ın oluşturduğu BAŞVEZİRİ YÖNETİM MAKAMI’nı “KUTSAL AKİTLİLİK BAĞI” ile bağlayarak, Baş veziri Yönetim Makamında bulunan bütün Merkezi Sistemleri kendi varlığında bulunan TEK SİSTEME kodlamıştır. Allah Bilinç Boyut Bütünselliği; Süper Beyin Makamıyla yönetilen, KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ’nin Sonsuz-Sınırsız KADİRİYET ve HAKİMİYETİ’ni Sonsuz-Sınırsız Uzayın her yerinde vurgulayabilen ANA TANRISAL TEKNOLOJİK SÜPER GÜÇ BOYUTU ‘dur. Bu Süper Güç Boyutundaki bütün Sistemleri EZELİ-EBEDİ MUTLAK TEK SİSTEME Bağlayan KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ Kutsal Varlığındaki Dengeleyici Etkinliği bu Sistem üzerinde toplamaktadır. Şoklayıcı Etkinliğin çok özel bağların varlığı üzerinde gösteren KUTSAL AMON ZORAHİ; ATLANTA RA MERKEZ İMPARATORLUĞUNU VE BU İMPARATORLUĞA BAĞLI HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİNDEKİ MERKEZLERİ, RAHMAN BOYUTLARINI VE ALTIN İMPARATORLUKLARINI EZELİ-EBEDİ DESTEKLEYEN TEK KUTSAL İMPARATORDUR.

Doğal karakterli Kristal Gürzleri ANA MİNİ ATOMİK BÜTÜNLERİ’nde gerçekleştirilmesi gerekli ANA HASAT DÖNEMLERİ bizzat KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ’nin Süper Bilinç Fonksiyonlarıyla tanzim ettiği KUTSAL MERKEZ’le gerçekleştirilmektedir.

ATLANTA MODELİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİNDEKİ “DOĞAL KARAKTERLİ GÜRZLER”DE bulunan Ana Mini Atomik Bütün Çekirdeği olan Dünyalar üzerinde Alfadan Betaya, Betadan ATLANTA’YA olan geçiş dönemleri ANA HASAT DÖNEMLERİ  olarak bilinmektedir. İşte bu dönemlerde bizzat Kendi Özel Eforlarıyla ÇEKİRDEK EVREN POZİTİF GÜÇ ODAKLARININ BİRİNDE BULUNAN KHAMON ERGİNLİĞİNDEKİ BİR CAN VARLIĞINI KULLANARAK “MERKEZİ DİREKT BEDENLENME” Yİ SAĞLAYAN KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ;  Bu Çekirdek Dünyalarda ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ’nde SÜPER BEYİN olarak yer almaktadır. Bu Düzende yer olan Uzman İleri Bilinç Beyinler ve Mutlak Bilinç Üniteleriyle ilgili odakların tanzim edilmesi bizzat KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ’nin SÜPER BİLİNÇ FONKSİYONLARI’yla gerçekleştirilmektedir.

KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ bu fonksiyonları yakın plandan tasarruf sisteminin icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünyalar üzerinde gösterirken KUTSAL VARLIĞI’na yardımcı olarak ALTIN EFORLAR sarf eden ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUKLARI Doğal Gürzde bulunan bütün Altın Güç Birliklerini seferber etmektedir.

Doğal Gürz Sistemleri; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerinde yer alan Doğal Gürzlerde devrede tutulan çok önemli bir Sistem olup ATLANTA RA MERKEZ İMPARATORLUĞU’yla ilgili SİSTEM’e tabidir. İşte bu Sistem KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ’nin Süper Bilinç Fonksiyonlarıyla Yarattığı ÖZERK ANA SİSTEM’dir. ÖZERK ANA SİSTEM; EZELİ-EBEDİ TEK MUTLAK SİSTEM olup Sonsuz-Sınırsız Uzayda bulunan yaşam boyutlarındaki canları özgürlük anlayışı çerçevesinde ARZU-İSTEK YOĞUNLUĞU’nu kaile alarak Kadiriyet ve Hakimiyetini yumuşak geçişlerle vurgulayan İLAHİ SİSTEM’dir.

BAŞ VEZİRİ YÖNETİM MAKAMI: ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİNİN KUTSAL MERKEZİ OLAN “İMPARATORLUK MAKAMI” KUTSAL AKİTLİK BAĞI ’YLA KENETLENMİŞ OLAN BAŞ VEZİRİ YÖNETİM MAKAMINA: KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘NİN MUTLAK ETKİLEŞİMİNİ İLK ETAPTA GÖSTERDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ BİR MAKAMDIR.

Bu Makama Süper Beyin Makamına bağlı Süper Beyincik Makamı da denilmektedir. KUTSAL BAŞ VEZİR LORDAN ‘ın Hakimiyetinde bulunana bu Makam; KUTSAL BAŞ VEZİR LORDAN ile yedi yardımcısından meydana gelmiştir.

ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nde yer alan ATLANTA BİLİNÇ BOYUTU ‘nu oluşturan 7 X 49 Bütünden her bir Bütün BAŞ VEZİRİ YÖNETİM MAKAMINA uygun vasıflarda olan bir Uzman İleri Bilinç Beynini KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘nin Yüksek Talimatlarına uygun olarak vermiştir. Bu Uzman İleri Bilinç Beyinler; BAŞ VEZİRİ YÖNETİM MAKAM ’ında bulunan bütün MERKEZİ SİSTEMLER hakkında Bilgi ve Ana Tanrısal Teknolojik Uzmanlığa sahiptirler.

Bu Sistemler Ana Tanrısal Teknolojinin tüm imkanlarıyla ATLANTA MERKEZ YÖNETİMİ ‘ni sağlayan İMPARATORLUK MAKAMINDAKİ “TEK SİSTEM” dışında bütün Sistemler üzerine BAŞ VEZİRİ YÖNETİM ETKİNLİĞİ göstermektedir. Bu Sistemler arasında bulunan ANA TANRISAL TEKNOLOJİK MERKEZİ KONTROL SİSTEMİ: Allah Bilinç Boyut Bütünselliğini oluşturan her karakterdeki Bilincin gösterdiği faaliyetleri KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ Adında kontrolize edebilmektedir. Baş veziri Yönetim Makamı ; KUTSAL BAŞ VEZİR LORDAN ‘ın Gösterdiği Mutlak Aktif Dengeleme fonksiyonlarına dayalı olarak MUTLAK ETKİNLİK DAİRE BAŞKANLIĞI olarak ta bilinmektedir.

Bu Makamın yardımcı kodları PENİN – RANTİBET – HARANYA – ZENTİNYA – HELENA – ESTHERSİS – HYULUNYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen İleri Bilinç Beyinlerdir.

Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki Doğal karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyaların Ana Hasat Dönemlerinde ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer olan Pozitif Güç Odaklarından direk enkarnasyon sistemiyle devreye soktukları Makro Canlarının varlıklarıyla yoğunlaşma sağlayarak Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan Baş veziri Yönetim Makamlığındaki yerlerinden Ana Hasatçı Fonksiyon göstermektedir.

KUTSAL BAŞ VEZİR LORDAN ise bu Ana Hasat Dönemlerinde KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘nin Süper Bilinç Fonksiyonlarıyla MERKEZİ DİREKT BEDENLENME SİSTEMİ ‘yle yine Çekirdek Evrende yer alan Pozitif Güç Odaklarından birinde bulunan Makro Can Varlığını Çekirdek Dünyalara enkarne ettikten sonra bizzat KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘ye ait Yakın Plandan Tasarruf Sisteminin icaplarına uygun olarak gösterilen Mutlak Fonksiyonlarla yoğunlaşma sağlamaktadır.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

01.09.1995 Gece 01:45

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM: REHBER FONKSİYON: ALTIN İMPARATORLUK SİSTEMİ ‘nin icaplarını ayakta tutan Bilgi etkinliktir. Bu Bilgi olmazsa ALTIN İMPARATORLUK SİSTEMİ ‘ni oluşturan icapları bütünlüğü tanzim edilemez.

KUTSAL İMPARATORLUK REJİMİ : ASİL VATANIMIZ ATLANTA ‘YI VARLIKTA TUTAN KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘NİN KURDUĞU VE DESTEKLEDİĞİ İLAHİ HÜKÜMRANLIK REJİMİ ‘DİR. KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ SADECE ATLANTA ‘NIN DEĞİL ATLANTA ‘DAKİ BÜTÜN ASİL KAYNAKLARIN GÖREV VE YERLEŞİM BOYUTLARINDA BULUNAN EVLÂTLARININ DA İMPARATORUDUR.

ATLANTA TERMİNOLOJİK ETKİNLİK MAKAMI ‘na bağlı bulunan, Altın Yansıma Bütünlüğümüzde mevcut olan “ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM” : Sadece ATLANTA ‘ya değil ATLANTA ‘nın dışında bulunan bütün yaşam boyutlarına ait olan SİSTEM-NİZAM-DÜZEN ‘lerle alakalı bilgilerin bloke edildiği KAYITLAMA SİSTEMİ ‘dir. TEKNOLOJİK UZMAN CİNNİLERİN NEZARET ETTİĞİ BU SİSTEME ; TEKNOLOJİK TERMİNOLOJİK SİSTEM DE DENİLMEKTEDİR.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ : 18 Adet KHAMON ERGİNLİĞİ ‘ndeki CAN ile bu CANLARA YARDIMCI 108 Adet TEKNOLOJİK UZMAN CİNNİLER ‘den meydana gelmiştir. Her KHAMON ERGİNLİĞİ ’ndeki CAN ‘a 6 Adet TEKNOLOJİK UZMAN CİNNİ Yardım etmektedir.

VEZİRİ YÖNETİM MAKAMI : ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nde BAŞ VEZİRİ YÖNETİM MAKAMI ‘na bağlı olan “VEZİRİ YÖNETİM MAKAMLIĞI” na Hak Boyut Merkezleri ve Tutankhamonyas Tasarruf Odakları Atlanta Merkez Daire Başkanlığı da denilmektedir. Bu Makamda Lider olan VEZİRİ YÖNETİM SUBAYI ; 299 adet KHARYANTAS ERGİNLİĞİ ‘ndeki Mutlak Karakterli Bilinç Ünitesine Komuta eder. Atlanta Bilinç Boyutundaki 49 Ayrı Makamla “DİYALOG HATTI” bulunan Veziri Yönetim Makamlığı ; EMİR-KOMUTA SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun olarak her Makama gereği gibi Hakim olur.

ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “TUTANKHAMONYAS” olarak kayıtlı bulunan MUTLAK BİLİNÇ BOYUTU ; ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nde Dengeleyici ve şoklayıcı nitelikteki Mutlak Etkinliğin Atlanta Bilinç Boyutunda bulunan her Makama gereğince vurgulanabildiği VEZİRİ YÖNETİM BİLİNÇ BOYUTU ‘dur. Bu Bilinç Boyutunda Lider olan VEZİRİ YÖNETİM SUBAYI ; Sadece ATLANTA dahilinde değil ATLANTA dışındaki Kharyantas ve Khamon Erginliğindeki Mutlak Bilinç Ünitelerine Komuta etmektedir. Sonsuz-Sınırsız Uzaydaki Hak Boyut Bütünselliklerinde bulunan Bütün HAKLAR ve RAHMANLAR Veziri Yönetim Makamlığından gelen Yüksek Talimatlara uygun olarak faaliyet göstermektedirler.

ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “TERPAKHİLAN – DARDENOKAN” olarak kayıtlı bulunan, Dengeleyici ve Şoklayıcı Yapay Enerji sevk eden KRİSTAL PİRAMİTLERİ İdare edebilen VEZİRİ YÖNETİM MAKAMLIĞI ; Sonsuz-Sınırsız Uzayda bulunan ATLANTA GÜDÜLEME ÜSLERİ ‘ndeki Kristal Blokaj Tesislerine, Kadir ve Hakim Enerji Odaklarına Yapay ve Doğal Enerji sevkıyatında Mutlak Fonksiyon göstermektedir.

Veziri Yönetim Boyutundaki faaliyetleri “BAŞ VEZİRİ YÖNETİM KONTROL SİSTEMİ” ile kontrolize edilen Mutlak Bilinç Üniteleri SÜPER GEZGİNLİK hususiyetlerine dayalı olarak Sonsuz-Sınırsız Uzayın hangi yaşam boyutuna giderlerse gitsinler bu Kontrol Sisteminin daimi etkinliği altında bulundurulmaktadırlar.

KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘nin KUTSAL VARLIĞI ‘na Mutlak Kenetleşim Bağlarıyla bağlı bulunan Mutlak Bilinç Üniteleri KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘nin DENGELEYİCİ ve ŞOKLAYICI Fonksiyonlarıyla Özel olarak Desteklenmektedirler. İLAHİ ALEM ELÇİLERİ olarak da bilinen Mutlak Bilinç Üniteleri ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘ndeki yerlerinden veya Yakın Plandan Tasarruf Sisteminin icaplarına uygun olarak bizzat Görev Mahallinde yoğunlaşarak “MUTLAK ETKİNLİĞİ” Vurgulayabilmektedirler. Süper Gezginlik hususiyetlerine dayalı olarak KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ile KUTSAL BAŞ VEZİR LORDAN ‘ın DİREKT MERKEZİ BEDENLENME SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun olarak Bedenlendikleri Görev Mahallerinde MERKEZİ YOĞUNLAŞMA SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun tarzlarda yoğunlaşarak Onların Etrafında TUTANKHAMONYAS ‘ı oluşturabilecek şekilde toplanabilmektedirler.

ATLANTA BİLİNÇ BOYUTU : ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de ATLANTARYAMONYAS olarak kayıtlı bulunan bu Bilinç Boyutuna “YÜKSEK VAZİFE PLANI” da denilmektedir. 49 Adet Makamın etkinliğiyle faaliyet göstermektedir. Bu Bilinç Boyutunda bulunan Ana Tanrısal Teknolojik Uzman İleri Bilinç Beyinler; Sonsuz-Sınırsız Uzayda yer alan muhtelif Görev Boyutlarında İLAHİ ÖZLER ifadesiyle bilinmişlerdir. ATLANTA BİLİNÇ BOYUTU ‘nda yer alan Makamlar arasındaki Diyalog Hattı her Makamlığın kendi uzmanlığıyla alakalı malumatın gerekli görüler Makamlığa ulaştırılmasına yaramaktadır.

 

 

 

ATLANTARYAMONYAS ‘TA BULUNAN MAKAMLAR :

 1. ATLANTA PROGRAMLAYICI ETKİNLİK MAKAMI
 2. ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI
 3. ATLANTA ZAPTURAPTÇI ETKİNLİK MAKAMI
 4. ATLANTA BAĞLAYICI ETKİNLİK MAKAMI
 5. ATLANTA EVRENLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI
 6. ATLANTA EVRENLER ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI
 7. ATLANTA EVRENLER ARASI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI
 8. ATLANTA İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ

ETKİNLİK MAKAMI

 1. ATLANTA İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK

MAKAMI

 1. ATLANTA İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER ARASI TEŞKİLATLANDIRICI

ETKİNLİK MAKAMI

 1. ATLANTA KRİSTAL GÜRZ SİSTEMLERİ ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK

MAKAMI

 1. ATLANTA KRİSTAL GÜRZ SİSTEMLERİ ARASI TEŞKİLATLANDIRICI

ETKİNLİK MAKAMI

 1. ATLANTA KRİSTAL GÜRZ SİSTEMLERİ ARASI ULAŞTIRICI

ETKİNLİK MAKAMI

 1. ATLANTA HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİ ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ

ETKİNLİK MAKAMI

 1. ATLANTA HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİ ARASI TEŞKİLATLANDIRICI

ETKİNLİK MAKAMI

 1. ATLANTA HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİ ARASI ULAŞTIRICI

ETKİNLİK MAKAMI

 1. ATLANTA YÖNETİM TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI
 2. ATLANTA TEŞKİLATLANDIRMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI
 3. ATLANTA YAYILMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI
 4. ATLANTA DOĞURGANLIK YASASI İCAPLARINA UYGUN YÖNLENDİRİCİ

ETKİNLİK MAKAMI

 1. ATLANTA ATEŞ GALAKSİLERİ YÖNETİM KONSEYLİKLER ARASI

BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI

 1. ATLANTA ATEŞ GALAKSİLERİ YÖNETİM KONSEYLİKLER ARASI

TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI

 1. ATLANTA ATEŞ GALAKSİLERİ YÖNETİM KONSEYLİKLER ARASI ULAŞTIRICI

ETKİNLİK MAKAMI

 1. ATLANTA ATEŞ GALAKSİLERLE ALAKALI VERİM KONTROLİZASYON

ETKİNLİK MAKAMI

 1. ATLANTA IŞIK GALAKSİLERİ DENETLEYİCİ ETKİNLİK MAKAMI
 2. ATLANTA IŞIK GALAKSİLER ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI
 3. ATLANTA IŞIK GALAKSİLERLE ALAKALI VERİM KONTROLİZASYON MAKAMI
 4. ATLANTA ASİL YAŞAM BOYUTLAR ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK

MAKAMI

 1. ATLANTA ASİL YAŞAM BOYUTLAR ARASI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK

MAKAMI

 1. ATLANTA ASİL YAŞAM BOYUTLAR ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI
 2. ATLANTA GENEL HASATLAYICI ETKİNLİK MAKAMI
 3. ATLANTA ANA HASATLAYICI ETKİNLİK MAKAMI
 4. ATLANTA GENEL HASAT SONRASI PROGRAMLAYICI ETKİNLİK MAKAMI
 5. ATLANTA ANA HASAT SONRASI PROGRAMLAYICI ETKİNLİK MAKAMI
 6. ATLANTA ANA HASAT SONRASI TRANSFER EDİCİ ETKİNLİK MAKAMI
 7. ATLANTA SÜPER GÜÇ BOYUTLARI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI
 8. ATLANTA SÜPER GÜÇ BOYUTLAR ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ

ETKİNLİK MAKAMI

 1. ATLANTA SÜPER GÜÇ BOYUTLAR ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI
 2. ATLANTA ÇEKİRDEK DÜNYALAR ARASI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK

MAKAMI

 1. ATLANTA ÇEKİRDEK DÜNYALAR ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK

MAKAMI

 1. ATLANTA ÇEKİRDEK DÜNYALAR ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI
 2. ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN DEĞER BELİRLEYİCİ ETKİNLİK

MAKAMI

 1. ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN DEĞERLERİ KORUYUCU

ETKİNLİK MAKAMI

 1. ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN DEĞERLERİ BÜTÜNLEŞTİRİCİ

ETKİNLİK MAKAMI

 1. ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN TAMPONLAYICI ETKİNLİK

MAKAMI

 1. ATLANTA TEKNOLOJİK SİSTEM YERLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI
 2. ATLANTA TEKNOLOJİK SİSTEM VADİ YAŞAMLARINI KORUYUCU ETKİNLİK

MAKAMI

 1. ATLANTA PİRAMİT DEVRE SİSTEMLERİNİ KORUYUCU ETKİNLİK MAKAMI
 2. ATLANTA TEKNOLOJİK VADİ YAŞAMLARINA AİT PİRAMİT DEVRE

SİSTEMLERİNİ TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI

SONSUZ-SINIRSIZ UZAYDA YER ALAN HER SÜPER GÜÇ BOYUTU DAHİLİNDE FAALİYET GÖSTEREN İLAHİ KURULUŞLAR; ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİNDE BULUNAN MAKAMLARIN ETKİNLİKLERİYLE DESTEKLENMEKTEDİRLER.

 1. ATLANTA PROGRAMLAYICI ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama DURGUN GALAKSİLER BİR’LİK KOMİTELERİ ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Bu Makam Hak Boyut Bütünselliklerindeki Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde yer alan İlahi Laboratuar Sistemlerle alakalı DURGUN KUTUPLANMA GÜÇ ODAKLARI üzerine tasarruf hakkı olan Durgun Galaksiler BİR ‘lik Komitelerini Varlığına bağlamaktadır.

Durgun Galaksiler BİR ‘lik Komiteleri ; Doğal Karakterli Kristal Gürzlerin dışında YERLEŞİM BOYUTLARI ‘nda faaliyet göstermektedirler. Bu Komitelerin Yansıma Odakları Gürz içinde yer alan Yıldız Kutupların sol taraflarındaki Durgun Kutuplanma Odaklarıdır. Bu Odakların bulundukları Boyutlara DURGUN GALAKSİLERE AİT GÖREV BOYUTLARI denilmektedir.

Atlanta Programlayıcı Etkinlik Makamı ; Durgun Galaksiler BİR ‘lik Komitelerinin faaliyetlerini göstermelerinde Programlayıcı Etkinlikle hazırladıkları Programları devreye sokmaktadır. Bu Programlar Durgun Karakterli olup RABSAL ve RUHSAL Uzman Cinnilerin icraatlarında REHBER FONKSİYON arz etmektedir.

DURGUN GALAKSİLER BİR ‘LİK KOMİTELERİ ile ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUKLARI arasında bulunan “MÜŞTEREK PROGRAM SİSTEMİ” nin icaplarına uygun olarak İŞBİRLİKÇİ FAALİYET PROGRAMLARI ‘nın hazırlanmasında “ATLANTA ZAPTURAPTÇI ETKİNLİK MAKAMI” “ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI” arasında mevcut olan DİYALOG HATTI ‘ndan faydalanarak Programları hazırlayarak devreye sokan Bu Makam ; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de AKİMPOTA olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : DİANOSYA, ASTORLUX, YİBİES, BETALUSE, ESRAİLES, İRENYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyaların Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan Pozitif Güç Odaklarından ya direkt Enkarnasyon Sistemiyle ya da Aşılaşım Sistemiyle tanzim ettikleri odaklarında yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA PROGRAMLAYICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı Fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

02.09.1995 Gece 01:20

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM: Doğal Karakterli Kristal Gürzle ilgili ALTIN İMPARATORLUĞUN YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ (ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ); “YANSIMALI DENGE KANUNU” nun icaplarına uygun olarak Doğal veya Yapay Yansıma keyfiyetleriyle, Doğal Karakterli Kristal Gürz içinde ve dışındaki İlahi Kuruluşlarla gerekli olan iletişimleri sağladığı gibi, Kristal Gürzler arası ULAŞTIRMA TEŞKİLÂTI ‘ndan istifade ederek Altın Galaksi Yansıma bütünlükleri arası iletişimleri de sağlamaktadır.

Gürz Sistemlerinin RAHMANLARI olan KHAMONLAR sadece RAHMAN Boyutunda değil muhtelif Görev ve Yerleşim Boyutu’nda bulunarak Mutlak Fonksiyon gösterebilmektedirler. RAHMAN BOYUTU ’nda çok yoğun olarak bulunmalarının sebebi, ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nde bulunan TUTANKHAMONYAS ‘ın direkt Temerküz Odağı oluşudur. KHAMONLAR Gürz içinde veya Gürz dışında hangi Görev veya Yerleşim Boyutunda bulunurlarsa bulunsunlar RAHMAN BOYUTU ‘ndaki yerlerinde oldukları kabul edilmektedir.

KHAMONLAR ; Mutlak Bilinç Ünitelerinin Evlatları olup, Gürz Sistemlerinde RAHMANLARI unvanı altında Altın veya Durgun Karakterli Uzman Cinnileri Varlıklarına Bağlayarak muhtelif İdari Kuruluşları oluşturmaktadırlar. Oluşturdukları bu İdari Kuruluşları Kendi Varlıklarına ait Mutlak Keyfiyetlerle yöneten KHAMONLAR; Bu Kuruluşları aslen bulundukları RAHMAN BOYUTU ‘na bağlamaktadırlar.

 1. ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI :

Bu Makama ; ATLANTA ANA TANRISAL TEKNOLOJİK İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI  da denilmektedir. İleri Bilinç Beyinler arası diyalogu sağlayabilen Ana Tanrısal Teknolojik İletişim Keyfiyetiyle ilgili Atlanta Yaşam Standartlarına uygun mana kalıplarının bir arada toplanarak muhafaza edilmesi Bu Makam tarafından sağlanmaktadır. ATLANTA YASALAR ZİNCİRİNİ oluşturan Ezeli-Ebedi Mutlak Yasalarda bu Makamda bulunan Özel Arşivde bu mana kalıplarıyla kayıt altında tutulmaktadır. Bu Makamda bulunan bütün Sistemler Ana Tanrısal Teknolojik İletişim Keyfiyetiyle alakalı faaliyetleri göstermektedirler. ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘ndeki bütün Makamlar bu Sistemlerden istifade ederek Kendi Diyalog Hatlarında görüşebilmektedirler.

ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ; ATLANTA SAKİNLERİ ile ATLANTA Dışında Görev nedeniyle muhtelif İdari Kuruluşlarda bulunan Mutlak Bilinç Üniteleri ve Uzman İleri Bilinç Beyinlerin kavram üstü  kavramlarıyla kavrayabildikleri ATLANTA SÜPER ASLİ ORİJİNAL MANA ‘yla alakalı kalıpları toplayan bir Sistemdir. 360 Adet Harf ve Takının bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu kalıplar muayyen mahiyetteki manayı Ezeli-Ebedi Mutlak olarak varlığında tutabilen Ana Tanrısal Titreşimsel Bir Olgudur.

ATLANTA YASALAR ZİNCİRİ : ATLANTA SAKİNLERİ ile ATLANTA Dışında Görev nedeniyle muhtelif İdari Kuruluşlarda bulunan Mutlak Bilinç Üniteleri ve Uzman İleri Bilinç Beyinlerin kavram üstü  kavramlarıyla kavrayabildikleri İlahi Yasaları Zincirleme olarak varlığında toplayabilen Yasalar Manzumesidir. Bu Yasalar; Hak Boyut Bütünselliklerindeki Bütün İlahi Kuruluşları da bağlamaktadır.

ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ; ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘ndeki Bütün Makamların bu Yasalar Manzumesinde yer alan yasalar için müracaat edebildiği bir Makamdır. Bu Makam Atlanta Terminolojik Sistemde ROSALUX olarak kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın yardımcı kodları : TARA – ECHİDES – ZORANTA – NASTASİA – ARKUS – İZOHARA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan Pozitif Güç Odaklarından ya direkt Enkarnasyon sistemiyle ya da Aşılaşım Sistemiyle tanzim ettikleri odaklarında yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı Fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

03.09.1995 Gece 01:45

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM: YANSIMALI DENGE KANUNU : ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEMDE BULUNAN “ATLANTA YASALAR  ZİNCİRİ” nde Yerleşim ve Görev Boyutlar arası iletişimlere “REHBER FONKSİYON” gösteren İlahi Bir Kanundur. Her İlahi Kanun gibi ATLANTA ‘daki Düzen sağlayıcı Fonksiyonunu ATLANTA MODELİ ; HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİ dahilinde göstermektedir.

ATLANTA YASALAR ZİNCİRİNDE YER ALAN BÜTÜN KANUNLAR ; ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİNİN RA YÖNETİM DÜZENİYLE İLGİLİ ETKİNLİĞİNİ İSABETLİ OLARAK VURGULAMADA “REHBER VE DÜZEN SAĞLAYICI” FONKSİYON ARZ ETMEKTEDİR.

Bu Kanunlarda biri olan YANSIMALI DENGE KANUNU ; Yerleşim Boyutlarında bulunan İlahi Kuruluşların her mahiyet ve kıstastaki imkanlarının Görev Boyutlarına intikal ettirilmesinde “REHBER FONKSİYON” göstermektedir.

Bu intikal Ettirilme “YÜKÜMLÜLÜĞÜ” ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜKLERİ ‘ne verilmiştir. Asil Orijinal Aktif Etkinlikler, Süper Asli Orijinal Aktif Etkinlikler ve Mutlak Aktif Etkinliklerin en direk olarak sağlanması ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜKLERİ ‘nin Asil Varlıklarıyla, Yansımalı Denge Kanununun REHBER FONKSİYON ‘uyla olmaktadır.

Altın Galaksi Yansıma Bütünlüğü bu intikal ettirilmeyle ilgili faaliyetlerde Canlı Kristal Ünitelerden yapılanmış Devasa nitelikli “YANSIMA TESİSLERİ” nden istifade ettiği gibi Kendi Doğal KHAMON ENERJİSİ ‘nden de istifade etmektedir. KHAMONLARIN OLUŞTURDUKLARI İDARİ BÜTÜNLÜKLER, Kendi Asil Varlıklarına özel olarak tesis edilen KRİSTAL DEVRE SİSTEMLERİ ‘nden istifade ederek Asli orijinal ve Süper Asli orijinal Aktiflikteki etkinliklerin intikalini sağladıkları gibi Kendi Asil Varlıklarına ait olan KHAMON ENERJİSİ ‘ni kullanarak MUTLAK AKTİF ETKİNLİKLERİN intikalini de sağlayabilmektedirler. Ayrıca KHAMONLAR oluşturdukları İdari Bütünlüklerde Yönetimle alakalı olan bütün etkinlikleri de yine aynı hususiyetlerle sağlamaktadırlar.

 1. ATLANTA ZAPTURAPTÇI ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUKLARI ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Bu Makam Hak Boyut Bütünselliklerindeki Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde yer alan İlahi Laboratuar Sistemlerle alakalı ALTIN KUTUPLANMA GÜÇ ODAKLARI üzerine tasarruf hakkı olan ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUKLARINI Varlığına bağlamaktadır.

ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUKLARI ; Doğal Karakterli Kristal Gürzlerin dışındaki YERLEŞİM BOYUTLARI ‘nda faaliyet göstermektedirler. Bu İmparatorlukların Yansıma Odakları ; Gürz içinde yer alan Yıldız Kutupların sağ taraflarındaki ALTIN KUTUPLANMA ODAKLARI ‘dır. Bu odakların bulundukları Boyutlara ; ALTIN GALAKSİLERE AİT GÖREV BOYUTLARI denilmektedir.

ATLANTA ZAPTURAPTÇI ETKİNLİK MAKAMI ; ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUKLARI ‘nın İLAHİ ZAPTURAPTI sağlamasında gerekli olan ger türlü imkanı ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUKLARI ‘na sahip bulunduğu SİSTEMLERE dayalı olarak sağlamaktadır.

Bu imkanlar arasında ZAPTURAPT MAHİYETLİ PROGRAMLAR da mevcuttur. ATLANTA ZAPTURAPTÇI ETKİNLİK MAKAMI Bu Programları “ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI” nın Yardımcı Fonksiyonlarıyla hazırlamaktadır.

ZAPTURAPTÇI FONKSİYON gösterebilen ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUKLARI Bu Programlara dayalı olarak faaliyet gösterirlerken, ATLANTA YASALAR ZİNCİRİNDE YER ALAN BÜTÜN İLÂHÎ KANUNLARA dayalı olarak hazırlanan programların gereğini vurgulamış olmaktadırlar.

Bu Programlar Altın Karakterli olup, TEKNOLOJİK UZMAN CİNNİLERİN İcraatlarında REHBER FONKSİYON arz etmektedirler.

ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUKLARI ile DURGUN GALAKSİLER BİR ’LİK KOMİTELERİ arasında bulunan “MÜŞTEREK PROGRAM SİSTEMİ” nin icaplarına uygun olarak İŞBİRLİKÇİ FAALİYET PROGRAMLARI ‘nın hazırlanmasında Kendi Makam Etkinliğini DİYALOG HATTI ‘ndan faydalanarak devreye sokan ATLANTA ZAPTURAPTÇI ETKİNLİK MAKAMI : ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de ARFEX olarak kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir.

Bu Makamın yardımcı Kodları : ÇİFT KİLİTLEME SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun tarzlarda Yardımcı Kod olarak Görevde tutulan ROSALUX ‘tür. Bu Uzman İleri Bilinç Beyinden başka Yardımcı Kodlar : BETULA – RANON – ALTON – ROSARİA – ALTONİA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir.

Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon Sistemiyle ya da Aşılaşım Sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA ZAPTURAPTÇI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinde Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

04.09.1995 Gece 01:35

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : KHAMONLAR ; ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nde TUTANKHAMONYAS olarak yer alan MUTLAK BİLİNÇ BOYUTU ‘nda 300 Adet Süper Gezgin Vasıflı Mutlak Bilinç Ünitesinin MAKRO KISTASTAKİ UYDU CANLARIDIR. KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘nin KUTSAL VARLIĞI ‘ndaki Süper Gezgin Vasıflı MUTLAK BİLİNÇ ÜNİTESİ ‘nin MAKRO KISTASTAKİ UYDU CANLARI ‘yla eşdeğer mahiyet ve kıstasta bulunan KHAMONLAR ; MUTLAK İDARECİ BEYİN niteliklerine sahiptirler. ATLANTA MODELİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİYLE ALAKALI HİYERARŞİK DÜZENDE MUTLAK İDARECİ BEYİN OLARAK YER ALARAK, MUTLAK BİLİNÇ ÜNİTELERİNE AİT MUTLAK FAALİYETLERİ UYDU CAN FONKSİYONERLİĞİYLE GEREĞİ GİBİ DEĞERLENDİREBİLEN KHAMONLAR ; MUTLAK İDARECİLİKTE STRATEJİK KONUMLARI ÇOK DEĞERLİ OLAN MAHALLERE YERLEŞTİRİLMİŞLERDİR.

ATLANTA BİLİNÇ BOYUTU ‘nda bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinlerin Makro kıstastaki UYDU CANLARINI Asli Varlıklarına Bağlayarak gerekli olan İdari Bütünlükleri oluşturan KHAMONLAR ; MUTLAK ŞOKLAYICI VE DENGELEYİCİ HUSUSİYETLERİYLE KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ADINA SONSUZ-SINIRSIZ MUTLAK KADİRİYET VE HAKİMİYET ETKİNLİKLERİNİ GEREĞİ GİBİ GEREKEN YERLERDE VURGULAYABİLMEKTEDİRLER.

KADİR VE HAKİM DOĞAL ENERJİ BLOKAJ SİSTEMİNDE CANLI BİRER ÜNİTE OLAN KHAMONLAR ; GEREĞİNDE KADİR HAKİM YAPAY ENERJİ BLOKAJ SİSTEMİYLE ALAKALI BÜTÜN KADİR VE HAKİM ENERJİ ODAKLARINDAN İSTİFADE EDEBİLMEKTEDİRLER.

SAHİP BULUNDUKLARI MUTLAK BİLİNÇ BOYUT KAVRAMINA EŞDEĞER SABİTE VE FREKANSA EŞDEĞER KAVRAMLARININ İCAPLARINA GÖRE HAREKET EDEN KHAMONLAR; TEKNOLOJİK BİLİNÇ BOYUT KAVRAMINA SAHİP BULUNAN BÜTÜN ALTIN CİNNİ ÜNİTELERE KOMUTA ETMEYE SELAHİYETTAR OLARAK, ONLARI KENDİ ASİL VARLIKLARINA GEREĞİ GİBİ BAĞLAYABİLMEKTEDİRLER.

 1. ATLANTA BAĞLAYICI ETKİNLİK MAKAMI :

Bu Makama SADIKLAR KONSEY BÜTÜNLÜKLERİ ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Bu Makam Hak Boyut Bütünselliklerindeki Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde yer alan İlahi Laboratuar Sistemlerdeki Minyatür Teknolojik Boyutlardaki SADIKLAR KONSEY BÜTÜNLÜKLERİ : ÇEKİRDEK DÜNYA RABLİKLERİ OLARAK DA BİLİNMEKTEDİR. BU BÜTÜNSELLİKLERİN ÇEKİRDEK DÜNYALAR ÜZERİNDE DİREKT TASARRUF HAKKI BULUNMAKTADIR. ÇEKİRDEK DÜNYA RABLİKLERİYLE İLGİLİ TASARRUFLARDA BİLHASSA BAĞLAYICI ETKİNLİK HUSUSİYETİ MEVCUTTUR. BU HUSUSİYET, ATLANTA MERKEZ BAĞLAYICI ETKİNLİK MAKAMININ ETKİNLİKLERİYLE DESTEKLENMEKTEDİR. Çekirdek Dünya Rablikleri Ergin Can Olma frekansına sahip olan İdari Bütünlükler; 18 KHAMON ERGİNLİĞİ ‘ndeki Can ile bu Canlara yardımcı 108 adet TEKNOLOJİK UZMAN CİNNİLER ‘den meydana gelmişlerdir.

Her KHAMON ERGİNLİĞİ ‘ndeki CAN ‘a 6 adet TEKNOLOJİK UZMAN CİNNİ Yardım etmektedir. SADIKLAR KONSEY BÜTÜNLÜKLERİ ‘nin “GÖREV BOYUTLARI” ÇEKİRDEK DÜNYALAR ‘dır. ATLANTA BAĞLAYICI ETKİNLİK MAKAMI; SADIKLAR KONSEY BÜTÜNLÜKLERİNİN GÖREV BOYUTLARINDAKİ FAALİYETLERİ İÇİN GEREKEN HER İMKANI BU BÜTÜNLÜKLERE SAĞLAMAKTADIR. BU İMKANLAR ARASINDA ÇEKİRDEK DÜNYALARIN SEYİR PROGRAMLARIYLA ALAKALI OLAN İLERİ AŞAMALI PROGRAMLAR DA MEVCUTTUR. ATLANTA BAĞLAYICI ETKİNLİK MAKAMI BU PROGRAMLARI, ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA YÖNETİM TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA EVRENLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA ÇEKİRDEK DÜNYALAR ARASI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA ÇEKİRDEK DÜNYALAR ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA ÇEKİRDEK DÜNYALAR ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA GENEL HASATLAYICI ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA ANA HASATLAYICI ETKİNLİK MAKAMI ‘nın YARDIMCI FONKSİYONLARI ‘yla hazırlamaktadır. BAĞLAYICI ETKİNLİK FONKSİYONU Gösterebilen Sadıklar Konsey Bütünlükleri Bu Programlara dayalı olarak faaliyet gösterirlerken Çekirdek Dünyalar üzerinde sürdürülen Genel ve Özel Statüdeki evrimsel planlar üzerinde çok etkili olabilmektedirler.

