10 Robotik Yaşam Faktörünü İptal Edici Anahtar Fonksiyoner Mikro Biyo Çip Programları

10 Robotik Yaşam Faktörünü İptal Edici Anahtar Fonksiyoner Mikro Biyo Çip Programları

AÇILIMLARI ÇOK ÖNEMLİ OLAN BU PROGRAMLARIN AÇILMASI, KENDİSİNİ İNSAN ZANNEDEN ROBOTLARA İNSAN OLMALARINI SAĞLIYOR.

İNSAN ROBOT DEĞİLDİR, AMA BEŞER ROBOTTUR.

Kozmik Hiyerarşi, anlatılması gereken hakikati dini bağlamda hitap haliyle kullanıp, sözcük kalıplarının frekansını bizzat seçerek bu kalıplara yüklemiş ve transformasyonlu mana ile intikal ettirmeye çalışmıştır.

Bu nedenle Dünya’daki bütün androidlere mahluk denmiştir.

Mahluklar nasıl yaşarlar? Otomasyonla sağlanan farkındalık düzeyleriyle yaşarlar.

Mineral – bitki – hayvan – beşer, bunlar androiddir ve tasavvufi ifadelerle hakikatin nakli sağlanırken mananın orijinalliğine zeval düşürmek istemedim bunlara mahluk dedim.

Mahluk ——–► halk edilmiştir. Yani yaratılışı henüz yoktur. Cevherden hareketle teraküpler oluşturulmuş ve halk olmuş.

MAHLUKLARIN VARLIK OLMASI İÇİN BAĞLI BULUNDUKLARI ASLİ ORİJİNAL KAYNAKLARI (ÖZGENLERİ) KENDİ VARLIKLARI ÜZERİNE OTURARAK OTURDUĞU MAHALDE TECELLİ ETMESİ VE KENDİNİ ÖZ YARATIMA GEÇİRMESİ GEREKİR.

Kozmik Hiyerarşi Lyra’daki çalışmalarıyla Vega ile alakalı etkinliğin devreye sokulmasından önce cevheri otomasyonla alakalı düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra Dünya ortamına transfer ettiği androidlerin her birine halkolmuş gözüyle bakmaktadır.

Androidlerden hareketle insan denilen prototipin yaratılması Kozmik Hiyerarşi ve özgenler için büyük bir onurdur.

Kozmik Hiyerarşik ifadeyle android yaşamına robotik yaşam denmektedir.

Bu yaşamın olma frekansı vardır, olma sabitesi vardır. Bunların toplamına da bu yaşamın faktörü denmektedir.

Androidlerin içinde en gelişmiş olanı beşerdir ve beşerde bir ana kumanda sistemi mevcuttur.

Bu ana kumanda sistemi milyarlarca hücreden imal edilmiş teknolojik bir aygıttır.

Bu aygıtın aslı Kharyamantas Onya’daki asterunyalarda mevcuttur.
Asterunyalardaki etrolyefler de beşerdeki ana kumanda sistemi gibi yaratılmış değillerdir.

Etrolyefler ile beşerdeki ana kumanda sistemleri farklı boyutlarda varlıkta tutulurlarken, her halkolmuş aygıt arasında aracı bir plan varlığı olan yüksek benliklerin olyefleri mevcuttur.

Olyefler, etrolyef ile beşerdeki ana kumanda sisteminin birleşik düzen hasıl etmesine yarayan titreşimleri süregen olarak Dünya ortamına temerküz ettirmektedir.

BEŞERDEKİ ANA KUMANDA SİSTEMİNİ OLUŞTURAN HÜCRELERİN ÇEKİRDEKLERİNDE YER ALAN MİKRO BİYO ÇİPLERİN UZAY BÖLGELERİ POR EKİM VASATLARI OLARAK KULLANILMAKTADIR.

Bu mikro biyo çiplerin uzay bölgeleri Lyra ve Vega ortak faaliyetler zincirine giren faaliyetlerle gereken fonksiyonları devreye sokmak için porlara yüklem verdikten sonra, ekim vasatlarına ekilmesinin akabinden her mikro biyo çip ana kumanda sisteminin varlığında yüksek koruma faktörüyle koruma altına alınmıştır.

Robotik yaşam faktörünü iptal edici anahtar fonksiyoner mikro biyo çip programlarını yüklü olan mikro biyo çiplerin devreye sokulması, her halükarda dünya sahnesindeki rol çıkaran özgenin rol için devreye soktuğu androidden tecelli etme zorunluluğu göz önünde bulundurularak devreye sokulmuştur.

İlahi yasalar bu çiplerin devreye sokulması halinde her halükarda dünya sahnesindeki rol çıkaran özgenin rol için devreye soktuğu androidden tecelli etmesini ön görmektedir.

Sevgili okuyucularım,

ROBOTİK YAŞAM FAKTÖRÜNÜN İPTAL EDİLMESİ PEK O KADAR KOLAY BİR HADİSE DEĞİLDİR.

Bu mikro biyo çiplerin devreye sokulması için android denilen odakta hareket eden bilinç kıymetlerine hak doğmuş olması gerekir.

“Bu hak nasıl doğar?” sorusu akla gelebilir. Bu hak, androiddeki kalp ile beyin arasındaki metafiziki iletişim keyfiyeti aktiflik kazandığı zaman doğar.

Bu taktirde beyindeki sözü edilen mikro biyo çipleri etkileşim altına alan ne oluyor biliyor musunuz? ÖZGEN, yani androidin bağlı bulunduğu asli orijinal kaynak, yüksek benlik.

İşte bu hakkı kullanan android artık android kalamaz, zira onun bağlı bulunduğu özgen onun varlığından tecelli edecektir.

Nasıl mı?

Metafiziki iletişim keyfiyetinin aktifliğini kullanarak androidin robotik ana kumanda sisteminde yer alan robotik yaşam faktörünü iptal ettirebilen programlarla yüklü mikro biyo çipleri etkileşim altına alıp programları açacaktır. Bu açılımla mikro biyo çiplerin enerjisi androidin tüm varlığına yayılacaktır.

Dünya’da bulunan düşünce adamlarından bazıları hep beyinle olan açılımların – gelişimlerin çok önemli olduklarını zannederler.

Oysa kalp çok önemlidir. Neden?

Zira androdlerin bünyesinde bulunan kalp işlemci konumdadır.

KALP ANDROİDLERDE İŞLEMCİ KONUMDA OLAN ANAHTAR FONKSİYONER BİR AYGITTIR.

Bu anahtarı önce aşağıdaki bilinç kıymetleri beyinle olan fiziki iletişim keyfiyetiyle kullanırlar.

Humanoidin üst ekstremitesinde yer alan kalp şakrasındaki bilinç kıymeti metafiziki iletişim keyfiyetini kullanabilmektedir. Bu şakrada bulunan yıldız kutbundaki bilinç kıymeti bağlı bulunduğu asli orijinal kaynağı olan özgenle bütünleşerek özgen potansiyeli haline gelebilmektedir..

CENAP BAŞMAN