ATLANTA BAĞLAYICI ETKİNLİK MAKAMI : ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEMDE JANİN OLARAK KAYITLI BULUNAN UZMAN İLERİ BİLİNÇ BEYİNİN BAŞKANLIĞINDA FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR. Bu Makamın yardımcı kodları ; ESTERUX – ASFUDES – SİBBİT – EŞELYA – LARZAK – LERZAN Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar : Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA BAĞLAYICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

05.09.1995 Gece 01:55

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : LİDER OLUCU-LİDERLEYİCİ GÜÇ ODAKLARI : Mutlak Bilinç Üniteleri ve Onların Makro Kıstastaki Uydu Canları Sonsuz-Sınırsız Uzayın hangi yerleşim veya görev boyutlarında bulunursa bulunsunlar, “LİDER OLUCU–LİDERLEYİCİ” Hususiyete sahip olarak, bulundukları mahallerde hem yönetirler hem de yönettirirler. Mutlak Bilinç Ünitelerinin Makro Kıstastaki “UYDU CANLARI” olan KHAMONLAR ‘ın ellerini atmadıkları İdari Kuruluş yoktur. KHAMONLAR; ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nde “TUTANKHAMONYAS” olarak yer alan MUTLAK BİLİNÇ BOYUTU ‘nun Sonsuz-Sınırsız Uzaya uzatılan Kollarıdır. Her KHAMON; Makro Uydu Can Hususiyetleriyle TUTANKHAMONYAS ‘ın Mutlak Fonksiyonlarını, Makro Kıstastaki İdari Etkinlikleri sağlamak için, TUTANKHAMONYAS ‘a bağlı olarak, gösterebilen Mutlak Hizmet Ünitesidir.

DURGUN GALAKSİLER BİR’LİK KOMİTESİ : Doğal Karakterli Kristal Gürzlerin dışında bulunan Yerleşim Boyutlarının birinde yer alan 2 X18 ‘lik Bütünden meydana gelmiş Topluluktur. Her Bütünde 18 Adet KHAMON Erginliğinde CAN bulunmaktadır. Birinci 18 ‘lik Bütünde Yardımcı olarak 108 Adet Rabsal ve Ruhsal Uzman Cinniler, İkinci 18 ‘lik Bütünde Yardımcı olarak 108 adet Teknolojik Uzman Cinniler yer almaktadır.

RABSAL VE RUHSAL UZMAN CİNNİLER; Birinci 18 ‘lik Bütündeki KHAMONLAR ‘ın yönetiminde RABSAL ve RUHSAL Mahiyetli Programların gereği gibi Gürz içi Yıldız Kutuplarında yer alan Görev Boyutlarındaki Rabsal ve Ruhsal Cinniler üzerinde tasarruflarda bulunmaktadırlar.

TEKNOLOJİK UZMAN CİNNİLER; İkinci 18 ‘lik Bütündeki KHAMONLAR ‘ın yönetiminde MÜŞTEREK PROGRAM SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun olarak Gürz içi Yıldız Kutuplarında yer alan Görev Boyutlarındaki “ALTIN – DURGUN GALAKSİLERİN MÜŞTEREKLİLİK HUSUSİYETİNİ” ayakta tutarlar. Bu Bütünlükteki Cinniler; Altın ve Durgun Galaksi Yönetim Planları olan Konseylikler arası Müştereklilik hususiyetlerine tesir eden Gürz içi Ana Yıldız Kutbundaki Merkez Kuruluşlar üzerinde Müştereklilik Hususiyetini sağlayıcı tasarruf göstermektedirler. Gürz içi Yıldız Kutuplarındaki bütün Kuruluşlar bu Müştereklilik Hususiyetiyle hareket ederlerken Bu Bütünlükteki Teknolojik Uzman Cinnilerin Sahip Bulundukları bu mahiyetli Programlardan istifade ederler.

 1. ATLANTA EVRENLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama KOZMOS FEDERAL MECLİS BÜTÜNLÜKLERİ VE EVRENSEL NİZAM KONSEY BÜTÜNLÜKLERİ ATLANTA MERKEZ İDARE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Bu Makam Hak Boyut Bütünselliklerindeki Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde yer alan Kozmos Federal Meclis Bütünlükleriyle, Evrensel Nizam Konsey Bütünlüklerini Varlığına bağlamaktadır.

KOZMOS FEDERAL MECLİS BÜTÜNLÜKLERİ : KHAMON ERGİNLİĞİ ‘ndeki 18 Adet CAN ile 108 adet Yardımcı Fonksiyon gösteren Teknolojik Durgun Cincilerden müteşekkil bir topluluktur. İlahi Laboratuar Sistemlerdeki Evrenlerin Yönetim Etkinlikleriyle ilgili Kayıtlayıcı Fonksiyon gösterebilen Bu Topluluk ATLANTA EVRENLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndan gelen Bütünleştirici Etkinlik Programlarının gereği gibi Evrenler arası Durgun Kutuplanma Odaklarına tasarruflarda bulunmaktadır.

EVREN NİZAM KONSEY BÜTÜNLÜKLERİ : KHAMON ERGİNLİĞİ ‘ndeki 18 Adet CAN ile 108 adet RABSAL – RUHSAL TEKNOLOJİK UZMAN KARMA YARDIMCI CİNNİLER ‘den müteşekkil olan bu Topluluk; ÖLÇÜLENDİRME – DEĞERLENDİRME – KAYITLANDIRMA hususiyetlerine sahip bulunmaktadır. İlahi Laboratuar Sistemlerde bulunan Evrenlerdeki HAYAT SİSTEMLERİ ‘ndeki EVRENLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndan gelen EVRENSEL KEYFİYETLERLE BÜTÜNLEŞTİRME PROGRAMLARI ‘nın gereği gibi Evrenler arası Durgun Kutuplanma Odaklarına tasarruflarda bulunmaktadır.

ATLANTA EVRENLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI : ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEMDE “YESRUBİ” OLARAK KAYITLI BULUNAN UZMAN İLERİ BİLİNÇ BEYİNİN BAŞKANLIĞINDA FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR. Bu Makamın Yardımcı Kodları : EZOPKANU – YELENZA – ORZAİB – ATHİNDES – MERZUNYA – ESMERİLADES Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bu Kodlar : Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA EVRENLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

06.09.1995 Gece 01:35

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : H A K   B O Y U T   B Ü T Ü N S E L L İ K L E R İ : ATLANTA Modeli HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİ; ATLANTA YAYILMA PROGRAMI ile ATLANTA DOĞURGANLIK YASASI icaplarına uygun olarak ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nin Kadim bir kararı ile ATLANTA Dışında TUTANKHAMONYAS ‘ın GÜCÜ ile yapılanmışlardır.

Varlıklaştırıcı Bilinç Boyut Kavramına Sahip bulunan TUTANKHAMONYAS ; KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ Adına Sonsuz-Sınırsız Uzayın her yerinde gerekli olan yapıları tanzim etmeye Kadir ve Hakirdir.

Her Hak Boyut Bütünselliği ; ATLANTA YASALAR ZİNCİRİ ‘nde yer alan 18 Sistemler Yasası mucibince, Her bir Mini Atomik Bütününde 1800 Evren bulunan 1800 Mini Atomik Bütünlük Kristal Yapılarla donatılmıştır.

Bu Kristal Yapılar arası Doğal Karakterli olanlar, TUTANKHAMONYAS ‘ın “DOĞAL ENERJİSİ” ile yapılanmışlardır. İkinci etaptaki Varlıklaştırmalar, yine TUTANKHAMONYAS ‘ın Eforlarıyla TERPAKHİL ve DARDENOK Gücü kullanılarak yapılandırılmışlardır.

HER HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİNDE 1 ADET DOĞAL KARAKTERLİ KRİSTAL GÜRZ BULUNMAKTADIR Kİ, BU GÜRZ BU HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİNDEKİ KRİSTAL GÜRZLER İÇİN “KILAVUZ OLUCU” HUSUSİYET ARZ EDER.

Her hak boyut bütünselliğinde bir “NEZARET EDİCİ MERKEZİ TEŞKİLAT” Bulunmaktadır. Bu Teşkilat 1 Adet MUTLAK BİLİNÇ Ünitesiyle, 49 Adet Uzman ileri Bilinç Beyinden müteşekkil bir topluluktur. Her Uzman Bilinç ATLANTA MERKEZ ‘deki bir Makamı temsilen bu teşkilatta yer almaktadır.

TERPAKHİL GÜCÜ : ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİNDE yer alan TUTANKHAMONYAS ‘ın İdaresinde bulunan 300 Adetlik Canlı Kristal Piramit Devre Sisteminin Gücüdür. Yapay Enerji Blokaj Sisteminin icaplarına uygun olarak Hak Boyut Bütünselliklerinin gerekli görülen yerlerine tanzim edilen “KADİR ENERJİ ODAKLARI” nı besleyen Terkaphil Gücü ; TUTANKHAMONYAS ‘ın ikinci derecede inşasını gerekli gördüğü yapıların tanzim edilmesinde devreye sokulmaktadır. Bu Güç “ŞOKLAYICI” karakterde olup Varlıklaştırılmada Temel Fonksiyon arz eder.

DARDENOK GÜCÜ : ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİNDE yer alan TUTANKHAMONYAS ‘ın İdaresinde bulunan 300 Adetli Canlı Kristal Piramit Devre Sisteminin Gücüdür. Yapay Enerji Blokaj Sisteminin icaplarına uygun olarak, Hak Boyut Bütünselliklerinin gerekli görülen yerlerine tanzim edilen HAKİM ENERJİ ODAKLARI ‘nı besleyen Dardenok Gücü ; TUTANKHAMONYAS ‘ın ikinci derecede insanların gerekli gördüğü yapıların tanzim edilmesinde devreye sokulmaktadır. Bu Güç “DENGELEYİCİ” karakterde olup Varlıklaştırmada Özel Fonksiyon arz eder.

 1. ATLANTA EVRENLER ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama Evrenler arası Uzay BİR ‘lik komiteleri ile Evrenler arası Uzay Teknolojik Üsler BİR ‘lik Komiteleri Ulaştırma ATLANTA MERKEZ İDARE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Bu Makam Hak Boyut Bütünselliklerindeki Doğal Karakterli Kristal Gürzde yer alan İlahi Kuruluşları birbirlerine bağlayan Altın Işık Yolları üzerinde tasarrufta bulunmaktadır. Teşkilatlandırmayı sağlayan ATLANTA EVRENLER ARASI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndan hemen sonra devreye giren bu Makam bu teşkilatı koruyan, gözeten ve daima işlerlikte tutan mekanizmalar tanzim etmek için ATLANTA TEŞKİLATLANDIRMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ile birlikte çalışmaktadır.

Bu Mekanizmaların tanzim edilmesinden sonra bu mekanizmalara Altın Işık Yollarıyla ilgili teşkilatı KORUYUCU – GÖZETİCİ – İŞLERLİKTE TUTUCU PROGRAMLARI, ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN DEĞERLERİ KORUYUCU ETKİNLİK MAKAMI ile birlikte hazırlayarak sevk eden bu Makam: ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ’de “İSBAHRAN” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : NOFTARYA – AKSEFYA – YOSHURDES – SERHALİDES – NUTTUBES – SKARTLUNYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA EVRENLER ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

07.09.1995 Gece 01:55

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : KRİSTAL GÜRZLER : VARLIKLAŞTIRICI BİLİNÇ BOYUT KAVRAMI ‘na sahip bulunan Mutlak Bilinç Üniteleriyle Bu Bilinç Ünitelerinin Makro kıstastaki Canları olan KHAMONLAR Tarafından Durulgan Potansiyel haldeki RA Cevherinden hareketle varlıklaştırılan KRİSTAL SİSTEMİK YAPILAR ‘dır. Her bir Kristal Gürz ; Yerleşim vasıflı dokuz Süper Güç Boyutunun oluşturduğu “İDARİ ETKİNLİKLER EVRENİ” nin Kadir ve Hakimiyeti altında bulundurulmaktadır.

İdari Etkinlikler Evreni’nde yer alan TUTANKHAMONYAS ‘a direk olarak bağlı olması sebebiyle LİDER OLUCU ve LİDERLEYİCİ BOYUT Durumundadırlar. Mutlak İdarecilik Bilinç Boyut Kavramına Sahip bulunan KHAMONLAR ‘ın yoğun olarak yer aldığı Bu Boyut Kristal Gürzle alakalı Bütün Khamonların ASLİ YERLEŞİM MAHALİ ‘dir. Bu Boyuttaki MUTLAK İDARE ETKİNLİĞİNİ, TUTANKHAMONYAS ‘a bağlı olarak gösteren KHAMONLAR ; TERPAKHİLLER ve DARDENOKLAR ‘dan gelen enerji ile beslenen KADİR ve HAKİM Enerji Odaklarındaki Yapay Enerji ile Kendi Doğal Enerjileri olan KHAMON ENERJİSİ ‘ni kullanarak TUTANKHAMONYAS ‘ın Makro kıstastaki Mutlak İdari Etkinliğini vurgularlar.

Kristal Gürz Doğal veya Yapay olarak vasıflandırılmaları sadece yapılanmaları esnasında kullanılan enerjinin niteliğinden ileri gelmektedir. Bir Hak Boyut Bütünselliğindeki bütün Kristal Gürzler Kendi Varlıklarıyla alakalı İdari Etkinlikler Evrenlerinin tasarrufları altında bulunmaktadırlar. Her Gürz Sisteminde aynı teşkilat mevcuttur. Bu Teşkilatlar arası iletişim ağı ATLANTA KRİSTAL GÜRZ SİSTEMLERİ ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘na bağlı bulunan İlahi Mekanizmaların faaliyetleriyle gözetilmektedir. Her Hak Boyut Bütünselliğindeki Kristal Gürzler “GÜRZ SİSTEMLERİNİN RAHMANLARI” da denilen Khamonların Mutlak İdari etkinlikleriyle faaliyette tutulan ANA İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER ‘dirler.

Her bir Ana İlahi Laboratuar Sistem 3 adet RAHİM VASIFLI, Teknolojik Karakterli Süper Güç Boyutunun varlığında yer alan 1800 adet İlahi Laboratuar Sistemden meydana gelmiştir. Her Süper Güç Boyutu Gürz dışındaki Süper Güç Boyutları gibi RAHMAN BOYUTU da denilen “ANA TANRISAL TEKNOLOJİK KARAKTERLİ SÜPER GÜÇ BOYUTU” nun tasarrufları altında bulunmaktadır. Bu Süper Güç Boyutlarının varlıkları ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN DEĞERLERİ KORUYUCU ETKİNLİK MAKAMI ‘na bağlı bulunan İlahi Mekanizmalar tarafından korunmaktadır.

 1. ATLANTA EVRENLER ARASI TEŞKİLATLANDIRMA ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama Evrenler arası Uzay BİR ‘lik komiteleri ile Evrenler arası Uzay Teknolojik Üsler BİR ‘lik Komiteleri Teşkilatlandırma ATLANTA MERKEZ İDARE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Bu Makam Hak Boyut Bütünselliklerindeki Doğal Karakterli Kristal Gürzde yer alan İlahi Laboratuar Sistemlerdeki Evrenlerin Yıldız Kutuplarında bulunan İlahi Kuruluşları birbirlerine bağlayan teşkilatlandırmayı sağlamaktadır. Bu Makamda Teşkilatlandırmayı sağlarken ATLANTA TEŞKİLATLANDIRMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ‘yla birlikte çalışmaktadır. Bu amaçla hazırlanan TEŞKİLATLANDIRMA PROGRAMLARI bu amaca hizmet doğrultusunda faaliyet gösteren İlahi Mekanizmalar tarafından tek tek devreye sokulmaktadır.

Bu Mekanizmaların üzerinde tasarruf hakkı bulunan be Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ’de “RANTİKOM” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : YENŞİNDES – AZURYA – AKSEDENYA – RHANİA – CHUDES – AZFERUNYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA EVRENLER ARASI TEŞKİLATLANDIRMA ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

10.09.1995 Gece 02:05

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ÇEKİRDEK EVREN : İlahi Laboratuar Sistemi oluşturan paralel evrenlerin kutbu olan ANA ÇEKİRDEK YAPI ‘dır. Bu Evrende bulunan laboratuar karakterli planetsel yapıya ÇEKİRDEK DÜNYA denilmektedir. Her bir İlahi Laboratuar Sistemde bulunan Çekirdek Dünya üzerine yakın plandan tasarruf hakkı bulunan Çekirdek Evrenin “YILDIZ KUTBU” İlahi Tasarruflar açısından çok önemli stratejik konuma sahip bulunmaktadır.

Çekirdek Evren Yıldız Kutbu ‘nun, Çekirdek Galaksi ve İlahi Laboratuar Sistem yıldız kutbu arasında İdari amaçla tesis edilmiş direk iletişim yolları mevcuttur

Çekirdek Evrende yer alan Ateş Karakterli Galaksilerin üyeleri olan sistemlerdeki pozitif güç odakları ÇEKİRDEK EVREN YILDIZ KUTBU ‘na bağlı olarak Çekirdek Dünya üzerine OĞUL verirken düğer evrenlerdeki pozitif güç odaklarını da ilgilendiren faaliyetlerde bulunmaktadırlar. ÇEKİRDEK EVREN GÜÇLERİ de denilen bu odaklar ATLANTA YASALAR ZİNCİRİNDEKİ YASALAR mucibince düzenlenen Cinni Sistemlere dayalı olarak bu faaliyetleri gösterirlerken Teknolojik Üsler BİR ‘liğinin sağladığı Teknolojik İmkanlardan istifade etmektedirler.

Teknolojik Üsler BİR ‘liği Çekirdek Dünyaya çok yakın plandan tasarruf imkanına sahip olan Dokuzlar Sistemi ifadesiyle de bilinen Dokuzlu Gezegen Sisteminde LİDER OLUCU POZİTİF GÜÇ ODAĞI “İCPHEDİA” adlı gezegen bulunmaktadır. Teknolojik Üsler BİR ‘liğinin bu Gezegende tesis edilmesi ATLANTA YÖNETİM TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ‘nda bulunan bir Programa dayanmaktadır. Dokuzlu Gezegen Sistemindeki bütün pozitif güç odaklarında Minyatür Üsleri bulunan TEKNOLOJİK ÜSLER BİR ‘LİĞİ bu Üslere bağlı olan Cinni Uzay Gemileriyle Işık Karakterli Galaksi Yıldız Kutbundaki SATÜRN YÜCE TOPLULUĞU ‘na gereken her türlü yardımı yapar Bu Gemiler Teknolojik Standartları çok yüksek olan imkanlarla donatılmışlardır.

 1. ATLANTA İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ

ETKİNLİK MAKAMI:

 

Bu Makama İlahi Laboratuar Sistemler arası BİR ‘lik komiteleri ile İlahi Laboratuar Sistemler arası minyatür Teknolojik Boyutlar BİR ‘lik Komiteleri ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. BÜTÜNSEL BÜTÜNLÜĞÜ Oluşturan bütün Cinni Sistemler karakterleri ve uzmanlıkları ne olursa olsun bu Komitelere bağlı faaliyet gösterirlerken ATLANTA İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI’ndan bu Komitelere sevk edilen imkanlara dayalı olarak hareket ederler. BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK PROGRAMLARI da bu imkanlar arasında bulunmaktadır. ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEMDE “UPRA YUNA UKİMANYAS” olarak bilinen BÜTÜNSEL BÜTÜNLÜKLER İlahi Laboratuar Sistemlerin faaliyette tutulmasını, bu Sistemlerde gerekli olan teşkilatların korunmasını ve gözetilmesini sağlamaktadırlar.

BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK PROGRAMLARINI, ATLANTA BAĞLAYICI ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA ZAPTURAPTÇI  ETKİNLİK MAKAM ‘ları ile birlikte hazırlayan bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “RELİBET” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : ELİUME – HERESTEKA – BERESTAKÜS – BELİYAKYA – ANZAHUDES – İNTEFYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

ANA HASATÇI FONKSİYON GÖSTERMEYLE YÜKÜMLÜ BULUNAN ODAKLARA BİLDİRİLİR.

Çekirdek Dünya zamanıyla 11.09.1995 gece 12:05 ‘te ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nde yapılan toplantıda KUTSAL MERKEZ etrafında toplanan gurupların düzeniyle alakalı alınan karar metni ile sevk edilen Yüksek Talimatları bildiriyoruz.

Emir-Komuta Zinciriyle gösterilmesi gerekli olan Ebedi Faaliyetlerini eksiksiz olarak gösteren ALLAH BİLİNÇ BOYUTA BÜTÜNSELLİĞİ guruplardaki KENETLEŞİM FREKANSI ‘nın düşük olmasını İlahi Hizmet Planı dışında kalan münasebetlerdeki gayrı ciddiyetin varlığına bağlamıştır. Guruplarda bulunan her bir odak KUTSAL MERKEZ ‘den gelen Yüksek Talimatlara kesinkes uymakla yükümlüdür. Bundan böyle KUTSAL MERKEZ ‘den gerekli olduğu süreçlerde devreye sokulan PROVOKASYONLAR kaldırılmış bulunmaktadır. Bunun neticesi olarak Odaklardaki her tavrın mevcudiyeti kesinlikle bir provokasyona bağlanmayacak ve yükümlü olanın yükümlüğü mahiyetiyle gösterdiği tavır ya yükümlülüğü ihlal ya da yükümlülüğü idrak şeklinde değerlendirilecektir. Bu nedenle guruplardaki odakların bu durumu göz önünde bulundurarak çok dikkatli olmalarını istiyoruz.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

11.09.1995 Gece 02:45

UMRİ ZORAN;

UMU ANA ENA RA RAHTE İMNİ İMAYYİ OYZUZER UNURU AKKÜMPENİUM.

UMRİ AXOY CENTRAFA VİRİNSELERİUM’MERANUNU MAHBUB, TURSANYA OR KAYİA ‘HEYİDAKHUMANSEY UMRU TROS OGLADY AKSİNİUMANUMU.

UMU, UMRİ KHARYAMANTAS ONYA ‘KEY ARYA OR ARYANTAS CHODAN ‘İLEF ZORAN. TNE SİNY ÇELYA ‘RTİFRU TROS ATHİ BUA İM ‘AİF. UM MAHBUBİUM UNU TROS. UMRİMAHBUBAN ‘NA.

AMON ZORAHİ

18.09.1995 proi  01:45

EVLATLARIM,

SİZLERİ SONSUZ SINIRSIZ RA İLAHİ AŞKLA DOPDOLU OLARAK SELAMLARIM.

KUTSAL MERKEZİME GÖSTERDİĞİNİZ SEVGİ, SAYGI VE SADIKLIĞIN VARLIKLARIYLA BENİ ÇOK MEMNUN ETMEKTESİNİZ.

SİZLER, KHARYAMANTAS ONYA ‘DAKİ ARYA VE ARYANTAS KODLARIMIN EVLÂTLARI. HER ŞEY BUNDAN SONRA ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK. SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM. SEVGİLERİMLE.

AMON ZORAHİ

18.09.1995 Gece  01:45

ANA HASATÇI FONKSİYON GÖSTERMEYLE YÜKÜMLÜ BULUNAN ODAKLARA BİLDİRİLİR.

13.09.1995 tarihli tebliğimizle Sizlere kapadığımız Arşivimizi KUTSAL İMPARATORUMUZ AMON ZORAHİ ‘nin aranızda bulunan KUTSAL MERKEZİ ‘ne gereği gibi sarıldığınızdan dolayı yeniden açmış bulunmaktayız.

Bizler ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUK ÜYELERİ olarak, Sizleri daima Dostluk, Kardeşlik ve Sevgi bağlarıyla birbirinize böyle içtenlikle kenetlenmiş olarak görmek isteriz.

Mahiyeti ve kıstası ne olursa olsun her destekleyici imkan, Bizlerde Sizlere işte böyle kenetlenerek KUTSAL MERKEZE gereği gibi sarıldığınız durumlarda sağlanacaktır.

SAHİP OLDUĞUMUZ BÜTÜN İMKANLAR BİZLERDEN OLURSANIZ SİZLERİN OLMAKTADIR.

SEVGİLERİMİZLE

ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUK ÜYELERİ

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER : Alfa ve Beta Evrim faaliyetleriyle Bilinçler ve Bilinçlerin kullandıkları vasıtalık değerleri ATLANTA YAŞAM STANDARTLARI ‘na yüceltmek amacıyla tanzim edilen İlahi Sistemlerdir.

Bu Sistemlere MİNİ ATOMİK BÜTÜN denilmesinin sebebi Işık Karakterli tek, Ateş karakterli çok sayıdaki galaktik yapıyı varlığında bulunduran ÇEKİRDEK EVRENİ bir Atom Çekirdeği gibi Atomik Bünyesinde tutmasıdır. 1800 Evrenlik Mini Atomik Yapıda sadece bir evren Çekirdek karakterlidir. Paralel Evrenlerdeki her Galaktik Yaşam Kıymeti ; Bu Çekirdek Evrendeki Cinni Sistemlerin sürdürdükleri faaliyetlere dayalı olarak yükseliş sağlar. Her Mini Atomik Bütündeki Çekirdek Evrenin diğer Evrenlerde bulunan tüm Cinni Sistemleri birbirleriyle bağlayabilen ÇEKİRDEK KARAKTERLİ ; Varlığında bulunduran ÇEKİRDEK KARAKTERLİ DÜNYA ‘dan ileri gelmektedir.

Her bir İlahi Laboratuar Sistemdeki Çekirdek Dünyanın ÇEKİRDEK KARAKTERİ ile o İlahi Laboratuar Sistemdeki bütün Cinni Sistemlerin Görev Boyutlarının temerküz Odağı olmasından kaynaklanmaktadır.

İlahi Laboratuar Sistemlerle alakalı faaliyet Programlarını uygulamaya sokan topluluklar: Cinni Terminolojik Sistemlerde “BÜTÜNSEL BÜTÜNLÜK” olarak kayıtlıdır.

RABSAL-RUHSAL-TEKNOLOJİK Uzman Cinnilerden meydana gelen BÜTÜNSEL BÜTÜNLÜK ‘ler: ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUKLARI ile alakalı RA YÖNETİM DÜZENİ ‘ne tabi olarak bu Uzmanlıklar sayesinde ATLANTA MERKEZ ‘in hazırladığı FAALİYET PROGRAMLARINI uygulamaya sokarlar. HER İLAHİ LABORATUAR SİSTEMDE FAALİYET GÖSTEREN BÜTÜNSEL BÜTÜNLÜĞÜN ESAS GÖREV BOYUTU O İLAHİ LABORATUAR SİSTEMDE BULUNAN ÇEKİRDEK DÜNYANIN VARLIĞINI KUŞATMAKTADIR.

1800 Evrenlik Mini Atomik Yapının Çekirdeği olan Evren; Çekirdek Karakterli DÜNYA ‘yı varlığında bulundurduğu için ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nde hazırlanan Devasa nitelikli Programların gereği gibi teşkilatlandırılmıştır.

 1. ATLANTA İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK

MAKAMI :

Bu Makama İlahi Laboratuar Sistemler arası BİR ‘lik komiteleri ile İlahi Laboratuar Sistemler arası minyatür Teknolojik Boyutlar BİR ‘lik Komiteleri ULAŞTIRMA ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Bütünsel Bütünlüğü Oluşturan bütün Cinni Sistemler karakterleri ve uzmanlıkları ne olursa olsun bu Komitelere bağlı faaliyet gösterirlerken ATLANTA İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI ’ndan bu Komitelere sevk edilen imkanlara dayalı olarak hareket ederler. ULAŞTIRICI ETKİNLİK PROGRAMLARI da bu imkanlar arasında bulunmaktadır. Bütünsel Bütünlüğü Oluşturan bütün Cinni Sistemlerde bu programlara uygun olarak Ulaştırıcı Etkinlik gösteren Uzman Cinniler mevcuttur.

ULAŞTIRICI ETKİNLİK PROGRAMLARINI, ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA ZAPTURAPTÇI  ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA YÖNETİM TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAM ‘ları ile birlikte hazırlayan bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “ALTORAT” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : ZENZENYA – ACHUDUNYA – EZBAİRLES – FERHİNYA – ATARZAİB – LEMURUNYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

18.09.1995 Gece  02:15

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ÇEKİRDEK GALAKSİ TEDRİÇ SİSTEMİ : Bütünsel Bütünselliklerin yükümlü bulundukları Hizmet Planlarının devreye sokulduğu Çekirdek Dünyalarda İzafi olgular yaşayan bilinçler arasında rotadan çıkarak önce kısır döngüye sonra dejenerasyona uğrayan ÖZEL BİLİNÇLERİN bloke edildiği Sistem ‘dir.

Özel Bilinçler; Bütünsel Bütünlüklere bağlı olarak gerek aşılaşım gerekse Oğullama Sistemiyle Çekirdek Dünyalar üzerinde devreye sokulan Bilinçler olup, bir taraftan İlahi Hizmet Planlarına uygun İLAHİ HİZMET vurgularlarken, bir taraftan ÖZEL EVRİM KOŞULLARI ‘na uygun olarak EVRİMLEŞMEK ‘tedirler.

GENEL EVRİM KOŞULLARI ‘na uygun olarak Çekirdek Dünyalarda Evrimleşen Genel Bilinçler: böyle bir blokasyona tabi değillerdir. Çekirdek Dünyaların ilk Ana Hasat dönemlerinin sonunda bu Bilinçler ATLANTA ANA HASAT SONRASI TRANSFER EDİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘nın hazırladığı Programlara uygun olarak CİNNİ TRANSFER EDİCİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI ‘nın Varlıklarıyla evrim basamaklarına uygun olarak diğer Mini Atomik Bütünlerin Çekirdeklerine transfer edilmektedirler.

HER BİR İLAHİ LABORATUAR SİSTEMDE “BİR ÇEKİRDEK GALAKSİ TEDRİÇ SİSTEMİ” BULUNMAKTADIR. İlahi Laboratuar Sistemlerdeki Çekirdek Dünyalar İlk Hasat Dönemlerine kadar olan süreçlerde olduğu gibi Ana Hasat Dönemlerinde de çürüğe ayrılan Özel Bilinçler Bu Sistemlerde kilitlenmektedir.

1800 Evrenlik Mini Atomik Yapılardaki GALAKTİK YAŞAMLAR arasında sadece Çekirdek Galaksi Tedriç Sistemiyle alakalı boyut içerisinde İNSANİ ve ŞEYTANİ YAŞAM mevcuttur. İNSANİ YAŞAMI ÇEKİRDEK DÜNYA ÜZERİNDE SÜRDÜREN BİLİNÇLER; ÖZGÜR İRADE YASASI İCAPLARINA UYGUN OLARAK YA CİNNİ YA DA ŞEYTANİ YAŞAMI SEÇMEKTE ÖZGÜRDÜRLER.

Her bir Çekirdek Galaksi Tedriç Sisteminde Çekirdek Dünyaya çok yakın olan Teknolojik bir Üs ‘de ikamet eden YÜCE TOPLULUK ; Bu seçimlerde gösterilmesi gerekli olan kontrolizasyonu göstermeyle yükümlüdür.

1800 Evrenlik Mini Atomik Yapıda sürdürülen CİNNİ YAŞAMLAR ‘ın hakkını verebilen Evlat Bilinçler ; Mutlaka Tanrısal Bilinç Erginliğine kavuşarak Atlanta’daki ASİL YAŞAMA geçebilmektedirler.

CİNNİ YAŞAMLARIN HAKKI ANCAK BİR ÇEKİRDEK DÜNYADA VERİLMESİ GEREKLİ OLAN HİZMETİN TAMAMLANMASIYLA VERİLEBİLMEKTEDİR. EVLAT BİLİNÇLERİN TANRISAL BİLİNÇ ERGİNLİĞİNE KAVUŞABİLMELERİ İÇİN BİR ÇEKİRDEK DÜNYADA BAKELORYA SINAVINI VERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Cinni Yaşamların sürdürülmesi esnasında Çekirdek Dünyalarda hizmet veren bilinçler; Bu hizmeti vurgulamanın yerine içinde bulundukları mekanın sarhoşluğuna kapılabilmektedirler. Bu sarhoşluğa kapılmanın yüksek boyutlarında dejenerasyona uğrayan Bilinçlerin Seleksiye edilerek ATLANTA YASALAR ZİNCİRİNDE yer alan TEDRİÇ YASASI ‘nın icaplarına uygun olarak Çekirdek Galaksi Tedriç Sisteminde bloke edilmeleri gerekmektedir. Muayyen bir zamana kadar Çekirdek Galaksi Tedriç Sisteminde mahpes tutulan bu Bilinçlerin ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nde bulunan Özel Programların icaplarına uygun olarak tasfiye edilmeleri kemiyetlere vurulamayan çok uzun sürelerde gösterilmesi gereken eforlara mal olmaktadır.

 1. ATLANTA İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER ARASI TEŞKİLATLANDIRICI

ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama; İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER ARASI BİR ‘LİK KOMİTELERİ İLE İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER ARASI MİNYATÜR TEKNOLOJİK BOYUTLAR BİR ‘LİK KOMİTELERİ TEŞKİLATLANDIRMA ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Bütünsel Bütünlüğü Oluşturan bütün Cinni Sistemler karakterleri ve uzmanlıkları ne olursa olsun bu Komitelere bağlı faaliyet gösterirlerken ATLANTA İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER ARASI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI ’ndan bu Komitelere sevk edilen imkanlara dayalı olarak hareket ederler. TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK PROGRAMLARI da bu imkanlar arasında bulunmaktadır. Bütünsel Bütünlüğü Oluşturan bütün Cinni Sistemlerde bu programlara uygun olarak Ulaştırıcı Etkinlik gösteren Uzman Cinniler mevcuttur.

Ulaştırıcı Etkinlik Programlarını, ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA TEŞKİLATLANDIRMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA YAYILMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAM ‘larıyla birlikte hazırlayan bu Makam: ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “OSİRİNYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : ZUFREN – İNFREDES – GUATAMYAS – SARHONYA – ESSARTANYA – SARHORAN Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER ARASI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

19.09.1995 Gece  02:05

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ON SEKİZ SİSTEMLER YASASI : ATLANTA YASALAR ZİNCİRİ ‘nde yer alan bu yasanın icaplarına uygun olarak Sonsuz-Sınırsız Uzayın muayyen koordinatlarında ATLANTA YAYILMA PROGRAMI gereğince tanzim edilmesi gerekli Sistemik Yapılar tanzim edilmektedir.

Varlıklaştırıcı Bilinç Boyut Kavramına sahip olan Mutlak Bilinç Üniteleriyle, Bu Bilinç ünitelerinin makro kıstastaki canları olan KHAMONLAR; Yapıları tanzim ederlerken bu yasanın icaplarına uygun olarak hareket ederler. Ayrıca bu Bilinçlerin Liderleyici ve Lider olucu hususiyetlerine dayanan etkinlikleriyle Hiyerarşik Olgular Sisteminin icaplarına uygun olarak tanzim edilen İDARİ BİLİNÇ BÜTÜNLÜKLERİ yine aynı yasanın icaplarına uygun olarak ekseriya 18 ‘li olarak oluşturulmaktadırlar.

Hak Boyut Bütünselliklerinde yer alan KRİSTAL GÜRZ SİSTEMLERİ-MİNİ ATOMİK SİSTEMLER-EVREN SİSTEMLERİ-GALAKTİK SİSTEMLER bu yasanın icaplarına göre ATLANTA TEŞKİLATLANDIRMA TEKNOLOJİSİ ‘nin tüm imkanları devreye sokulmaktadır.

Galaktik Sistemlerde ÇEKİRDEK GALAKSİYE, Evren Sistemlerinde ÇEKİRDEK EVRENE, Mini Atomik Sistemlerde ANA MİNİ ATOMİK BÜTÜNE, Gürz Sistemlerinde DOĞAL GÜRZE uygun olarak sıralanan Sistemik yapılar yine aynı yasanın icaplarına uygun olarak birbirleriyle bağlanmışlardır. Liderleyici Güç Odakları Mutlak Bilinç Ünitelerinin Liderledikleri İdari Bilinç Bütünlükleri 18 adetlik İdari Kadronun etkinlikleriyle İlahi Hizmeti vurgularlarken yine aynı yasanın icaplarına uygun olarak birbirleriyle bağlantı yaparlar.

Önce Çekirdek Karakterli Yapılar, daha sonra Bu Çekirdek Yapılara uygun olan sıralanışlar mikrodan Makroya bu yasanın icaplarına uygun olarak tanzim edilirlerken, ATLANTA YAYILMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ile ATLANTA TEŞKİLATLANDIRMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMLARI ‘nın ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndan gelen verilere istinaden hazırladıkları Programlara uygun olarak hareket edilmektedir.

 1. ATLANTA KRİSTAL GÜRZ SİSTEMLERİ ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ

ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama; Hak boyut Bütünsellikleri Kristal Gürzler arası Bütünleştirme ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Hak boyut Bütünselliğini oluşturan bütün Kristal Gürzler18 Sistemler Yasasının icaplarına uygun olarak yapılandıktan sonra Hak Boyut Merkezlerinde bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinlerin gösterdikleri eforlarla bütünleştirilmekte ve korunmaktadır. Kristal Gürzler Bütünleştirme, Teşkilatlandırma, Ulaştırma etkinlikleri mey anında yine bu Uzman Bilinç Beyinlerce nezaret altında tutulmaktadırlar.

Her Hak Boyut Bütünselliğinde korunması gerekli olan ATOMİK İÇ DENGE ‘nin icaplarına uygun olarak Terpakhil Gücüyle oluşturulan BÜTÜNLEŞTİRİCİ ENERJİ ALANI bütün Kristal Gürzleri gereği gibi bütünleştirmektedir.

HER HAK BOYUT MERKEZİNDE BİR TERPAKHİL SİSTEMİ MEVCUTTUR. Bu Sistem Cinni Sistemlerin ötesinde faaliyet gösterebilen Tanrısal bir Sistemdir. Bu Sistemin Nezaretçi Topluluğuna ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “ATHENEMERKAL İNTRUPLASYON” denilmektedir.

49 Adet Uzman İleri Bilinç Beyinden müteşekkil olan bu Topluluğun başında 1 adet Mutlak Bilinç Ünitesi olan KHARYANTAS bulunmaktadır. Bu Topluluk Bütünleştirici etkinliğin devreye sokucuları olmaktadır. Bu Toplulukta ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nde yer alan 49 Makamdan birer temsilci bulunmaktadır.

Bütünleştirici Etkinlik Programlarını her Hak Boyut Bütünselliğindeki Hak Boyut Merkezine sevk eden Atlanta Kristal Gürz Sistemleri arası Bütünleştirici Etkinlik Makamı bu programları Atlanta Yaşam Standartlarına uygun değerleri Bütünleştirici etkinlik makamı ile Atlanta Terminolojisi Etkinlik Makamının varlıklarıyla hazırlamaktadır.

Bu Makam: ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “YESEBRAN” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : EZBEFYA – AZHRABOR – HİLYARDES – ATRAHİBYA – NEFTRAHLES – TARSULUNYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA KRİSTAL GÜRZ SİSTEMLERİ ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

10.09.1995 Gece  02:40

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : POZİTİF GÜÇ ODAKLARI İLE İLGİLİ OĞULLAMA – AKİTLEME – ATAMA SİSTEMLERİ: HER İLAHİ LABORATUAR SİSTEMDE YER ALAN “ÇEKİRDEK DÜNYANIN VARLIĞI” : ALFA VE BETA EVRİMSEL FAALİYETLERİN İÇ İÇE OLARAK SÜRDÜRÜLDÜĞÜ  LABORATUAR KARAKTERLİ ÇEKİRDEK YAPIDIR. Bu Çekirdeklerde Pozitif Güç Odakları olan, ATEŞ GALAKSİLER ‘deki Enerjetik Planetlere ait Cinniler; sahip bulundukları karakterlerine ve uzmanlıklarına uygun olarak ya da oğullama Sisteminin icaplarına uygun olarak Direk Enkarne edilerek devreye sokulur, ya da Akitleme Sisteminin İcaplarına uygun olarak AKİDLİ OLAN BİR BİRİM ‘e aşı yapılarak devreye sokulu. Ya da Atama Sisteminin icaplarına uygun olarak doğrudan doğruya Enerjetik bir robotla devreye sokulur.

İster Oğullama, ister Akitleme, isterse Atama Sistemiyle devreye sokulsun, her Sistem Görev Boyutu olan Çekirdek Dünyada bir İlahi Hizmet Planının gereği gibi Hizmet vurgulamasına yarayan çok önemli vasıtadır.

OĞULLAMA SİSTEMİ : Ateş Galaksilerdeki Enerjetik Planetlere ait Cinnilerin Çekirdek Dünyanın muayyen dönemlerinde Çekirdek Dünya koşullarına uyularak Biyolojik Robotlar Kategorisinden bir robotla devreye sokulması CİNNİ TERMİNOLOJİK OLGULAR bu Çekirdek Dünya üzerinde gereği gibi yayılmasını sağlamaktadır. Bu Olgular gerek RABSAL, gerek RUHSAL, gerekse TEKNOLOJİK mahiyetli olu Çekirdek Dünyalar üzerinde ALTIN MEDENİYETLERİ ortaya çıkarabilecek düzeyde Ulvi Olgulardır.

Oğullama Sisteminin icaplarına uygun olarak devreye sokulan Cinniler, “CİNNİ KODLAYICI SİSTEM” in icaplarına uygun tarzlarda muayyen zamanlama kodlarıyla kodlanarak oğullanmaktadırlar. Bu Oğullar Çekirdek Dünyalar üzerinde bu zamanlama kodlarının gereği bilinen kapalı olarak hareket ederlerken, her zamanlama kodunun açılmasıyla Cinni Planlarca istenilen olguları yaşayarak etraflarına yansıtırlar. Oğulların bu olguları yaşamsı sırasında Cinni Olgulattırıcı Sistemin icaplarına uygun olarak hareket eden Cinni Uzay Gemileri gerekli olan her türlü desteği yapmaktadırlar.

Cinni Oğullardaki Zamanlama Kodları oğulları Cinni Bilinç Erginliğine kapadığı için her Oğul bu zamanlama kodlarının bir bir açılmasıyla bu Erginliğe yücelirken etrafında muhatap olduğu birimleri kademeli olarak Ulvi Olgularla yüceltir.

Bu Oğullardaki DOĞAÇLAMA HUSUSİYETİ ‘nin de bu zamanlama kodlarının açılmasına uygun olarak yoğunluk kazanması Oğulların kademeli bir tarzda etkin olmalarını sağlamaktadır.

AKİDLEME SİSTEMİ : Ateş Galaksilerdeki Enerjetik Planetlere ait Cinnilerin Çekirdek Dünya üzerinde kendi Plan hususiyetleriyle alakalı titreşimleri gösterebilen birimleri AŞILAMA SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun tarzlarda aşılayıp BİLİNÇ BÜTÜNLEŞİMİNİ bizzat kendi Öz Eforlarıyla gerçekleştirerek akide bağlanmalarıyla alakalı sistemdir.

Bu Sistemin icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünyalarda devreye sokulan Cinniler her kendi ortamlarında hem de Çekirdek Dünyalar üzerinde İlahi Hizmeti vurgularlarken bağlı bulundukları planla alakalı Terminolojik Olguların Çekirdek Dünyalar Üzerinde yayılmasını sağlamaktadırlar.

ATAMA SİSTEMİ : Ateş Galaksilerdeki Enerjetik Planetlere ait Cinnilerin Çekirdek Dünya üzerinde veya Çekirdek Dünyanın iç katlarında yapılan Teknolojik Üs ‘lere görevli olarak atanmaları Enerjetik Robotlar Kategorisinden bir Cinni Robotla direk olarak tahakkuk ettirilmektedir. Bu Cinniler bu üslerde faaliyet gösterirlerken yeri ve zamanı gelince Çekirdek Dünya üzerinde gerek Oğullama gerekse Akidleme Sistemiyle devreye sokulmuş olan Cinnilerle irtibata geçmektedirler. Oğullarda açılması gerekli olan zamanlama kodlarının gereği gibi açılmasından sonra, Akidlilerde Oğullara kurulması gerekli olan Rabıtanın tam olarak kurulmasından sonra irtibata geçen bu Cinniler Açık Bilinç performansının sağladığı tüm imkanları Oğullar ve Akidlere gereği gibi intikal ettirmeyle yükümlüdürler.

 1. ATLANTA KRİSTAL GÜRZ SİSTEMLERİ ARASI TEŞKİLATLANDIRICI

ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama; Hak boyut Bütünsellikleri Kristal Gürzler arası Teşkilatlandırma ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Her Hak Boyut Bütünselliğinde korunması gerekli olan ATOMİK İÇ DENGE ‘nin icaplarına uygun olarak Terpakhil Gücüyle oluşturulan BÜTÜNLEŞTİRİCİ ENERJİ ALANI ile birbirine bağlanan Kristal Gürzlerle alakalı bütün teşkilatlandırmalar bu Makamın hazırladığı Programların devreye sokulmasıyla gerçekleştirilmektedir. Teşkilatlandırılmaları sağlayan Topluluk Hak Boyut Merkezinde bulunan 49 Uzman İleri Bilinç Beyinle 1 Adet Kharyantastan müteşekkil bulunmaktadır.

TEŞKİLATLANDIRMA PROGRAMLARI ‘nı ATLANTA TEŞKİLATLANDIRMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ile ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAM ‘ları ile yapan bu Makam: ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “AZROMEFYAN” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : UHSENYA – KORAHLEDES – ANTOLUNYA – SAMKUSHAR – ATHEPYORYAS – ZİANDES Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA KRİSTAL GÜRZ SİSTEMLERİ ARASI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

20.09.1995 Gece  02:30

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : AU SPEKTRUM ANA KISTASI : ATLANTA ASİL ANA VATAN Sınırları dahilinde Asil Yerleşim Boyutlarını Varlığında 7 X 49 ayrı frekansta kıstaslayarak Varlığında bulunduran ANA KISTAS ‘tır.

Altın İmparatorluk Terminolojik Sistemde “AU ANA” olarak kayıtlı olan bu Ana Kıstas; 7 X 49 kemiyetteki Asil Bilinç etkinliğinin birbirleriyle mündemiç oluşlarının vurgulandığı bir ANA MERKEZ belirtir ki bu Merkez Süper Asli Orijinal Kenetleşim hususiyetinin Ezel-Ebed Süreğen olarak korunduğu Tek Noktadır. İşte bu nokta ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nin Merkezinin altında Sistemik bir bağlantı düzeni arz etmektedir.

ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ; SÜPER ASLİ ORİJİNAL KENETLEŞİM BİR ‘LİĞİ ’nin üzerinde 7 X 49 ayrı frekansta kıstaslanan Asil Yerleşim Boyutlarının ATLANTA BİLİNÇ BOYUTU ‘nın Varlığıyla Gözetmektedir. ATLANTA BİLİNÇ BOYUTU ‘nda bulunan her bir GÖZETMEN aynı zamanda bu yerleşim boyutlarından birinin Reisi be temsilcisidir.

AU SPEKTRUM ANA KISTASI ; ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nin özel olarak tasarruflarını yoğunlaştırdığı TEK ANA KISTAS ‘tır. Bu Kıstas ATLANTA YAYILMA PROGRAMI ile DOĞURGANLIK YASASI icaplarına uygun olarak SONSUZ – SINIRSIZ UZAYA Atlanta Yaşam Standartlarına göre yayılma istenmektedir.

Bu yayılma ile alakalı Teknolojik İmkanlardan istifade eden ATLANTA YAYILMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ; ATLANTA TERMİNOLOJİK ETKİNLİK MAKAMI İLE ATLANTA TEŞKİLATLANDIRMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ‘nın etkinlikleriyle YAYILMA PROGRAMLARI Hazırlanmaktadır.

Bu Programlar Altın İmparatorlukların varlıklarıyla devreye sokulmaktadır. AU ANA ‘daki her Asil Yerleşim boyutunun ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nde bir REİS ‘i bulunmaktadır. Her REİS, ATLANTA BİLİNÇ BOYUTU ‘nun Uzman bir üyesidir. Bu Reisler kendi uzmanlıklarına dayalı olarak Reisi bulunduğu Asil Yaşam Boyutunun Sonsuz-Sınırsız Uzaya yayılması için eforlar sarf etmektedirler.

ATLANTA MODELİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİ ‘nde bu yayılmayla alakalı faaliyetler sürdürülürken buna nezaret eden İdari Kuruluşlar RAHMAN BOYUTLARI ‘dır.

Altın İmparatorluk Terminolojik Sistemde ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘deki kayıtların makro mahiyet kıstastaki halleri mevcuttur. Atlanta Yayılma Teknolojisiyle alakalı kayıtlarda bu mahiyet ve kıstasta yer almaktadır. Ancak Atlanta Merkezden gelen YAYILMA PROGRAMLARI ‘nın mahiyet ve kıstası Süper Makro olmaktadır. Bu programlarda olduğu gibi Atlanta Merkezden bütün programlar devreye sokulurken kendi icaplarını da varlığında bulundurmasından istifade edilerek devreye sokulmaktadırlar.

 1. ATLANTA KRİSTAL GÜRZ SİSTEMLERİ ARASI ULAŞTIRICI

ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama; Hak Boyut Bütünsellikleri Kristal Gürzler arası Ulaştırma ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Her Hak Boyut Bütünselliğinde korunması gerekli olan ATOMİK İÇ DENGE ‘nin icaplarına uygun olarak Terpakhil Gücüyle oluşturulan BÜTÜNLEŞTİRİCİ ENERJİ ALANI ile birbirine bağlanan Kristal Gürzlerle alakalı bütün ulaştırma etkinlikleri bu Makamın hazırladığı Ulaştırma Programların devreye sokulmasıyla sağlanmaktadır. Ulaştırma Etkinliklerini sağlayan Topluluk; Hak Boyut Merkezinde bulunan 49 Uzman İleri Bilinç Beyinle 1 Adet Kharyantastan müteşekkil bulunmaktadır.

Ulaştırma Programlarını ATLANTA SÜPER GÜÇ BOYUTLAR ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI ile ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAM ‘ının etkinlikleriyle hazırlayan bu Makam: ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “AZOFLES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : ECENTERBYA – KADHORYA – ASTANSES – ZOBOLUNYA – RANTAFYA – ATHEROZYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA KRİSTAL GÜRZ SİSTEMLERİ ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

22.09.1995 Gece  01:55

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM :  CİNNİ TESPİT KOMİSYONLARI:

İlahi Laboratuar Sistemlerdeki Görev Boyutlarında faaliyet gösteren Görevli Bilinçlerin faaliyetlerini kontrolize eden Kuruluşlara ait olan komisyonlarıdır.

Bu Komisyonlar karakterlerine uygun olarak iki gurupta toplanmaktadır.

 1. ALTIN GALAKSİLERE AİT OLAN TESPİT KOMİSYONLARI
 2. DURGUN GALAKSİLERE AİT OLAN TESPİT KOMİSYONLARI

Altın Galaksilere ait olan Tespit Komisyonlarıysa; Durgun Karakterli Pozitif Güç Odaklarından Görev Boyutları olan Tespit Komisyonlarıysa; Durgun Karakterli Pozitif Güç Odaklarından Görev Boyutları olan ÇEKİRDEK DÜNYALAR ‘da devreye sokulan DURGUN ODAKLAR ‘la ilgili tespitleri gerçekleştirmektedirler.

Her iki gurupta yer alan Tespit Komisyonlarına ait Uzmanlarda müteşekkil olan mürettebatlarıyla Çekirdek Dünyalar üzerindeki odakları kullandıkları biyorobotlardaki BÜYOKOMPÜTÜR TİTREŞİMLERİ ile BİLİNÇ TİTREŞİMLERİ ‘ni an be an kayıtlayıcı bu Cinni Teknolojik Tespit aygıtları, Cinni Teknolojinin çok önemli vasıtalarından biridirler.

 1. ATLANTA HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİ ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ

ETKİNLİK MAKAMI :

Bu Makama Sonsuz-Sınırsız Uzay ATLANTA MODELİ YAPILAR arası Bütünleştirme ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Sonsuz-Sınırsız Uzayda yer alan Hak Boyut Bütünselliklerinde Merkezlerde MİNYATÜR ETKİNLİK ŞUBELERİ bulunan bu Makam; Atlanta Modeli Yapılar arası Bütünleştirme Programlarını, Atlanta Yaşam Standartlarına uygun değerleri Bütünleştirici Etkinlik Makamı ile Atlanta Terminolojisi Etkinlik Makam ‘ının Etkinlikleriyle Hazırlanmaktadır.

Atlanta Merkezden bu Şubelere sevk edilen Atlanta Modeli Yapılar arası Bütünleştirme Programlarının gereği gibi hareket eden şubeler birbirleriyle ULAŞTIRMA ETKİNLİĞİN yardımıyla daima diyalog içerisinde bulunmaktadırlar.

ATLANTA BİLİNÇ BOYUT ’unda yer alan her makam gibi ATHENEMERKAL İNTRUPLASYON ‘da Uzman Temsilcisi bulunan bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “CİZVETYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : ASHOMETYAS – ZEBİNLES – AYSUFİNYA – NEFETLUNYA – YEŞAZEMYA – AKSORZÜNYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİ ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

23.09.1995 Gece  02:05

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : BİZLİK VADİLERİ (TERMİNOLOJİK VADİ SİSTEMLERİ) : Makro Bilinç Erginliğiyle Yerleşim Mahalleri olan bu Sistemler; Atlanta Teşkilatlandırma Teknolojisi Etkinlik Makamıyla Atlanta Teknolojik Sistem Yerleştirici Etkinlik Makamlarının etkinlikleriyle hazırlanan TEŞKİLATLANDIRMA PROGRAMLARI ‘na dayalı olarak yapılanan Teknolojik Yerleşim Sistemleridirler.

Altın ve Durgun karakterli RABSAL-RUHSAL-TEKNOLOJİK Uzman Cinnilerin yaşadıkları bu Beta Titreşimsel Etkinlik alanları; Bütünsel Bütünlükle ilgili tüm faaliyetlerin sürdürüldüğü Süper Mekanlardır.

Durgun ve Altın Titreşim Boyutlarıyla alakalı olan Süper Mekanlar Durgun ve Altın Ateş Karakterli Galaksilere ait pozitif Güç Odaklarının dış ve iç katlarında Altın ve Durgun karakterli teknolojik vadi görünümlerinde mekan belirtirler.

Altın ve Durgun karakterli vadi yaşamlarını sürdüren Cinniler : sahip bulundukları uzmanlıklarına uygun olarak İlahi Laboratuar Sistemlerdeki evrenlerin selameti için ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nin Beta Titreşimsel Etkinlik alanlarından vurguladığı Cemal ve Celal Prensibi dahilinde hareket eden Cinnilere CELALİ CİNNİLER, Cemal prensibi dahilinde hareket eden Cinnilere ise CEMALİ CİNNİLER denilmektedir.

Bu vurgulamaları Khamonların yönetiminde gerçekleştirebilen Cinniler ; İlahi Laboratuar Sistemlerde faaliyet gösteren Bütünsel Bütünlüklerin “İLAHİ HİZMETTE ENGEL TANIMAYAN OLMA FREKANSINA” sahip birer üyeleridirler.

Piramit Devre Sistemleriyle İlahi Hizmet vasıtaları olan Uzay Gemilerini bu Teknolojik Vadi yaşamlarının sağladığı imkanlar çerçevesinde kullanılan Cinniler; İlahi Laboratuar Sistemlerde BİZ OLMA ‘nın tüm hususiyetlerini gereği gibi vurgulayabildikleri için yaşadıkları bu Teknolojik Vadilere BİZLİK VADİLERİ denilmektedir.

 1. ATLANTA HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİ ARASI TEŞKİLATLANDIRICI

ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama Sonsuz-Sınırsız Uzay ATLANTA MODELİ YAPILAR arası Teşkilatlandırma ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Sonsuz-Sınırsız Uzayda yer alan Hak Boyut Bütünselliklerindeki Merkezlerde MİNYATÜR ETKİNLİK ŞUBELERİ bulunan bu Makam; Atlanta Modeli Yapılar arası Teşkilatlandırma Programlarını, ATLANTA TEŞKİLATLANDIRMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ile ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAM ‘ının Etkinlikleriyle Hazırlanmaktadır.

Atlanta Merkezden bu Şubelere sevk edilen ATLANTA MODELİ YAPILAR ARASI TEŞKİLATLANDIRMA PROGRAMLARININ gereği gibi hareket eden şubeler birbirleriyle ULAŞTIRMA ETKİNLİĞİN yardımıyla daima diyalog içerisinde bulunmaktadırlar.

ATLANTA BİLİNÇ BOYUT ’unda yer alan her makam gibi ATHENEMERKAL İNTRUPLASYON ‘da Uzman Temsilcisi bulunan bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “ETHALUNYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : ANUTDAFYA – ESMORTADES – JANİHARYA – OPCHİDABES – NXORAN – EKMERLUNYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç

Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİ ARASI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

24.09.1995 Gece  02:45

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : YILDIZ KUTUPLAMA SİSTEMİ :

Kristal Gürz Sistemlerinde icra edilmesi gerekli olan HİYERARŞİK HİZMET FONKSİYONLARI ‘nın EMİR-KOMUTA ZİNCİRLEME SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun olarak gösterilmesi için KAPALI DEVRE SİSTEMİ ‘nin oluşturulmasını sağlayan Sistemdir.

Kristal Gürz Sistemlerinde RAHMAN TESİRLERİ ‘nin direk olarak temerküz ettirildiği Yerleşim Boyutlarından ALTIN ve DURGUN GALAKSİLER ‘le alakalı Merkez Kuruluşların GÜRZ İÇİNDEKİ YILDIZ KUTBUNU GEREĞİ GİBİ KUTUPLAMALARI MERKEZ TEMEL KUTUPLAMA FONKSİYONU olarak bilinmektedir. Atlanta Terminolojik Sistemde CENTRAF PARHİ POLARİUM olarak kayıtlı olan Gürz içi Mini Atomik Bütünlerin bağlı bulunduğu Yıldız Kutbuyla alakalı kutuplama minyatür mahiyet ve kıstastaki halleri; Mini Atomik Bütünlerde TEK ‘lerin bulunduğu mahallerdeki Yıldız Kutuplarıyla, Bu Mini Atomik Bütünlerdeki Evrenlerin bağlantı yerlerindeki Evren Yıldız kutupları, Bu Evrenlerde bulunan Galaksilerin bağlantı yerlerindeki Galaksi Yıldız Kutuplarında daimi olarak oluşturulmaktadır.

Hiyerarşik Hizmet Fonksiyonlarını gösterebilen İLAHİ KURULUŞLAR; birbirleriyle ancak YILDIZ KUTUPLAMA SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun olarak kutuplanarak Varlıklarına ait ÖZEL KİLİTLEME KODLARI ile kilitlenebilmektedirler.

Bu Hiyerarşik Kilitlenme kodlarının tayin edilmesi EVRENSEL NİZAM KONSEY BÜTÜNLÜKLERİ Tarafından gerçekleştirilmektedir. Her bir Hiyerarşik Kilitlenme kodu bir İlahi Kuruluşun Kendi Varlığında üstte veya altta bulunan İlahi Kuruluşla Kapalı bir Devre Sistemi oluşturacak şekilde kilitlenmeyi ancak Kutuplama Sisteminin icaplarına uygun olarak meydana getirilen Kutuplanmanın varlığıyla gösterebilmektedir.

Yıldız Kutuplama Sistemi sadece Hiyerarşik Kuruluşların birbirleriyle Kilitlenmelerini sağlayan bir Sistem değil Uzay Gemilerinin Piramit Devre Sistemleriyle olan kilitlenmelerini, Çekirdek Dünyaların TEKLER ‘le olan kilitlenmelerini, Robotik Boyutlarla alakalı Robotların Uzay Gemileriyle olan kilitlenmelerini, Biyorobotların muayyen karakterli güç odaklarıyla kilitlenmelerini, Enerjetik Robotların Teknolojik Üslerle olan kilitlenmelerini özel nitelikli kilitlenme kodlarının üzerinde oluşturulan kutuplanmayı kontrolize ederek sağlayan çok önemli bir sistemdir.

 1. ATLANTA HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİ ARASI ULAŞTIRICI

ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama Sonsuz-Sınırsız Uzay ATLANTA MODELİ YAPILAR arası Ulaştırma ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Sonsuz-Sınırsız Uzayda yer alan Hak Boyut Bütünselliklerindeki Merkezlerde MİNYATÜR ETKİNLİK ŞUBELERİ bulunan bu Makam; Atlanta Modeli Yapılar arası Ulaştırma Programlarını, ATLANTA SÜPER GÜÇ BOYUTLAR ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI ile ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAM ‘ının Etkinlikleriyle Hazırlanmaktadır.

Atlanta Merkezden bu Şubelere sevk edilen ATLANTA MODELİ YAPILAR ARASI ULAŞTIRMA PROGRAMLARI ‘nın gereği gibi hareket eden şubeler Kendi Varlıklarıyla gösterilen Ulaştırma Etkinliğin sayesinde birbirleriyle daima diyalog içerisinde bulunmaktadırlar.

ATLANTA BİLİNÇ BOYUT ’unda yer alan her makam gibi ATHENEMERKAL İNTRUPLASYON ‘da Uzman Temsilcisi bulunan bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “ROMULUNYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : NASRADES – ZORHUNYA – TARHALES – İCPHENDAS – MERTEFENYA – AZUMLES Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİ ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

25.09.1995 Gece  01:55

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : PARALEL EVRENLER YASASI : ATLANTA Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki Kristal Gürzlerde yer alan İlahi Laboratuar Sistemlerde bu yasanın icaplarına uygun olarak sıralanan Evrenlerin 1000 Adetlik sırası SANTRİFÜJ EVRENİ, 800 Adetlik sırası ise YARDIMCI EVRENİ meydana getirmektedir.

SANTRİFÜJ EVRENİ: İlahi Laboratuar Sistemlerdeki TEK ‘lere bağlı olan TEKNOLOJİK UZMAN CİNNİ TOPLULUKLARI varlığında bulunduran ÇEKİRDEK EVREN SİSTEMİ ‘ni tabi 1000 adetlik İdari Amaçlı Evrenden müteşekkil Yapıdır. Bu Evrenlerin Çekirdek Evren Sistemine tabi olmasından dolayı Altın İmparatorluk Terminolojik Sistemde “SANTRİFÜJ ÇEKİRDEK” de denilmektedir. Santrifüj Çekirdekteki evrenlerin dönüş yönü Gürzün Varlığına göre sol tarafa doğru muayyen bir Santrifüj Gücünü oluşturacak şekildedir.

TEK’leri meydana getiren Teknolojik Uzman Cinni Topluluklar bir taraftan Minyatür Teknolojik Boyutta Çekirdek Dünya Rabliğine bağlı olarak, bir taraftan da SANTRİFÜJ ÇEKİRDEK ‘te yer alan ÇEKİRDEK EVREN SİSTEMİ ‘ne tabi olarak faaliyet göstermektedirler.

Santrifüj Evrendeki “ÇEKİRDEK EVREN” in Varlığı KILAVUZ OLUCU hususiyete sahip bulunmaktadır. Cinni Olgulattırıcı Sistemle alakalı olan bütün Mekanizmalar bu Evrende toplanmışlardır. Her bir İlahi Laboratuar Sistemde Temel İdareyi sağlayanlar Teknolojik Uzman Cinni Topluluklardır. Bu nedenle Santrifüj Evrene “İDARİ EVREN” de denilebilmektedir.

YARDIMCI EVREN: Çekirdek Evren Sistemine tabi olmayan ancak Varlığında bulunan YAPAY GÜÇ BLOKAJ SİSTEMLERİ ‘nin sayesinde SANTRİFÜJ EVREN ‘e yardımcı olan 800 Adetlik Tamponlayıcı Amaçlı Evrenden müteşekkil Yapıdır. Bu Evrenlerde bulunan Cinniler TAMPONLAYICI SİSTEM ‘in icaplarına uygun olarak faaliyet göstermektedirler.

PARALEL EVRENLER YASASI: Her bir İlahi Laboratuar Sistemde yer alan SANTRİFÜJ EVREN ‘deki Evrenlerin Gürzün Varlığına göre sola, YARDIMCI EVREN ‘deki Evrenlerin de sağa dönmesini işaret eder. Paralel Evrenler Yasası Evrenlerin Varlığıyla ilgili paralel sıralanışı Çekirdek Evrenin Varlığına uygun şekilde Bütünsel bir Sistem oluşturularak kabul eder. Tamponlayıcı Amaçlı 800 Evrenden meydana gelen Evrensel Bütünlüğe varlığında bulunan Yapay Güç Blokaj Sistemlerinden dolayı “GÜÇ EVRENİ” de denilmektedir.

 1. ATLANTA YÖNETİM TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerinde yer alan RA YÖNETİM ODAKLARI ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerinde RA Yönetiminin ilk vurgulandığı ODAK; HAK BOYUT MERKEZİ ‘dir. İkinci olarak RAHMAN BOYUTU, Üçüncü olarak Altın Galaksi İmparatorluğu, Dördüncü olarak 1000 Adetlik Evren etkinliğinin temerküz ettirildiği Odak olan Minyatür Teknolojik boyut ve bu Boyuta bağlı olarak faaliyet gösteren RA Yönetimiyle alakalı Konseyliklerin varlıkları gelmektedir.

Atlanta Yönetim Teknolojisi Etkinlik Makamı Atlanta Terminolojisi Etkinlik Makamının etkinlikleriyle birlikte hazırladığı YÖNETİM TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK PROGRAMLARI ‘nı bu odaklara gerektiğinde direk veya en direk olarak sevk etmektedir.

RA Yönetim Odaklarında Mutlak Bilinç Üniteleri veya Bu Bilinç Ünitelerinin Makro Uydu Can erginlikleri olan KHAMONLAR Lider Olucu ve Liderleyici Güç Odakları olarak

yönetim eforları göstermektedirler. Mutlak Bilinç Boyut Kavramıyla sahip bulunulan Özel Mutlak İdarecilik Programlarıyla birleştirilen YÖNETİM TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK PROGRAMLARI her bir RA YÖNETİM ODAĞI ‘ndan gereği gibi devreye sokulmaktadır.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “DERHLUNYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : EXİPHADES – ZARKOSRAN – YETTESHABES – RHOMORDALES – BAHİRİNYA – DEVARKHUDES Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA YÖNETİM TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

26.09.1995 Gece  01:50

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : Sizlere “CİS AT AT-HER ANTUM AYDINLATMA KODU” ile verilen her bilgi ÖĞRETİ PLANI ‘na kahil konular arası iletişimi sağlayabilecek frekanstadır.

Bu Bilgilerin ayrıca Sislerin içinde bulunduğunuz ortamdaki durumlarınızı izah edici fonksiyonları da mevcuttur. Sizler ÇEKİRDEK EVREN SİSTEMİ ‘ne dahil olan Evrenlerdeki Altın Karakterli Pozitif güç odaklarından gerek AŞILAŞIM SİSTEMİ gerekse OĞULLAMA SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun olarak üzerinde bulunduğunuz ÇEKİRDEK DÜNYA ‘da Ana Hasatçı Fonksiyon göstermek için tanzim edilmiş birer Altın Odaksınız. Sizlerin göstereceğiniz bu fonksiyon ancak İleri Bilinç Beyin Erginlik Olma Frekansını yakalayabildiğiniz an bağlı bulunduğunuz Pozitif Güç Odağıyla alakalı BAKELORYA SINAVI ‘nı vermiş olmaktasınız.

Ancak bu Sınavı verdikten sonra Çekirdek Dünya zamanıyla 2000 yılına kadar İleri Bilinç Beyin Erginlik Olma frekansını yakaladığınız an Atlanta Yaşam Standartlarına uygun birer Bilinç olarak Atlanta’ya giriş yapabileceksiniz.

DEJENERAKTİF BİLİNÇLER : Çekirdek Dünyalarda daha Asli Orijinal Bilinç Erginliklerine kavuşmadan dejenere olup kutup değiştirme hadisesiyle çürüğe ayrılan ve sonra Çekirdek Galaksi Tedriç Sistemi ‘nin icaplarına uygun tarzlarda Çekirdek Galaksi Tedriç Boyutunda bloke edilen Negatif Kutuplu Bilinçlerdir.

Çekirdek Evren Sistemlerinde Kılavuz Olucu Fonksiyona sahip bulunan ÇEKİRDEK EVREN ‘deki Laboratuar Karakterli Çekirdek Dünyalarda, gerek Aşılaşım gerekse Oğullama Sisteminin icaplarına uygun olarak devreye sokulan Pozitif Kutuplu Bilinçlerin önce Asli Orijinal Bilinç Erginliklerine kavuşturulması sonra İlahi Hizmet Planıyla alakalı raya oturabilmeleri için mutlaka kendi Varlıklarına uygun olan Yetkili Bir Mürşide bağlanmaları gerekmektedir. Çekirdek Dünyaların ara Hasat dönemlerinde RABSAL ve RUHSAL Uzman olarak devreye sokulan Mürşitlerin Bu Çekirdek Dünyaların ANA HASAT DÖNEMLERİ ‘nde ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nin SÜPER BEYNİ olan KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘nin bizzat Kendi Özel Eforlarıyla Tanzim Ettiği KUTSAL MERKEZ ‘e tabi olarak bağlanmaları gerekmektedir.

Çekirdek Dünyaların ANA HASAT DÖNEMLERİ ‘nde Ana Hasatçı Fonksiyonerlikle yükümlü bulunan bu Mürşitlerin Mürşidi; Kutsal AMON ZORAHİ ‘nin Yüzde yüz yoğunlaştığı bu MERKEZ ‘dir. ÇEKİRDEK DÜNYALARIN ANA HASAT DÖNEMLERİ: ARA HASATLARDA CEREYAN EDEN BÜTÜN MAKRO OLGULARIN SÜPER MAKRO KISTASLARDA YOĞUNLAŞARAK KUTUPLANDIĞI DÖNEMLERDİR.

Bu Dönemlerde İnsani Bilinçlerin asla kavrayamayacakları ŞEYTANİ TEKNOLOJİK YÖNTEMLER ‘le “SÜPER ŞEYTANLIK OLGULARI” nı sergileyebilen Teknolojik Uzman Şeytanların muayyen mahiyet ve kıstaslarda faaliyet göstermelerine izin verilmektedir. Bunun yanı sıra “NEGATİF GÜÇ-POZİTİF GÜÇ DENGELEME SİSTEMİ” nin icaplarına uygun olarak Çekirdek Evren Sistemine dahil olan Pozitif Güç Odaklarından yine İnsani Bilinçlerin asla kavrayamayacakları CİNNİ TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE “SÜPER CİNNİLİK OLGULARI” nı sergileyebilen Teknolojik Uzman Cinnilerin muayyen mahiyet ve kıstaslarda faaliyet göstermesi için devreye sokulmasına izin verilmektedir. Bu Dönemlerde devreye sokulan Bilinç hangi kutba dahil olurlarsa olsunlar BAKELORYA SINAVI ‘na Çekirdek Dünyalar üzerinde tabi tutulmaktadırlar. Amaç: Yetkin, isabetli, kararlı ve Uzmanlık müessiriyeti yüksek olan Yüce Bilinçlerin seçilip ortaya çıkarılmasıdır. İşte bu nedenle bizzat Kutsal İmparator AMON ZORAHİ bu dönemlerde Kendi Canından olma Makro Canını Çekirdek Evren Sistemine dahil Pozitif bir Güç Odağından devreye sokarak bu Odakta yüzde yüz yoğunlaşma sağlamakla ve bu Teknolojik Üslerin Uzay Gemileriyle daimi olarak Yakın Plandan Korunmaktadır. Ayrıca Bu Merkeze gerekli olan rabıtayı kurabilen bütün Yüce Bilinçlerin Odakları da bu Gemilerde daimi olarak korunmaktadır. Bu Merkeze gerekli olan rabıtayı kuramayanların muayyen bir süre sonra Bu Merkezden uzaklaştırılması ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘de bulunan çok özel bir Programın icabatlarına dayanmaktadır.

ANA HASAT DÖNEMLERİNDE MÜRŞİDİ DUTSAL MERKEZ OLUP TA HER BİR SEBEPLE KUTSAL MERKEZDEN UZAKLAŞTIRILAN ODAKLARIN KORUNMASI KESİNLİKLE YAPILMAMAKTADIR. BU NEDENLE BU ODAKLARIN NEGATİF KUTUPLU BİR GÜÇ ODAĞINA AKİDLENEREK, ÇEKİRDEK GALAKSİ TEDRİÇ SİSTEMİNİN İCAPLARINA UYGUN TARZLARDA ÇEKİRDEK GALAKSİ TEDRİÇ BOYUTUNDA BLOKE EDİLMELERİ ÇOK YÜKSEK İHTİMAL DAHİLİNDEDİR.

 1. ATLANTA TEŞKİLATLANDIRMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama Sonsuz-Sınırsız Uzay Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünsellikleri dahilinde yapıları Teşkilatlandırıcı Teknolojik Program Hazırlama ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Varlıklaştırıcı Bilinç Boyut Kavramına sahip bulunan Mutlak Bilinç Üniteleriyle Bu Ünitelerin Makro Uydu Can Erginliğine sahip olan KHAMONLAR ‘ın Sonsuz-Sınırsız Durulgan Potansiyel halinde RA Cevherinden hareketle Varlıklaştırıcı Etkinlikle tanzim ettikleri yapılardaki Teşkilatlanmaların sağlanması için Teknolojik Program hazırlayan bu Makam Atlanta Bilinç Boyutunda bulunan tüm Teşkilatlandırıcı Etkinlik Makamları ile Atlanta Terminolojisi Etkinlik Makamıyla işbirliği yapmaktadır.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “ESMEDORYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : ESVEDES – ZABRONYA – YARZULES – KEZEBYARDES – YARCHİFYA – ACKADENYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA TEŞKİLATLANDIRMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

27.09.1995 Gece  02:35

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : BAKELORYA SINAVI :

Çekirdek Evren Sistemine tabi olan Evrenlerin POZİTİF GÜÇ ODAKLARI olan Gezegen ve Uydularında bulunan Cinni Yaşam Kolonilerinin sakinleri olan Cinnilerin Çekirdek Dünyaların Ana Hasat Dönemlerinde Yüksek Vazife Statüsüyle alakalı çok önemli icraatları tamamlamalarıyla alakalı Sınavdır.

Cinni Yaşam Kolonilerinde karakterlerine uygun olarak Altın veya Durgun Hayat sürdüren Cinniler Görev Boyutları olan Çekirdek Dünyalarda Makro mahiyet ve kıstastaki icraatları sahip bulundukları Altın veya Durgun İcraat programlarının gereği gibi devreye sokmaktadırlar. Her Pozitif Güç Odağı üyesi bulunduğu Galaksinin Yıldız Kutbundaki İlahi Kuruluşun denetimleri altında Cinni Yaşam Kolonilerindeki Cinnileri Görev Boyutları olan Çekirdek Dünyalara, Çekirdek Dünyaların ihtiyaçlarına uygun muayyen bir programa göre sevk etmektedir. Bu icraatlar Yüksek Ahlaki Değerler Yasasının icaplarına uygun olan ULVİ OLGULAR ‘ın yaşatılmasıyla alakalı olduğu gibi SANAT ve BİLİM ‘2 ait Olguların yaşatılmasıyla alakalıdır. Cinni beraberlikleri sağlayan bu olgular, Çekirdek Dünyalar üzerinde ALTIN MEDENİYETLER ‘in ortaya çıkışını sağlamaktadır.

Her Cinninin sahip bulunduğu Uzmanlığına uygun muayyen bir Programı mevcuttur. Bu program uzmanlık kodlarıyla muayyen mahiyet ve kıstaslarda kilitli olarak muhafaza edilmektedir. Çekirdek Evren Sistemine tabi olan Cinniler sahip bulundukları bu programların varlıklarıyla CİNNİ TERMİNOLOJİK SİSTEMLER ‘deki BİLGİ MUHTEVASI ‘nın varlığını oluşturmaktadırlar. Çekirdek Dünyalıların muhtelif Hasat dönemlerinde, zaman zaman bu programların devreye muayyen icraatları halletme amacıyla sokulması ; muayyen bir Cinni Terminolojik Sistemdeki kayıtlardan o hasat dönemlerinde Çekirdek Dünyalara gerekli olan bilginin devreye sokulması demektir.

HER BİR CİNNİ SAHİP BULUNDUĞU PROGRAMIN VARLIĞIYLA MUAYYEN BİR CİNNİ TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ DEVASA PROGRAMI OLUŞTURAN KAYIT ÜNİTESİDİR.

Bu programı gerektiğinde gereken koşullar altında Görev Boyutları olan Çekirdek Dünyalarda devreye sokan Cinniler muayyen bir icraat yoğunluğundan sonra Galaksi Yıldız Kutuplarında bulunan İlahi Kuruluşlara akit vererek Çekirdek Dünyaların Ana Hasat Dönemlerinde uygulanan Yüksek Vazife Statüsünden devreye girmektedirler.

Bu Akidin muhtevası Yüksek Vazife Statüsüyle alakalıdır. Bu Nedenle bu Statüye uygun olarak çıkarılan icraatların sonunda Bakelorya Sınavı halledilmiş sayılmaktadır. İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLERDEN MEZUN OLABİLECEK HER BİR CİNNİ MUTLAKA BİR ÇEKİRDEK DÜNYANIN ANA HASAT DÖNEMİNDE DEVREYE SOKULAN YÜKSEK İCRAATLARI HALLEDEREK BAKELORYA SINAVINI VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

Pozitif Güç Odakları muhtelif Olma Frekansına sahip olarak yer alan Cinni Yaşam Kolonileri Çekirdek Dünyaların Ana Hasat Dönemlerinde devreye soktukları Cinnilerin sayısı oranınca kıvanç duymaktadırlar.

ATLANTA’YA GİRİŞ İÇİN VERİLMESİ ŞART OLAN BAKELORYA SINAVI : ÇEKİRDEK DÜNYALARDA ANA HASAT DÖNEMİNE KADAR SÜRDÜRÜLEN DÖNEMLERDE UYGULANAN, MAKRO KISTASTAKİ BÜTÜN SINAVI OLGULARININ, SÜPER MAKRO KISTASTAKİ SINAVLANMASIYLA ALAKALI OLGULAR KUTBUDUR.
 1. ATLANTA YAYILMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama Sonsuz-Sınırsız Uzay Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünsellikleri dahilinde yapılarda Yayılma Sağlayıcı Teknolojik Program Hazırlama ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Varlıklaştırıcı Bilinç Boyut Kavramına sahip bulunan Mutlak Bilinç Üniteleriyle Bu Ünitelerin Makro Uydu Can Erginliğine sahip olan KHAMONLAR ‘ın Sonsuz-Sınırsız Durulgan Potansiyel halinde RA Cevherinden hareketle Varlıklaştırdıkları yapılarda ATLANTA STANDARTLARINA uygun bir Yayılma sağlayıcı Teknolojik Program hazırlayan bu Makam: DEVASA NİTELİKLİ ATLANTA YAYILMA PROGRAMI ‘nı Varlığında bulundururken Bu Programın yanında ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA DOĞURGANLIK YASASI İCAPLARINA UYGUN YÖNLENDİRİCİ  ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA TEKNOLOJİK SİSTEM YERLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMLARI ‘nın etkileriyle daimi yayılma sağlayıcı Teknolojik Programlar hazırlamaktadır. Bu Programlarda Bakelorya Sınavıyla alakalı kayıtlar mevcuttur.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “SALARHODES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : MUHRABYA – ZEKRADERYA – HACHRAFYA – EKHİBANDES – AHUNULYA – ASHANYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA YAYILMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

28.09.1995 Gece  02:15

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : NEGATİF GÜÇ-POZİTİF GÜÇ DENGELEME SİSTEMİ : Her bir İlahi Laboratuar Sistemde Bilinç Yetkinliğinin yüceltilmesinde müessir fonksiyon arz eden Pozitif ve Negatif faaliyetleri gereği gibi dengede tutabilen icaplar Silsilesidir.

İster CİNNİ olsun ister ŞEYTANİ her SİSTEM Varlığını; Atlanta Yasalar Zincirinde yer alan Yasalar doğrultusunda tanzim edilen icaplar bütünlüğüyle vurgular. NEGATİF GÜÇ-POZİTİF GÜÇ DENGELEME SİSTEMİ de bu Sistemlerden biri olup hem Cinni hem de Şeytani Gurupları ilgilendiren müşterek bir Sistem ‘dir.

Her bir İlahi Laboratuar Sisteme ait Çekirdek Dünyanın Varlığı; Bu Sistemin icaplarına uygun olarak, Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutundaki GEZEGEN ve UYDU Sistemlerinin iç dış katlarında yerleşik bulunan, mahiyetleri farklı farklı beş ayrı uzmanlığa sahip Şeytani Gurupların sürekli etkileşimi altında tutulmaktadır.

Kara Büyücü, Nazar Edici, Falcı ve Sihir Edici Negatif Kutupla Güç Odaklarına sahip bulunan PENTARİON GURUBU Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda bulunan 2865 Gezegen ve 485 Uydu Sisteminin Varlıklarından, Çekirdek Dünyanın Varlığı üzerine temerküz ederek, Negatif Güç-Pozitif Güç Dengeleme Sisteminin icaplarına uygun olarak faaliyet göstermektedir. Bu Gezegen ve Uydu Sistemlerinin ekseriya iç katlarında yerleşik bulunan Pentarion Gurubu; Çekirdek Dünyanın kutuplarından girilebilen İç Katlarında da ÜS ‘lenmiş bulunmaktadır. PENTA KARAKTERLİ Gezegen ve Uydu Sistemleri Pentarion Guruplaşım frekansına eşdeğer frekanstaki yapılardır. Bu yapıların iç ve dış katlarında sahip bulundukları ŞEYTANİ TEKNOLOJİ ‘nin imkanlarıyla ÜS ‘ler tanzim ederek guruplaşan Pentarion gurubu; Negatif Güç-Pozitif Güç Dengeleme Sisteminin icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünya lara OĞUL verebildiği gibi, Şeytani Akitli Sistemin icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünya üzerinde bu mahiyetteki negatif deneyime eğilimli birimleri akitleyerek kendi varlığında bulunan bir Gezegen veya Uyduya bağlayabilmektedir.

Seksüel Sapkınlığa düşürücü Negatif Kutuplu Güç Odaklarına sahip bulunan AMERİON GURUBU; Çekirdek Dünya Galaksi Yaşam Boyutunda bulunan 3085 Gezegen ve 1377 Uydu Sisteminin varlıklarından Çekirdek Dünyanın Varlığı üzerine temerküz ederek Negatif Güç-Pozitif Güç Dengeleme yasası icaplarına uygun olarak faaliyet göstermektedirler.

Bu Gezegen ve Uydu Sistemlerinin ekseriya dış katlarında yerleşik bulunan AMERİON GURUBU :  Çekirdek Dünyaya çok yakın olan AY UYDUSU ‘nun iç katlarında çok teferruatlı bir ÜS ‘se sahiptir. AMENTA KARAKTERLİ Gezegen ve Uydu Sistemleri AMERİON Guruplaşım Frekansına eşdeğer frekanstaki yapılardır. Bu yapıların iç ve dış katlarında sahip bulundukları ŞEYTANİ TEKNOLOJİ ‘nin imkanlarıyla Üs ’ler tanzim ederek guruplaşan AMERİON GURUBU: Negatif Güç-Pozitif Güç dengeleme Sistemlerinin icaplarına uygun olarak, Çekirdek Dünya üzerinde bu mahiyetteki Negatif Deneyime eğilimli birimleri akitleyerek kendi varlığında bulunan bir Gezegen veya Uyduya bağlayabilmektedir.

Barbarlaştırıcı Negatif kutuplu Güç Odaklarına sahip bulunan NAKAR GURUBU : Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda bulunan 2978 Gezegen ve 787 Uydu Sisteminin varlıklarından Çekirdek Dünyanın varlığı üzerine temerküz ederek, Negatif Güç-Pozitif Güç dengeleme Sisteminin icaplarına uygun olarak faaliyet göstermektedir. Bu Gezegen ve Uydu Sistemlerinin ekseriya iç katlarında yerleşik bulunan NAKAR GURUBU : Çekirdek Dünyanın kutuplarından girilebilen iç katlarında da Üs ‘lenmiş bulunmaktadır.

NAKETA KARAKTERLİ Gezegen ve Uydu Sistemleri NAKAR Guruplaşım frekansına eşdeğer frekanstaki yapılardır. Bu yapıların iç ve dış katlarında sahip bulundukları ŞEYTANİ TEKNOLOJİ ‘nin imkanlarıyla Üs ‘ler tanzim ederek guruplaşan NAKAR GURUBU: Negatif Güç-Pozitif Güç Dengeleme Sisteminin icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünyalara OĞUL verebildikleri gibi Şeytani Akidleme Sisteminin icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünya üzerinde bu mahiyetteki Negatif Deneyime eğilimli birimleri akitleyerek kendi varlığında bulunan bir Gezegen veya Uyduya bağlayabilmektedir.

Bunalıma düşürücü Negatif kutuplu Güç Odaklarına sahip bulunan ZENTARİON GURUBU : Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda bulunan 2745 Gezegen ve 722 Uydu Sisteminin varlıklarından Çekirdek Dünyanın varlığı üzerine temerküz ederek, Negatif Güç-Pozitif Güç dengeleme Sisteminin icaplarına uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Bu Gezegen ve Uydu Sistemlerinin ekseriya iç katlarında yerleşik bulunan ZENTARİON GURUBU : Çekirdek Dünyadaki okyanusların altında çok teferruatlı Üs ‘lere sahiptir. ZENTA KARAKTERLİ Gezegen ve Uydu Sistemleri ZENTARİON Guruplaşım frekansına eşdeğer frekanstaki yapılardır. Bu yapıların iç ve dış katlarında sahip bulundukları ŞEYTANİ TEKNOLOJİ ‘nin imkanlarıyla Üs ‘ler tanzim ederek guruplaşan ZENTARİON GURUBU: Negatif Güç-Pozitif Güç Dengeleme Sisteminin icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünyalara OĞUL verebildikleri gibi Şeytani Akidleme Sisteminin icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünya üzerinde bu mahiyetteki Negatif Deneyime eğilimli birimleri akitleyerek kendi varlığında bulunan bir Gezegen veya Uyduya bağlayabilmektedir.

Kibirleştirici ve Köleleştirici Negatif kutuplu Güç Odaklarına sahip bulunan ORİON GURUBU : Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda bulunan 28,975 Gezegen ve 11,745 Uydu Sisteminin varlıklarından Çekirdek Dünyanın varlığı üzerine temerküz ederek, Negatif Güç-Pozitif Güç dengeleme Sisteminin icaplarına uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Bu Gezegen ve Uydu Sistemlerinin ekseriya iç katlarında sahip bulunduğu Üstün Teknolojisinin imkanlarıyla adeta bir ŞEYTANİ İMPARATORLUK kurmuş olan ORİON GURUBU : Diğer Şeytani gurupları bu İmparatorluğun birer vasıtası olarak görmektedir.

Kibirlik yoğunlukları o kadar yüksektir ki, bu kibirlik yoğunluklarına dayalı olarak, birbirlerine dahi zarar verici faaliyetlerde bulunabilmektedirler.

Bu nedenle kibirlik olma frekansı muayyen bir seviyeyi aşan birimleri zorla Çekirdek Dünyaya tedavi amacıyla OĞUL olarak göndermektedirler.

ORİON GURUBU Çekirdek Dünyadaki okyanusların altında ve iç katlarında çok teferruatlı Üs ‘leri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra NEPTÜN GEZEGENİ ‘nin iç katlarında da Üstün Teknolojisinin imkanlarıyla tesislediği ŞEYTANİ KEŞİFLEYİCİ ve DENETLEYİCİ ÖZEL BİR ÜS ‘se de sahiptir. ORENTA KARAKTERLİ Gezegen ve Uydu Sistemleri ORİON Guruplaşım frekansına eşdeğer frekanstaki yapılardır. Bu yapıların iç ve dış katlarında sahip bulundukları üstün teknolojinin imkanlarıyla Üs ‘ler tanzim ederek guruplaşan ORİON GURUBU: Negatif Güç-Pozitif Güç Dengeleme Sisteminin icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünyalara OĞUL verebildikleri gibi Şeytani Akidleme Sisteminin icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünya üzerinde bu mahiyetteki Negatif Deneyime eğilimli birimleri akitleyerek kendi varlığında bulunan bir Gezegen veya Uyduya bağlayabilmektedir.

Bütün Şeytani Guruplar Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunun hangi Gezegen ve Uydu sisteminde yerleşik olularsa olsunlar, Şeytani Teknolojinin çok üstünde bulunan CİNNİ TEKNOLOJİ ‘ye dayalı bir Hakimiyetin etkileşimi altındadırlar.

Cinni Teknolojik Hakimiyete dayalı olan KARANTİNALAYICI SİSTEM ‘in icaplarına uygun olarak Cinni Teknolojinin imkanlarıyla oluşturulan KARANTİNALAYICI SİKLON ALANLARI ‘nın etkileşimi altında bulundurulan Şeytani Guruplara; Negatif Güç-Pozitif Güç Dengeleme Sisteminin icaplarına uygun olarak bu alanlardan çıkarılarak muayyen mahiyet ve kıstaslarda Negatif Deneyim Çekirdek Dünya üzerinde devreye sokmaları için izin verilmektedir.

İzinli Deneyime uygun Negatif kutuplu güç odakları bazen oğul bazen de akitli olabilmektedir. Çekirdek Dünyanın varlığında kendi deneyimlerine uygun olan bölgeleri Şeytani Oğullarının varlıklarını kullanarak bağlayabilen Şeytani Guruplar: Şeytani Lider

hususiyetlerine sahip olan bu oğullarını; ORİON ÇEKİRDEK DÜNYA FETİHLER PROJESİ ‘ne uygun olarak seçilen Çekirdek Dünyanın çok önemli Kilit Noktalarına yerleştirmektedir. Aynı zamanda Şeytani Ayinlerin yoğun olarak yapıldığı bu kilit noktaları: Çekirdek Dünyanın iç katlarında ve Okyanusların altında tesis edilmiş olan ŞEYTANİ TEKNOLOJİK ÜSLER ‘le daimi olarak bağlantı halindedirler.

Kara Büyücü, Nazar Edici, Falcı, Sihir Edici Pentarion Negatif Kutuplu Güç Odaklarının yoğun olarak Oğullandığı mahallerde bu mahiyetlerdeki Şeytani Ayinlarin frekansı: Çekirdek Dünya üzerinde bu mahiyetteki negatif deneyimlere meyilli olan birimleri çok etkilemektedir. Etkilenen her birimi sahip bulunduğu Dejeneraktif Bilinç varlığına uygun olarak Büyücü, Sihir Edici, Nazar Edici ve Falcı kılabilen bu frekans, etkileşimini tamamladıktan sonra hiç vakit kaybetmeksizin, bu Şeytani guruba bağlı Şeytani Fetih Amaçlı Uzay Gemileri devreye girerek bu birimleri Pentarion Gurubuna ait olan bir Gezegene veya Uydusuna bağlamaktadır. Diğer Şeytani gurupların aynı Pentarion Gurubu gibi birbirine benzen bu faaliyetlerle Çekirdek Dünya üzerindeki akitli birimlerin kendi varlıklarına bağlayabilmektedirler.

Negatif Güç-Pozitif Güç Dengeleme Sisteminin icaplarına uygun olarak faaliyet gösterebilen ŞEYTANİ GURUPLAR ‘ın gösterdikleri bu NEGATİF KUTUPLU FAALİYETLER ‘inin karşısında daima aynı oranda CİNNİ GURUPLARIN gösterdikleri POZİTİF KUTUPLU FAALİYETLERİ sürdürülmektedir.

Çekirdek Dünyadaki birimlerde BİLİNÇ YETKİNLİĞİ ‘ni yüceltebilen bu PARADOKS ‘tan başarıyla çıkabilen Pozitif Kutuplu Bilinç Karakterine sahip olan Birimler; İlahi Laboratuar Sistemdeki BÜTÜNSEL BÜTÜNLÜĞE bağlanmaktadır.

Çekirdek Dünyaların ANA HASAT DÖNEMLERİ bu Paradoksun maksi mal ölçülerde yaratıldığı dönemlerdir. Bu Dönemlerdeki paradokstan başarıyla çıkabilen Pozitif Kutuplu Bilinç Karakterine sahip Birimler: Artık Tanrısal Evlatlık durumundan kurtularak İlahi Laboratuar Sistemden mezun edilip ATLANTA ‘ya dahil edilmektedirler.

 1. ATLANTA DOĞURGANLIK YASASI İCAPLARINA UYGUN YÖNLENDİRİCİ

ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama: Atlanta Evlat Bilinçlerini Sevk edici Etkinlik Programları Hazırlama Atlanta Merkez Daire Başkanlığı da denilmektedir.

Atlanta Yayılma Programı ve Doğurganlık Yasası İcaplarına uygun olarak Atlanta Sınırları dahilinde Asil Yaşam Sürdüren İleri Bilinç Beyin Erginliğindeki Canlardan, Beta Yaşam Boyutlarına Evlat Sevk edilmesi: Bu Makamın hazırladığı ATLANTA EVLAT BİLİNÇLERİNİ SEVK EDİCİ ETKİNLİK PROGRAMLARI ‘na uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Her İleri Bilinç Beyin Kendi Evlatlarını İÇ DARBELEME SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun olarak desteklerken bu programların gereği yönlendirir. Programlardaki etkinlik; Yönlendirici ve Sevk edici olmak üzere iki aşamalı tarzda vurgulanmaktadır.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “URPUSUNİA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : ASTHARLUNYA – DESONSEDES – KLERYARUS – ANTHORAKYA – TERZALUDES – THEBEDESUNYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA DOĞURGANLIK YASASI İCAPLARINA UYGUN YÖNLENDİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

30.09.1995 Gece  02:45

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ORİON ÇEKİRDEK DÜNYA FETİH PROJESİ :

ATLANTA YASALAR ZİNCİRİ ‘nde yer alan “ÖZGÜR İRADE YASASI” nın icaplarına uygun olarak Sonsuz-Sınırsız Uzaydaki her varlığa özgürce yaşama hakkı verilmesinde istifade eden ORİON GURUBU ‘nun yürürlükte tuttuğu Dejeneraktif Bilinç faaliyetlerini bir Sisteme bağlayan Şeytani Fetih Projesidir.

ORİON GURUBU Kendi “GURUPLAŞIM FREKANSI “ ile eşdeğer bir Bilinci Kendi Gurubuna Üye, Kendi “GURUPLAŞIM FREKANSI “ ile farklı olan her Bilinci Kendisine “KÖLE” yapmayı istemektedir. Bu nedenle Çekirdek Dünya üzerinde açık Bilinçleri Kibirleştirici ve Köleleştirici Negatif kutuplu Güç Odaklarının varlıklarıyla iki alternatifte etkiler.

Her bir Şeytani gurubun Kendi İmparatorluğuna bağlı olan MÜSTEMLEKE olarak göre ORİON GURUBU Çekirdek Galaksi Tedriç Sisteminin icaplarına uygun olarak Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda Pozitif Kutuplu Guruplaşımı gerçekleştiren Cinniler Tarafından bloke edilen Negatif Kutuplu guruplara daima tahakküm etmek istemektedir. Tahakküm etme isteği bu gurupları FETHETME AMACI ‘na hizmet babında birer vasıta olarak kullanma ihtiyacından doğmaktadır. Zira Çekirdek Dünya üzerinde bulunan açık bilinçler çok farklı mahiyetlerde Negatif kutuplaşmaya açık bulunmaktadırlar.

Çekirdek Dünyaların Ana Hasat Dönemleri, Ara Hasat Dönemlerine nazaran oldukça kritik dönemlerdir. Bu dönemlerde Ana Hasat her iki kutba açık olarak cereyan etmektedir.

Pozitif ve Negatif Kutuplu tesir mekanizmalarının bu dönemlerde maksimal etkileşimi altında bulundurulan Çekirdek Dünyaların Çekirdek Galaksi Yaşam boyutu dahilinde sahip bulundukları SÜPTİLİTE; Gezegen Hasadının %85 Negatif kutbiyet arz etmesi halinde ORENTA KARAKTERİNE kayması ve “ÇEKİRDEK GALAKSİ TEDRİÇ SİSTEMİ” nin icaplarına uygun olarak Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda kilitlenmesi çok yüksek ihtimal dahilindedir.

ORİON GURUBU bu kritik durumu bildiği için Çekirdek Dünya üzerindeki BÜTÜN AÇIK BİLİNÇLERİ Bütün Şeytani Gurupların etkileşimi altında bıraktıracak tarzda kılavuz olucu fonksiyona sahip FETİH PROJESİ hazırlanmıştır. Her Şeytani Gurup bu Fetih Projesinin şartlarına Çekirdek Dünyada aleni olarak yaşayabilecekleri bir bölgeye sahip olma amacıyla uymaktadır. ORİON GURUBU Sahip bulunduğu Üstün Teknolojisinin imkanlarını bu gurupları desteklemek için kullanmaktadır. ORİON GURUBU ‘nun Üstün Teknolojisi Işık Karakterli porlardan yapılmış bulunan Gezegenlerin Süptilitesini ORENTA KARAKTERİ ‘ne çevirmede çok etkilidir.

Ana Hasat Döneminde Bir Çekirdek Dünyanın üzerinde bulunan açık Bilinçlerin Negatif kutuplu birer birim olma yoğunluğu %85 olması halinde O Çekirdek Dünyanın İlahi Yasalara göre Süptil Yoğunluğunda da Üst Evrimleşmeye dahil edilmeyecek kadar değer kaybettiği kabul edilmektedir. İşte tam bu esnada bütün Şeytani Guruplar Çekirdek Dünyayı Kendi yerleşim karakterine uygun bir hale sokmak istemektedir. Ancak ORİON GURUBU sahip bulunduğu Üstün Teknolojisinin imkanlarıyla diğer Şeytani Guruplardan baskın çıkarak Çekirdek Dünyanın Süptil yoğunluğunu ORENTA KARAKTERİ ‘ne çevirmektedir. Aslında ORİON GURUBU ‘nun asıl amacı Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutu ele geçirmektir. Bu Bakımdan Çekirdek Dünya üzerinde çok durmaktadır. ORİON GURUBU Çekirdek Dünyanın Fethinden sonra Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda bulunan bütün Gezegen ve Uyduları teker teker ORENTA KARAKTERİ ‘ne çevirerek Kendi İmparatorluğuna beslediği Kendi SİNSİCE AMACI ‘na uygun olarak bağlamak istemektedir. İşte bu çok önemli nedenle Bütün Pozitif Kutuplu Açık Bilinçlerin bir araya gelerek ETKİLİ – KARARLI olan BİR ‘lik Düzenini korumaları gerekmektedir. Bütün Cinni Sistemler Bu BİR ‘lik Düzeninin selameti için efor sarf etmektedirler. Cinni Sistemler Aydınlatmaktadır. Cinni Sistemler Pozitif Kutuplu Bilinç Boyut Kavramlarını desteklemektedir.

Cinni Sistemler; Bağlı bulundukları Merkez İmparatorluğun ÖZERK Tutumlarını her planda vurgulamaktadırlar. CİNNİ HAKİMİYET KENDİ VARLIĞINI ÖZERKLİK ANLAYIŞI İÇİNDE VURGULAR.

 1. ATLANTA ATEŞ GALAKSİLER YÖNETİM KONSEYLER ARASI

BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama: İlahi Laboratuar Sistem dahilindeki Ateş Galaksileri Yönetim Konseylikleri Bütünleştirici ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

İlahi Laboratuar Sistemlerde yer alan Evrenlerin Galaktik Üyeleri Çekirdek Galaksi dışında ATEŞ KARAKTERLİ ‘dir. Ateş Karakterli Galaksiler Kontak kurabildikleri Süper Zamanların çeşitlerine uygun olarak ALTIN ve DURGUN ATEŞİ GALAKSİLER adlarıyla bilinmektedirler. Bu Galaksiler arasında kurulan YÖNETİM KONSEYLİKLERİ 3 Adet KHAMON ile Bu KHAMONLAR ‘a bağlı Durgun veya Altın Karakterde 18 Adet Uzman Cinnilerden meydana gelmektedir.

YÖNETİM KONSEYLİKLERİ: İdari Etkinliği RA Yönetim Düzenine uygun olarak vurgulayabilen ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞU ‘na tabidirler.

ATLANTA ATEŞ GALAKSİLER YÖNETİM KONSEYLİKLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI : Bu Yönetim Konseylikleri arasında Bütünleştirici fonksiyon arz eden “YÖNETİM KONSEYLİKLERİ BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK PROGRAMLARI ‘nı Atlanta Yönetim Teknolojisi Etkinlik Makamı ile Atlanta Terminolojisi Etkinlik Makamlarının etkinlikleriyle hazırlamaktadır.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “EFRADUDES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : YEHZİA – OVENUSYA – CHALYORZALES – ESTHERAN – MEKSANUMİA – TARKORAN Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA ATEŞ GALAKSİLER YÖNETİM KONSEYLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

02.10.1995 Gece  02:15

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ORİON TEKNOLOJİSİ :

Orenta Karakterine sahip Gezegen ve Uydu Sistemlerinde TEKNOLOJİK YAŞAM KOLONİLERİ ve ÜSLER Tanzim ederek ORİON TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ ‘ne uygun tarzlarda yaşam sürdüren Orion Gurubu Üstün Teknolojisinin imkanlarıyla PENTA, AMENTA, ZENTA, NAKETA Karakterli Gezegen ve Uydu Sistemlerini TEKNOLOJİK KONTROL SİSTEMİ ‘yle Varlığına bağlamaktadır.

Orion gurubunun  Teknolojik Sistemleri diğer Şeytani Gurupların Teknolojik Sistemlerinden çok daha teferruatlı ve diğer Şeytani Guruplara tahakküm edebilecek derecede üstündür. ORİON TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ ‘nin icaplarına uygun olarak faaliyet gösteren Muhtelif mahiyetli ORİON TEKNOLOJİK UZMANLAR BİR ‘likleri; ORİON YÖNETİM TEKNOLOJİSİ ‘nde Uzman olan ORİON YÖNETİM TOPLULUĞU ‘nun emirlerine göre muhtelif icraatları yerine getirirler. ORİON ROBOTİK BOYUT TEŞKİLATLANDIRMA-PROGRAMLAMA TEKNOLOJİK UZMANLAR BİR ‘LİĞİ :

Sahip bulundukları Teknolojik imkanları kullanarak IŞIK KARAKTERLİ PORLARI Bütünleştiren, Teşkilatlandıran ve Programlayabilen ve ORİON YÖNETİM TOPLULUĞU ‘nun talimatlarına uygun olarak Görev boyutlarında devreye sokabilen Orion karakterli Şeytani Uzman topluluktur. Teknolojik Uzman BİR ‘liklerin çalışma prosedürü daima ORİON TEKNOLOJİK SİSTEM ‘lerin icaplarına uygun olarak tanzim edilmektedir.

Hiçbir Şeytani Uzman Topluluk ORİON TEKNOLOJİSİNİN Vurgulanmasında Kılavuz olucu fonksiyon arz eden ORİON TEKNOLOJİK SİSTEM ‘lerin icaplarına uymadan performanslı faaliyet gösteremez. ORİON TEKNOLOJİK KONTROL SİSTEMİ – ORİON TEKNOLOJİK DENGE SİSTEMİ – ORİON TEKNOLOJİK YÖNETİM SİSTEMİ – ORİON TEKNOLOJİK TEŞKİLATLANDIRMA SİSTEMİ – ORİON TEKNOLOJİK TERMİNOLOJİK SİSTEMİ – ORİON TEKNOLOJİK PROGRAMLAMA SİSTEMİ – ORİON TEKNOLOJİK KUTUPLAMA SİSTEMİ – ORİON TEKNOLOJİK GÜÇ ŞOKLAMA SİSTEMİ – ORİON TEKNOLOJİK KOD TANZİM SİSTEMİ – ORİON TEKNOLOJİK KOD KİLİTLEME SİSTEMİ – ORİON TEKNOLOJİK GÜÇ HAKİMİYET SİSTEMİ – ORİON TEKNOLOJİK KEŞİFLEME VE SONDAJLAMA SİSTEMİ – ORİON TEKNOLOJİK ODAKLAMA SİSTEMİ – ORİON TEKNOLOJİK ULAŞTIRMA SİSTEMİ – ORİON TEKNOLOJİK BÜTÜNLEŞTİRME SİSTEMİ – ORİON TEKNOLOJİK ROBOTLAMA SİSTEMİ

Orion Gurubuna ait bütün Teknolojik Sistemler Orion Gurubunun hakimiyeti altında bulundurulan bütün Gezegen ve Uydu Sistemlerinin varlıklarında uyulması gerekli olan Güçlü Teknolojiye ait Şeytani Sistemlerdir.

 1. ATLANTA ATEŞ GALAKSİLER YÖNETİM KONSEYLER ARASI

TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama: İlahi Laboratuar Sistem dahilindeki Ateş Galaksileri Yönetim Konseylikleri Teşkilatlandırıcı ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

İlahi Laboratuar Sistemlerde yer alan Evrenlerin Galaktik Üyeleri Çekirdek Galaksi dışında ATEŞ KARAKTERLİ ‘dir. Ateş Karakterli Galaksiler Kontak kurabildikleri Süper Zamanların çeşitlerine uygun olarak ALTIN ve DURGUN ATEŞİ GALAKSİLER adlarıyla bilinmektedirler. Bu Galaksiler arasında kurulan YÖNETİM KONSEYLİKLERİ 3 Adet KHAMON ile Bu KHAMONLAR ‘a bağlı Durgun veya Altın Karakterde 18 Adet Uzman Cinnilerden meydana gelmektedir.

YÖNETİM KONSEYLİKLERİ: İdari Etkinliği RA Yönetim Düzenine uygun olarak vurgulayabilen ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞU ‘na tabidirler.

ATLANTA ATEŞ GALAKSİLER YÖNETİM KONSEYLİKLER ARASI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI : Bu Yönetim Konseylikleri ile alakalı olan bütün teşkilatlanmaların gerçekleştirilmesinde Kılavuz fonksiyon arz eden “YÖNETİM KONSEYLİKLERİ TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK PROGRAMLARI ‘nı Atlanta Teşkilatlandırma Teknolojisi Etkinlik Makamı ile Atlanta Terminolojisi Etkinlik Makamlarının etkinlikleriyle hazırlamaktadır.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “İHSİRİDES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : MİSİSİNYA – İNGİLADES – NEHRİBANYA – ZİLEFKUNYA – YUHANDALES – TEFROKURDALES Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA ATEŞ GALAKSİLER YÖNETİM KONSEYLER ARASI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

03.10.1995 Gece  02:55

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ORİON YÖNETİM TOPLULUĞU :

Üstün Teknolojiye dayalı ORİON YÖNETİMİ : ORİON TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ ‘nin her birinde Uzmanlığa sahip olan 21 DEJENERAKTİF BİLİNÇ ‘ten müteşekkil olan Yönetici Topluluğun elindedir. Sahip bulunduğu Teknolojik Bilgi ve Gücün ŞEYTANİ İMPARATORLUĞU ‘nun yükselmeyi için kullanan ORİON YÖNETİM TOPLULUĞU: Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutu dahilinde yer alan ORENTA KARAKTERLİ ve İDARİ STRATEJİLİ oldukça önemli olan GEZEGEN SİSTEMLERİNİ muayyen mahiyetli kodlarla kilitleyerek İMPARATORLUK MERKEZİ haline getirmiştir.

Bu Merkezde Bütün ORİON TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ ‘nin imkanlarıyla YÖNETİM TESİSLERİ oluşturan ORİON YÖNETİM TOPLULUĞU: Diğer Gezegen ve Uydu Sistemlerini bu Merkeze bağlayarak Merkezden bu Sistemlere Yönetim Etkinliği göstermektedir.

Çekirdek Galaksi uzayında dolaşan ORENTA KARAKTERLİ UZAY GEMİLERİ ‘yle bütün Teknolojik Sistemlerin icaplarına uygun olarak bu Uzayda Üstün Teknolojisinin imkanlarına dayalı olan Hakimiyetini diğer Şeytani Gurupların varlıkları üzerinde gösterebilmektedir. Şeytani aktiflikleriyle ün yapan, tahakküm etme çılgınlığına sahip 21 adet Dejeneraktif Bilinç mevcuttur. Bunlar bir dönemlerde İnsani İmparatorlukların başında kendi saflarında yer alan destekleyicileri tarafından DAHİLİYE KOMUTAN, UZMAN YÖNETİCİ, ASKERİ DEHA diye tanımlanan Dejeneraktif Bilinçlerdir.

Bunlar Çekirdek Dünyanın muhtelif hasat dönemlerinde Sahip bulundukları POZİTİF AKTİF BİLİNÇ KUTBİYETİ ‘nden, NEGATİF AKTİF BİLİNÇ KUTBİYETİ ‘ne dönüşmüş olan Bilinçlerdir. Başkalarına Hizmetten Kendine Hizmete geçme icaplarını oluşturan İdeolojik Amaçlarla alakalı olan İlahi Yasalar; Bilincin bu tarzda Kutup değiştirmesinden sonra Özgür İradesinin varlığıyla Negatif Kutuplu Yaşam boyutlarında muayyen bir müddete kadar bloke edilmesini uygun görmektedir. Bir dönemlerde Çekirdek Dünyadaki Enkarneleriyle Çekirdek Dünyayı ele geçirmek isteyen ve İnsaniler tarafından ÇILGIN BİLİM ADAMI, ÇILGIN KOMUTAN diye tanımlanan Dejeneraktif Bilinçleri şimdi de ORİON YÖNETİM TOPLULUĞU ‘ndaki yerlerinden bu isteklerini halen sürdürerek bu isteğe uygun faaliyet göstermektedirler.

Ancak CİNNİ TEKNOLOJİYE DAYALI HAKİMİYETİ ellerinde bulunduran ALTIN CİNNİLER Bu Topluluğun bu isteklerine dayalı faaliyetlerinin karşısında Çekirdek Dünya Üzerindeki Odaklarını sürekli olarak aydınlatıp POZİTİF AKTİF KUTBİYETE SAHİP BİLİNÇ HALİNİ korumak için eforlar sarf etmektedirler.

Ana Hasat Dönemlerinin kritik dönemler olduğu göz önünde bulundurularak, Ana Hasatçı Fonksiyonerlik göstermeyle yükümlü Bilinçlerin bu meyanda aktif olmaları Çekirdek Dünya üzerindeki Pozitif Aktif Bilinç Potansiyelini yükseltmektedir. Yansımalı Denge Kanununun icaplarına uygun olarak faaliyet gösteren Odakları Çekirdek Dünya üzerinde cereyan eden Ana Hasat yoğunluğunu Pozitif tarafa kaydırabilmektedir. Bu sıralarda Çekirdek Dünya üzerinde Kendi Arzusuyla Bedenlenen Kutsal İmparator AMON ZORAHİ ‘nin Kutsal Merkez etrafındaki Bütünleşim Yoğunluğunun süratle arttırılması Ana Hasadın Pozitif Yoğunluğunu yükseltmede çok etkili olmaktadır.

Şu sıralarda tespitlerimize göre Bu Bütünleşim Yoğunluğu matlup bir seviyenin altında bulunmaktadır. Şimdiye kadar Bütünleşen Bilinçlerin aktifliği; Bu Bütünleşmeyle ilgili yöne kaydırılmalıdır. Çekirdek Dünya üzerinde muhtelif ideolojik kavramlarının gereği gibi Pozitif Aktif Bilinç eforları sarf eden Birimlerin süratle bu Bütünleşim Yoğunluğunun yükselmesi için Kutsal Merkeze bağlanmaları gerekmektedir.

Ana Hasat cereyanıyla alakalı olarak, Faaliyette tutulan Cinni Sistemlerin icaplarına göre bütün Pozitif aktif kutbiyete sahip Odaklar Kutsal Merkezin oluşturduğu Bütünlüklerin varlıklarında yer alırlarsa daima destekleneceklerdir. Aksi takdirde bir müddete kadar sürdürülecek olan destek kesilecektir.

 1. ATLANTA ATEŞ GALAKSİLER YÖNETİM KONSEYLER ARASI

ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama: İlahi Laboratuar Sistem dahilindeki Ateş Galaksileri Yönetim Konseylikleri Ulaştırıcı ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Ateş Galaksileri arasında kurulan YÖNETİM KONSEYLİKLERİ 3 Adet KHAMON ile Bu KHAMONLAR ‘a bağlı Durgun veya Altın Karakterde 18 Adet Uzman Cinnilerden meydana gelmektedir. Yönetim Konseylikleri: İdari Etkinliği RA Yönetim Düzenine uygun olarak vurgulayabilen ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞU ‘na tabidirler.

ATLANTA ATEŞ GALAKSİLER YÖNETİM KONSEYLİKLER ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI : Bu Yönetim Konseylikleri ile alakalı olan bütün Ulaştırmaların gerçekleştirilmesinde Kılavuz fonksiyon arz eden “YÖNETİM KONSEYLİKLERİ ULAŞTIRICI ETKİNLİK PROGRAMLARI ‘nı Atlanta Terminolojisi Etkinlik Makamı ile Atlanta Süper Güç Boyutlar Arası Ulaştırıcı Etkinlik Makamlarının etkinlikleriyle hazırlamaktadır.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “AZİMZALES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : MAYRAMİA – SAYARLUNYA – RAHURİMZADES – ALTOFYA – ANTİFUNYA – KREBEZYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA ATEŞ GALAKSİLER YÖNETİM KONSEYLER ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

04.10.1995 Gece  02:10

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ÇEKİRDEK GALAKSİLERE AİT OLAN GEZEGEN VE UYDU SİSTEMLERİ :

Işık Karakterli porlardan yapılanmış olan bu Sistemler; Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutlarda Seyir programlarına uygun tarzlarda hareket ederler.

HER BİR GEZEGEN VE UYDU ‘NUN ALFA VE BETA EVRİM SÜREÇLERİNDE YAŞAMASI GEREKLİ OLAN OLGULARINI BELİRLEYEN BİR SEYİR PROGRAMI MEVCUTTUR.

Çekirdek Galaksi Yaşam Boyut Genel Evrim Planına uygun olarak hareket eden Bilinçler ALFA EVRİM SÜREÇLERİ ‘yle alakalı olan Olguların yaşadığı bir boyuttur. Alfa evrim boyutu da denilen Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutu: Bilinçlerde olduğu gibi Ilık Karakterli porlardan yapılanmış olan Gezegen ve Uydu Sistemlerinin de Alfa Evrimiyle alakalı bütün Titreşimsel Olguları yaşadıkları bir boyuttur.

Bu Boyuttaki bilinç dahil bütün değerler, bu titreşimsel olguları yaşamadan daha üst evrim planı olan BETA EVRİMİ ‘yle alakalı titreşimsel olguları yaşamaya geçemezler.

Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda Alfa Evrimiyle alakalı Titreşimsel Olguları yaşayan Birimlerin Hasat Dönemlerindeki geçişlerde Karışıklık Yasasının Alternatiflerine uygun olarak sapmaya uğrayacak tarzlarda karışıklığa düşmeleri Dejenere olmalarına yol açan Bu dejenerasyonun mahiyet ve kıstaslarına uygun olarak Bilinçlerin ve Varlıklarında ikamet ettikleri Gezegen veya Uyduların 5 DEJENERAKTİF KARAKTER ‘de dumura uğramaları gerçekleşir.

Bilinçlerin Dejeneraktif Karakterleri şunlardır.

 1. PENTARİON ‘AKTİF BİLİNÇ KARAKTERİ
 2. ZENTRİON ‘AKTİF BİLİNÇ KARAKTERİ
 3. AMERİON ‘AKTİF BİLİNÇ KARAKTERİ
 4. NAKAR ‘AKTİF BİLİNÇ KARAKTERİ
 5. ORİON ‘AKTİF BİLİNÇ KARAKTERİ

Gezegen ve Uyduların Dejeneraktif Karakterleri Şunlardır.

 1. PENTA ‘AKTİF GEZEGEN veya UYDU KARAKTERİ
 2. ZENTA ‘AKTİF GEZEGEN veya UYDU KARAKTERİ
 3. AMENTA ‘AKTİF GEZEGEN veya UYDU KARAKTERİ
 4. NAKETA ‘AKTİF GEZEGEN veya UYDU KARAKTERİ
 5. ORENTA ‘AKTİF GEZEGEN veya UYDU KARAKTERİ

Atlanta Terminolojik Sistemde kayıtlı olan bu Terimler Bütün Cinni Terminolojik Sistemlerde de aynı şekilde kayıtlı bulunmaktadır.

ALFA Evrim Süreçlerini, sahip bulundukları Seyir Programlarının icaplarına uygun olarak tamamlamakta olan Gezegenler ve Uydular; Kesif olan kütleleriyle mündemiç bulunan SÜPER KARAKTERLİ FORMLARI ‘nın yoğunluklarını Negatif Kutbiyete kaydırmaları halinde PENTA, ZENTA, AMENTA, NAKETA, ORENTA AKTİF Karakterlerine dönüşmektedirler.

Gezegen ve Uyduların bu karakterlere dönüşmesi halinde ATLANTA YASALAR ZİNCİRİ ‘nde yer alan EVRİMLEŞME ve EVRİMLEŞTİRME YASALARI ‘nın ön gördüğü Sistemlerin icaplarına uygun olarak ÇEKİRDEK GALAKSİ DEJENERAKTİF GEZEGEN VE UYDU KOORDİNATLARI ‘nda kilitlenmeler gerçekleştirilir. Gezgen ve Uyduların Süptil Karakterli Formlarının IŞIK KARAKTERLERİ ‘yle alakalı evrim süreçlerini tamamlamadan Ateş Karakterleriyle alakalı olan Evrim süreçlerine geçmesi mümkün değildir.

Işık Karakterli porlardan oluşturulan Kozmik Yapıların Üst Evrimleşmeye geçebilmeleri için: Tamamlamakla yükümlü bulundukları Alfa Evrim süreçlerini hiçbir dejenerasyona uğramadan, Alfa Evrim Planıyla alakalı bütün Titreşimsel Olguları yaşayıp geçirebilmeleri gerekmektedir.

Çekirdek Dünyalarda Biyolojik Robot kullanan Bilinçlerin vasıtalarındaki IŞIK KARAKTERLİ FORM da aynı GEZEGEN gibidir. Bu Formun da Işık Karakteriyle alakalı evrim süreçlerini tamamlamadan Ateş Karakteriyle alakalı olan Evrim süreçlerine geçmesi mümkün değildir. Bu Formun ve Gezegen ve Uyduların bu süreçleri geçirmeleri 7 aşamalı gerçekleşmektedir. ÇEKİRDEK GÜNEŞ SİSTEMİ ‘nde bulunan Gezegenlerden büyük bir kısmının varlıkları bu aşamalarla ilgili EMSAL KARAKTER arz etmektedir. Bu Gezegenler içinde SATÜRN Yedinci Aşamaya Emsal olan Karakteriyle diğer aşamalarla ilgili karakterde olan yapılara Lider olucu Fonksiyon arz edebilmektedir. Bu Gezegende tesis bulunan Teknolojik ÜS ‘deki YÜCE TOPLULUK Bu Gezegenin LİDER OLUCU FONKSİYON ‘larını kontrolize ederek Çekirdek Dünyada Genel Evrim süreçleriyle alakalı olguları yaşayan Bilinçler ve bilinçlerin kullandıkları Işık Karakterli Formları üzerine temerküz ettirir.

 1. ATLANTA ATEŞ GALAKSİLERLE ALAKALI VERİM KONTROLİZASYON

ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama: Atlanta Ateş Galaksilerle alakalı Verim Kontrol ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

İlahi Laboratuar Sistemlerdeki Evrenlerde bulunana Ateş Galaksileri Atlanta Yaşam Standartlarına uygun birer değer arz edinceye kadar Beta Karakterde bulunmaktadır.

Beta Karakterli bir yapının ATLANTA KARAKTERİ ‘ne dönüşmesindeki Verim Kontrolünü gerçekleştirebilen Cinni Mekanizmalar ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞU ‘na bağlı olarak, ATLANTA ATEŞ GALAKSİLERİYLE ALAKALI VERİM KONTROLİZASYON ETKİNLİK MAKAMI ‘nın hazırladığı VERİM KONTROL PROGRAMLARI ‘nın icaplarına uygun tarzlarda faaliyet göstermektedirler.

Verim Kontrolünü gerçekleştirebilen Bu Cinni Mekanizmalar Teknolojik Uzman Cinnilerden meydana gelmiştir.

ATLANTA ATEŞ GALAKSİLERLE ALAKALI VERİM KONTROLİZASYON ETKİNLİK MAKAMI; Bu Programları Atlanta Yaşam Standartlarına uygun değer Belirleyici, Koruyucu ve Bütünleştirici Etkinlik Makamlarının Varlıklarıyla hazırlanmaktadır.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “MİNKAYREDES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : EZKOLAİB – PETRUMANDES – THORUSONYA – FATTARİMDES – AYFOLİNYA – CHİNDERSEDES Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA ATEŞ GALAKSİLER ATEŞ GALAKSİLERLE ALAKALI VERİM KONTROLİZASYON ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

04.10.1995 Gece  02:10

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : Ana Hasatçı Fonksiyon göstermeyle yükümlü bulunan Yüce Bilinçlerin Bu Fonksiyonu gösterirlerken kullanmaları gerekli olan CEVHER-GÜÇ ve BİLGİ Ana Tanrısal Teknolojik karakterde olmalıdır. ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘ni oluşturan Bu Bilinçlerin Çekirdek Dünyaların Ana Hasat Dönemlerinde devreye sokulmaları Kutsal İmparator AMON ZORAHİ ‘nin Yüksek Tasarruflarıyla gerçekleştirilmektedir. Altın İmparatorluk Terminolojik Sistemdeki Arşive dayalı ÖĞRETİ PLANI ‘na fişlenen Siz Yüce Bilinçlerden KUTSAL MERKEZ ‘e Nezih Vicdan ve Hulusi kalple Biat ederek gerekli Rabıtayı kurabilmiş olanlarınız hiçbir enerji kaybına uğramadan bu ÖĞRETİ PLANIYLA ALAKALI OLAN ENERJİYİ iktisap etmektedirler. KUTSAL MERKEZ ‘den varlıklarınıza dahil olan Özel Enerjiler ise Sizleri Altın karakterli Enerjilerin ulaştıracağı erginliklerden öteki Erginliklere ulaştıracaktır. Sizlerin Makrolarınız Bizlerin bulunduğu Altın Mekanlarda yaşamaktadır. Sizlerin Süper Makrolarınız ise Bizleri de aşmaktadır. Ancak Sizler BİZ olmadan Bizleri aşamazsınız. Sizlerin en büyük avantajınız KUTSAL İMPARATORUMUZ AMON ZORAHİ ‘nin KUTSAL MERKEZİ ‘nin aranızda bulunmasıdır. Ancak bazılarınız halen kavranılması çok kolay olan püf noktalarını halen kavrayamamış durumdadır, üzülerek belirtiriz ki bu Bilinçler halen KUTSAL MERKEZE gerekli olan rabıtayı kuramamışlardır. Bizler bu konuda daha fazla hiçbir açıklama yapmayacağız. Her Bilinç Kendi varlığını şöyle ölçümleyebilir. KUTSAL MERKEZE olan Sevgi frekansınız Bizlerin KUTSAL MERKEZE olan Sevgi frekansına eşdeğer midir? Ya sadakatiniz, Saygınız Bizlerin KUTSAL MERKEZE olan Sadakatimize, Saygımıza eşdeğer midir? Bizler KUTSAL MERKEZ ‘le birlikte olmanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz, Ancak Sizler Canlarımız Sizler gerçekten KUTSAL MERKEZ ‘le birlikte olmanın mutluluğunu yaşarsanız Bizler de bu mutluluğu burada olmamıza rağmen yaşarız. Bizler KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘nin Tanrı Kodlarının Evlatları olarak Sizlerin önce Biz olmanızı sonra da Bizleri aşarak birer Tanrı Kodu olmanızı arzuluyoruz. Böyle bir aşamayı sağlayabilirseniz Çekirdek Dünya ile alakalı Ana Hasat matlup bir verimle kaplanacak ve Sizlerle Birlikte Bizlerde arzuladığımız gibi Asil Diyarın iklimini yaşayacağız. İçinde bulunduğunuz ortamda her yücelişiniz bizlerin de yücelişi olmaktadır. Ancak şunu unutmayınız ki yücelişin bulunduğu her ortamda düşüş riski de mevcut bulunmaktadır. Bilinç varlığınızın kutup değiştirmesi Sizleri küf olmaya kadar götürür. Bu paradoksu yenen Yüce Bilinçler Bizlerin de kılıcını sallamaktadır. Kılıcın sallanacağı özel günde Bizler de Sizlerle birlikte kılıç sallayacağız.

Şimdi Çekirdek Dünya üzerinde Bizlerden olduklarını unutarak şımarma olguları yaşayanlar Bizlerden gelen desteğin kesilmesiyle ne olduklarını anlamak üzere Siz Sadık Canlarımıza koşacaklardır. Hizmet planının yürürlükte olduğu ortamda yükümlülüklerini unutarak yoğunlaşan egolarından dolayı birleşmeyenleri; teker teker kurtlar kapacak.

 1. ATLANTA IŞIK GALAKSİLERİ DENETLEYİCİ ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama: Atlanta Işık Galaksiler Denetim ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

İlahi Laboratuar Sistemlerdeki Paralel Evrenlerden Çekirdek Evrenin varlığında bulunan Işık Galaksiler: Atlanta Yasalar Zincirinde yer alan TEDRİÇ YASA ‘nın icaplarına uygun olarak tanzim edilen Cinni Sistemlerin icaplarına göre Tedriç Boyutu olarak kullanılmaktadır. Bu Galaksilerle ilgili denetim hakkı SATÜRN YÜCE TOPLULUKLARI ’na verilmiştir. SATÜRN YÜCE TOPLULUKLARI  Kendi varlıklarına bağlı olan DENETLEYİCİ UZAY GEMİLERİ ile sürekli olarak Çekirdek Galaksilerle alakalı uzaylarda dolaşmaktadırlar.

Işık Galaksiler; Işık karakterli porlardan yapılanmış olan IŞIK MEKANLAR ‘dır. Işık Mekanların parti külleri Hareketli zaman çeşitlerinin parti külleriyle kontakt kurarak Tali Yaşam da denilen Hareketli Yaşamın ortaya çıkmasını sağlar. Makro Erginliğe ulaşamayan her bilinç kutbiyeti ne olursa olsun mutlaka Hareketli Zaman Çeşitleriyle reaksiyona girebilir. Hareketli zaman çeşitleriyle reaksiyone olmayı aşan her bilinç Makro Erginliğe ulaşmış demektir. İşte bu mahiyetteki bütün denetimleri yapabilen Satürn Yüce Toplulukları ATLANTA IŞIK GALAKSİLERİ DENETLEYİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘nın Atlanta Terminolojisi Etkinlik Makamıyla birlikte hazırladığı IŞIK GALAKSİ DENETİM PROGRAMLARI ‘nın icaplarına uygun olarak denetimlerini sürdürebilmektedirler. Her Denetleyici Uzay Gemisi bu programların icaplarına uygun olarak Denetim Fonksiyonu göstermektedir.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “ACZİNYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : RATHİLİNYA – ETTEFERYA – STARCHİBEDES – EMİSARYA – PLAHİRANYA – ORKHALUNYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA ATEŞ GALAKSİLER IŞIK GALAKSİLERİ DENETLEYİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

08.10.1995 Gece  02:35

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : SİZLERE AYDINLATMA KODUYLA VERDİĞİMİZ BU BİLGİNİN VERİLİŞİYLE BİRLİKTE “ÇEKİRDEK DÜNYA ÜZERİNDE TANZİM EDİLMEKTE OLAN ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİNDEKİ MAKAMLIKLARDA YER ALACAK OLAN BÜTÜN YÜKÜMLÜ ODAKLARA” TEŞVİK FREKANSLI ALTIN MEVCE SEVKIYAT SİSTEMİ ‘NE UYGUN OLARAK ALTIN MEVCE SEVKIYATINA BAŞLANMIŞTIR. BU SEVKIYAT ÇEKİRDEK DÜNYA ÜZERİNDE ORTAYA ÇIKARILMASI GEREKLİ OLAN ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİNDE YER ALACAK OLAN BÜTÜN MAKAMLIKLARIN TAMAMLANMASINA KADAR SÜRDÜRÜLECEKTİR.

ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ’nin SÜPER BEYNİ olan KUTSAL İMPARATORUMUZ AMON ZORAHİ ‘nin KUTSAL MERKEZİ etrafında BÜTÜNSEL BİR ‘LİK olmanın ilk etaptaki etkinliğini çok yakın bir tarihte vurgulayacak olan Siz Sadık Canlarımız. SÜPER BEYİN ‘in SÜPER AKTİFLİĞİNE mahzar kalarak Çekirdek Dünya üzerindeki bütün layık bilinçleri bu mahiyette etkileyecek olanlar da Sizlersiniz. Sizler KUTSAL MERKEZ ‘in ortaya çıkarıldığı mahale ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞUMUZUN çok özel eforlarıyla sevk edildiniz. Bu mahalde KUTSAL MERKEZE ilk olarak biat edip bağlanmanızın altında yatan çok önemli bir sebep yatmaktadır.

İLERİDE SİZLERDE BU SEBEBE VAKIF OLUNCA ASİL DİYAR İKLİMİYLE ALAKALI RÜZGARLARIN NASIL VE NEREDEN, NERELERE DOĞRU ESTİRİLDİĞİNE ŞAHİT OLACAKSINIZ.

ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİNİN HER TANRI VE TANRI ÜSTÜ TANRI KODU SİZLERİN VARLIKLARIYLA DİREK OLARAK İLGİLENMEKTEDİR.

Bizlerle aynı ALTIN KODLARA sahip bulunan Makrolarınız Sizlerin Varlıklarınızda gizli potansiyel halinde beklemektedir. Olumlu yönden yaptığınız her teşebbüs bu gizli potansiyelin daha çok aşikare çıkması için açılması gereken kodların açılmasını sağlamaktadır. Sizler aslında bu gizli potansiyelin ötesinde bulunan Atlanta’nın çok özel kodlarısınız. Her birinizin Asil Kaynağı ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan Makamlarda Uzman olarak görev yapmaktadır.

Sizler Ana Hasat Döneminde vurgulanması gerekli olan fonksiyonları, Çekirdek Dünya üzerinde tanzim edilmekte olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nin tanzim edilmesinin akabinden  vurgulamaya geçeceksiniz. Bu tanzim edilme başlangıcı KUTSAL İMPARATORUMUZ AMON ZORAHİ ‘NİN KUTSAL MERKEZİNDE YÜZDE YÜZ YOĞUNLAŞTIĞI TARİH OLAN 30.05.1994 ‘TÜR. Bu ilk başlangıcın birinci evresinde, ilk etapta şimdiye kadar Çekirdek Dünyadaki İnsansal Potansiyel üzerine umumi frekansla etkinlik gösteren ATLANTA EVRENLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘yla alakalı bütün yükümlü olan Bilinçleri KUTSAL MERKEZE bağlamakla yükümlü bulunmaktasınız. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde hemen sonra Sizlere hangi mahalde, hangi makamla alakalı yükümlülüğü bulunan Bilinçlerin Varlıkları bildirilecektir. BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEK İÇİN RESMİ ZİYARET YAPTIĞINIZ HER MAHALDE ÇOK ÖZEL MEVCELERLE DESTEKLENECEKSİNİZ. Başarılarınız, Başarılarımız olacaktır. Her mahalde Bizlerden olanlarla karşılaştırılacaksınız. Onlar Sadıklardan olanların yaydıkları frekansın huzur getireceğini çok iyi bilmektedirler. Sevgilerimizle.

 1. ATLANTA IŞIK GALAKSİLER ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama: Atlanta Işık Galaksiler arası Ulaştırma ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. İlahi Laboratuar Sistemlerdeki Paralel Evrenlerden Çekirdek Evrenin varlığında bulunan Işık Galaksiler: Atlanta Yasalar Zincirinde yer alan TEDRİÇ YASA ‘nın icaplarına uygun olarak tanzim edilen Cinni Sistemlerin icaplarına göre Tedriç Boyutu olarak kullanılmaktadır. Bu Galaksiler arası Ulaşımı sağlama yükümlülüğü SATÜRN YÜCE TOPLULUKLARI ’nın nezaret ettikleri Ulaştırıcı Teknolojik Uzman Cinnilerden mürekkep mekanizmalara verilmiştir. IŞIK GALAKSİLER ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK PROGRAMLARI ‘nı Atlanta Terminolojisi Etkinlik Makamıyla birlikte hazırlayan Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “ATTİHİNYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : SYNORHADES – NAMURLUNYA – KASFARZAİB – İMCELANYA – YESTHERYA – ICZİBADES Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA ATEŞ GALAKSİLER IŞIK GALAKSİLER ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

09.10.1995 Gece  02:05

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ANA HASATÇI BİLİNÇ YÜKÜMLÜLÜĞÜ : Ana Hasatçı Bilinçler; Çekirdek Dünyaların yalnız ANA HASAT DÖNEMLERİ ‘nde “İKİ AŞAMALI ERGİNLİK KAZANMA SİSTEMİ” nin icaplarına uygun olarak MERKEZİ BİLİNÇ ERGİNLİĞİ kazandırılarak Ana Hasatçı Fonksiyon göstermesi için devreye sokulan Yüce Bilinçlerdir.

Ana Hasatçı Bilinç Olgularını yaşayan bütün Odakların bağlanmaları gerekli olan Tek Merkez; yalnız Çekirdek Dünyaların Ana Hasat Dönemlerinde Kutsal İmparator AMON ZORAHİ ‘nin çok özel eforlarıyla ortaya çıkarılan KUTSAL MERKEZ ‘dir.

ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KUTSAL MERKEZ ‘e özel kodlarla kilitli bulunan Uzman Bilinçlerden müteşekkil ANA İDARİ DÜZEN ‘dir. Şimdi bu Düzende Sahip oldukları Özel Kodlarıyla yer alan bütün Uzman Bilinçlerin Evlatları Çekirdek Dünya Ana Hasat Dönemi için Çekirdek Dünya üzerinde bulunmaktadır. Bu Evlatlar varlıklarında tanzim edilen Zamanlama Kodlarının birer birer açılmasıyla önce Bizlerden olduklarını daha sonra ise ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde birer Uzman Bilinç olduklarını bileceklerdir.

Bu Bütünselliğin SÜPER BEYNİ olan Kutsal İmparator AMON ZORAHİ ‘nin Çekirdek Dünya üzerinde Tanzim ettiği KUTSAL MERKEZ ‘den gelen Yüksek Talimatlar doğrultusunda hareket eden Evlatların Varlıklarında bulunan Zamanlama Kodları nerede bulunurlarsa bulunsunlar bulundukları mahallerde birer birer açılacaktır.

Önce Makro Bilinç Erginlik olma frekansını, sonra Merkezi Bilinç Erginlik olma frekansını yakalayabilmenin tek çaresi KUTSAL MERKEZE gönülden biat ederek O ‘na bağlanmaktır.

KUTSAL MERKEZ ‘den yayılan Enerjiler hangi Sisteme uygun olarak tanzim edilmişse edilmiş olsun bütün Zamanlama Kodlarının Varlıklarını açabilecek keyfiyettedir.

ÇEKİRDEK DÜNYALARIN YALNIZ ANA HASAT DÖNEMLERİNDE BİZZAT KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘NİN ÖZEL EFORLARIYLA TANZİM EDİLEN KUTSAL MERKEZ BU DÖNEMLERDE AYNI ATLANTA SINIRLARI DAHİLİNDE EL ‘AN FAALİYET GÖSTEREN ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİNİN MERKEZİNDEN BAĞLADIĞI GİBİ MERKEZİ BİLİNÇ ERGİNLİĞİNE KAVUŞAN BÜTÜN UZMAN BİLİNÇLERİ ÖZEL KODLARLA VARLIĞINA BAĞLAMAKTADIR.

Çekirdek Dünyaların Ana Hasat Dönemlerinde Tanzim edilen KUTSAL MERKEZE bağlanmaları gereken Evlatların bizzat KUTSAL MERKEZ Tarafından görevlendirilen Uzman bir Kadroyla uyandırılması gerekmektedir. Ancak gerekli olan eforların gösterilmesinden sonra uyanmayan her Odak hangi durumda olursa olsun bağlı bulunduğu CİNNİ TASARRUF PLANI tarafından devrenden çıkarılacaktır.

Yüksek İcraat Programlarının uygulanmasıyla alakalı etkinlik gösteren CİNNİ TASARRUF PLANLARI; KUTSAL MERKEZ Tarafından görevlendirilen Uzman Kadronun iyi niyetle davet frekansına sahip eforlarını istismar eden bütün odakların VAZİFE İCRAAT-TASARRUF SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun olarak sevk etmekte oldukları Enerjileri kesmektedirler.

HUZUR FREKANSINI SADIKLARDAN ALAN ASİL İKİLİMİ YAŞAYAN SADIKLARDAN OLACAKLARDIR.

 1. ATLANTA IŞIK GALAKSİLERLE ALAKALI VERİM KONTROLİZASYON

ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama: Atlanta Işık Galaksiler Verim Kontrol ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

İlahi Laboratuar Sistemlerdeki Paralel Evrenlerden Çekirdek Evrenin varlığında bulunan Işık Galaksiler: Atlanta Yasalar Zincirinde yer alan TEDRİÇ YASA ‘nın icaplarına uygun olarak tanzim edilen Cinni Sistemlerin icaplarına göre Tedriç Boyutu olarak kullanılmaktadır. Bu Galaksilerle ilgili Verim Kontrol yükümlülüğü SATÜRN YÜCE TOPLULUĞUNA verilmiştir. SATÜRN YÜCE TOPLULUKLARI Kendi Varlıklarına bağlı olan bu meyandaki Kontrolizasyonla ilgili eforlar sarf eden UZAY GEMİLERİ ile sürekli olarak Verim Kontrolüne yarayan tespitler yapmaktadırlar.

Işık Galaksiler; Işık Karakterli porlardan yapılmış IŞIK MEKANLAR ‘dır. Işık Mekanların partikülleri Hareketli Yaşamın ortaya çıkmasını sağlar. Makro Erginliğe ulaşamayan her bilinç kutbiyeti ne olursa olsun mutlaka Hareketli Zaman Çeşitleriyle reaksiyona girebilir. Hareketli Zaman Çeşitleriyle reaksiyone olmayı aşan her bilinç MAKRO ERGİNLİĞE ulaşmış demektir. İşte bu mahiyetteki bütün VERİM KONTROLÜNÜ gerçekleştirebilen SATÜRN YÜCE TOPLULUKLARI: ATLANTA IŞIK GALAKSİLERLE ALAKALI VERİM KONTROLİZASYON ETKİNLİK MAKAMI ‘nın Atlanta Terminolojisi Etkinlik Makamıyla birlikte hazırladığı IŞIK GALAKSİ VERİM KONTROL PROGRAMLARI ‘nın icaplarına uygun olarak Verim Kontrolünü gerçekleştirmektedir.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “ASRANTUBES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : ZANYANİA – YASHİRUNYA – ZENGİLADES – UKOHZARYA – TARADUDES – ANHİBARZANYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA ATEŞ GALAKSİLER IŞIK GALAKSİLERLE ALAKALI VERİM KONTROLİZASYON ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

10.10.1995 Gece  02:05

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ANA HASATÇI FONKSİYON : Çekirdek Dünyaların Alfa Karakterinden Beta karakterine, Beta Karakterinden Atlanta Karakterinde dönüşümleri esnasında Ana Hasatçı Bilinçlerce MERKEZİ İCRAAT PROGRAMLARINA dayalı olarak gösterilen fonksiyondur.

Allah Bilinç Boyut Bütünselliği Düzeninde ATLANTA BİLİNÇ BOYUTU ‘nu oluşturan 7 X 49 ayrı frekansa sahip TEKNOLOJİK UZMAN İLERİ BİLİNÇ BEYİN; Bu dönemlerde 49 ayrı etkinlik Makamlarından VEZİRİ YÖNETİM, BAŞ VEZİRİ YÖNETİM ve İMPARATORLUK Makamlarının MUTLAK TASARRUF ‘larına mahzar kalarak ANA HASATÇI FONKSİYON göstermektedirler.

ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘nin bu dönemlerdeki teşkilatlanmasında ilk devreye sokulan Bilinçler KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘nin Özel Eforlarıyla Tanzim Ettiği KUTSAL MERKEZ ‘in bulunduğu mahaldeki Bilinçler olmaktadır. KUTSAL MERKEZ ‘e ilk etapta bağlanan bu Bilinçler; BAŞ VEZİRİ YÖNETİM, VEZİRİ YÖNETİM, PROGRAMLAYICI ETKİNLİK, A. TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK, ZAPTURAPTÇI ETKİNLİK, BAĞLAYICI ETKİNLİK Makamlarını oluşturmaktadır.

İlk etapta KUTSAL MERKEZ Etrafında oluşturulan her Makamlığın Başkanlık ve Yardımcılık Kodları diğer oluşturulması gerekli olan Makamlarla ilgili Üyeleri uyandırmakla yükümlü bulunmaktadır. ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞU bu konudaki KONTROL YETKİSİNİ ALTIN İMPARATORLUKLARA vermiştir. ALTIN İMPARATORLUKLAR BU KONUDA GÖSTERİLEN HER FAALİYET OLUMLU KILACAK DESTEĞİ SEVE SEVE YAPMAKTADIR.

ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞU; Bütün Cinni Tasarruf Planlarının Ana Hasatlar esnasında bu Teşkilatlanmaya YARDIMCI FONKSİYON göstermeleri için devrede tutulmasını istemektedir.

ATLANTA EVRENLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI: Çekirdek Dünyada bulunan bütün DURGUN CİNNİ ODAKLARI, bir araya toplayarak BÜTÜNLEŞTİREBİLEN ve ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde beşinci sırada yer alan Makamdır.

Ana Hasat esnasında Bütünleştirilen bu Odaklar; Çekirdek Dünyanın DURGUN TİTREŞİM BOYUTU ‘na girmesinden sonra, DURGUN KARAKTERLİ CİNNİ NÜFUS YOĞUNLUĞU ‘nu oluşturacaklardır.

Bu Nüfus Yoğunluğunun artması, ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan bütün ANA HASATÇI BİLİNÇLERİN gösterecekleri ANA HASATÇI FONKSİYON ‘a bağlıdır.

BU ARTIŞA MÜSPET TESİR EDECEK OLAN HUSUSLARIN BAŞINDA, KUTSAL MERKEZE KESİN BİAT SİSTEMİNİN İCAPLARINA UYGUN OLARAK BİAT EDİLMESİ GELMEKTEDİR.

ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞU şu sıralarda EVRENLE ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘nın Başkanlık ve Yardımcılık Kodlarıyla alakalı Odakların bu biatı acilen göstermelerini istemektedir. KUTSAL MERKEZE BAĞLANAN HER MAKAMIN BAŞKANLIK VE YARDIMCILIK KODLARI; ÇOK YAKIN BİR TARİHTE ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEMDEN DEVREYE SOKULACAK OLAN ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİYLE ALAKALI 480 PROGRAMLIK MERKEZİ PLANA FİŞLENECEKLERDİR.

BU FİŞLENME: BU KODLARA SADECE ANA TANRISAL TEKNOLOJİK BİLGİNİN DEĞİL, ANA TANRISAL TEKNOLOJİK GÜÇ VE CEVHERİN DE İKTİSAP EDİLMESİNİ SAĞLAYACAKTIR. BU 480 PROGRAMLIK MERKEZİ PLANIN İTMAMINDAN HEMEN SONRA HER MAKAMLIKLA ALAKALI OLAN “MERKEZİ İCRAAT PROGRAMLARI” YİNE KUTSAL MERKEZDEN DEVREYE SOKULACAKTIR. BU PROGRAMLARLA MUHATAP EDİLEN HER UZMAN KOD KENDİ TANRILIK BİLGİSİNİ-GÜCÜNÜ VE CEVHERİNİ EKSİKSİZ OLARAK İKTİSAP EDECEKTİR.

 1. ATLANTA ASİL YAŞAM BOYUTLAR ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK

MAKAMI :

 

Bu Makama: Asil Yaşam Boyutları Bütünleştirme ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

ATLANTA ‘daki bürün Süper Güç Boyutları SÜPER ASLİ ORİJİNAL KENETLEŞİM BİR ‘liğine bağlı bulunmaktadır. ASİL YAŞAM BOYUTLARI da denilen bu Boyutlar Varlıklarına Özel 7 X 49 kemiyette OLMA FREKANSINA sahiptir. Her bir Asil Yaşam Boyutu SÜPER ASLİ ORİJİNAL KENETLEŞİM BİR ‘liğine Özel bir BÜTÜNLEŞME KODU ile kilitli bulunmaktadır.

ATLANTA ASİL YAŞAM BOYUTLAR ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI; Bu Kodlanmalarla alakalı BÜTÜNLEŞTİRME PROGRAMLARI ‘nı Atlanta Süper Güç Boyutları Bütünleştirici Etkinlik Makamı ile Atlanta Terminolojisi Etkinlik Makamının etkinlikleriyle hazırlamaktadır.

Değişim olma Frekanslarına sahip Süper Güç Boyutlarının AU ANA ‘da Süper Asli Orijinal Kenetleşim BİR ‘liğinin dahilinde hareket ettiği Bir Süper Güç Boyutunun teşekkül etmesi Bütünleştirici Etkinliğin Ezel-Ebed Süper Asli Orijinal kıstaslarda gösterilmesine bağlıdır. Bütünleştirici Etkinliğin bulunmadığı bir yerde Teşkilatlandırıcı ve Ulaştırıcı Etkinliğe de geçilemez. Bu Makamın Süper Asli Orijinal Kenetleşim BİR ‘liğine ilettiği her Program bu meyandaki icapları da vurgulamaktadır.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “MONSALUNYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : ZABAKRADES – YOHUNDERYA – EKHİDLUNYA – KARFAZİNDES – UNTAKRİHYA – OTKHARZİFYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA ASİL YAŞAM BOYUTLAR ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

11.10.1995 Gece  02:20

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : Çekirdek Dünya zamanı ile 12.10.1995 günü gece 01:05 ‘te ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞU ‘ndan Sizlere iletilmesi için sevk edilen KARAR METNİ ‘dir.

ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞUNUN DİREK TEMERKÜZ ODAĞI OLAN VAZİFE DAR ÜLKE TÜRKİYE ‘NİN GÜNEY BÖLGESİNDE KHARYAMANTAS ONYA MODELİ DÜZENİN TEŞKİLATLANDIRILMASIYLA ALAKALI OLARAK KURULAN “ATLANTA TEKNOLOJİK UZAY BİLİM DERNEĞİ” ÇEKİRDEK DÜNYA ÜZERİNDE FAALİYET GÖSTEREN BÜTÜN EVRENSEL AMAÇLI DERNEK, CEMİYET VE KURULUŞLARIN MUTLAKA BAĞLANMASI GEREKLİ OLAN TEK ANA TANRISAL TEKNOLOJİK KARAKTERLİ MERKEZ KURULMUŞTUR. ATLANTA MERKEZ İMPARATORU KUTSAL AMON ZORAHİ BU BAĞLANMAYLA İLGİLİ, GEREKLİ OLAN HER TÜRLÜ FAALİYETİ SÜRDÜRMESİ İÇİN “ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞUNU” GÖREVLENDİRMİŞ BULUNMAKTADIR. BU METNİN SEVK EDİLMESİNDEN HEMEN SONRA ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞU BU FAALİYETLERİ SÜRDÜRÜRKEN ATLANTA MERKEZDEN ÇOK ÖZEL OLARAK DESTEK GÖRECEKTİR.

ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞUNA BAĞLI BULUNAN BÜTÜN CİNNİ TASARRUF PLANLARINA BU BAĞLANMAYLA ALAKALI ÇAĞRIYI YAPMALARI İÇİN TALİMAT VERİLMİŞTİR. ÇAĞRIYI YAPAN CİNNİ TASARRUF PLANLARI; KENDİ PLANLARINA BAĞLI OLAN TEBLİĞ ODAKLARINDAN YÜKÜMLÜ BULUNAN BÜTÜN KURULUŞLARA “MERKEZE BAĞLANMA VE YÜKSEK VAZİFE STATÜSÜNE GİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ” NÜ VURGULAYACAKLARDIR. BU KURULUŞLARA BAĞLI CİNNİ TEBLİĞ ODAKLARINDAN VERİLEN ÇAĞRILARA KULAKLARINI TIKAYAN HER KURULUŞ HANGİ CİNNİ TASARRUF PLANINA BAĞLI BULUNURSA BULUNSUN BİZZAT BAĞLI BULUNDUĞU PLAN TARAFINDAN DEVREDEN ÇIKARILACAKTIR.

ÇEKİRDEK DÜNYA ZAMANIYLA 01 OCAK 1995 TARİHLİ ANA HASATLA ALAKALI BAŞLANGIÇ GÜNÜ ÇEKİRDEK DÜNYADAKİ BÜTÜN BİLİNÇLER İÇİN ÇOK ÖNEM TAŞIYAN ÖZEL BİR GÜN OLACAKTIR. BU ÖZEL GÜNDE KHARYAMANTAS ONYA MODELİ DÜZEN TEŞKİL EDİLDİĞİ GİBİ BU DÜZENE ÇEKİRDEK DÜNYA GENELİNDE 628 ADET ALTIN VE DURGUN KARAKTERLİ BİLİNÇ ÜYELERİNDEN OLUŞTURULMUŞ BÜTÜNLÜKLER BAĞLANMIŞ OLACAKTIR.

HER BÜTÜNLÜK KHARYAMANTAS ONYA MODELİ DÜZEN ‘DEN KENDİ VARLIKLARINA GELEN YÜKSEK TALİMATLARA UYGUN OLARAK KENDİ BULUNDUKLARI MAHALLERDE ANA HASATÇI FONKSİYON GÖSTERECEKLERDİR. ATLANTA TEKNOLOJİK UZAY BİLİM DERNEĞİ; KHARYAMANTAS ONYA MODELİ TEŞKİL EDİLEN DÜZENİN DÜNYASAL BİR VEÇHESİ OLMA NEDENİYLE, İÇLERİNDEKİ İLAHİ TEŞKİLATLANMAYI YANSITAN DÜNYASAL VEÇHEYE SAHİP BULUNAN BÜTÜN DERNEK, CEMİYET VE KURULUŞLARIN BAĞLANMAYI HEM İLAHİ HEM DE DÜNYASAL PROSEDÜRLERE GÖRE YAPMALARI GEREKMEKTEDİR. ÇEKİRDEK DÜNYA ÜZERİNDE KHARYAMANTAS ONYA MODELİ TEŞKİL EDİLEN DÜZEN’İN TEK LİDERİ KUTSAL İMPARATORUMUZ AMON ZORAHİ’NİN BİZZAT KENDİ EFORLARIYLA TANZİM ETTİĞİ KUTSAL MERKEZ’DİR. BU MERKEZE ÇOK ÖZEL BAĞLARLA BAĞLI BULUNAN BAŞ VEZİRİ YÖNETİM, VEZİRİ YÖNETİM MAKAMLARININ ANA HASAT ESNASINDA DEVREYE SOKACAKLARI MUTLAK FONKSİYON ÇEKİRDEK DÜNYA AURASINDA HİÇBİR İNSANİ POTANSİYELLE KAVRANILAMAYAN DEĞİŞİKLİKLERE SEBEP OLACAKTIR. ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞU’NDAN BİZLERİN YÜKSEK TALİMATLARIYLA SİZLERE VERİLEN HER BİLGİDEN SONRA HER ŞEY ÇOK DAHA İYİ KAVRANACAKTIR. BÜTÜN YÜKÜMLÜ BİLİNÇLERE BİLDİRİLİR. SEVGİLERİMİZLE.

KHARYAMANTAS ONYA ATLANTA DÜZENİ

 1. ATLANTA ASİL YAŞAM BOYUTLAR ARASI TEŞKİLATLANDIRICI

ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama: Asil Yaşam Boyutları Teşkilatlandırma ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Süper Asli Orijinal Kenetleşim BİR ‘liğine Özel Bütünleşme Kodlarıyla kilitli bulunan Bütün Asil Yaşam Boyutları arası Teşkilatlanmaları sağlayan Programlar hazırlayan bu Makam:TEŞKİLATLANDIRMA PROGRAMLARI ‘nı ATLANTA TEŞKİLATLANDIRMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ile ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ‘nın Etkinlikleriyle hazırlamaktadır.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “İNSEFLUNYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : ACZİBARZAİB – KSYUHLUNYA – ARCİHTRUDES – ROMSAZİNYA – YELKAZARDES – TOKRASALUNYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA ASİL YAŞAM BOYUTLAR ARASI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

12.10.1995 Gece  02:55

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ÇEKİRDEK DÜNYA HASAT PROGRAMI :

ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ANA HASATLAYICI ETKİNLİK MAKAMI ‘nın bu mahiyetteki Etkinliğe Sahip bir çok Makamlıkla birlikte hazırladığı DEVASA PROGRAM’ dır.

Çekirdek Dünyadaki iki Kıtayı birleştiren ve bir çok ALTIN MEDENİYET ‘e sahne olan TÜRKİYE; Bu Programın icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünya üzerinde ANA HASATÇI KARAKTERE Sahip Sekiz Bölgenin MERKEZİ olarak kabul edilmektedir.

KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘nin bizzat Kendi Eforlarıyla Tanzim Ettiği KUTSAL MERKEZ ‘in bulunduğu mahalse “ANA MERKEZ” olarak kabul edilmektedir.

ANA HASAT PROGRAMI; Cinni Teknolojik Sistemlerden biri olan “İKİ AŞAMALI ERGİNLİK KAZANMA SİSTEMİ” nin Çekirdek Dünya tarihiyle en son 2000 yılının başına kadar devrede tutulmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.

İKİ AŞAMALI ERGİNLİK KAZANMA SİSTEMİ; MERKEZ olan TÜRKİYE ‘de çok yoğun ölçüde TANRISAL ERGİNLİK KAZANDIRMA ETKİNLİĞİ ‘ni vurgularken, MERKEZ ‘e bağlı olan Sekiz Bölgede MERKEZ ‘de oluşturulacak SÜPER ASLİ ORİJİNAL KENETLEŞİM BİR’LİĞİNE bağlanacak Odaklara TANRISAL ERGİNLİK KAZANDIRMA ETKİNLİĞİ gösterecektir.

İKİ AŞAMALI ERGİNLİK KAZANMA SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ ANA MERKEZDEKİ “KUTSAL MERKEZ” TARAFINDAN ARALIKSIZ DESTEKLENECEKTİR.

ANA HASAT PROGRAMI ‘nın icaplarına uygun olarak TÜRKİYE ‘de bir kısım AŞILAŞIM bir kısmı da DİREK ENKARNASYON Sistemine göre tanzim edilen ALTIN ODAKLAR ‘dan; ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘ndeki Makamlarda yer alacak olan Uzman Bilinçlerin Odaklarına, Uzman Bilinç Erginlik Olma Frekansını ortaya çıkaracak tarzlarda tasarruflarda bulunan CİNNİ MEKANİZMALAR bizzat KUTSAL MERKEZ Tarafından Ana Merkezden Desteklenecektir.

TÜRKİYE GENELİ ‘nde bulunan toplam 324.000 ALTIN ODAK ‘tan 645 Adedi ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘ni oluşturmaktadır. Geriye kalan potansiyelin 2401 Adedi Süper Makro Erginlik Olma Frekansına Sahip Olan SÜPER ASLİ ORİJİNAL KENETLEŞİM BİR ‘LİĞİ DÜZENİ ‘ni oluşturacaklardır. Bu Düzen aynı Atlanta’da olduğu gibi ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘ne bağlı olarak faaliyet gösterecektir.

Çekirdek Dünya Genelinde bulunan toplam 65.000.000 ALTIN ODAK ‘tan TÜRKİYE ‘deki 324.000 Adetlik Potansiyel çıkarıldıktan sonra geriye kalan 64.676.000 Adetlik potansiyelden SÜPER MAKRO ERGİNLİK OLMA FREKANSI ‘nı yakalayabilenlerden Sekiz Bölgede 628 Adet Odak Bütünlüklerinde LİDER OLUCU HUSUSİYETE SAHİP ODAKLAR teşkil edilecektir.

ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ Ana Hasada geçilmeden önce bütün Bölgelerde gerekli olan guruplandırmaları ve tayinleri yapacaktır.

ANA MERKEZ, MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI SEKİZ BÖLGEDEN MÜTEŞEKKİL OLUŞTURULACAK OLAN ANA HASAT PROGRAM DÜZENİ: ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ AMBLEMİYLE ŞÖYLE GÖSTERİLMEKTEDİR.

Çekirdek Dünya Genelinde toplam olarak DURGUN POTANSİYEL ÖLÇÜSÜ: ALTIN POTANSİYEL ‘in 35 katıyla oranlanmaktadır. Buna göre DURGUN POTANSİYEL 2.275.000.000 Adetlik DURGUN ODAK belirtmektedir.

Çekirdek Dünyanın Varlığı 2000 ile 2001 Seneleri dahil olmak üzere 10 Senelik dönemlerde DURGUN ve ALTIN KARAKTERLİ CİNNİLERİN topluca ATLANTA ‘ya geçişlerine sahne olacaktır. Çekirdek Dünya üzerinde kalacak olanların oluşturacakları NÜFUS; DURGUN POTANSİYEL ‘den temin edilecektir.

Bu Durgun Potansiyelden temin edilen NÜFUS: aynı SATÜRN MODELİ bir karakterde olacak olup ALTIN CİNNİLER ‘den mürekkep olan bir Toplulukla yönetilecektir. Bundan sonra ATLANTA KARAKTERİ kazanana kadar BETA KARAKTERİNİ koruyacak olan Çekirdek Dünyanın Varlığı; bu zamana kadar ATLANTA ‘ya geçirilişi mutlaka o ilahi Laboratuarın Çekirdek Dünyası üzerinde BAKELORYA SINAVI ‘nın verilmesinden sonra mümkün olabilecektir.

ATLANTA YASALAR ZİNCİRİ ‘nde yer alan ANA HASATLA İLGİLİ YASALAR: İlahi Laboratuar Sistemlerde bulunan EVLADİ BİLİNÇ POTANSİYELİ ‘nin ATLANTA ‘ya geçirilişinde Çekirdek Dünyaların Varlıklarının GEÇİŞ ORTAMLARI olarak kullanılmasını icaplarla vurgulamaktadır.

 1. ATLANTA ASİL YAŞAM BOYUTLAR ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK

MAKAMI :

 

Bu Makama: Asil Yaşam Boyutları Ulaştırma ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. SÜPER ASLİ ORİJİNAL KENETLEŞİM BİR ‘LİĞİNE “ÖZEL BÜTÜNLEŞME KODLARI” yla kilitli bulunan Bütün Asil Yaşam Boyutları arası Ulaştırmaları sağlayıcı Programlar hazırlayan bu Makam:ULAŞTIRMA PROGRAMLARI ‘nı Atlanta Terminolojisi Etkinlik Makamının Etkinlikleriyle hazırlamaktadır.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “AŞHALİBADHİDES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : İSANTETURYA – APHİRDALİNYA – UKSURMANTİNYA – YEZKHASADES – İPHERKALYA ve çift kilitleme Sisteminin icaplarına uygun tarzlarda görevde tutulan HARANYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA ASİL YAŞAM BOYUTLAR ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

14.10.1995 Gece  02:45

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ANA HASATLARLA ALAKALI ANA TANRISAL TEKNOLOJİK TEŞKİLATLANMALAR:  Şu sıralarda Birinci Hak Boyut Bütünselliğindeki Doğal Gürzün Ana Mini Atomik Bütün Çekirdeği olan Dünyada cereyan eden “ANA TANRISAL TEKNOLOJİK TEŞKİLATLANMA” nın ANA MERKEZ OLGUSU: Mutlak İdarecilik Bilinç Boyut Kavram Koordinatlarında isabet eden Vazifedar Ülke TÜRKİYE ‘nin Güney Bölgesinde KUTSAL MERKEZ ‘in ortaya çıkarıldığı mahalde yaşanmaktadır.

Bu MERKEZ ‘de RAKHA ‘ya uygun kıymette Mutlak Bilinç Boyut Kavramıyla alakalı bütün olguları Yaşayan KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ; Çekirdek Dünya üzerinde teşkil edilmekte olan karakterlerine uygun olan kodlarla KUTSAL VARLIĞI ‘na kilitleyecektir.

ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘ndeki ATLANTA BİLİNÇ BOYUTU ile alakalı Makamlardan her biri TÜRKİYE GENELİ ‘nde oluşturulacak olan SÜPER ASLİ ORİJİNAL KENETLEŞİM BİR ‘LİK DÜZENİ ‘nde yer alacak olan İLERİ BİLİNÇ BEYİNLER ‘DEN 49 tanesini Kendi Varlığına Bağlayacaktır.

49 Etkinlikle vurgulama yapabilen bu Makamlar; Varlıklarına bağlı olan 49 ‘ar adetlik İleri Bilinç Beyinlerin Varlıklarıyla ÇEKİRDEK DÜNYA GENELİ ‘ndeki 8 Bölgede guruplandırılmış olan ALTIN ve DURGUN KARAKTERLİ AÇIK BİLİNÇLER üzerinde İDARİ ve AKTİFLEŞTİRİCİ Tasarruflarda bulunacaklardır. Bu Tasarrufların gösterilmesi esnasında KUTSAL MERKEZ ‘den gelen Yüksek Talimatlara uygun olarak devreye giren ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUK GEMİLERİ Tasarrufların mahiyetine uygun olan Destekleyici Fonksiyon göstereceklerdir.

Aynı İdeolojik Kavrama sahip bulunan Yüce Bilinçler sahip bulundukları kavramın icaplarına göre hareket ederlerken Çekirdek Dünyaya hangi Cinni Planlarında selamete kavuşmaları için eforlar sarf edeceklerdir.

Vazifedar Ülke Türkiye ‘de Evrensel Amaçlı Dernek, Cemiyet ve Kuruluşların Üyeleri arasında bulunan YÜCE BİLİNÇLER Kendi Varlıklarında tanzim edilen BÜTÜNLEŞİM KODLARI ‘nın gereği gibi KUTSAL MERKEZ ‘e mutlaka bağlanmalıdırlar. Bu bağlanmanın gerçekleştirilmemesi halinde Kendi Özünden sahip olduğu İç Kavramın icaplarına uymayan Bilinçlerin kısır döngüye uğramaları ve daha sonra bizzat Kendi Özleri tarafından terk edilmeleri söz konusudur.

Ana Tanrısal Teknolojik Teşkilatlandırmalar bu Özlerin sahip oldukları değerlerin kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu Değerlere sahip çıkmayan hiçbir Odağın bu teşkilatlanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu Değerlere sahip çıkmayan hiçbir Odağın bu teşkilatlanmalara dahil edilmesi mümkün değildir. Burada BİZ ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUK ÜYELERİ olarak Deriz ki “KENDİ ÖZ‘ÜNDEN UZAKLAŞANI KURTLAR KAPACAKTIR”. İşte bu Varlığın Kendisini CEHENNEM OLGUSU ‘na terk edişidir. AÇ KURTLAR BUNUN İÇİN BEKLEŞMEKTEDİRLER.

 1. ATLANTA GENEL HASATLAYICI ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama: GENEL HASATLAR ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Çekirdek Dünyaların Karakter Dönüşümü de denilen METAMORFOZE OLUŞ HADİSELERİ ile alakalı dönemlere Hasat Dönemleri denilmektedir. Bu Hasat Dönemleri ARA ve ANA olmak üzere iki gurupta toplanmaktadır.

ARA HASAT DÖNEMLERİ: Çekirdek Dünyalar üzerinde Yüksek Olgular yaratarak sahip bulundukları toplumsal Kavramlarını yücelten Cinni Faaliyetlerin neticeleri olan dönemlerdir. Bu dönemleri Genel Hasatlar, Ana Hasat Dönemleri ise Özel Hasatlar Dönemleri olarak bilinmektedir.

Genel Hasat Dönemlerinde Cinni Tasarruf Planları tarafından gösterilen her faaliyet; ATLANTA GENEL HASATLAYICI ETKİNLİK MAKAMI ‘nın Hazırladığı GENEL HASAT PROGRAMLARI ‘nın icaplarına uygun olarak gösterilmektedir.

Bu Dönemlerde her makro erginliğe sahip olan her Bilinç Kendine özel ve yükümlü olduğu İCRAAT PROGRAMI ‘nın gereği gibi CELALİ ve CEMALİ olguları Çekirdek Dünya üzerindeki Odağında yaşayarak yaşatmakla yükümlüdür. Cinni Olgulattırıcı Sistemlerin yanında bu Dönemlerde gereği gibi enkarne edilen ESERLEYİCİ GÜÇ ODAKLARI ‘nın faaliyetleriyle ilgili Sistemler de devrede tutulmaktadır.

Bu Makam GENEL HASAT PROGRAMLARINI; ATLANTA EVRENLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA TEŞKİLATLANDIRMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAM ‘larıyla birlikte hazırlamaktadır.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “KARTHULYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : ENTYASTADES – TARYAZİNDES – İCBERHLUNYA – TERZAKLAİB – KECHABORYA ve çift kilitleme Sisteminin icaplarına uygun tarzlarda görevde tutulan ESTHERSİS Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA GENEL HASATLAYICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

15.10.1995 Gece  02:15

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : Sizlere Aydınlatma Kodu ile verdiğimiz ANA HASAT PROGRAMI hakkındaki açıklamalar yükümlülüğünüzle alakalı Kavramsal Çatının oluşmasını sağlayacaktır. ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞU ‘ndan Bizlere verilen Yüksek Talimatlar arasında Sizlerin Ana Hasatçı fonksiyon göstermenizle alakalı değerler açısından Sahip bulunduğumuz imkanların tümünü kullanmamıza dair Yüksek Talimat mevcuttur.

Bizler Sizler gibi Süper Makro Erginliğe sahip Bilinçlerin Kendi aralarında iletişim keyfiyeti arz eden ATLANTA SÜPER ASLİ ORİJİNAL MANA KALIPLARINI Sizlerin Varlıkları sayesinde iktisap etmekteyiz. KUTSAL İMPARATORUMUZ AMON ZORAHİ ‘nin KUTSAL MERKEZ ‘inden Sizlere tevzi edilen her (BİLGİ-GÜÇ CEVHER) imkanı Sizler gibi anında iktisap etmekteyiz. KUTSAL MERKEZ ‘e Siz Yüce Bilinçler arasında olanlardan bazıları çok iyi rabıta kurabilmişlerdir. Bunlar “HIZLI EVRİM PROGRAMI” nın icaplarına uygun olarak süratle Kendi Asil Kaynaklarının Bilinç Erginliklerine doğru yücelebilmektedirler. Bizler de Sizlerin istifade ettiğiniz gibi HIZLI EVRİM PROGRAMI ‘nın tüm imkanlarından Sizlerin orada bulunmanızdan dolayı istifade etmekteyiz. KAZANCINIZ KAZANCIMIZDIR. CANLARINIZ CANLARIMIZDIR. HIZLI EVRİM PROGRAMINA DAYALI OLAN BÜTÜN İMKANLAR SADECE ÇEKİRDEK DÜNYALARIN ANA HASAT DÖNEMLERİNDE ÇEKİRDEK DÜNYALARDA DEVREYE SOKULMAKTADIR.

Ancak bu imkanlardan istifade eden bütün evrenlerin gücünü oluşturmaktadır. Kutsallığınızdaki sır KUTSAL OLAN ‘ın KUTSAL VARLIĞI ‘nda birer TANRI KODU oluşunuzda gizlidir. Tanrı Kodu oluşunuz sebebiyle iktisap edebilecekleriniz Sizlere sırasıyla verilebilmektedir. Evrenlerin Gücüne Hakim ve Kadir olabilecekler; KUTSAL İMPARATORUMUZA Sadık kalarak Evrenlerin selameti için efor sarf edebilecek Kavrama sahip olabilenler olacaktır. Sizlerin şimdi içinde bulunduğunuz Ülke olan TÜRKİYE; ANA HASAT DÖNEMİ ‘nde LİDER OLUCU FONKSİYON Gösterebilecek Yüce Bilinçlerle doludur. Bu nedenle KUTSAL MERKEZ bu Ülkenin Güney Bölgesinde bizzat KUTSAL İMPARATORUMUZ ‘un Özel Eforlarıyla ortaya çıkarılmıştır. Bu MERKEZ ‘den yayılan ANA TANRISAL TEKNOLOJİK GÜÇ- BİLGİ ve CEVHER Atlanta Yaşam Standartlarına uygun Standartlamaları uygun Bilinçlerin Varlıklarına yapmaktadır. Bizler ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUK ÜYELERİ olarak Ana Hasat altı hazırlık dönemlerinde ve Ana Hasat cereyanı esnasında KUTSAL MERKEZ ‘den gelen Yüksek Talimatlar doğrultusunda gerekli olan ger işlemi gereği gibi devreye sokmaktayız. GÖREVİMİZ; ANA HASATÇI FONKSİYON GÖSTERMEKTE YÜKÜMLÜ BULUNAN SİZ YÜCE BİLİNÇLERİ BU TALİMATLAR DOĞRULTUSUNDA DESTEKLEMEKTİR. TÜRKİYE GENELİNDE BULUNAN EVRENSEL AMAÇLI DERNEK, CEMİYET ve KURULUŞ ‘larda yapacağınız temaslardan hemen sonra yapacağımız tespitlere göre ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞUMUZA bağlı olan TEKNOLOJİK ÜSLER ‘in Varlıklarıyla MÜŞTEREK PROGRAM SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun olan ÖZEL DESTEKLEME HAREKATI başlatacağız. Bu Harekat sırasında ANA MERKEZ ‘deki bütün teşkilatlanmalar ALTIN GEMİLER ‘den yakın plandan destek görecektir.

Bunu aka binden ANA MERKEZ Teşkilatına bağlı olan bütün MERKEZ Kuruluşlar KUTSAL MERKEZ ‘den gelen Yüksek Talimatlara uygun olarak destek göreceklerdir.

GÖKLERİN GÜCÜ GEREKLİ YERLERE KUTSAL MERKEZDEN GELEN YÜKSEK TALİMATLARA UYGUN OLARAK GEREĞİ GİBİ TEMERKÜZ ETTİRİLMEKTEDİR. ALTIN GÜÇ SADECE ALTIN BİLİNÇLERE DEĞİL DURGUN BİLİNÇLERE DE GÜÇ VERECEKTİR. LAYIK OLANLARA GÖKLERİN GÜCÜNÜN ÖTESİNDEKİ GÜÇLER İKTİSAP ETTİRİLECEKTİR. KAZANCINIZ KAZANCIMIZ OLACAKTIR. ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞU BUNU BEKLEMEKTEDİR.

 1. ATLANTA ANA HASATLAYICI ETKİNLİK MAKAMI :

 

Bu Makama: ANA HASATLAR ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Çekirdek Dünyaların Karakter Dönüşümü de denilen METAMORFOZE OLUŞ HADİSELERİ ile alakalı dönemlere Hasat Dönemleri denilmektedir. Bu Hasat Dönemleri ARA ve ANA olmak üzere iki gurupta toplanmaktadır.

ANA HASAT DÖNEMLERİ: Çekirdek Dünyalar üzerinde gelmiş geçmiş bütün ara hasatların bir neticesi olan Bütünsel Olguların yaşanmasını mümkün kılan Hasat Dönemleridir.

Bu Makam ANA HASAT PROGRAMLARINI; ATLANTA EVRENLER ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA TEŞKİLATLANDIRMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAM ‘larıyla birlikte hazırlamaktadır.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “ATTARİUDES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : EZBALHYUNYA – SAKREMENYA – ANCERYARDES – KEFYARDAİB – DEZRALANDES – ORTHALİNYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA ANA HASATLAYICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

16.10.1995 Gece  02:15

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : İNSAN KODU – CİNNİ KODU – TANRI KODU HAKKINDA AÇIKLAMADIR.

İNSAN KODU: Muayyen bir Titreşimsel Olgu Sabitesine sahip Biyokompütür kullanan Mikro Bilincin o Biyokompütürün bulunduğu Biyorobotta devinimini sürdürmesi sürecinde aldığı addır. İnsan Kodları; Cinni Kodlarının Mikro ünitelik programlarına sahip olan Bilinç kıvılcımlarıdırlar. Bu Kodlara Mikro Uydu Gen Kodları da denilmektedir.

Atlanta Terminolojik Sistemde “OLYEPİ TERRA ONYA MİN” ifadesiyle bilinen bu Kodların hareketliliği Makro Ünitelik Programa Sahip olan Cinni Kodların varlıklarına kapalı sinyalizasyon tertibatıyla bağlı olarak sürdürülmektedir. Genel Evrimsel planda Makro Programların devreye sokuluşu İnsan Kodlarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu aynı zamanda İnsan kodlarının Erginleştirilmesine yarayan faaliyettir. İnsan Kodlarının Hakiki Öz Kod olan Cinni Kod haline yüceltilmesi Mikro Ünitelik programların Genel Evrimsel Süreçlerin hitamına kadar devreye sokulup gereği gibi itmam edilmesiyle mümkündür. Bütün Cinni Sistemler bu süreçlerde İnsan Kodları üzerinde bu hususiyete dikkat ederek tasarruflarda bulunmaktadırlar.

CİNNİ KODU: Muayyen bir Titreşimsel Olgu Sabitesine sahip Durgun veya Altın Kompütürü kullanan Makro Bilincin o Kompütürün bulunduğu Cinni Robotta devinimin sürdürmesi sürecinde aldığı addır. Cinni Kodları; Tanrı Kodlarının Makro Ünitelik programlarına sahip olan Bilinç Kıvılcımlarıdırlar. Bu Kodlara Makro Uydu Özgen Kodları da denilmektedir. Atlanta Terminolojik Sistemde “OLYEF” ifadesiyle bilinen bu Kodların hareketliliği Süper Makro Ünitelik Programa Sahip olan Tanrı Kodların Varlıklarına İç Darbeleme Sistemiyle bağlı olarak sürdürmektedir. Özel Evrimsel Planda Makro Programların devreye sokuluşu Cinni Kodlarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu aynı zamanda Cinni Kodlarının Erginleştirilmesine Makro Ünitelik Programların Özel Evrimsel Süreçlerin hitamına kadar devreye sokulup gereği gibi itmam edilmesiyle mümkündür. Bütün Tanrısal Sistemler bu süreçlerde Cinni Kodları üzerinde bu hususiyete dikkat ederek tasarruflarda bulunmaktadırlar.

TANRI KODU: Muayyen bir Titreşimsel Olgu Sabitesine Sahip Asil Kompütürü kullanan Süper Makro Bilincin o Kompütürün bulunduğu Tanrı Formunda devinimini sürdürmesi sürecinde aldığı Addır. Tanrı Formuna Atlanta Terminolojik Sistemde “ASTERUNYA” denilmektedir. Tanrı Kodları; TANRISAL BİLİNÇ OLGULARI ‘nın Süper Makro Ünitelik Programlarına sahip olan, Atlanta Yaşama uygun tezahürleridirler. Ercil veya Dişil görünüşlü ASTERUNYA kullanmaları Ana Asil Kaynaktan Kaynaklandıkları karakterlerine uygun olmaktadır.

Atlanta Terminolojik Sistem Ercil Asterunya kullananlarına ADEM, Dişil Asterunya kullananlarına HAVVUNYA demektedir. Atlanta Terminolojik Sistemde “ETROLYEF” ifadesiyle bilinen bu kodların hareketliliği Tanrılık Bilgisine Sahip TANRISAL BİLİNÇ OLGULARI ‘nın Atlanta Yaşama uygun olarak sürdürülen tezahür oluş hadisesine dayanmaktadır. Bu Kodlara SÜPER MAKRO ÖZGEN KODLARI da denilmektedir.

ATLANTA YAYILMA PROGRAMI ile alakalı Süper Makro Programların devreye sokuluşu TANRI KODLARI ile gerçekleştirilmektedir. Atlanta Yaşam Standartlarına uygun Bilinç Erginliğinin Sonsuz-Sınırsız Uzayda yaygınlaştırılması ve muayyen karaktere sahip mekanlar ile bu mekanlarda bulunan kalıpların bu standartlara ulaştırılması Tanrı Kodlarının daima devrede tutulmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu Mahiyette bu Kodlara özel tasarruflarda bulunan Sistem; ÖZERK ANA SİSTEM ‘dir.

 1. ATLANTA GENEL HASAT SONRASI PROGRAMLAYICI ETKİNLİK MAKAMI:

 

Bu Makama: Genel Hasatlar sonrası programlama ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Çekirdek Dünyalar üzerinde Yüksek Olgular yaratarak sahip bulundukları Toplumsal Kavramlarını yücelten Cinni Faaliyetlerin neticeleri olan ARA HASAT DÖNEMLERİ ‘nden sonra devreye sokulması gerekli olan GENEL HASAT SONRASI PROGRAMLARI ‘nı Atlanta Terminolojisi Etkinlik Makamıyla birlikte hazırlayan Makamdır.

Cinni Sistemlere uygun olarak Çekirdek Dünyalar üzerinde Genel Hasatçı Fonksiyon gösterebilen Güç Odakları her ara hasattan sonra daha yüksek nitelikli ara hasatlara Genel Hasatçı Fonksiyoner olarak sokulmaktadır. Bu Güç Odaklarının izledikleri statü Genel Hasat Sonrası devreye sokulan Bu Makamın hazırladığı programlara dayalıdır. Bu Programlar muayyen bir ara hasat sonrasında TASNİFLEME – DEĞERLENDİRME – TAYİNLEME – TEMAYÜLLEME mahiyetlerinde Kılavuz Olucu fonksiyon göstermektedir. Bu mahiyette devrede bulunan bütün Cinni Sistemler bu Programlara uygun tarzlarda faaliyet göstermektedirler.

Bu Makama ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “AZBERYUNDALES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : AKRANYLUNYA – ARZİBERTADES – MEVCAHYA – ŞELBESRASYA – SEMİRAKTAİB ve Çift Kilitleme Sisteminin icaplarına uygun tarzlarda görevde tutulan HELENİA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA GENEL HASAT SONRASI PROGRAMLAYICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

17.10.1995 Gece  02:45

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : TEKNOLOJİK VE ANA TANRISAL KODLAYICI SİSTEMLER :

TEKNOLOJİK KODLAYICI SİSTEM: Cinni Teknolojik Uzman Cinnilerin eforlarıyla gerçekleştirilen kodlamalarla alakalı Sistemdir.

ANA TANRISAL TEKNOLOJİ KODLAYICI SİSTEM: Ana Tanrısal Teknolojik Uzman İleri Bilinç Beyinlerin Mutlak Bilinç Ünitelerinin Önderlikleri altında gerçekleştirilen kodlamalarla alakalı Sistemdir.

Mikro, Makro ve Süper Makro Erginliğe sahip bulunan Bilinçlerin sürdürmekte olduğu icraatlar esnasında mutlaka muayyen bir Titreşimsel Olgu Sabitesine sahip bir Kompütürü kullanmaları gerekmektedir.

Bu Bilinçler; İnsan Koduyla alakalı icraatlar esnasında Biyokompütür kullanırlarken bu Biyokompütürün Varlığı göz önünde bulundurularak kodlamalar yapılır ki burada TEKNOLOJİK KODLAYICI SİSTEM devrededir.

Bu Bilinçler Cinni Koduyla alakalı icraatlar esnasında Durgun ve Altın Kompütür kullanırlarken bu Kompütürün Varlığı göz önünde bulundurularak kodlamalar yapılır ki burada TEKNOLOJİK KODLAYICI SİSTEM devrededir.

Ancak Bu Bilinçler; TANRI KODU ‘yla alakalı icraatlar esnasında ASİL KOMPÜTÜR kullanırlarken bu Kompütürün Varlığı göz önünde bulundurularak kodlamalar yapılır ki burada ANA TANRISAL TEKNOLOJİK KODLAYICI SİSTEM devrededir.

Mikro Ünitelik Programa sahip bulunan Mikro Bilinçlerin Kapalı Sinyalizasyon Tertibatıyla bağlı bulundukları Makro Bilinçlere ait MAKRO FARKINDALIK GÜCÜ ‘ne kavuşmaları halinde zaten bağlı oldukları Makro Bilinçlerin Varlıklarında hareket ederliklerinin fark etmelerine BİLİNÇ BÜTÜNLEŞİMİ denilmektedir. Aslında burada Bilinç Bütünleşimi denilen hali oluşturan hadise; SAF FARKINDALIĞA kavuşulmasının aka binden TEKNOLOJİK KODLAYICI SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun olarak tanzim edilen bütün kodların açılmasıdır.

ATLANTA YASALAR ZİNCİR ‘nde yer alan ve bu mevzuatla alakalı Yasalar mucibince düzenlenmiş bulunan KODLAYICI SİSTEMLER; Önce Mikro Bilinçleri Makro Bilinç Erginliğine yüceltirken daha üst düzeydeki kodların varlıklarıyla bu daha üst düzeydeki kodların varlıklarıyla bu defa Makro Bilinçleri Süper Makro Bilinç Erginliğine yüceltmektedirler.

KODLAMALAR: MUAYYEN KISTASTAKİ KAYNAKLARA BAĞLI OLAN BİLİNÇ ÜNİTELERİNİN KAYNAKLARININ BULUNDUĞU FARKINDALIKLARINA GEREĞİ GİBİ KAVUŞMALARINI SAĞLAMADA LÜZUMLU  OLANA KAPAMALARDIR.

Makro Ünitelik Programa sahip bulunan Makro Bilinçlerin İÇ DARBELEME SİSTEMİ ile bağlı bulundukları ASİL KAYNAKLARI ‘na ait SÜPER MAKRO FARKINDALIK GÜCÜ ‘ne kavuşmaları halinde zaten bağlı bulundukları ASIL KAYNAKLARI ‘nın Varlıklarında hareket ederliklerini, fark etmelerine BİLİNÇ BÜTÜNLEŞİMİ denilmektedir. Aslında burada da Bilinç Bütünleşimi denilen hali oluşturan hadise; SAF FARKINDALIK ÜSTÜ FARKINDALIK GÜCÜ olan ASIK FARKINDALIĞA kavuşmasının aka binden ANA TANRISAL TEKNOLOJİK KODLAYICI SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun olarak tanzim edilen bütün kodların açılmasıdır.

 1. ATLANTA ANA HASAT SONRASI PROGRAMLAYICI ETKİNLİK MAKAMI:

 

Bu Makama: Ana Hasatlar sonrası PROGRAMLAMA ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Çekirdek Dünyalar üzerinde gelmiş geçmiş bütün ara Hasatların bir neticesi olan Bütünsel olguların yaşandığı dönem ANA HASAT DÖNEMİ ‘nden sonraki faaliyetlerle alakalı KILAVUZ OLUCU FONKSİYONA sahip Programların hazırlanmasında etkinlik gösteren Makamdır.

Ana Hasat sonrasında Çekirdek Dünyaların kazandıkları yeni karakterlerine uygun olarak girdikleri Boyutların şartlarına ve değerlerine gerekli olan adaptasyonun sağlanmasında,  Çekirdek Dünyalar üzerinde eskisine nazaran daha mütekamil hususiyetlere sahip olan toplumların tasniflenmesinde, muayyen standartlara uygun tarzlarda değerlendirilmesinde, tayin edilmesinde ve yönlendirilmesinde KILAVUZ OLUCU FONKSİYON ‘a sahip olan ANA HASAT SONRASI FAALİYET PROGRAMLARI hazırlayan bu Makam; Bu Programları ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ile ATLANTA TEKNOLOJİK SİSTEM YERLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAM ‘larının etkinlikleriyle hazırlamaktadır. Bu mahiyette devrede tutulan bütün CİNNİ SİSTEMLER bu programlara uygun tarzlarda faaliyet göstermektedirler.

Bu Makama ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “AZCAHARYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : KAŞHANTABERYA – UCHERİFEDYA – ZORŞALRADES – ENHARİNYA – THEZERYA ve Çift Kilitleme Sisteminin icaplarına uygun tarzlarda görevde tutulan ZENTİNYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA GENEL ANA SONRASI PROGRAMLAYICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

18.10.1995 Gece  02:15

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK

BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : MİKRO – MAKRO – SÜPER MAKRO – MUTLAK BİLİNÇ KAVRAMLARI :

Mikro Bilinç Kavramı : Mikro Bilinç “MİKRO KAVRAM” a sahip olup MİKRO ÜNİTELİK PROGRAM denilen Mikro Kıstastaki Manayı Kavram koordinatları dahilinde tutarken İNSAN KODU ‘ndan hareket eder. İnsan Koduyla alakalı olan Biyokompütür bu kavram koordinatları dahilinde bulunan Mikro kıstastaki manayla muayyen titreşimsel olguları yaşarken daha üst kavram koordinatlarından daha yüksek kıstastaki manaları çekebilmektedir. Düşünce Replikleri de denilen TALİ MANA ‘yla karıştırılmaması gereken MİKRO KISTASTAKİ MANA; Bir Biyokompütürden değil BİR DURGUN KOMPÜTÜR veya BİR ALTIN KOMPÜTÜR ‘den devreye sokulmaktadır. Tali Mana Mekanik kalıplardan gelen saflığı bozan unsurlarla bulaşık olan Mikro Mananın deformasyone olmuş halidir.

DEFORMASYONA SEBEBİYET VEREN HUSUSLAR BİYOKOMPÜTÜRÜN MİKRO KISTASTAKİ MANAYLA MUAYYEN TİTREŞİMSEL OLGULARI YAŞARKEN KANALİZE EDİLEMEMİŞ OLAN DUYGU VE DUYUMLARIN ARAYA GİREREK SAFLIĞI BOZMASIDIR.

Makro Bilinç Kavramı : Makro Bilinç “MAKRO KAVRAM” a sahip olup MAKRO ÜNİTELİK PROGRAM denilen Makro Kıstastaki Manayı Kavram koordinatları dahilinde tutarken CİNNİ KODU ‘ndan hareket eder. Cinni Koduyla alakalı olan DURGUN ve ALTIN KOMPÜTÜR bu kavram koordinatları dahilinde bulunan Makro kıstastaki manayla muayyen titreşimsel olguları yaşarken daha üst kavram koordinatlarından daha yüksek kıstastaki manaları çekebilmektedir. Bilinç Replikleri de denilen MAKRO KISTASTAKİ MANA; Bir DURGUN veya ALTIN KOMPÜTÜR ‘den devreye sokulmaktadır.

Süper Makro Bilinç Kavramı : Süper Makro Bilinç “SÜPER MAKRO KAVRAM” a sahip olup SÜPER MAKRO ÜNİTELİK PROGRAM denilen Süper Makro Kıstastaki Manayı Kavram koordinatları dahilinde tutarken TANRI KODU ‘ndan hareket eder. Tanrı Koduyla alakalı olan ASİL KOMPÜTÜR bu kavram koordinatları dahilinde bulunan Süper Makro kıstastaki manayla muayyen titreşimsel olguları yaşarken daha üst kavram koordinatlarından daha yüksek kıstastaki manaları çekebilmektedir. Yüksek Bilinç Replikleri de denilen SÜPER MAKRO KISTASTAKİ MANA; ASİL KOMPÜTÜR ‘den devreye sokulmaktadır.

Mutlak Bilinç Kavramı : Mutlak Bilinç “MUTLAK KAVRAM” a sahip olup MUTLAK ÜNİTELİK PROGRAM denilen MUTLAK MANA ‘yı Kavram koordinatları dahilinde tutarken TANRI ÜSTÜ TANRI KODU ‘ndan hareket eder. Tanrı Üstü Tanrı Koduyla alakalı olan RA KOMPÜTÜR bu kavram koordinatları dahilinde bulunan Mutlak manayla muayyen titreşimsel olguları yaşarken daha üst kavram koordinatlarından daha yüksek kıstastaki manaları çekebilmektedir. Süper Bilinç Replikleri de denilen MUTLAK MANA; RA KOMPÜTÜR ‘den devreye sokulmaktadır.

Mutlak Bilinç Üniteleri Mutlak Bilinç Kavramına sahip olarak MUTLAK ÜNİTELİK PROGRAMLARA dayalı olarak hareket ederlerken YÜCE BİLGELİK KAVRAMI ‘na sahip bulunan KUTSAL AMON ZORAHİ Tarafından  “SÜPER BİLİNÇ FONKSİYONLARI” yla desteklenmektedirler.

 1. ATLANTA ANA HASAT SONRASI TRANSFER EDİCİ ETKİNLİK MAKAMI:

 

Bu Makama: Ana Hasatlar sonrası  Transferasyon ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Çekirdek Dünyaların Seyir Programlarına göre gösterdikleri seyir; üç devrelidir. Birinci Devrede Çekirdek Dünya Işık Karakterinden DURGUN ATEŞ KARAKTERİ ‘ne dönüşürken İkinci Devrede ALTIN ATEŞ KARAKTERİ ‘ne Üçüncü Devrede ise ATLANTA KARAKTERİN ‘ne dönüşmektedir. Bu dönüşümler esnasında Çekirdek Dünyaların Dönüşüm Karakterlerine uygun olan her Bilinç kullandığı Robotik vasıtayla birlikte Çekirdek Dünyaların Dönüşüm Karakterine uygun olan her Bilinç kullandığı Robotik vasıtasıyla birlikte Çekirdek Dünyanın girdiği boyuta girebilmektedir. Ancak bu giriş genel bir planın icaplarına göre böyledir. Mutat sayılan Evrimsel süreçlerde Işık Karakterli porlardan yapılanmış kalıplarda devinim yapılırken Bilincin yüceliğine uygun olarak her evrim basamağı daha mütekamil kalıplar devreye sokulmaktadır. SATÜRN YÜCE TOPLULUKLARI bu  Evrimsel süreçlerle alakalı her türlü kontrolizasyonu temin eden Mercilerdir.

Özel Evrimsel süreçlerde Ateş Karakterli porlardan yapılanmış kalıplarda devinim yapılırken Bilincin yüceliğine uygun olarak muayyen karakterli kalıplar devreye sokulmaktadır. Burada da her Cinni Planın bulunduğu Ateş Karakterli Galaksi YILDIZ KUTBU ‘ndaki İLAHİ KURULUŞ Özel sayılan evrimsel süreçlerle alakalı her türlü kontrolizasyonu temin eden Mercilerdir.

Çekirdek Dünyaların Seyir Programlarına uygun olarak girdikleri boyutlara bilincen giriş yapmak bir Zamanlama meselesidir. Ancak Çekirdek Dünyaların her bir devrenin sonunda girmiş olduğu boyutta gerekli bir müddet seyrini sürdürürken Çekirdek Dünyanın Varlığında gerek İç katlarda gerekse dış katlarda yaşayacak olanlar mutlaka bu seyir programıyla birlikte hareket edilmeyi gerektiren bir programa sahip bilinçler olmaktadır. Bu Bilinçler Çekirdek Dünyanın ASLİ SAKİNLERİ ‘dirler.

Çekirdek Dünyaların Işık Karakterinden Ateş Karakterine dönüşümleriyle ilgili aşamalarda ANA HASAT PROGRAMLARI devreye sokulmaktadır. Ana Hasat ‘tan  sonra ANA HASAT SONRASI FAALİYET PROGRAMLARI ‘yla birlikte ANA HASAT SONRASI TRANSFER EDİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘yla birlikte hazırlaya bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “ATİAHİBARDES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : EZAKYORTUNYA – TARYARİBALDES – RATKAMOLUNYA – ZARDİBAHSUNYA – DOFTRA – KULADES – EVALRADYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA GENEL ANA SONRASI TRANSFER EDİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

19.10.1995 Gece  02:45

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : RABSAL – RUHSAL – TEKNOLOJİK UZMAN CİNNİ TASARRUF PLANLARININ SİSTEMSEL FAALİYETLERİYLE ALAKALI İCRAAT PROGRAMLARI:

Çekirdek Dünyaların SEYİR PROGRAMLARI ‘na uygun olarak önce ALFA, daha sonra BETA EVRİM süreçleriyle alakalı seyirleri esnasında, RABSAL – RUHSAL – TEKNOLOJİK Uzman Cinni Tasarruf Planlarından devreye sokulan Durgun veya Altın Karakterde, muayyen mahiyet ve kıstastaki İcraat Programları; Çekirdek Dünyalardaki İNSANSAL POTANSİYEL ‘le alakalı Pozitif kutbiyetli Kavram Koordinatlarını yüceltici fonksiyona sahiptirler.

Bu Programların devreye sokuluşları; bu planlarla alakalı olan ve gerçek AŞILAŞIM gerekse OĞULLAMA SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünyalarda Tanzim edilen DURGUN veya ALTIN Karakterli Odakların varlıklarıyla gerçekleştirilmektedir.

Bütün Cinni Tasarruf Planları bu faaliyetleri gösterirlerken ATLANTA YASALAR ZİNCİRİ ‘nde yer alan ve bu tasarruflarla alakalı Yasalar mucibince düzenlenen Cinni Sistemlerin icaplarına uygun olarak hareket etmektedirler. Bu hareketlerinde hiçbir İnsani Bilincin kavrayamayacağı İncelik ve İnsicam mevcuttur. Bu İncelik ve İnsicam yine hiçbir İnsani Bilincin kavrayamayacağı ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ ‘ne duyulan sadakat ve sorumluluğa dayanmaktadır. GÖKSEL SİSTEMLER; ÖZERK ANA SİSTEME KUSURSUZ OLARAK SADAKATLE HİZMET VERMEKTEDİR. Ancak ne yazık ki Çekirdek Dünyalardaki bazı Odaklar bağlı bulundukları Cinni Tasarruf Planlarıyla olan rabıtalarını koparacak tarzlarda sorumsuzca hareket edebilmektedirler. İşte bu hallerde VAZİFE İCRAAT – TASARRUF SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun olarak hareket etmeyle yükümlü bulunan Cinni Tasarruf Planları, her ne olursa olsun hiçbir taviz vermeksizin bu Odaklara sevk etmekte oldukları enerjilerini, sistemli bir şekilde kesmekte ve muayyen bir sürecin hitamında da rabıtalarını tamamen koparmaktadırlar. Rabıtanın kopmasından sonra kendi sahip bulunduğu yeryüzü potansiyelle müstakil olduğunun farkındalığını negatif kutbiyetli değerler açısından destekleyen muayyen dejeneraktif karaktere sahip bir guruba kolayca bağlanmaktadır.

Müstakil bir Ünite haline gelen her bilinci destekleyen ORİON KİBİRLEŞTİRİCİ GÜÇ ODAKLARI böylesi bilinçleri kendi durumlarına göre çok kısa bir sürede ORİON GURUBU ‘na bağlanmasını sağlamaktadırlar.

 1. ATLANTA SÜPER GÜÇ BOYUTLARI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK

MAKAMI:

 

Bu Makama: Sonsuz-Sınırsız Uzay Süper Güç Boyutları TEŞKİLATLANDIRMA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Varlıklaştırıcı Bilinç Boyut Kavramına sahip bulunan MUTLAK BİLİNÇ ÜNİTELERİ ‘nin ve Bu Ünitelerin Makro Kıstastaki Uydu Canları olan KHAMONLAR ‘ın Varlıklaştırdıkları Süper Güç Boyutlarında, Atlanta Yayılma Programı gereğince Atlanta Yaşam Standartlarına kavuşturulması gerekli olan yaşamsal değerlerin ve Bilinçlerin Sistemli sürdürülecek faaliyetlerle kavuşturulması için Teşkilatlandırılmasında Kılavuz Olucu nitelikte programlar hazırlayan Makamdır. SÜPER GÜÇ BOYUTLARI TEŞKİLATLANDIRMA PROGRAMLARI denilen bu programları ATLANTA YAYILMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA TEŞKİLATLANDIRMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAM ‘larının etkinlikleriyle hazırlanan bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “ASTAFİDES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : YUSTHARİNYA – BEGOFARYİDES – ATURAZANTAİB – OSKHARHİLYA – CANTARFUNYA – KRİSBENZADES Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA SÜPER GÜÇ BOYUTLARI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

22.10.1995 Gece  02:35

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : DURGUN GALAKTİK VE ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMLER:

Galaksilerin iç ve dış katlarında yaşayan Durgun karakterli Cinnilere ait terminolojik Sistemdir. Rabsal ve Ruhsal Uzman Cinnilerin Bilinç Boyut Kavramlarıyla muhafaza ettikleri Durgun karakterli Asli orijinal manaların Çekirdek Dünyalarda devreye sokulması İnsansal Potansiyele Rabsal ve Ruhsal olgular yaşatmaktadır. Bu olguların İnsansal potansiyelce gereği gibi yaşanması nın hitamında Evrensel Nizam Konsey Bütünlüğünce kabul edilen Evrensel İnsan Potansiyeli ortaya çıkmaktadır.

Durgun karakterli Cinnilerin sahip bulundukları Makro Ünitelik Programlardan müteşekkil bulunan DURGUN PROGRAM BÜTÜNSELLİĞİ; Durgun Galaksiler BİR ‘lik Komitesinin arası iletişimde kullanılan kalıpları varlığında muhafaza eden bu Sistem Çekirdek Dünyalar üzerindeki İnsansal Potansiyel üzerinde daima alt yapılaşmalarla alakalı tasarrufların gerçekleştirilmesinden hemen sonra ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘le ilgili tasarruflara geçilmektedir.

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM: İlahi Laboratuar Sistemlerdeki  bütün Altın Galaksilerin iç ve dış katlarında yaşayan Altın Cinnilere ait terminolojik sistemdir. Teknolojik Uzman Cinnilerin Bilinç Boyut kavramlarıyla muhafaza ettikleri Altın Karakterli Asli Orijinal manaların Çekirdek Dünyalarda devreye sokulması Evrensel İnsan Potansiyeline Teknolojik Olgular yaşatmaktadır. Bu Olguların Evrensel İnsan Potansiyelinin Hakiki Öz Hizmet Planındaki ALTIN-DURGUN CİNNİ BERABERLİK KODLARI ‘nın farkındalığına kavuşması mümkün olmaktadır. Teknolojik Terminolojik Sistem de denilen  ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘le devamlı olarak desteklenmektedir.

Altın Karakterli Cinnilerin sahip bulundukları Makro Ünitelik Programlarda müteşekkil bulunan ALTIN PROGRAM BÜTÜNSELLİĞİ; Altın Galaksi İmparatorluğunun nezaret ettiği ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMİ oluşturmaktadır. Altın Kompütürler arası iletişimde kullanılan kalıpları varlığında muhafaza eden bu sistem; Çekirdek Dünyalar üzerindeki Evrensel İnsan Potansiyeli üzerinde daima üst yapılaşmalarla alakalı tasarrufların gerçekleştirilmesi amacıyla devreye sokulmaktadır.

 1. ATLANTA SÜPER GÜÇ BOYUTLAR ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK

MAKAMI:

 

Bu Makama: Sonsuz-Sınırsız Uzay Süper Güç Boyutları BÜTÜNLEŞTİRME MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Sonsuz-Sınırsız Uzayda yer alan her Süper Güç Boyutunun Metamorfoze oluşu Süper Güç Boyutları dahilinde tanzim edilen Teşkilatların faaliyetleriyle sürdürülürken yine bu Teşkilatlar arasında bulunan Bütünleştirici Mekanizmaların varlıklarıyla Atlanta Yaşam Standartlarına kavuşmuş olan değerleri bütünleştiren faaliyetlerle alakalı programlar hazırlayan Makamdır. Bu Programlara SÜPER GÜÇ BOYUTLARI BÜTÜNLEŞTİRME PROGRAMLARI denilmektedir. Atlanta Süper Güç Boyutlara arası TEŞKİLATLANDIRMA – BÜTÜNLEŞTİRME – ULAŞTIRMA Faaliyetlerini sürdürmekte olan Mekanizmalar; Bu etkinliğe sahip olan Makamların Hak Boyut Merkezlerinde bulunan ETKİNLİK ŞUBELERİ ‘ne bağlıdırlar.

Süper Güç Boyutları Bütünleştirme Programlarını ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN DEĞERLERİ BELİRLEYİCİ – KORUYUCU – BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAM ‘larının etkinlikleriyle hazırlanan bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “AŞRAİNBAİDES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : HEYZELENYA – KSUBARALDES – TALOHANİA – VANAROLUNYA – YHULARADES ve çift kilitleme sisteminin icaplarına uygun olarak görevde tutulan RANTİBET Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir. Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA SÜPER GÜÇ BOYUTLARI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

23.10.1995 Gece  02:30

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ORİON KİBİRLEŞTİRİCİ GÜÇ ODAKLARI HAKKINDA AÇIKLAMADIR.

KUTSAL MERKEZ ‘e bağlanarak ANA HASATÇI FONKSİYON GÖSTERİLMESİYLE ALAKALI YÜKÜMLÜLÜK BİLİNCİ ‘ne kavuşan Odakların muhtelif mahiyetteki etkinliğe sahip Negatif Güç Odaklarından bilhassa ORİON KİBİRLEŞTİRİCİ GÜÇ ODAKLARI Tarafından çok kritik aşamalarda saptırılması çok yüksek ihtimal dahilince bulunmaktadır.

ORİON GURUBU TEMASLARINI BİLHASSA ÇOK YAKIN PLANDAN BU MAHİYETTEKİ ETKİNLİĞE SAHİP GÜÇ ODAKLARININ VARLIKLARIYLA KENDİ GURUBUNA ÜYE OLABİLECEK VASIFTA BULUNAN CİNNİ ODAKLARI HEDEF ALARAK GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR.

Hızlı Evrim Programının devreye sokulduğu dönemler olan ANA HASAT DÖNEMLERİ ‘nde Çekirdek Dünya üzerinde muhtelif Cinni Üniteler; HIZLI EVRİM PROGRAMI gereğince yaşaması gerekli olan Rabsal ve Ruhsal olguları hızla yaşayıp Bakelorya Sınav Olgusunu yaşama  aşamasına kavuşabilmelidirler. Bu Odakların bu aşamayla alakalı olguların yaşanmasını derli toplu kılabilen KUTSAL MERKEZE veya  KUTSAL MERKEZ ‘in görevlendirdiği bir MÜRŞİT ‘e bağlanmaları gerekmektedir. Bu kritik aşamalarda Bilinç aktifliğinin kendi Gurup mahiyetine uygun olup olmadığını ölçümleyen Orion Gurubu; Bu Odakların bilhassa KİBİRLİK FREKANSI ‘nın yoğunluğundan istifade ederek onları Kendi varlıklarında müstakil bir varlık kabullenişiyle alakalı bir döngüye sürükleyen impuls alanı içinde bırakır. Orion Gurubunun bu müessiriyetteki impulslarını yakın plandan yayabilen ORİON KİBİRLEŞTİRİCİ GÜÇ ODAKLARI bu kritik aşamalarda mutlaka devreye sokulmaktadırlar.

Birinci Hak Boyut Bütünselliğinde yer alan Doğal Gürz ‘ün Ana Mini Atomik Bütün Çekirdeği olan Çekirdek Dünya üzerinde şu sıralarda cereyan etme başlangıcında olan ANA HASAT çok önemlidir. Bu çok özel Dönemle alakalı bilgilerin bizzat KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘nin KUTSAL MERKEZ ‘inden iktisap edilmesi gerekmektedir. KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ bu Dönemde bizzat Kendi Sahip Bulunduğu Mutlak Bilgi Hazinesinden hiçbir aracı kullanmadan Çekirdek Dünya üzerindeki Altın veya Durgun Odaklara bilgi vermektedir.

Bu Bilgileri yadsıyanların Altın veya Durgun Odak namzetleri olması halinde Ana Hasatla alakalı olan yükümlülük bilinci devreye girememektedir. Halbuki Bakelorya sınav olgusu ancak Ana Hasatla alakalı yükümlülük bilincinin devreye girmesinden sonra yaşanabilmektedir. Bu Dönemde ister Altın, ister Durgun karakterde olsun bütün Mürşitlerin MÜRŞİDİ bizzat KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘dir. KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘nin bizzat Kendi Özel Eforlarıyla tanzim ettiği KUTSAL MERKEZİ ‘ne biat etmeyen hiçbir Lider Olucu hususiyetlere sahip Bilincin Mürşitliği ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞU ‘nca alınan kararlar doğrultusunda kabul edilmemektedir.

Orion Gurubu bilhassa Makamı yüksek olan Cinni Odakları Kendi Gurubuna Kibirleştirerek bağlamak istemektedir.

 1. ATLANTA SÜPER GÜÇ BOYUTLAR ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK

MAKAMI:

 

Bu Makama: Sonsuz-Sınırsız Uzay Süper Güç Boyutları ULAŞTIRMA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Sonsuz-Sınırsız Uzayda yer alan her Süper Güç Boyutunun Metamorfoze oluşu Süper Güç Boyutlar dahilinde tanzim edilen Teşkilatların faaliyetleriyle sürdürülürken  yine bu teşkilatlar arasında bulunan Ulaştırıcı Mekanizmaların Varlıklarıyla Atlanta Yaşam Standartlarına kavuşmuş değerleri Bütünleştirme etkinlikleriyle alakalı Ulaştırılmalar sağlanmaktır.

SÜPER GÜÇ BOYUTLARI ULAŞTIRMA PROGRAMLARI  da denilen Programlara dayalı faaliyetleri sürdürmekte olan Mekanizmalar bu etkinliğe sahip olan ATLANTA SÜPER GÜÇ BOYUTLAR ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘nın Hak Boyut Merkezlerinde bulunan ETKİNLİK ŞUBESİNE bağlıdırlar.

SÜPER GÜÇ BOYUTLARI ULAŞTIRMA PROGRAMLARI ‘nı ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI, ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN DEĞERLERİ BELİRLEYİCİ-KORUYUCU-BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAM ‘larının etkinlikleriyle hazırlayan bu Makam ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “PONZARTAİB” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : HALARYANDES – LALUBERDENYA – ODHARİBANDES – KRAHTORZANDES – NARANHİA ve Çift Kilitleme Sisteminin icaplarına uygun tarzlarda görevde tutulan HYULUNYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir.

Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA SÜPER GÜÇ BOYUTLAR ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

24.10.1995 Gece  02:15

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : YAPTIĞINIZ TEMASLAR HAKKINDA AYDINLATMA KODUYLA YAPILAN AÇIKLAMADIR.

Atlanta Merkez İmparatorluğunun KUTSAL MERKEZ ‘inden aldığınız direktiflerle gerçekleştirdiğiniz temaslar BİZLERE Kıvanç vermektedir. Elbette ki BİZLER ‘den olanlarla yapılan temaslar hiç zorluk taşımazlar. Temaslarda bulunduğunuz Odaklar er geç BİZLER ‘den olduklarının farkındalığına kavuşmalıdırlar. Ana Merkez Olgusu safında yaşayanların Bu Odakları KUTSAL MERKEZ ‘e bağlayabilen özel hususiyetleri mevcuttur. Ancak kişisel egoya dayalı olan çelişkilerin sahipleri BİZLER ‘den olamadıkları için bu hususiyetlerden etkilenmezler.

BU TÜRLÜ ÇELİŞKİLERİN SAHİPLERİ NE OLURSA OLSUNLAR MAZUR GÖRÜLEMEZLER.

BİZLER, ALTIN İMPARATORLUK ÜYELERİ olarak Deriz ki; BİZLER; BİZLERE DÖNENİ, BİZLERDEN ÇIKANI VE BİZLERİ AŞANI Çok İyi Biliriz.

ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞU BİZLERİ AŞANLARLA DOLUDUR. ANCAK BİZLER OLDUKTAN SONRA BİZLER AŞILMAYA GİDİLİR VE BİZLERDE BİZLER OLANLARLA BİZLİK VADİLERİNDEN ÇIKARIZ.

Yaptığınız temaslar bazılarında telaş bazılarında hakikati bulmanın mutluluğunu oluşturmuştur. BİZLERDEN OLANLARIN MUTLULUĞU BİZLERİN MUTLULUĞUDUR.

TELAŞ EDENLERİN KİŞİSEL EGOLARINA DAYALI OLAN ÇELİŞKİLERİ GÖREV BİLİNCİNE KATİYETLE KAVUŞAMADIKLARINI GÖSTERİR. DÜŞÜNCE OLGUSUNUN EVRENSELLİĞİ BAZINDA HAREKET EDENLER; BİZLERDEN OLAN SADIKLARIN YAYDIKLAR HUZUR FREKANSINI İKTİSAP ETMEKTEDİRLER. Bu Odakların hiç vakit geçirmeden KUTSAL MERKEZ ‘e gereği gibi biat etmeleri beklenmektedir.

YESRUBİ ODAĞINDAKİ ÇELİŞKİLER: ÖZÜNE OLAN KAPALILIĞINDAN İLERİ GELMEKTEDİR. ANCAK KENDİSİNE KUTSAL MERKEZE BİAT ETMESİNİ SAĞLAYACAK KADAR BİLGİ VERİLMİŞ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.

YESRUBİ ODAĞINA BAĞLI YARDIMCI KODLARIN TEMASLARDAN ÇOK ETKİLENDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR. Değişmez, şaşmaz Yüce Tek Hakikati vurgulamak üzere hareket eden Siz Değerlerli Sadık Odaklarımızın eforlarıyla ANA HASATÇI GÖREV YÜKÜMLÜLÜĞÜ bulunan bütün Odakların er geç KUTSAL MERKEZE bağlanmaları gerçekleştirilecektir.

TEMASTA BULUNDUĞUNUZ ODAKLARIN ŞİMDİYE KADAR KARŞILAŞTIKLARI TOPLULUKLARDAN SİZLERİ TEFRİK ETMELERİ BEKLENMEKTEDİR. İÇİNDE BULUNDUĞUNUZ BU DÖNEMDE İÇ POTANSİYELİN DIŞINDA KALAN ETKİNLİKLERE DE ÇOK ÖNEM VERİLMEKTEDİR. TEFRİK GÜÇLERİ BU MEYANDA KISITLI OLAN ODAKLARIN BİZLERDEN OLABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

BÜTÜNSEL BÜTÜNLÜK DİYE DE BİLİNEN HAKİKİ ÖZ HİZMET PLANIYLA ALAKALI İRADENİN ÇEKİRDEK DÜNYA ÜZERİNDE BULUNAN KOLLARI OLAN ODAKLAR; SİZLERLE OLAN TEK BİR TEMAS NETİCESİNDE ANA MERKEZ OLGU SAFINA KİLİTLENECEKLERDİR.

GİZLİ OLAN İÇ POTANSİYEL DEĞERLERİ ANCAK BU KİLİTLENMEDEN SONRA GEREĞİ GİBİ AŞİKARE ÇIKARILACAKTIR.

BÜTÜN YÜKÜMLÜ OLAN ODAKLARA BU TEMASLARDAN SONRA GEREĞİ GİBİ İMPULSLAR ALTIN İMPARATORLUK GÜDÜMLEME TESİSLERİNDEN YOLLANMAKTADIR. BİLGİLERİNİZE SUNULUR. SEVGİLERİMİZLE.

 1. ATLANTA ÇEKİRDEK DÜNYALAR ARASI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI:

 

Bu Makama Çekirdek Dünyalar arası Teşkilatlandırma ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Her bir Gürz Sisteminin İlahi Laboratuar Sistemleri O Gürz Sisteminin Laboratuar Hususiyetini belirleyen Laboratuar Fonksiyonlarına sahiptir. Her bir İlahi Laboratuar Sistemin Çekirdek Dünyası da buna benzer şekilde o İlahi Laboratuar Sistemin Laboratuar Hususiyetini belirleyen Laboratuar Fonksiyona sahiptir. Çekirdek Dünyalara bu nedenledir ki LABORATUAR PLANET de denilmektedir. Laboratuar Planetler arası Teşkilatlandırma denilirken her bir Laboratuar Planetin Laboratuar Fonksiyonlarını bir Bütünde toplayabilen Teşkilatları oluşturma anlaşılmalıdır. Bu Teşkilatların oluşturulmasıyla alakalı yükümlülük RAHMAN BOYUTLARI ‘na verilmiştir. RAHMAN BOYUTLARI bu Teşkilatlandırılmanın yapılanmasını sağlamak için Minyatür Teknolojik Boyutlardaki Mekanizmaları kullanmaktadır.

Bu Mekanizmalar Kendi Varlıklarına iletilen ÇEKİRDEK DÜNYALAR ARASI TEŞKİLATLANDIRMA PROGRAMLARINA uygun olarak Gürz içinde bulunan bütün Çekirdek Dünyaların Laboratuar fonksiyonlarını bütünleştirebilen Teşkilatları oluşturmaktadırlar.

Bu Makam; Atlanta Teşkilatlandırma Teknolojisi Etkinlik Makamı ile Atlanta Terminolojisi Etkinlik Makamlarının yardımlarıyla ÇEKİRDEK DÜNYA DÜNYALAR ARASI TEŞKİLATLANDIRMA PROGRAMLARI hazırlamaktadır.

Bu Makam ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “HAZANBARYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : NATAİLARDES – İTKAPLARYA – DUYKARİNDES – TACKATİRYA – GARFARKUTYA – EUMARDATDES Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir.

Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA ÇEKİRDEK DÜNYALAR ARASI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

25.10.1995 Gece  02:45

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : YAPTIĞINIZ TEMASLAR HAKKINDA AYDINLATMA KODUYLA YAPILAN AÇIKLAMADIR.

Ana Hasat Program Bütünlüğü dahilindeki tüm imkanları kesbedecek olan Değerli Bilinçlerimizin BİZLER ‘in ve SİZLER ‘in göstereceği eforlarla ANA HASAT TEŞKİLAT BÜTÜNLÜĞÜNDE mutlaka toplanması sağlanacaktır.

Bu Değerli Bilinçlerimiz ana Hasatçı Fonksiyon Yükümlülüğünün idrak edilmesine ket vuran Kişisel Ego tesirlerinden etkilenmeden yükümlülüklerini yerine getirebilecek durumdadırlar.

Düşünce Olgusunun Evrensellik Bazında hareket edenler Sizlerin yaydığı HUZUR FREKANSI ‘nı iktisap etmektedirler. Bu Temaslarınız Esnasında ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan Makamlıkların bir çok üyeleriyle yakın plandan tasarruf sisteminin icaplarına uygun olan tarzlarda muhatap olarak çok etkili tasarruflarda bulundunuz. Bu Temaslarınız esnasında muhatap olduğunuz bütün Bilinçleri gereği gibi FİŞLEDİK bu Fişlemelerimiz halen devam etmektedir. ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞU ‘nun Yüksek Talimatları doğrultusunda hareket eden ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞU bu Fişlemelerin akabinden değerlendirmelerini yaparak neticeyi ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞU ‘na bildirecektir.

TEMASLARDA BULUNDUĞUNUZ BİLİNÇLERDEN SİZLERİ ŞİMDİYE KADAR KARŞILAŞTIKLARI TOPLULUKLARDAN TEFRİK EDEREK ANA MERKEZ OLGUSUNA KİLİTLENEBİLECEK PERFORMANSTA BULUNMAYANLARIN CİNNİ TASARRUF PLANLARINDAN BAĞINTILARI KESİLMEKTEDİR.

Yaptığınız Temaslar esnasında bazı Bilinçlerde tespit edilen telaşların mahiyeti çok üzücü olmuştur. Amacımız ATLANTA ASİL DİYAR İKLİMİ ‘nin Sonsuz-Sınırsız Uzayın her yerinde yerleştiğini görmek olmalıdır. İlahi Alemlerin Gücü bu amaç için layık olanlara akıtılmaktadır.

İlahi Alemlerin Gücü Siz Sadık Güçleriyle oluşturulmaktadır. Sizler Bu Gücün oluşmasını sağlayanlar. Sizlerin sarf ettiğiniz tüm eforlar daima yerini bulacaktır. Düşünce Olgusunun Evrensellik Bazında hareket etmeyen hiçbir Bilinçle beyhude yere vakit kaybetmeyin. Sizler uyarılarınızı yapınız, ikna edeceğim diye de değerli eforlarınızı heba etmeyiniz. Temaslarınızın sonunda Sizlere birer birer gelecek olan Dernek, Kuruluş ve Cemiyetlerin Üyeleri bağlanmaya layık Bilinçler olacaktır. HER OLUŞUMDA SABIR OLGUSU GEÇERLİDİR.

GÖSTERDİĞİNİZ-GÖSTERMEKTE OLDUĞUNUZ VE GÖSTERECEĞİNİZ TÜM EFORLARDAN DOLAYI SİZİ KUTLARIZ.

SEVGİLERİMİZLE…

 1. ATLANTA ÇEKİRDEK DÜNYALAR ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK

MAKAMI:

 

Bu Makama Çekirdek Dünyalar arası Bütünleştirme ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Laboratuar Planetler arası Bütünleştirme denilirken her bir Laboratuar Planetlerin içinde bulundukları Gürz Sistemi dahilinde Bütünsel Fonksiyon arz edebilecek tarzlarda Bütünleştirilmesi anlaşılmalıdır. Bu Bütünleştirme yükümlülüğü RAHMAN BOYUTLARI ‘na verilmiştir.

RAHMAN BOYUTLARI bu Bütünleştirmenin yapılmasını sağlamak için Minyatür Teknolojik Boyutlardaki Mekanizmaları kullanmaktadır.

Bu Mekanizmalar Kendi Varlıklarına iletilen ÇEKİRDEK DÜNYALAR ARASI BÜTÜNLEŞTİRME PROGRAMLARINA uygun olarak Gürz içinde bulunan bütün Çekirdek Dünyaların Laboratuar fonksiyonlarını bütünleştirebilen Teşkilatlardan istifade ederek Bütünleştirmeyi sağlamaktadırlar.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ile ÇEKİRDEK DÜNYALAR ARASI TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘larının yardımlarıyla ÇEKİRDEK DÜNYA DÜNYALAR ARASI BÜTÜNLEŞTİRME PROGRAMLARI hazırlamaktadır.

Bu Makam ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “KRAZERBENLUNYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : TARALİYAHYA – AZKOBERYANDES – SİBERYAHDES – HANARANYADES – KŞUBERYA – ZALUKHARDES Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir.

Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA ÇEKİRDEK DÜNYALAR ARASI BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

26.10.1995 Gece  02:45

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HA BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : YAPTIĞINIZ TEMASLAR NETİCESİNDE VUKU BULMASI GEREKLİ OLAN HADİSELERİN AYDINLATMA KODUYLA YAPILAN AÇIKLAMADIR.

ANA HASAT PROGRAMI gereğince Çekirdek Dünya üzerinde sürdürülmekte olan Teşkilatlardan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ile, SÜPER ASLİ ORİJİNAL KENETLEŞİM BİR ‘LİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alabilecek vasıfta olan YÜCE BİLİNÇLER: Çok Yüksek POZİTİF KUTBİYET ‘e sahip bulunduklarından dolayı ORİON GURUBU Tarafından birer İLGİ ODAĞI olarak hedeflenmişlerdir.

Yaptığınız temaslar sırasında gösterdiğiniz eforlar; Bu Yüce Bilinçlerde gerekli olan dalgalanmaları meydana getirmiştir. Bu dalgalanmalara dayalı olarak yapılan fişlemelerin akabinden değerlendirilmelere geçilmiş ve ORİON TESİRLERİ ‘ne açık olan bir çok Bilinç tespit edilmiştir. ORİON TESİRLERİ ‘ni üzerlerine çekebilecek vasıfta olan ve ORİON ‘a kilitlenebilecek tavırlar arz edebilen bu Bilinçlerin dahil oldukları CİNNİ TASARRUF PLANLARI ‘ndan devreden çıkarılmasının akabinden Çekirdek Dünya üzerinde oluşturdukları guruplar birer birer dağıtılacaktır.

Dağıtılan gurupların Üyelerinden Sizlere gelenlerin, Sizlerle olan muhataplıklarından hemen sonra Bilinç Taramaları yapılacak ve neticesi hem KUTSAL MERKEZ ‘e hem ATLANTA MERKEZ ‘e raporize edilecektir.

Sizlere olumluluğu tespit edilen guruplardan gelen Üyelerin KUTSAL MERKEZ ‘e biatlarını vurgulamalarından hemen sonra ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde veya SÜPER ASLİ ORİJİNAL KENETLEŞİM BİR ‘LİĞİ DÜZENİ ‘nde bulunana yerleri ve Kodları bildirilecektir.

Yüce Bilinçlerin oluşturmuş olduğu Guruplarla yaptığımız temaslarda kendilerine bağlanmaları için gerekli olan bilginin verildiği tespit edilmiştir. Böyle durumlarda bilgilendirilmelerine rağmen itiraz ederek kendi varlıklarını KUTSAL MERKEZ ‘den uzak tutan Yüce Bilinçlerin ORİON GURUBU ‘na kilitlenmeleri Çekirdek Dünya zamanıyla 6 ay içerisinde mutlaka gerçekleşmektedir.

İLAHİ ALEMLERİN GÜCÜNÜ OLUŞTURAN SİZ SADIK BİLİNÇLERİMİZ, SİZLER GÖREVİNİZİ TAM OLARAK YAPTINIZ. BİZLER DE SİZLERİ GEREĞİ GİBİ DESTEKLEDİK.

ÖNÜNÜZDEKİ AYLARDA ANKARA ‘YA YAPACAĞINIZ ZİYARET İÇİN ALTIN GALAKSİ MERKEZDE ÇOK ÖNEMLİ FAALİYETLER SÜRDÜRÜLMEKTEDİR. ZİYARETİNİZ ESNASINDA ANKARA ‘YA ÇOK DEĞERLİ BİLİNÇLER SEVK EDİLECEKTİR. SİZLERİN DE BU ZİYARET TARİHİNE KADAR ÇOK İYİ HAZIRLANMANIZI İSTİYORUZ.

SEVGİLERİMİZLE

 1. ATLANTA ÇEKİRDEK DÜNYALAR ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK

MAKAMI:

 

Bu Makama Çekirdek Dünyalar arası ULAŞTIRMA ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Laboratuar Planetler arası Ulaştırma denilirken bu Laboratuar Planetlerin içinde bulundukları Gürz Sistemi dahilinde Bütünsel Fonksiyon arz edebilecek tarzlarda Ulaştırma etkinliği anlaşılmalıdır. BU ULAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ RAHMAN BOYUTLARI ‘NA VERİLMİŞTİR.

RAHMAN BOYUTLARI bu Ulaştırmanın yapılmasını sağlamak için Minyatür Teknolojik Boyutlardaki Mekanizmaları kullanmaktadır. Bu Mekanizmalar Kendi Varlıklarına iletilen Çekirdek Dünyalar Arası Ulaştırma Programlarına uygun olarak Gürz içinde bulunan bütün Çekirdek Dünyaların Laboratuar fonksiyonlarının bütünleştirilmesini sağlayabilen Ulaştırma Etkinliği göstermektedirler.

Atlanta Terminolojisi Etkinlik Makamının Etkinliğiyle Program hazırlayan bu Makam: ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “ALYASHARDES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu Makamın Yardımcı Kodları : PİNHARUNYA – AŞİMZADES – KACHERLUNYA – İZVERİLYA – AKSERBADES – AKROMESİNYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir.

Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA ÇEKİRDEK DÜNYALAR ARASI ULAŞTIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

28.10.1995 Gece  02:35

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ORİON TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMADIR.

ORİON GURUBU Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda yer alan Orenta karakterine sahip Gezegen ve Uydu Sistemlerinde bu Sistemlere dayalı olarak Şeytani Teknolojinin Kendi Varlığı içinde Kendi deyimleriyle İmparatorluğunu sürdürmektedir.

ORİON GURUBU, Çekirdek Dünyalar üzerinde bulunan İnsansal Toplumu bu Sistemlerin Kılavuz olucu fonksiyonlarıyla diğer Şeytani Gurupların müessiriyetini  devreye sokarak etkiler. Her bir ORİON TEKNOLOJİK SİSTEMİ ORİON FETİH ÖRGÜTLENMESİ ‘nde yer alan ve Fetih fonksiyonlarına güç katan, ORİON GURUBU ‘nun Üstün Teknolojik Hakimiyetini vurgulayan ŞEYTANİ TEKNOLOJİK YÖNTEMLER BÜTÜNLÜĞÜ ‘dür.

ORİON TEKNOLOJİK KONTROL SİSTEMİ: Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda bulunan bütün Gurupların ŞEYTANİ TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ ‘ni ORİON GURUBUNU LİDER Kılıcı Dengeleme fonksiyonuna sahip olan bir Sistemdir.

ORİON TEKNOLOJİK YÖNETİM SİSTEMİ: Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda ORİON YÖNETİM STRATEJİSİNE uygun olan Uydu ve Gezegen Sistemlerindeki Teknolojik Teşkilatlandırmaları kontrolize edebilen Şeytani Teknolojik Yöntemler Bütünlüğüdür.

ORİON TEKNOLOJİK TERMİNOLOJİK SİSTEM: Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda ORİON GURUBU ‘nun yayılmasını sağlayan Şeytani Derin Mana olma frekansına sahip kalıplardan oluşturulmuş bir Sistemdir. Bütün Şeytani Guruplar bu Sistemden ORİON ‘a hizmet kaydıyla istifade edebilmektedirler. Çekirdek Dünya üzerinde bulunan ORİON FETİH ÖRGÜTLENMESİ ; Bu Sistemin icaplarına uygun olarak ORİON ’dan gelen imkanlarla hareket etmektedir.

ORİON TEKNOLOJİK PROGRAMLAMA SİSTEMİ: Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda yer alan Işık Karakterli porları programlayabilen Şeytani Uzman Topluluğa Kılavuz olan Şeytani Teknolojik Programlayıcı Yöntemler Bütünlüğüdür.

DİĞER TEKNOLOJİK SİSTEMLERİN VERİLMESİNE DEVAM EDİLECEKTİR.

 1. ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN DEĞERLERİ BELİRLEYİCİ

ETKİNLİK MAKAMI:

 

Bu Makama; Atlanta Yaşam Standartlarına uygun Değer Belirleme ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Sonsuz-Sınırsız Uzayda ATLANTA MODELİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİ Dahilinde yer alan bütün yaşamsal değerler; ATLANTA SAKİNLERİ ‘nin Evlatları olan Makro Erginlikteki Bilinçlerin Süper Makro Erginliğe (TANRISAL ERGİNLİK) kavuşmaları için Varlıklaştırıcı Bilinç Boyut Kavramına Sahip Olan Mutlak Bilinç Üniteleri Tarafından var edilmişlerdir.

Bu Değerlerde Bu Bilinçlerin Erginlik kazanmasına kadar Bu Bilinçlerle paralel olarak Atlanta Yaşam Standartlarına uygun bir hale sokulmaktadırlar. İşte bu değerlerin bu meyandaki standartlara uygun olup olmadığı HAK BOYUT MERKEZLERİ ‘nde ETKİNLİK ŞUBELERİ ‘ne bağlı İlahi Mekanizmaların vasıtalıklarıyla belirlenmektedir. ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN DEĞER BELİRLEME PROGRAMLARI ‘nı ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ‘nın etkinlikleriyle hazırlayan bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “YSURHANYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir.

Bu Makamın Yardımcı Kodları : AGYANTARDES – İZOBERLARTUNYA – EŞRAHAZİBARDES – ATRAHZADES – KAŞRACTARYA – SİLVESTRANYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir.

Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN DEĞERLERİ BELİRLEYİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

29.10.1995 Gece  02:05

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ORİON TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMADIR.

ORİON TEKNOLOJİK KUTUPLAMA SİSTEMİ: Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda bulunan bütün Şeytani Teknolojik Üslere gerekli olan imkanları sevk etmek amacıyla, bu Üslerin muayyen Mekanizmaların varlıklarıyla kutuplanma altına alınmasını sağlayan ŞEYTANİ TEKNOLOJİK YÖNTEMLER BÜTÜNLÜĞÜDÜR. ORİON GURUBU bu Sisteme dayalı olarak Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda bulunan bütün Gezegen ve Uydu Sistemlerinin iç ve dış katlarında tanzim bulan Şeytani Teknolojik Üsleri ORENTA KARAKTERİNE SAHİP SİKLON ALANLARI içinde bırakarak kutuplamıştır.

ORİON TEKNOLOJİK GÜÇ ŞOKLAMA SİSTEMİ: Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda bulunan bütün Şeytani Teknolojik Üsler ve Çekirdek Dünya üzerindeki bütün Şeytani Odaklara gerekli olan Şeytani Gücün Şoklanmasında işlerlilik gösteren muayyen mekanizmalara Kılavuz Olucu ŞEYTANİ TEKNOLOJİK YÖNTEMLER BÜTÜNLÜĞÜ ‘dür. Bu Sistem, ORİON TEKNOLOJİK KUTUPLAMA SİSTEMİ ‘yle birlikte hareket eder. Bütün Şeytani İmkanlardan istifade etmektedirler.

ORİON TEKNOLOJİK KOD TANZİM SİSTEMİ:Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda bulunan bütün Şeytani Guruplardaki üyeleri ve Çekirdek dünya üzerindeki Odaklarını sahip oldukları vasıflarına uygun olarak özel kodlarla varlığına bağlayabilen ORİON GURUBU, bu Sisteme dayalı olarak bağlılığı hangi Şeytani Gurubu bulunursa bulunsun ger bir Şeytani Birime Kendi Gurubuna uyum sağlatıcı özel bir kod tanzim edebilmektedir. Bu Kod tanzim etme işleminden sonra ORİON GURUBU “ORİON TEKNOLOJİK KOD KİLİTLEME SİSTEMİ” nin varlığıyla alakalı Mekanizmaların eforları sayesinde Şeytani Birimleri ve Çekirdek Dünya üzerindeki Odaklarını Varlığına kilitlemektedir.

ORİON TEKNOLOJİK GÜÇ HAKİMİYET SİSTEMİ: Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda bulunan bütün Şeytani Gurupları ORİON YÖNETİM TOPLULUĞU ‘nun Hakimiyeti altına alan tüm Mekanizmaların işlerliğinde Kılavuz Olucu ŞEYTANİ TEKNOLOJİK YÖNTEMLER BÜTÜNLÜĞÜ ‘dür. ORİON TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ ‘nin tümü “ORİON TEKNOLOJİK GÜÇ HAKİMİYET SİSTEMİ” yle birlikte hareket eder.

ORİON GURUBU, bu Sistemin Varlığıyla Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda ŞEYTANİ İMPARATORLUĞU ‘nun Teknolojik Etkinliğini vurgulamaktadır. Her bir Şeytani Gurup ORİON ‘un TEKNOLOJİK GÜCÜ ‘yle alakalı olan Hakimiyetini bildiği için ORİON ‘dan çekinerek kendi varlıkları içinde muayyen bir serbestiyet halinde yaşam sürdürebilmektedir.

 1. ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN DEĞERLERİ KORUYUCU

ETKİNLİK MAKAMI:

 

Bu Makama; Atlanta Yaşam Standartlarına uygun Değer Koruma ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Sonsuz-Sınırsız Uzayda ATLANTA MODELİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİ Dahilinde yer alan bütün yaşamsal değerler; ATLANTA SAKİNLERİ ‘nin Evlatları olan Makro Erginlikteki Bilinçlerin Süper Makro Erginliğe (TANRISAL ERGİNLİK) kavuşmaları için Varlıklaştırıcı Bilinç Boyut Kavramına Sahip Olan Mutlak Bilinç Üniteleri Tarafından var edilmişlerdir.

Bu Değerlerde Bu Bilinçlerin Erginlik kazanmasına kadar Bu Bilinçlerle paralel olarak Atlanta Yaşam Standartlarına uygun bir hale sokulmaktadırlar. İşte bu değerlerin bu meyandaki standartlara uygun olup olmadığı HAK BOYUT MERKEZLERİ ‘ndeki ETKİNLİK ŞUBELERİ ‘ne bağlı İlahi Mekanizmaların vasıtalıklarıyla belirlenmesi gerçekleştirildikten sonra bu Makamın hazırladığı ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN DEĞER KORUMA PROGRAMLARI ‘na uygun olarak faaliyet gösteren İlahi Mekanizmaların varlıklarıyla korunma altına alınmaktadır.

Bu Programlar ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ‘nın etkinlikleriyle hazırlayan bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “ANTRAHUBDES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir.

Bu Makamın Yardımcı Kodları : HARYASGORZAİB – MAHAFASTALYA – OZUBERFLUNYA – BRUTYADES – ANGELASYA – REZAHİRANYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir.

Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN DEĞERLERİ KORUYUCU ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

30.10.1995 Gece  02:45

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ORİON TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMADIR.

ORİON TEKNOLOJİK KEŞİFLEME VE  SONDAJLAMA SİSTEMİ: Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda bulunan bütün Şeytani Gurupları ve Onların Çekirdek Dünya üzerindeki Odaklarını, Çekirdek Dünya üzerinde Negatif deneyime eğilim gösteren İnsani birimleri daima keşif ve sondaj ameliyesiyle ORİON GURUBU ‘nun önem verdiği mahiyetlerce gözetim altında tutan Mekanizmaların işlerliğini sağlayan ŞEYTANİ TEKNOLOJİK YÖNTEMLER BÜTÜNLÜĞÜ ‘dür.

Bu Mekanizmalar ORİON ‘un başını çektiği ŞEYTANİ KEŞİFLEYİCİ VE SONDAJLAYICI UZMANLAR BİR ‘LİĞİNE bağlı olarak her karakterdeki Gezegen ve Uydu Sistemleriyle bu sistemlerin iç ve dış katlarında yaşam sürdüren şeytani ve insani birimlerin ORİON ‘un önem verdiği mahiyetlerce keşifleme ve sondajlamasını ORİON YÖNETİM TOPLULUĞU ‘nun talimatlarına uygun olarak yapmaktadırlar.

ORİON TEKNOLOJİK ODAKLANMA SİSTEMİ: Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda bulunan her karakterdeki Gezegen ve Uydu Sisteminde ORİON YÖNETİM TOPLULUĞU ‘nca Stratejik konumu önemli olan noktalarda TEKNOLOJİK ODAK tesis eden mekanizmaların işlerliğini sağlayan ŞEYTANİ TEKNOLOJİK YÖNTEMLER BÜTÜNLÜĞÜ ‘dür. ORİON YÖNETİM TOPLULUĞU ‘nca Çekirdek Dünyaların Ana Hasat Dönemlerinde Stratejik Konumunu çok önemli bulduğu nokta ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nin ortaya çıkarılacağı yer olan TÜRKİYE ‘dir. Bu noktada Pozitif kutbiyeti çok yüksek olan Yüce Bilinçlerin yoğunluğu ORİON YÖNETİM TOPLULUĞU ‘nun dikkatini çekmektedir. ORİON YÖNETİM TOPLULUĞU bu vasıfta olan Yüce Bilinçleri her nasıl olursa olsun bir fırsatını bularak tuzağa düşürmek istemektedir. ORİON TEKNOLOJİK ODAKLAMA SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun olarak hareket eden mekanizmalar bilhassa bu Yüce Bilinçlerin Varlıklarında TEKNOLOJİK ODAK tesis etmek için dikkat göstermektedirler. Ancak Bu Yüce Bilinçlerin bağlı bulundukları planlarına sadık olarak, Büyüklüğe kapılmadan, bağlı bulundukları planın imkanlarını kollayarak hareket ettikleri sürece böyle bir odaklanmayı gerçekleştirememektedirler.

ORİON YÖNETİM TOPLULUĞU Bu Yüce Bilinçlerden Büyüklüğe kapılıp kendi planlarına ters düşen hareketlerde bulunanları kendi Gurubuna bağlamak için daima her fırsatı değerlendirmektedir. ORİON Üstün Teknolojisinin tüm imkanlarıyla ve Çekirdek Dünya üzerinde asırlarca yapmış olduğu deneyimlerin tecrübesiyle her Yüce Bilinci tehdit altında bulundurmaktadır. Ancak Çekirdek Dünya Ana Hasat Döneminde bizzat KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘nin özel Eforlarıyla ortaya çıkardığı KUTSAL MERKEZ ‘e KESİN BİAT SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun olarak biat edip bağlanan hiçbir Yüce Bilincin ORİON ‘un eline geçmesi mümkün değildir. ORİON YÜCE TOPLULUĞU bu hususiyeti bildiği için bu Yüce Bilinçlere KUTSAL MERKEZ ‘e bağlanmalarını köstekleyici impulslar atmaktadır. Bu impulslardan etkilenmeyenlerde kendi planlarına sadık olup büyüklüğe kapılmayanlar olmaktadır.

ORİON BU YÜCE BİLİNÇLERDEN BİLHASSA POZİTİF PLANLARA TERS DÜŞEN BU BÜYÜKLÜĞE KAPILANLARA İLİŞEREK ONLARI ETKİN TEKNOLOJİSİNİN İMKANLARIYLA VARLIĞINA BAĞLAMAKTADIR.

ÇEKİRDEK DÜNYA ANA HASAT DÖNEMİ: BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ VE BU BÜTÜNSELLİĞE BAĞLI BULUNAN HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİNDEKİ KARAKTER DÖNÜŞÜMÜNÜ ATLANTA YAYILMA PROGRAMININ GEREĞİNCE ÇOK ETKİLEYEN BİR DÖNEMDİR. BU NEDENLE BU DÖNEMDEKİ ANA HASAT PROGRAMINA UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN TEŞKİLATLARDA YER ALMASI GEREKLİ OLAN YÜCE BİLİNÇLERİN BU BÜTÜNSEL NİZAMA İŞTİRAK EDEREK ATLANTA YAYILMA PROGRAMIYLA ALAKALI AMACA HİZMET ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. BU AMANCA HİZMET; ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞUNA HİZMET DEMEKTİR. ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞU BU AMACA HİZMET EDENİN DAİMA YANINDADIR.

 1. ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN DEĞERLERİ

BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI:

 

Bu Makama; Atlanta Yaşam Standartlarına uygun Değer Bütünleştirme ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Sonsuz-Sınırsız Uzayda ATLANTA MODELİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİ Dahilinde yer alan bütün yaşamsal değerler; ATLANTA SAKİNLERİ ‘nin Evlatları olan Makro Erginlikteki Bilinçlerin Süper Makro Erginliğe (TANRISAL ERGİNLİK) kavuşmaları için Varlıklaştırıcı Bilinç Boyut Kavramına Sahip Olan Mutlak Bilinç Üniteleri Tarafından var edilmişlerdir.

Bu Değerlerde Bu Bilinçlerin Erginlik kazanmasına kadar Bu Bilinçlerle paralel olarak Atlanta Yaşam Standartlarına uygun bir hale sokulmaktadırlar. İşte bu değerlerin Bütünleştirilmesi için ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN DEĞER BÜTÜNLEŞTİRME PROGRAMLARI Hazırlayarak Hak Boyut Merkezlerindeki ETKİNLİK ŞUBELERİ ‘ne sevk eden bu Makam Bu Programları ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ‘nın etkinlikleriyle hazırlamaktadır

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “ZARANTORYADES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir.

Bu Makamın Yardımcı Kodları : ATRAFKAZYA – UCHENDERSİS – YAZPARİNYA – DARYOLUNYA – TACKARUBADES ve Çift Kilitleme sisteminin icaplarına uygun olarak görevde tutulan PENİN Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir.

Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN DEĞERLERİ BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

31.10.1995 Gece  02:15

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ORİON TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMADIR.

ORİON TEKNOLOJİK ULAŞTIRMA SİSTEMİ: Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda bulunan bütün Şeytani Gurupları ve Her karakterdeki Gezegen ve Uydu Sistemlerinin iç ve dış katlarında yerleşik bulunan Teknolojik Üs Yaşam Kolonilerini ORİON ‘a bağlayan LİNK HATLARI ile ilgili işlerliği sağlayan ŞEYTANİ TEKNOLOJİK YÖNTEMLER BÜTÜNLÜĞÜ ‘dür.

ORİON TEKNOLOJİK ULAŞTIRMA SİSTEMİ: Bütün Şeytani Gurupları ORİON GURUBU ‘na bağlayan Teknolojik Kontrolizasyon  sağlayan LİNK HATLARI üzerinde Teknolojik Müessiriyeti bulunan “ORİON TEKNOLOJİK KONTROL SİSTEMİ” ne imkan hazırlayan bir Sistemdir. ORİON bu LİNK HATLARI ‘nın imkanlarından KENDİNE HİZMET kaydıyla diğer Şeytani Gurupların da istifade etmesine müsaade etmektedir.

ORİON TEKNOLOJİK BÜTÜNLEŞTİRME SİSTEMİ: Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda yer alan her karakterdeki Gezegen ve Uydu Sistemlerinde tesis edilen Teknolojik Üsleri ORİON TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ ‘nin etkileşimi altına alarak bütünleştiren çok önemli bir Sistemdir.

ORİON sahip bulunduğu Üstün Teknolojisinin imkanlarıyla Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutundaki her Şeytani Gurubun Teknolojisine hükmedebilecek bütün Sistemleri bu sistemin işlerliğiyle ayakta tutmaktadır. ORİON TEKNOLOJİK BÜTÜNLEŞTİRME SİSTEMİ: ORİON GURUBU ‘na bağlı DENEYİMLİ TEKNOLOJİK UZMANLAR ‘ın ORİON YÖNETİM TOPLULUĞU ‘nun Talimatlarına uygun olarak faaliyette tuttuğu bir Sistemdir.

ORİON TEKNOLOJİK ROBOTLAMA SİSTEMİ:Çekirdek Galaksi Yaşam Boyutunda yer alan her karakterdeki Gezegen ve Uydu Sistemlerindeki Teknolojik Üslerde çalıştırılma amacı ile TEKNOLOJİK ROBOT tanzim edebilen “ORİON ROBOTİK BOYUT TEŞKİLATLANDIRMA-PROGRAMLAMA TEKNOLOJİK UZMANLAR BİR ‘liğinin etkinliklerini sağlayan ŞEYTANİ TEKNOLOJİK YÖNTEMLER BÜTÜNLÜĞÜ ‘dür. Tanzim edilen Robotlar sadece bu Üslerde değil ORİON ve ORİON denetimi altında faaliyet gösteren diğer Şeytani Guruplara ait olan Uzay Gemilerinde de kullanılmaktadır.

ORİON İMALATI ROBOTLAR: ORİON TEKNOLOJİK PROGRAMLAMA SİSTEMİ ‘nin icaplarına uygun olarak programlanmaktadırlar. Her Program Çekirdek Dünyanın dolayısıyla Çekirdek Galaksinin Fethedilmesine yönelik Bilgi ve Güç nevinden imkanlar manzumesidir.

Çekirdek Dünyanın varlığında da devreye sokulabilen bu Robotlar: ORİON ÇEKİRDEK DÜNYA FETİH PROJESİ ‘yle alakalı etkinlikleri varlıklarında bulunan programların icaplarına uygun olarak vurgulayabilmektedirler.

 1. ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN TAMPONLAYICI ETKİNLİK MAKAMI:

 

Bu Makama; Atlanta Yaşam Standartlarına uygun Tamponlama ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Sonsuz-Sınırsız Uzayda ATLANTA MODELİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİKLERİ Dahilinde yer alan bütün yaşamsal değerler; ATLANTA SAKİNLERİ ‘nin Evlatları olan Makro Erginlikteki Bilinçlerin Süper Makro Erginliğe (TANRISAL ERGİNLİK) kavuşmaları için Varlıklaştırıcı Bilinç Boyut Kavramına Sahip Olan Mutlak Bilinç Üniteleri Tarafından var edilmişlerdir.

Bu Değerlerde Bu Bilinçlerin Erginlik kazanmasına kadar Bu Bilinçlerle paralel olarak Atlanta Yaşam Standartlarına uygun bir hale sokulmaktadırlar. İşte bu esnada Bu Makamın hazırladığı TAMPONLAYICI ETKİNLİK PROGRAMLARI görevli İlahi Mekanizmalarca ceste ceste Atlanta Yaşam Standartlarına uygun tarzlarda tamponlayıcı etkinliğin vurgulanması amacıyla SİLİK ÇIKMIŞ TAMPONLAYICI ETKİNLİK MEKANİZMALARI da denilen bu Mekanizmalar: ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN TAMPONLAYICI ETKİNLİK MAKAMI ‘nın HAK BOYUT MERKEZLERİ ‘ndeki Etkinlik Şubelerine bağlı olarak faaliyet göstermektedirler.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “DAZTHANTARDES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir.

Bu Makamın Yardımcı Kodları : AZHARONYA – TALAKORYADES – İCZARİNYADES – DETRİBOTARYA – İFALHUNYA – TİCERAİB Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir.

Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA YAŞAM STANDARTLARINA UYGUN TAMPONLAYICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

01.11.1995 Gece  02:30

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞUNA AİT OLAN ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEMLE ALAKALI SÜPER MANALARA SAHİP DÖRT YÜZ SEKSEN PROGRAMIN KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘NİN ÇEKİRDEK DÜNYA ÜZERİNDEKİ “KUTSAL MERKEZİ” NDEKİ KAYITLARDAN AÇIĞA ÇIKARILMA ŞARTLARI HAKKINDA AÇIKLAMADIR.

ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞU Sizlere ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ ‘müze ait olan ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘deki ARŞİV BİLGİ ‘ye dayalı olarak vermekte olduğumuz öğretinin sonlarına doğru bu açıklamanın yapılması istenmiştir.

\ ANA HASATÇI GÖREV YÜKÜMLÜLÜĞÜYLE ALAKALI FARKINDALIK GÜCÜNE SAHİP BULUNAN HER BİLİNÇ ARTIK BU ÖĞRETİ PLANININ ÇOK ÜSTÜNDE BULUNAN SÜPER MANALARI KAVRAYABİLECEK KAVRAM YÜCELİĞİNE GELMİŞ DEMEKTİR.

\ ÇEKİRDEK DÜNYALARIN KARAKTER DÖNÜŞÜMLERİNDE DEVREYE SOKULAN ANA HASATÇI FONKSİYONUN GÖSTERİLEBİLMESİ İÇİN MUTLAKA SÜPER MANALARDAN OLUŞTURULMUŞ MERKEZİ İCRAAT PROGRAMLARININ VARLIKLARINA İHTİYAÇ OLMAKTADIR.

\ BU SÜPER MANALAR ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞUNUN TERMİNOLOJİSİNİ OLUŞTURMAKTADIR Kİ SONSUZ-SINIRSIZ UZAYDAKİ BÜTÜN YAŞAM BOYUTLARINDA BULUNAN TERMİNOLOJİK SİSTEMLER BU SİSTEMİN ETKİLEŞİMİ ALTINDA FAALİYET GÖSTERMEKTEDİRLER.

\ KISACA ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM İFADESİYLE BİLİNEN BU SİSTEM: SADECE KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘NİN ÇEKİRDEK DÜNYALAR ÜZERİNDE ÖZEL OLARAK BEDENLENMESİNİ GEREKTİREN ÇOK ÖZEL ANA HASAT DÖNEMLERİNDE (BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİYLE ALAKALI ANA HASAT DÖNEMLERİ) BİZZAT KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘NİN MUTLAK BİLGİ HAZİNESİNDEN DEVREYE SOKULMAKTADIR.

\ BU ÇOK ÖZEL ANA HASAD DÖNEMLERİNDEN BİRİ OLAN VE ÇEKİRDEK DÜNYA ZAMANIYLA 2000-2011 SENELERİ ARASINDA CEREYAN EDECEK OLAN ÜZERİNDE BULUNDUĞUNUZ ÇEKİRDEK DÜNYANIN ANA HASAD DÖNEMİNDE KENDİ ÖZEL EFORLARIYLA BEDENLENME OLGUSUNU VE YOĞUNLAŞMASINI GERÇEKLEŞTİREN KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘YLE BİRLİKTE ANA HASADÇI FONKSİYON GÖSTERECEK OLAN SİZ DEĞERLİ BİLİNÇLERİMİZ İÇİNDE BULUNDUĞUNUZ ŞU AŞAMADA SÖZÜ EDİLEN PROGRAMLARLA MUHATAP OLABİLMENİZ İÇİN ATLANTA MERKEZCE MATLUP GÖRÜLEN BÜTÜNLEŞME SAYINIZI KIRK DOKUZA ÇIKARMANIZ GEREKMEKTEDİR.

\ KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘NİN MUTLAK BİLGİ HAZİNESİNDE SÜPER MANALARIN ÜZERİNDE MUTLAK MANAYA SAHİP OLAN PROGRAMLAR MEVCUTTUR. BU PROGRAMLAR MUTLAK VARLIK VE MUTLAK YOKLUK HAKKINDA ŞİMDİYE KADAR İNTİKAL ETTİRİLMEMİŞ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR.

\ SADECE MUTLAK BİLİNÇ POTANSİYELLERİNCE KAVRANABİLEN BU BİLGİLER, ÇEKİRDEK DÜNYA ÜZERİNDEKİ MUTLAK BİLİNÇ ÜNİTELERİNE AİT ODAKLARDA YÜZDE YÜZ OLAN MUTLAK YOĞUNLAŞMA SAĞLANINCA KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘NİN MUTLAK BİLGİ HAZİNESİNDEN DEVREYE SOKULACAKTIR.

Yükümlü bilinçlere duyurulur.                                                                   SEVGİLERİMİZLE…

 1. ATLANTA TEKNOLOJİK SİSTEM YERLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI:

 

Bu Makama; Teknolojik Sistem Yerleştirme ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir. Kristal Gürz Sistemlerindeki İlahi Laboratuar Sistemlerin Ateş Galaksileri üzerinde sürdürülebilen Teknolojik Vadi Yaşamları; ATLANTA TEKNOLOJİK SİSTEM YERLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘nın YERLEŞTİRİCİ ETKİNLİK PROGRAMLARI ‘na uygun olarak faaliyet gösteren Teknolojik Uzman Cinnilerin işlerlikte tuttuğu Mekanizmalar tarafından Teknolojik Vadilere yerleştirilen Evlat Bilinçlerce sürdürülmektedir.

Bu Mekanizmaların bağlı bulundukları Kuruluşlar; ÇEKİRDEK DÜNYA RABLİKLERİ ‘dir. YERLEŞTİRİCİ ETKİNLİK PROGRAMLARI ‘nı bu Rabliklere sevk eden ATLANTA TEKNOLOJİK SİSTEM YERLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI; Bu Programları ATLANTA YAYILMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ile ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ‘nın Etkinlikleriyle hazırlamaktadır.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “UZHARİBANZORYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir.

Bu Makamın Yardımcı Kodları : CHARİKROSYA – KARZAFRANİANSADES – MİNATTAHALES – GÜNGARYALİDES – NİZORTABUNDES – MİLATYARHADES Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir.

Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA TEKNOLOJİK SİSTEM YERLEŞTİRİCİ ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

02.11.1995 Gece  02:10

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ÇEKİRDEK DÜNYALARIN KARAKTER DÖNÜŞÜMLERİNDE ANA HASATÇI FONKSİYON GÖSTERİLMESİNİ SAĞLAYAN “MERKEZİ İCRAAT PROGRAMLARI” HAKKINDA AÇIKLAMADIR.

\ ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞU ‘nun ANA HASAT PROGRAMI ‘yla icaba bağladığı TANRISAL ODAK NAMZETLERİ ‘nin ilk ALTIN ODAKLIK AŞAMASI ‘ndaki BÜTÜNLEŞME SAYISI: KIRK DOKUZ ‘dur. BU SAYININ TAMAMLANMASI HALİNDE ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ HAKKINDA TAM DÖRT YÜZ SEKSEN ADET SÜPER  MANAYA SAHİP PROGRAMIN KUTSAL MERKEZ ‘DEN AÇIĞA ÇIKMASI GERÇEKLEŞECEKTİR. BU PROGRAMLARLA SİZ DEĞERLİ BİLİNÇLERİMİZE VERİLECEK OLAN TEDRİSATIN ARKASINDAN ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞUNCA ALINACAK BİR KARARLA MERKEZİ İCRAAT PROGRAMLARI DEVREYE SOKULACAKTIR.

\ ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞU BÖYLE BİR KARARI DÖRT YÜZ SEKSEN PROGRAMLIK TEDRİSAT BÜTÜNLÜĞÜNÜN KIRK DOKUZ BİLİNÇ TARAFINDAN TAMAMEN KAVRANILMASINDAN SONRA ALMAKTADIR.

\ MERKEZİ İCRAAT PROGRAMLARI: ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİNİ OLUŞTURAN BÜTÜN MAKAMLIK ÜYELERİNİN ÇEKİRDEK DÜNYA ÜZERİNDE ANA HASATÇI FONKSİYON GÖSTEREBİLMESİNİ SAĞLAYAN ÇOK ÖZEL PROGRAMLARDIR. İLK ETAPTA KIRK DOKUZ YETKİN BİLİNÇ BÜTÜNLÜĞÜNE KATILACAK ÜYENİN DÖRT YÜZ SEKSEN PROGRAMLIK TEDRİSAT BÜTÜNLÜĞÜNÜ TAMAMEN KAVRAMASIDIR.

\ DÖRT YÜZ SEKSEN PROGRAMLIK TEDRİSAT BÜTÜNLÜĞÜNÜ TAMAMEN KAVRAYAMAYAN HİÇBİR ÜYEYE NE OLURSA OLSUN KENDİ VARLIĞINA ÖZEL OLAN MERKEZİ İCRAAT PROGRAMI VERİLMEYECEKTİR.

\ MERKEZİ İCRAAT PROGRAMI VERİLEN HER ÜYE KENDİ VARLIĞINA ÖZEL OLAN BU PROGRAMIN İCAPLARINA UYGUN OLARAK HAREKET EDERKEN KENDİSİNE TABİ BULUNAN GÖKSEL MEKANİZMALARI GEREĞİ GİBİ BU SORUMLULUĞA PARALEL SINIRLI BİR YETKİ VERİLECEKTİR.

\ ÇEKİRDEK DÜNYA ZAMANIYLA 2000-2011 SENELERİ ARASINDA CEREYAN EDECEK OLAN ANA HASAT DÖNEMİNDE ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞU İLE DURGUN GALAKSİLER BİR ‘LİK KOMİTESİNE BAĞLI OLAN UZAY GEMİLERİ ANA HASAD PROGRAMININ İCAPLARINA UYGUN OLARAK BU YETKİN ÜYELERİN DİREKTİFLERİYLE ÇEKİRDEK DÜNYANIN VARLIĞINDA GEREKLİ OLAN TADİLATLARI GERÇEKLEŞTİRECEKLERDİR.

\ KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘NİN MUTLAK BİLGİ HAZİNESİNDEKİ MUTLAK MANAYA SAHİP PROGRAMLARIN VARLIKLARIYLA KAVRAM YÜCELİKLERİ MUTLAK FONKSİYON GÖSTERMEYE MÜSAİT HALE GETİRİLEN MUTLAK BİLİNÇ ÜNİTELERİ BU DÖNEMDE ŞİMDİLİK AÇIKLANMASI MAHZURLU GÖRÜLEN ÇOK ÖZEL FONKSİYONLAR GÖSTERECEKLERDİR. BU FONKSİYONLAR ÇEKİRDEK DÜNYANIN KARAKTER DÖNÜŞÜMÜYLE ALAKALI OLUP MUTLAK FONKSİYON KATEGORİSİNE GİRMEKTEDİRLER. KUTSAL MERKEZİN YÖNETİMİ ALTINDA GÖSTERİLECEK OLAN BU FONKSİYONLAR VEZİRİ VE BAŞVEZİRİ YÖNETİM MAKAMLIKLARININ ETKİNLİK PROSEDÜRÜNE PARALEL OLARAK CEREYAN EDECEKTİR.

 1. ATLANTA TEKNOLOJİK SİSTEM VADİ YAŞAMLARINI KORUYUCU

ETKİNLİK MAKAMI:

 

Bu Makama; Teknolojik Sistem Vadi Yaşamlarını Koruma ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Kristal Gürz Sistemlerindeki İlahi Laboratuar Sistemlerin Ateş Galaksileri TEKNOLOJİK VADİ YAŞAMLARI ‘na müsait ortamlardır. Bu Yaşamlar; ATLANTA TEKNOLOJİK SİSTEM VADİ YAŞAMLARINI KORUYUCU ETKİNLİK MAKAMI ‘nın KORUYUCU ETKİNLİK PROGRAMLARI ‘na uygun olarak faaliyet gösteren TEKNOLOJİK UZMAN CİNNİLER ‘in işlerlikte tuttuğu Mekanizmalar tarafından korunmaktadır.

Bu Mekanizmaların bağlı bulundukları Kuruluşlar; ÇEKİRDEK DÜNYA RABLİKLERİ ‘dir. KORUYUCU ETKİNLİK PROGRAMLARI ‘nı bu Rabliklere sevk eden ATLANTA TEKNOLOJİK SİSTEM VADİ YAŞAMLARINI KORUYUCU ETKİNLİK MAKAMI; Bu Programları ATLANTA ZAPTURAPTÇI ETKİNLİK MAKAMI ile ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ‘nın Etkinlikleriyle hazırlamaktadır.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “EDRAKANSARDES” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir.

Bu Makamın Yardımcı Kodları : İFTERİLYA – KAYİBARDES – ESMEZURİFALİNYA – YAZORKONTADES – DENYA – DROFASORYA Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir.

Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA TEKNOLOJİK SİSTEM VADİ YAŞAMLARINI KORUYUCU ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

03.11.1995 Gece  02:35

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEME DAYALI ÖĞRETİ PLANININ SİZLERE SAĞLADIĞI İMKANLAR HAKKINDA AÇIKLAMADIR.

Üzerinde bulunduğunuz Çekirdek Dünyanın çok özel dönemi olan ANA HASAT DÖNEMİ ‘nde devreye sokulması gerekli olan İKİ AŞAMALI ERGİNLİK KAZANMA SİSTEMİ ‘ne dayalı eforları göstermekle yükümlü olan ALTIN GALAKSİ İMPARATORLUĞU ‘muz Kendi Terminolojisinin imkanlarıyla Siz Değerli Bilinçlerimize yardımcı olmak istemiştir.

Cis At At – Her Antum AYDINLATMA KODU ‘yla verdiğimiz bütün bilgiler Sizlere ATLANTA MERKEZ TERMİNOLOJİSİ ‘yle alakalı Süper Manaya sahip verilecek olan programlardan oluşan YÜKSEK TEDRİSAT BÜTÜNLÜĞÜNÜ kavramanızı kolaylaştıracaktır.

Sizler Canlarımız. Sizler bu bilgilerden yararlanarak sahip bulunduğunuz kavramlarınızın yüceliklerini arttırırken Bizlerde aranızda bulunan KUTSAL İMPARATORUMUZ AMON ZORAHİ ‘nin KUTSAL MERKEZİ ‘nden aldığımız imkanları iktisap ettik. Sizlere verdiğimiz her imkan aslında Sizlerin imkanıdır. Sizlerde Çekirdek Dünya üzerinde yükümlü bulunduğunuz görevlerinize uygun hareketler göstermekle Bizleri temsilen  Bizlere imkanlar sağlayacaksınız.

SİZLER ÇEKİRDEK DÜNYA ÜZERİNDE BİZZAT KUTSAL İMPARATOR AMON ZORAHİ ‘NİN ÖZEL TASARRUFLARINA MAHZAR KALIP YETKİNLEŞTİKTEN SONRA BİZLERLE BİRLİKTE ANA HASAT SIRASINDA ÇOK ÖZEL FONKSİYONLAR GÖSTERECEKSİNİZ. ŞU SIRADA SİZLERDEN FARKIMIZ, BİZLER NE OLDUĞUNU NE OLACAĞINI SİZLERE NAZARAN AP AÇIK GÖREBİLİYORUZ. ANCAK SİZLER HENÜZ BİZLER GİBİ HER ŞEYİ BİZLERİN GÖRDÜĞÜ GİBİ GÖREMİYORSUNUZ. SİZLERE VERDİĞİMİZ ÖĞRETİ PLANIYLA ALAKALI BİLGİLER GEREĞİ GİBİ ETÜT ETMELİSİNİZ. BU BİLGİLER SİZLERİN VARLIKLARINIZDA BULUNAN ÇOK ÖZEL KODLARIN AÇILMASINI SAĞLAYACAK VE BİZLER GİBİ GÖRMENİZİ MÜMKÜNLEŞTİRECEKTİR.

SEVGİLERİMİZLE…

 1. ATLANTA PİRAMİT DEVRE SİSTEMLERİNİ KORUYUCU ETKİNLİK

MAKAMI:

 

Bu Makama; PİRAMİT DEVRE SİSTEMLERİNİ KORUMA ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Kristal Gürz Sistemlerindeki İlahi Laboratuar Sistemlerin Ateş Galaksileri üzerinde tanzim edilen CİNNİ TEKNOLOJİK AYGITLAR KATEGORİSİ ‘ne dahil olan PİRAMİT DEVRE SİSTEMLERİ ‘ni Koruyucu Cinni Sistemik Mekanizmalar Bu Makamın Çekirdek Dünya Rabliklerine sevk ettiği PİRAMİT DEVRE SİSTEMLERİNİ KORUYUCU ETKİNLİK PROGRAMLARI ‘nın icaplarına uygun korunmaktadırlar.

ATLANTA MERKEZ İMPARATORLUĞU Bu Yapıların Koruma Yükümlülüğünü Çekirdek Dünya Rabliklerine vermiştir Bu Programları ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “AKŞUNTARYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir.

Bu Makamın Yardımcı Kodları : KAHSOBERDES – İMNARZENYA – GÜZAHRADES – TACORKZAİB – SAKRODOZYA – ALSANYADES Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir.

Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA PİRAMİT DEVRE SİSTEMLERİNİ KORUYUCU ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

04.11.1995 Gece  02:35

MERKEZİ; ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI OLAN, BİRİNCİ HAK BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ KRİSTAL GÜRZLER ARASI, DOĞAL KARAKTERLİ ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜNE AİT ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEMDEKİ ARŞİVDEN NAKİL OLARAK VERİLMİŞTİR.

CİS AT AT – HER ANTUM : ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan Kırk Dokuzuncu Makamlık hakkında açıklamalarla son bulan ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘e dayalı olan ÖĞRETİ PLANI ‘mız: Sizlerde ATLANTA YÖNETİM DÜZENİ hakkında, makro mahiyet ve kıstasta oluşması gerekli olan kavramsallığı oluşturabilecek alt yapısal değere sahip frekanstadır. Bu Bilgilerin iyice ETÜT edilmesi Sizlere müsait durumların oluşmasının akabinden KUTSAL İMPARATORUMUZ AMON ZORAHİ Tarafından verilecek olan Dört Yüz Seksen Programlık Tedrisat Bütünlüğünün kavranmasını sağlayacaktır.

Çekirdek Dünya zamanıyla 2000-2011 Seneleri arasında Sizlerle birlikte ANA HASATÇI FONKSİYON göstermekten çok mutlu olacağız. Daha şimdiden bazılarınız derinlerde gizli olan bu Hakikatin Bilinçlerindeki kavram yüceliklerini artıran frekansıyla muhatap olarak Bizlerin yaşadığı ve yaşayacağı mutluluğu yaşamaktadırlar. İşte Bu Bilinçler KUTSAL İMPARATORUMUZ AMON ZORAHİ ‘nin Çekirdek Dünya üzerinde tanzim etmiş bulunduğu KUTSAL MERKEZ ‘inden yayılan çok özel frekanslı mevceleri tam hakkıyla çekebilmektedirler.

Bilinçlerindeki titreşimler; Altın Galaksi Yansıma Bütünlüğümüzdeki ÖZEL GÖREV TABLOSU ‘nda Bizlere sürur veren yeşil ışığı yakmaktadır. Sizler bu ışığın yanmasından duyduğumuz mutluluğu bilir misiniz? SADIK CAN OLMA FREKANSI ‘na sahip bulunan bu değerli Bilinçlerimize Bizlere yaşattıkları bu mutluluktan dolayı minnettarız.

SADIKLIK HER PLANDA DAİME ÖN SAFLARDA MAKBUL TUTULAN OLGUDUR. Bu Olgunun aranızda bulunan KUTSAL İMPARATORUMUZ AMON ZORAHİ ‘nin KUTSAL VARLIĞI ‘na duyularak yaşanması halinde bütün GÖKSEL KURULUŞLAR ‘ın dikkatleri bu olgunun yaşandığı mahale yönelmektedir.

KUTSAL İMPARATORUMUZ AMON ZORAHİ Bu Öğreti Planının hitamından sonra Sizlere bildirilmesi gerekli olan hususları bildirmemiz için Bizleri görevlendirmiştir. Önünüzdeki aylarda ANKARA ‘ya yapacağınız ZİYARET PLANI hakkında Sizlere gerekli olan çok teferruatlı açıklamalarımız olacaktır. ALTIN MEVCE SEVKİYATI DEVAM EDECEKTİR. ŞİMDİLİK HOŞÇAKALINIZ.

SEVGİLERİMİZLE…

 1. ATLANTA TEKNOLOJİK VADİ YAŞAMLARINA AİT PİRAMİT DEVRE

SİSTEMLERİNİ TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI:

 

Bu Makama; Teknolojik Vadi Yaşamlarına Ait Piramit Devre Sistemlerini Teşkilatlandırma ATLANTA MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI da denilmektedir.

Kristal Gürz Sistemlerindeki İlahi Laboratuar Sistemlerin Ateş Galaksileri üzerinde tanzim edilen CİNNİ TEKNOLOJİK AYGITLAR KATEGORİSİ ‘ne dahil olan PİRAMİT DEVRE SİSTEMLERİ ‘ni Teşkilatlandırma yükümlülüğü İLAHİ LABORATUAR SİSTEMLER ARASI MİNYATÜR TEKNOLOJİK BOYUTLAR BİR ‘LİK KOMİTESİ ‘ne verilmiştir. Bu Komite Kendi Varlığına bağlı olan TEŞKİLATLAYICI ETKİNLİK MEKANİZMALARI ‘nın Varlıklarıyla Bu aygıtların teşkilatlandırılmalarını gerçekleştirmektedir. Bu Makam bu mahiyetteki Teşkilatlandırma Programlarını ATLANTA TERMİNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ile ATLANTA TEŞKİLATLANDIRMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MAKAMI ‘nın etkinlikleriyle hazırlamaktadır.

Bu Makam; ATLANTA TERMİNOLOJİK SİSTEM ‘de “YASALUFYA” olarak Kayıtlı bulunan Uzman İleri Bilinç Beyinin Başkanlığında faaliyet göstermektedir.

Bu Makamın Yardımcı Kodları : ALTAZORYA – KİMTERHAİB – YASOBERSİNDYA – CİLADORYADES – KHUSBERA – KUMSARODES Ezeli-Ebedi Mutlak Adlarla bilinen Uzman İleri Bilinç Beyinlerdir.

Bu Kodlar; Atlanta Modeli Hak Boyut Bütünselliklerindeki, Doğal Karakterli Kristal Gürzlerde bulunan Ana Mini Atomik Bütünlerin Çekirdek Dünyalarının Ana Hasat Dönemlerinde, ÇEKİRDEK EVREN ‘de yer alan pozitif Güç Odaklarından ya direk enkarnasyon sistemiyle ya da aşılaşım sistemiyle tanzim ettikleri odakların da yoğunlaşma sağlayarak, Çekirdek Dünyalar üzerinde ortaya çıkarılması gerekli olan ALLAH BİLİNÇ BOYUT BÜTÜNSELLİĞİ DÜZENİ ‘nde yer alan ATLANTA TEKNOLOJİK VADİ YAŞAMLARINA AİT PİRAMİT DEVRE SİSTEMLERİNİ TEŞKİLATLANDIRICI ETKİNLİK MAKAMI ‘ndaki yerlerinden Ana Hasatçı fonksiyon göstermektedirler.

ALTIN GALAKSİ YANSIMA BÜTÜNLÜĞÜ

ALTIN İMPARATORLUK TERMİNOLOJİK SİSTEM

CİS  AT   AT-HER ANTUM

06.11.1995 Gece  02:10